betyg i rskurser d r man ej haft undervisning i ett mne n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Betyg i årskurser där man ej haft undervisning i ett ämne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Betyg i årskurser där man ej haft undervisning i ett ämne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Betyg i årskurser där man ej haft undervisning i ett ämne - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Betyg i årskurser där man ej haft undervisning i ett ämne .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Betyg i årskurser där man ej haft undervisning i ett ämne' - indiya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
betyg i rskurser d r man ej haft undervisning i ett mne
Betyg i årskurser där man ej haft undervisning i ett ämne
 • ”Om eleven redan har fått betyg i ett ämne och sedan inte läser ämnet under en termin kan eleven i många fall behålla sitt tidigare betyg. Detta eftersom betygssättning ska bygga på de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till och med den aktuella terminen och betyg ska sättas utifrån de kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven. Elevens betyg från tidigare termin kan fortfarande representera de kunskaper som eleven vid betygstillfället förväntas ha i ämnet.
 • Vid slutet av årskurs 6 och slutet av årskurs 9 ska elevens kunskaper dock alltid ställas i direkt relation till de kunskapskrav som finns för dessa årskurser. En ”medflyttning” av tidigare betyg kan därmed endast göras om det tidigare betyget satts utifrån en bedömning av elevens kunskaper i direkt relation till dessa kunskapskrav. Till exempel kan en elevs betyg från höstterminen i årskurs 6 endast ”flyttas med” till vårterminen i årskurs 6 om elevens kunskaper redan vid den tidigare betygsättningen relaterades direkt till kunskapskraven för årskurs 6.”
betyg i rskurser d r man ej haft undervisning i ett mne1
Betyg i årskurser där man ej haft undervisning i ett ämne
 • ”Hur ska skolan hantera betygssättning när eleverna inte läst ett ämne alls?

Av regelverket följer att det endast är i följande fall som betyg inte ska sättas:- då underlag saknas på grund av elevs frånvaro,- då ett ämne inte läses på grund av att det är valbart eller alternativt till annat ämne, eller- vid anpassad studiegångOm eleverna ännu inte har fått någon undervisning i ett ämne när betyg ska sättas saknas underlag för betygssättning. Hur en sådan situation ska hanteras framgår inte av regelverket. ”

betyg i rskurser d r man ej haft undervisning i ett mne2
Betyg i årskurser där man ej haft undervisning i ett ämne
 • ”TillämpningSkolinspektionen tolkar bestämmelsen som att den endast avser de ämnen där eleven har haft undervisning i genom att eleven har inhämtat kunskaper som kan betygssättas. Att bedöma elevens kunskaper och sätta betyg i ett ämne trots att det saknas underlag för bedömningen är inte heller förenligt med övriga bestämmelser om betygsättning.    
 • Det är huvudmannen som ansvarar för att eleven får undervisning i alla ämnen i enlighet med grundskolans timplan och läroplanens kunskapskrav. Huvudmannens rätt att själv organisera sin verksamhet innebär inte nödvändigtvis att eleven kommer att ha undervisning i alla ämnen i alla årskurser under sin tid i grundskolan.” 
betyg i rskurser d r man ej haft undervisning i ett mne3
Betyg i årskurser där man ej haft undervisning i ett ämne

Inom samma stadium

Olika stadier

T.ex. i åk 7 där tidigare betyg saknas (i relation till aktuellt CI och k-krav)

Upp till skolan/rektor

Skolinspektionen kommer inte kritisera skolor som ej sätter betyg i åk där man ej haft undervisning

Svårt rent tekniskt?

Strider mot lagtext

Undvika schablonbetyg

E till alla

Kommunicera på vilka grunder betygsättning (eller ej) grundas

 • Föra över tidigare terminsbetyg
 • Revidera tidigare terminsbetyg
  • (om ny kunskap om elevens kunnande fåtts på annat sätt)
 • Finns ej tidigare terminsbetyg så utgå från elevens skriftliga omdömen
undantagsbest mmelser
Undantagsbestämmelser
 • Meningen med de här bestämmelserna är inte att en elev med bristfälliga kunskaper i allmänhet i ett visst ämne ska kunna få ett godkänt betyg. Bestämmelserna är riktade mot de elever som har en funktionsnedsättning som direkt hindrar eleven från att nå enstaka delar av kunskapskraven.
 • På grund av att funktionsnedsättningar kan se så olika ut går det inte att exakt definiera i vilka fall bestämmelsen är lämplig att använda eller vad enstaka delar av kunskapskraven innebär. Detta är något som måste diskuteras och avgöras lokalt.
 • Om läraren bedömer att eleven har sådan funktionsnedsättning som bestämmelserna talar om så är det vid betygssättningen som man undantar de delar av kunskapskraven som är aktuella. Det är däremot inte meningen att eleven ska gå miste om undervisning på grund av sin funktionsnedsättning.
 • Det bör också nämnas att tillfälliga svårigheter som orsakas av t.ex. sociala omständigheter, familjeförhållanden eller av att eleven kommer från ett annat land inte omfattas av de här bestämmelserna.
 • Läs mer
fr n skolverket
Från Skolverket
 • Bedömningsstöd
  • Bild
 • Resultat från NP VT 2012
 • Högpresterande elever – Rapport
  • Viktigt med icke-kognitiva kompetenser, exempelvis motivation, tro på egen förmåga och uthållighet.
  • Se begåvning som till stor del inlärda förmågor, förmågor med stor utvecklingspotential och alltså i hög grad påverkningsbart.
  • Mind-set (Carol Dweck)