slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
เรื่อง PowerPoint Presentation
Download Presentation
เรื่อง

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
indiya

เรื่อง - PowerPoint PPT Presentation

128 Views
Download Presentation
เรื่อง
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. เรื่อง ผลกระทบต่อสังคม เสนอ อ. ดอเลาะ ดาลี จัดทำโดย น.ส. นันธิดา บาโง รหัส 404607043 กลุ่มพื้นฐานที่ 30 โปรแกรมวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

 2. ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสังคม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสังคม • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีบทบาทที่สำคัญต่อสังคมเป็นอย่างมาก โดยทำให้สังคมโลกที่มีความเรียบง่ายกลับกลายเป็นสังคมที่ซับซ้อน วิทยาศาศตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีการค้นพบความจริงของธรรมชาติเพีมขึ้นเรื่อยๆสังคมก็ย่อมเปลียนแปลงด้วยเช่นกัน • การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นสีงชักนำ หรือ กระตุ้น ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วยวิธีสำคัญๆ คือ สร้างโอกาสใหม่ๆ และในขณะเดียวกันก็จะก่อให้เกิดปัญหาใหม่ๆแก่มนุษย์และสังคมด้วยเช่นกัน

 3. ผลกระทบต่อสังคมในด้านบวก • 1.ผลกระทบต่อวิธีชีวิตของคนในสังคม เทคโนโลยีช่วยให้การดำรงชีวิตของมนุษย์มีความสะดวกสบายมากขึ้น เปลี่ยนไปจากเดิม ไปสู่ความสมัย มีโลกทัศน์กว้างขึ้น ทำให้เห็นแก่ตัวมากขึ้น • 2.ผลกระทบต่อการจ้างแรงงาน ในอดีตการใช้แรงงานนั้นเราใช้แรงงานจากคนและสัตว์ เมื่อมีการพัฒนาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้แทนแรงงานเหล่านั้น ทำงานต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น แต่แรงงานในส่วนที่ต้องการใช้เพีมขึ้นนั้นเป็นแรงงานที่ต้องอาศัยความรู้สูงขึ้น ดังนั้น ในขณะที่เทคโนโลยีด้านต่างๆกำลังพัฒนา แต่การจ้างงานที่มีค่าตอบแทนสูงนั้นจะอยู่ในประเทศที่ผลิตเทคโนโลยี ส่วนประเทศที่กำลังพัฒนานั้นไม่ได้สร้างเทคโนโลยีเอง ต้องซื้อเทคโนโลยีจากที่อื่นมาใช้ แรงงานที่นำทาใช้จึงเป็นแรงงานขั้นต่ำค่าแรงถูก • 3.ผลกระทบต่อสถาบันครอบครัว สังคมไทยมัยก่อนนิยมที่มีลูกมากๆเพื่อจะได้เป็นแรงงานช่วยเหลือการทำไร่ ทำนา และเลี้ยงดูยามแก่เฒ่า ต่อมาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก้าวเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของประชาชน ทำให้ครอบครัวไทยมีแนวโน้มที่จะเล็กลงและยังสามารถกำหนดเพศได้ด้วย

 4. ผลกระทบในทางลบต่อสังคม • คือ การก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ซึ่งสามารถแยกได้เป็น 3 ปัจจัยดังนี้ • 1.การเปลี่ยนแปลงทางสังคม • 2.ความไม่เป็นระเบียบในสังคม • 3.บุคลิกภาพหือพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้

 5. เหล้า • เหล้าเป็นสารเคมีกึ่งธรรมชาติกึ่งสังเคราะห์ ชาวบ้านเรียกว่า แอลกอฮอล์ (Alcohol) มีชื่อทางเคมีว่า เอธานอล (Ethanol) คนไทยเรียกสารนี้ว่าเครื่องดองของเมา หรือสุราเมรัยนั่นเอง เพราะต้องใช้วิธีหมักดอง ซึ่งคนไทยคงจะต้องรู้จักกรรมวิธีการผลิตมานานแล้ว วิธีทำก็นำวัตถุที่เป็นแหล่งน้ำตาล เช่น ข้าว ข้าวโพด องุ่น และผลไม้อย่างอื่นมาผสมกับตัวยีสต์ หรือตัวส่าหมัก หมักโดยปิดฝาไม่ให้อากาศเข้า เมื่อหมักแล้วจะได้สารเอธานอลหรือแอลกอฮอล์ และมีก๊าซผสมมาด้วย เมื่อหมักด้วยยีสต์ ประมาณของแอลกอฮอล์จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ พอมันสูงขึ้นจนถึงระดับ 14 เปอร์เซ็นต์ ตัวยีสต์จะเมาแอลกอฮอล์จนตายไป กระบวนการหมักก็จะหยุดลงเพียงแค่นี้ แอลกอฮอล์ 14 เปอร์เซ็นต์นี้มันไม่ถูกปากคน เพราะมันไม่อร่อย ต้องทำให้มันเข้มข้นขึ้น โดยนำไปต้มกลั่น จึงจะถูกปาก ชาวอาหรับรู้จักกระบวนการต้มกลั่นเหล้ามาตั้งแต่ 800 ปีก่อนพระเยซูประสูติ เรียกสารที่ต้มกลั่นนี้ว่า แอลคูล (Alkuhl) แปลว่าแร่ธาตุเนรมิต ซึ่งเป็นที่มาของศัพท์ว่า แอลกอฮอล์ (alcohol) นั่นเอง แอลกอฮอล์ต้มกลั่นบริสุทธิ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่สามารถจะดื่มได้เพราะมันแรง บาดคอ จึงต้องผสมสิ่งเจือปนเพื่อให้รสชาติหอมหวน สิ่งเจือปนนั้น เรียกว่า คอนจีเนอร์ (Congener) ถ้ามีคอนจีเนอร์ดี เหล้าจะมีรสชาติดี ถ้าได้คอนจีเนอร์ไม่ดี เหล้าจะมีรสชาติไม่เอาไหน คอนจีเนอร์บางตัวก็เป็นอันตราย จึงต้องระมัดระวัง

 6. ผลกระทบต่อสังคม • เหล้ามีผลกระทบต่อสังคมอยู่มาก มีการวิจัยพบว่า เมื่อเกิดการฆาตกรรมแล้วผ่าศพพิสูจน์และเอาคนที่มีเรื่องกันมาตรวจ จะพบว่าในร่างกายจะมีสารเหล้าอยู่เสมอ เพราะเกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ของกรณีฆาตกรรม เหล้าจะเป็นตัวประกอบที่สำคัญอยู่ด้วย ตำรวจอเมริกันชนไม่ชอบเข้าเวรคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์ เพราะคนหยุดงานมักจะพักผ่อนด้วยการดื่มเหล้า แล้วก่อเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันเป็นประจำ เมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอ ตำรวจก็ต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้น เหล้ามีผลกระทบต่อสมองส่วนหน้า ซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมสติปัญญาและการตัดสินใจ และยังควบคุมความฉับไวในการปฏิบัติการในช่วงกะทันหันด้วย เหล้ามีบทบาทต่อการก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เพราะคนเมาเหล้าที่ขับรถก็เหมือนคนบ้าคลั่งที่มีอาวุธร้ายอยู่ในมือ สามารถจะฆ่าชีวิตอันบริสุทธิ์ของผู้คนได้ง่าย ในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีหน่วยประชาชนตั้งขึ้นเป็นกลุ่ม สำหรับคอยรายงานรถราที่ขับโดยคนเมาเหล้าให้ตำรวจจับ นับว่าเป็นการช่วยกันลดอุบัติเหตุลงไปด้วย บางครั้งเราอาจจะนึกไม่ถึงว่า เหล้ามีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในครอบครัว คือไม่จำเป็นจะต้องดื่มเหล้าจนติด เพียงแค่ชอบใช้ เวลาให้กับการดื่มเหล้า ก็หมายถึงว่าใช้เวลาให้กับครอบครัวน้อยลง ความอบอุ่นในชีวิตครอบครัวก็จะไม่มี ถึงมีก็น้อยมาก แต่ถ้าดื่มเหล้า เหล้ามากขึ้น ศูนย์บังคับจิตใจอาจจะเสียไป จะทำให้เกิดความก้าวร้าวถึงกับทุบตีลูกเมียได้ พบว่า ผู้ที่ฆ่าตัวตายนั้น ครึ่งต่อครึ่งฆ่าตัวตายไม่สำเร็จ ถ้าไม่ได้ดื่มเหล้าให้เกิดความกล้า นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยลและมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียได้ค้นพบวงจรของการติดเหล้าสำเร็จ นั่นคือ เมื่อเหล้าเข้าสู่สมองส่วนกลางแล้ว มันจะออกฤทธิ์ ทำให้เกิดมีอาการเบิกบานใจ คลายความทุกข์ร้อนใจ มีความกลัวเพิ่มขึ้น เมื่อร่างกายขาดเหล้า ทำให้เกิดความกระหาย อยากจะดื่มเหล้าขึ้นมาทันที

 7. ผลกระทบจากการดื่ม • การดื่มเหล้า แน่นอนจะมีผลกระทบทางด้านจิตใจโดยตรง คนที่ติดเหล้านั้น จะคิดถึงแต่เรื่องเหล้าอย่างเดียว ไม่ว่าจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรจะคิดถึงแต่เรื่องเหล้าเท่านั้น แม้จะไปทำบุญทอดกฐินทอดผ้าป่า ก็ต้องถามว่างานนี้มีเหล้าให้ดื่มไหม คนติดเหล้ามักจะเป็นคนที่ชอบโกหกตัวเอง เพราะในระบบจิตใจมีแต่การใช้จิตปฏิเสธเท่านั้น คือไม่ยอมรับว่าตัวเองมีปัญหาเกี่ยวกับการติดเหล้า มักชอบอวดอ้างว่าจะหยุดเมื่อไรก็หยุดได้ คนที่ติดเหล้ามักจะหลง ๆ ลืม ๆ ไปดื่มเหล้าบ้านเพื่อน รุ่งเช้ากลับจำไม่ได้ว่าเมื่อคืนตัวเองไปทำอะไรไว้ที่ไหน อย่างไร อาการอย่างนี้เรียกว่า อาการที่ความจำขาดช่วง ความจำขาดช่วงนี่แปลก ในตอนที่ดื่มเหล้าอยู่เจ้าตัวจะเดินไปไหน จะปฏิบัติการอะไร ทำได้ตามปกติ แต่พอรุ่งเช้ากลับจำไม่ได้ว่า เมื่อคืนไปทำอะไรที่ไหนไว้บ้าง แน่ละ คนติดเหล้าเมื่อดื่มเหล้าเข้าไปมาก ๆ ย่อมมีแต่ผลเสียต่อร่างกายเป็นอย่างมาก เมื่อเหล้าผ่านเข้าสู่ระบบอาหาร จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองที่เยื่อบุหลอดอาหารตอนต้น กระเพาะจะอักเสบ เกิดมีอาการคลื่นไส้อาเจียน และอาจจะเป็นแผลได้ด้วย ถ้าเป็นโรคกระเพาะอาหารอยู่แล้ว โรคจะกำเริบมากขึ้น อาจมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร ถ่ายออกมาเป็นเลือด มีสีดำคล้ำ จะเกิดอาการเลือดจาง ซูบซีดผ่ายผอม ไม่มีเรี่ยวแรง อัตราการเกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารจะมีสูงขึ้น ระบบตับอ่อนจะอักเสบ บางครั้งอาจเกิดอาการปวดอย่างฉับพลัน หมออาจเข้าใจผิด คิดแต่จะผ่าตัดอย่างเดียว จึงรีบเข้าห้องผ่าตัด แต่ที่แท้คนไข้เป็นโรคตับอ่อนอักเสบ ต้องงดดื่มเหล้าจึงจะพอทุเลาลงได้ เหล้าเป็นพิษต่อตับมาก เมื่อดื่มเหล้ามาก ๆ จะมีไขมันสะสมอยู่ในเซลล์ของตับ และเหล้าทำให้ตับอักเสบ คือ ทำให้เซลล์ในตับบวม ถ้าเลิกดื่มเหล้าได้ ตับก็จะคืนสู่สภาพปกติได้เช่นกัน นอกจากนี้ เหล้ายังทำให้ตับแข็งได้ด้วย เรียกว่า เป็นโรคตับแข็ง ใครที่เป็นโรคนี้จะตายภายใน 5 ปี ตายไม่เหลือ เป็นเท่าไรตายหมด ตับมีหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย ถ้ามันมีอาการมัน อาการบวม หรือเป็นโรคตับแข็ง ก็ไม่สามารถที่จะขับถ่ายสารพิษต่าง ๆ ออกจากร่างกายได้ ร่างกายจะอุ้มยาพิษอยู่ตลอดเวลา อีกประการหนึ่ง เลือด

 8. เสียจะถูกส่งผ่านมายังตับก่อน แล้วจึงจะเข้าไปยังหัวใจ เพื่อฟอกเลือดที่ปอดให้กลายเป็นเลือดดี เมื่อตับเสีย เลือดไม่สามารถจะไหลกลับสู่หัวใจได้คล่อง เลือดจะคั่งค้างที่เส้นเลือดดำปลายทาง คือ เส้นเลือดดำของระบบอาหาร ซึ่งอาจจะโป่งพองจนแตก ทำให้เสียเลือดถึงตายได้ เหล้ามีผลกระทบต่อระบบประสาทอย่างมาก เส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อนั้น จะต้องพึ่งวิตามินบี 1 เมื่อวิตามินบี 1 มีไม่พอ ปลายประสาทจะทำงานไม่ได้ จะเกิดอาการชา กล้ามเนื้อจะอ่อนเปลี้ย เพราะประสาทเลี้ยงไม่ดี ทำให้ไม่มีเรี่ยวแรง เดินโซชัดโซเซไปมา เหล้ายังทำลายประสาทส่วนกลางด้วย คือ ทำให้เกิดความจำเสื่อม เมื่อหลายปีมาแล้วมีหมอชาวเยอรมันคนหนึ่งชื่อเวอร์นิกกี้ (Wernicky) ค้นพบว่า คนที่ติดเหล้าบางรายนั้น จะมีอาการเดินโซซัดโซเซ แขนขาชา ประสาทตาเสีย มองข้าง ๆ ไม่เห็น มองจ้องตรง ๆ อย่างเดียว ผู้ที่มีอาการอย่างนี้ เมื่อได้รับการฉีดยาวิตามินเข้าร่างกายอาการจะดีขึ้นอย่างทันตาเห็น ในเวลาไล่เลี่ยกันมีหมอชาวรัสเซียคนหนึ่งชื่อคอร์ซาคอฟฟ์ (Korsakoff) ก็ค้นพบว่า คนที่ติดเหล้านั้นความจำจะเสื่อมไปหมด จำไม่ได้ แม้กระทั่งตอนเช้าทำอะไรบ้าง เมื่อวานอยู่ที่ไหน มักจะสร้างความจำเทียมขึ้นมา เขาจะสร้างเรื่องได้เป็นเรื่องเป็นราวทั้ง ๆ ที่ไม่เป็นความจริงเลย ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่า สมองส่วนที่เป็นความจำนั้นฝ่อไปหมดแล้ว ถึงจะฉีดยาวิตามินบี 1 ก็ไม่หาย อย่างนี้ถือว่าสมองพิการ ความจำเสื่อม วงการแพทย์จึงให้เกียรติแก่คุณหมอทั้งสองท่านนี้ โดยตั้งชื่อโรคผลกระทบทางสมองอย่างแรงจากการติดเหล้าว่า Wernicky Korsakoff Syndrome คือ โรคกลุ่มอาการเวอร์นิกกี้คอร์

 9. เหล้ามีผลกระทบต่อระบบหัวใจโดยตรงเหล้ามีผลกระทบต่อระบบหัวใจโดยตรง • เหล้าทำให้หัวใจเต้นแรง เหล้าทำให้เป็นโรคความดันสูง เหล้าอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หัวใจวายตาย เหล้ามีผลโดยตรงต่อกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อ กล้ามเนื้อทำงานไม่ได้ หัวใจมีสิทธิ์จะวายตายได้ แต่เหล้าเมื่อดื่มแต่น้อย ก็อาจจะมีผลดีต่อหัวใจได้บ้าง ในระยะ 10 ปีนี้ มีรายงานทางแพทย์สรุปได้ว่า ดื่มเหล้าแต่น้อยบำรุงหัวใจได้จริง เพราะสามารถป้องกันไม่ให้ไขมันไปอุดตันเส้นเลือดที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ โอกาสที่เส้นเลือดจะอุดตัน จึงมีน้อยลง เมื่อเส้นเลือดไม่อุดตัน โรคที่ทำให้หัวใจวายตายเพราะสาเหตุนี้ย่อมน้อยลงไป โรคนี้ชาวบ้านเรียกว่าโรคลมปัจจุบันทันด่วน แต่ก็ต้องรักษาตัว และทำสภาพจิตใจให้ถูกต้องด้วยจึงจะได้ผล คือ ต้องมีอารมณ์รื่นเริง จิตใจเยือกเย็น ไม่หุนหันพลันแล่น ไม่โกรธง่าย ไม่สูบบุหรี่ หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะอ้วนลงพุงไม่ได้ ถ้าไม่มีสภาพทางกายและจิตใจอย่างนี้ ถึงจะดื่มเหล้าแต่น้อย เหล้าก็ไม่ช่วยบำรุงหัวใจแต่อย่างใด ! อีกประการหนึ่ง ความเชื่อที่ว่า ดื่มเหล้าแต่น้อยจะป้องกันโรคหัวใจได้นั้น ก็มาจากข้อมูลที่ว่า เหล้าทำให้ประมาณของ High Density Lipoprotein เรียกว่า เอชดีแอล (HDL) ซึ่งเป็นสารไขมันตัวหนึ่งสูงขึ้น สารไขมันนี้ทราบกันทางวงการแพทย์ว่า สามารถป้องกันโรคหัวใจได้ แต่ต้องทำความเข้าใจว่า สารไขมันมีกี่ประเภทเสียก่อนดังนี้ คอเลสเตอรอล (Cholesterol) เป็นสารไขมันอย่างหนึ่ง มีทั้ง Low Density Lipoprotein เรียกย่อว่า แอลดีแอล (LDL) และ High Density Lipoprotein เรียกย่อว่า เอชดีแอล (HDL)แอลดีแอล (LDL) นั้น มาจากอาหารทั้งสิ้น เป็นไขมันที่ไม่ดี ถ้ามีมากเกินไปมันจะไปอุดตันเส้นเลือด แอลดีแอลตัวดี คือ กะทิส่วนเอชดีแอล (HDL) นั้น เป็นไขมันตัวพระเอก คือขยันไปล้างเส้นเลือด ทำให้เลือดไหลคล่องเรียกว่าท่อไม่ตันดื่มเหล้าน้อย ๆ เพิ่ม HDL ได้จริงเป็นบางส่วน และยังกำจัด LDL ได้บ้างเป็นบางส่วนตัวกำจัด LDL กลับไม่ใช่แอลกอฮอล์ แต่เป็นคอนจีเนอร์ สารกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนต์ (Antioxidants) สารนี้พบในผักสด ผลไม้ ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีและวิตามินดี และยังพบในวิตามินอีอีกด้วย การรับประทานผักสดและผลไม้ป้องกันไม่ให้

 10. และผลไม้ป้องกันไม่ให้เป็นโรคหัวใจได้บ้าง คนฝรั่งเศส นักดื่มเหล้าไวน์แดง จะมี Antioxidants สูงมากจึงไม่แปลกที่มีรายงานว่า คนฝรั่งเศสที่ดื่มเหล้าอย่างพอเหมาะจะมีอัตราการเป็นโรคหัวใจต่ำกว่าปกติ การดื่มเหล้าแต่น้อยอาจมีผลต่อหัวใจได้บ้าง ถ้ามีองค์ประกอบที่ดีงามอยู่ด้วย แต่ถ้าเป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคลมบ้าหมู ถ้ารับประทานยาอย่างอื่นอยู่ ก็ต้องงดการดื่มเหล้าอย่างเด็ดขาด ! แต่ถ้าดื่มมากจะทำให้เกิดโรคหัวใจวายตาย เพราะมันมีผลกระทบต่อกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรง ทำให้เป็นโรคความดันสูง หัวใจต้องฉีดเลือดด้วยความแรงสูง ทำให้เส้นเลือดในสมองแตก กลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ เมื่อดื่มเหล้าน้อย ๆ จะมีความรู้สึกว่าจิตใจสดชื่นเบิกบาน บางครั้งจะมีอารมณ์งดงามทางเพศ มีความต้องการทางเพศสูง แต่พอเอาเข้าจริงกลับกลายเป็นว่าไร้สมรรถภาพ เพราะเหล้ามีผลต่ออวัยวะเพศโดยตรง คือทำให้เจ้าโลกตื่นเร็วหลับเร็ว เหมือนนกเขาทำท่าจะขัน แต่ขันไม่ออกสักที เข้าลักษณะขึ้นเร็วฟิตเร็ว ความรื่นเริงบันเทิงใจแทนที่จะมีกลับไม่มี สำหรับฝ่ายหญิง เหล้าจะทำให้ไม่มีความรู้สึกชื่นมื่นทางเพศ ความสุขสุดยอดทางเพศจะหายไปหมด ผู้ชายที่เป็นนักดื่มเหล้าตัวยงคงไม่นึกหรอกว่า เหล้านั้นทำให้อสุจิอ่อนเปลี้ยไปหมด ไม่แข็งแรง เชื่องช้า ไม่สามารถจะว่ายเข้าหารังไข่ของผู้หญิงได้เลย ดังนั้น ผู้ชายที่ดื่มเหล้ามักจะเป็นหมัน เพราะ เหล้ายังทำให้ลูกอัณฑะฝ่อได้ แม้จะดื่มแต่พอประมาณ นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เป็นหมัน นอกจากนั้น ผู้ชายที่ติดเหล้าสภาพทางร่างกายจะเปลี่ยนไป คือเต้านมจะโตขึ้น ขนเพชรจะมีลักษณะเหมือนของผู้หญิง ที่เป็นเช่นนี้เพราะเกิดมีฮอร์โมนเพศหญิงเพิ่มปริมาณมากขึ้น ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า มนุษย์เรานั้นไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง จะมีทั้งฮอร์โมนชายและฮอร์โมนหญิงอยู่ในร่างเดียวกัน ตับมีหน้าที่ทำลายฮอร์โมนของเพศตรงกันข้าม เมื่อตับเสียตับจะไม่สามารถทำลายฮอร์โมนหญิงได้ ฮอร์โมนหญิงจึงออกฤทธิ์ ทำให้ผู้ติดเหล้าเพศชายมีลักษณะเป็นเพศหญิง ฮอร์โมนเพศหญิงนี้คือฮอร์โมนประเภทเอสโตรเจน (Estrogen) แน่นอน ถ้าดื่มเหล้าจัด ๆ ตับเกิดเสียระดับเอสโตรเจนจะต้องสูงขึ้น แต่ก็มีโอกาสที่ลูกอัณฑะจะฝ่อได้ด้วย แม้จะดื่มแต่พอประมาณ ก็ทำให้อัณฑะฝ่อได้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะสิ่งเจือปนในเหล้า โดยเฉพาะเหล้าไวน์ บางตัวมีสารอนุพันธ์ของเอสโตรเจนผสมอยู่ สำหรับผู้หญิง ถ้าดื่มเหล้ามากโอกาสจะเป็นโรคมะเร็งเต้านมก็มีมากขึ้นถึง 3 เท่า

 11. เหล้ากับพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมเหล้ากับพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม • มีปัจจัยบ่งชี้หลายอย่างก่อนจะเกิดว่าบุคคลใดจะติดเหล้าหรือไม่ จากการศึกษาบางครอบครัว พบว่า ถ้าคนในครอบครัวติดเหล้า ลูกหลานจะพลอยติดเหล้าไปด้วย ถ้าพ่อหรือแม่ หรือพี่หรือน้อง คนใดคนหนึ่งติดเหล้า คนอื่นในครอบครัวมีสิทธิ์ติดเหล้าได้ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ คือสูงกว่าอัตราการติดเหล้าในพลเมืองทั่วไป 5 เท่า ถ้าทั้งพ่อทั้งแม่ติดเหล้าทั้งคู่ อัตราการติดเหล้าของลูกจะถีบตัวสูงขึ้นไป 50-60 เปอร์เซ็นต์ทีเดียว มีการศึกษาจากคู่แฝดในประเทศสวีเดน ประเทศเดนมาร์ก และที่รัฐไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ถ้าฝาแฝดคนหนึ่งติดเหล้า โอกาสที่คู่ฝาแฝดอีกคนจะติดเหล้ามีสูงมาก หากเป็นแฝดที่เกิดจากไข่คนละใบ อัตราการติดเหล้าของคู่แฝดจะมี 25 เปอร์เซ็นต์ ถ้าเป็นแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน คู่แฝดจะติดเหล้า 65-80 เปอร์เซ็นต์ นี่ก็แสดงว่า พันธุกรรมเป็นข้อบ่งชี้ถึงอิทธิพลของการติดเหล้าด้วย แต่ถ้าเป็นฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน ฝาแฝดคนหนึ่งติดเหล้า ส่วนคู่แฝดอีกคนกลับติดเหล้าไม่ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ก็แสดงว่าจะต้องมีสาเหตุอื่น ๆ เป็นตัวบ่งชี้ร่วมด้วย การศึกษาวิจัยโดยการแยกเด็กไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม ได้ข้อสรุปเป็นที่แน่ชัดว่า เมื่อแยกเด็กจากพ่อแม่เดิมที่ติดเหล้าตั้งแต่วัยแรกเกิด เอาไปเลี้ยงในครอบครัวใหม่ที่ไม่ติดเหล้า เด็กนั้นก็ติดเหล้าอยู่ดี

 12. ดี ผู้หญิงเป็นโรคติดเหล้าน้อยกว่าผู้ชายถึง 3 เท่า แต่จะไม่ติดเหล้าในเยาว์วัย ครั้นอายุมากขึ้น มีเรื่องกระทบจิตใจมาก หรือเป็นโรคซึมเศร้ามักจะใช้เหล้าเป็นเครื่องชโลมใจ จึงมีโอกาสติดเหล้าได้มาก ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้หญิงจะยอมรับว่าตนเองมี ปัญหาในการดื่มเหล้า และจะไม่ค่อยถกเถียงในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โอกาสที่จะหายจากโรคติดเหล้าจึงมีมากกว่าผู้ชาย แต่ก่อนผู้หญิงจะติดเหล้าน้อยกว่าผู้ชาย พอมาสมัยนี้ผู้หญิงชักจะตีตื้นขึ้น โดยเฉพาะวัยรุ่น ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย จะดื่มเหล้าเท่ากันหมด จึงเป็นที่น่าวิตกเป็นอย่างยิ่ง เพราะนักดื่มเหล้าผู้หญิงนั้น ถ้าดื่มจัดมากมักมีปัญหากระทบต่อร่างกายและจิตใจมากกว่าผู้ชาย ปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงหันมาดื่มเหล้านั้น ขึ้นอยู่กับสถานะทางสังคม โดยเฉพาะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางการสมรส เช่น มีการหย่าร้าง หรือตกงาน หรือถูกพลัดพรากจากผู้เป็นที่รัก แต่สำหรับหญิงม่ายเพราะสามีตาย ส่วนใหญ่กลับไม่หันมาดื่มเหล้าเพื่อดับความเศร้าโศก ผู้หญิงเมื่อตั้งครรภ์ต้องระวังรักษาตัวให้ดี ยุติการดื่มเหล้าให้ได้ เพราะเหล้าจะมีผลกระทบอย่างแรงต่อทารกในครรภ์ มีการค้นพบว่า ทารกในครรภ์ของผู้หญิงที่เป็นนักดื่มเหล้า จะพิการตามอวัยวะต่าง ๆ ที่สำคัญ คือ ทารกที่เกิดมาจะเป็นโรคปัญญาอ่อน ศีรษะเล็ก สมองเล็ก เชื่องช้า ถ้ารักลูกในท้องต้องงดดื่มเหล้าในระยะตั้งแต่ครรภ์อย่างเด็ดขาด ว่ากันว่า นักประพันธ์ผู้ที่ชอบขีดเขียน และศิลปิน จะเป็นกลุ่มคนที่ติดเหล้ามาก ข้อนี้อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ที่มีนักประพันธ์ซึ่งได้รับรางวัลโนเบล 7 คน มีถึง 5 คนที่ติดเหล้ากันงอมแงม

 13. ทางเดินของสุราผ่านตามร่างกายทางเดินของสุราผ่านตามร่างกาย • แอลกอฮอล์จะเข้าสู่ร่างกายและผ่านไปตามเซลล์ของเม็ดเลือดอย่างรวดเร็ว ฉะนั้นการดื่มสุราเรื้อรังจะทำให้ระดับแอลกอฮอล์สูงในเลือดถึง 95 เปอร์เซ็นต์ 1. ปากและลำคอ เหล้าจะไประคายเคืองชิ้นเยื่อบุที่ละเอียดอ่อนในปากและหลอดอาหาร มักจะร้อนซู่เมื่อผ่านลงไป 2. กระเพาะอาหารและลำไส้ เหล้านั้นจะไปมีผลกับผนังชั้นนอกสุดที่เป็นชั้นที่จะปกป้องกระเพาะอาหาร จะทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ ถ้าอาการเช่นนี้เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน เกิดการอักเสบของเยื่อบุชั้นในสุดของผนังกระเพาะหรืออาจจะทะลุได้ในลำไส้เล็ก เหล้าจะไปเป็นอุปสรรคกับการดูดซึมของสารอาหารบางชนิด เช่น ไขมัน วิตามินบี 6, 12 เป็นต้น 3. กระแสเลือด 95% ของเหล้าที่ดื่มเข้าไปในร่างกาย จะซึมเข้ากระแสเลือด โดยผ่านเยื่อบุในกระเพาะ และลำไส้อย่างรวดเร็ว เมื่อถึงกระแสเลือดมันจะเข้าไปในเซลล์และตามเนื้อเยื่อต่าง ๆ ในร่างกายอย่างรวดเร็วเช่นกัน แอลกอฮอล์ทำให้เซลล์ของเลือดเกาะเป็นก้อนเหนียว ทำให้การไหลเวียนช้าลง ออกซิเจนน้อยลงด้วย เหล้าทำให้โลหิตจางด้วย โดยที่มันจะไปลดการสร้างเม็ดเลือดแดง และยังไปทำให้ความสามารถของเม็ดเลือดขาวในการกลืนตัวเชื้อและการทำลายแบคทีเรียช้าลง การทำให้การแข็งตัวของเกล็ดเลือดช้าลงด้วย

 14. 4. ตับอ่อน แอลกอฮอล์จะทำให้เซลล์ของตับอ่อนระคายเคือง เซลล์บวมขึ้น เหล้าทำให้การไหลของน้ำย่อยไม่คล่องตัว สารเคมีไม่สามารถที่จะเข้าไปในลำไส้เล็กได้ ทำให้มันย่อยตัวตับอ่อนเอง ทำให้ เกิดเลือดออกอย่างเฉียบพลันและการอักเสบของตับอ่อน พบว่า 1/5 จะเสียชีวิตไปในครั้งแรก เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับตับอ่อนนี้ทำให้การสร้างอินซูลินขาดหายไป และทำให้เป็นเบาหวาน 5. ตับ แอลกอฮอล์มีอิทธิพลกับเซลล์ของตับ ทำให้เกิดการบวมและไปทางเดินน้ำดีเล็กๆ ที่จะเป็นทางไปสู่ลำไส้เล็ก ทำให้น้ำดีซึมผ่านไปทั่วตับ ทำให้ตัวเหลืองตามส่วนขอบของตาและผิวหนังเป็นสีเหลือง ทุกครั้งที่ดื่มนั้นเซลล์ของตัวจะถูกทำลายในที่สุดทำให้ตับแข็งการเสี่ยงต่อการเป็นโรคตับมีถึง 8 เท่า เมื่อเทียบกับความปกติ 6. หัวใจ แอลกอฮอล์ทำให้กล้ามเนื้อของหัวใจบวมขึ้น ทำให้เกิดเป็นพิษกับหัวใจเป็นเหตุทำให้การสะสมของไขมันมากขึ้น และทำให้การเผาผลาญช้าตามไปด้วย 7. กระเพาะปัสสาวะและไต แอลกอฮอล์ทำให้เยื่อบุของกระเพาะปัสสาวะบวมขึ้น ทำให้ไม่สามารถยืดตามปกติได้ในไต การระคายเคืองทำให้การสูญเสียน้ำมากขึ้น 8. ต่อมเพศ ต่อมอัณฑะจะบวม ทำให้ความสามารถทางเพศลดลง และความรู้สึกสุดยอดจะถูกขัดขวาง 9. สมอง อวัยวะที่แอลกอฮอล์ลุกลามจะไปมีบทบาทและเห็นผลได้ชัด คือ สมอง มันจะไปกดศูนย์กลางของสมองทำให้การประสนงานเสื่อมลงเรื่อย ๆ สับสน จำความไม่ได้ เซื่องซืม ชา หรือสลบ โคม่าและตายได้ มันจะไปฆ่าเซลล์ของสมอง เมื่อเซลล์สมองถูกทำลายแล้วจะสร้างขึ้นใหม่ไม่ได้ การดื่มเป็นประจำระยะหนึ่งจะทำให้ความจำ การตัดสินใจและความสามารถในการเรียนรู้เสื่อมไป

 15. ตามส่วนขอบของตาและผิวหนังเป็นสีเหลือง ทุกครั้งที่ดื่มนั้นเซลล์ของตัวจะถูกทำลายในที่สุดทำให้ตับแข็งการเสี่ยงต่อการเป็นโรคตับมีถึง 8 เท่า เมื่อเทียบกับความปกติ 6. หัวใจ แอลกอฮอล์ทำให้กล้ามเนื้อของหัวใจบวมขึ้น ทำให้เกิดเป็นพิษกับหัวใจเป็นเหตุทำให้การสะสมของไขมันมากขึ้น และทำให้การเผาผลาญช้าตามไปด้วย 7. กระเพาะปัสสาวะและไต แอลกอฮอล์ทำให้เยื่อบุของกระเพาะปัสสาวะบวมขึ้น ทำให้ไม่สามารถยืดตามปกติได้ในไต การระคายเคืองทำให้การสูญเสียน้ำมากขึ้น 8. ต่อมเพศ ต่อมอัณฑะจะบวม ทำให้ความสามารถทางเพศลดลง และความรู้สึกสุดยอดจะถูกขัดขวาง 9. สมอง อวัยวะที่แอลกอฮอล์ลุกลามจะไปมีบทบาทและเห็นผลได้ชัด คือ สมอง มันจะไปกดศูนย์กลางของสมองทำให้การประสนงานเสื่อมลงเรื่อย ๆ สับสน จำความไม่ได้ เซื่องซืม ชา หรือสลบ โคม่าและตายได้ มันจะไปฆ่าเซลล์ของสมอง เมื่อเซลล์สมองถูกทำลายแล้วจะสร้างขึ้นใหม่ไม่ได้ การดื่มเป็นประจำระยะหนึ่งจะทำให้ความจำ การตัดสินใจและความสามารถในการเรียนรู้เสื่อมไป

 16. ขั้นตอนเมาเหล้า • ได้มีการวิจัยถึงชั้นตอนของการเมาเหล้าไว้ดังนี้ 1. พูดจ้อ พูดมาก พูดขนาดลิงหลับ หรือลิงยื่นกล้วยให้ แต่ไม่ได้สารัตถะประโยชน์อะไรเลย 2. พอเมามากหน่อยก็จะเริ่มพูดยั่วยวนกวนประสาทผู้อื่น เที่ยวท้าตีท้าต่อยไปทั่ว แต่ถ้าดื่มเหล้าในวงสังคมชั้นสูง อาจจะยังมีสติสัมปชัญญะอยู่บ้าง ไม่ถึงกับล้มโต๊ะแต่อย่างใด 3. ขั้นต่อไปของการเมาก็คือ จะซึมเศร้าไม่เข้าท่า น้ำตาไหล ร้องไห้ไม่อายคน 4. ดื่มหนัก ๆ เข้า เมาหนัก ๆ เข้า เหล้าจะกดศูนย์ประสาทของการควบคุมการหายใจ จะเกิดอาการโคม่า ตายไปเพราะเหล้าก็มี มักมีคนเข้าใจผิดคิดว่า คนเมืองหนาวต้องดื่มเหล้า เพราะดื่มเข้าไปแล้วมันทำให้ท้องร้อน เลือดไหลซู่ซ่า เลือดลมหมุนเวียนดี ทนความหนาวได้ ข้อนี้ไม่เป็นความจริงเลย เพราะเหล้าจะทำให้เลือดไปคั่งค้างที่เส้นเลือดฝอยปลายทาง ร่างกายจึงสูญเสียความร้อนไปทางผิวหนังอย่างมาก อุณหภูมิในร่างกายเลยลดต่ำลงไป ก่อให้เกิดความหนาวเหน็บถึงขั้วหัวใจ ร่างกายเลยทำงานไม่ได้ อาจถึงสิ้นสติ เข้าขั้นโคม่า นิ้วมือนิ้วเท้าตอนปลายอาจจะฝ่อเน่าถึงกับต้องตัดทิ้งทีเดียว

 17. วิธีรักษาโรคติดเหล้า • การรักษาโรคติดเหล้ายังมีอีกหลายวิธี อาจใช้ยาไปทำลายน้ำย่อยที่เปลี่ยนสารพิษเอเซตัลดีไฮด์ (Acetaldehyde) ให้เป็นน้ำส้มสายชู ยานี้ชื่อไดซัลฟิแรม (Disulfiram) หรือชื่อสามัญว่าแอนตาบิวส์ (Antabuse) แปลว่ายาแก้การติด พอได้รับยานี้แล้วร่างกายจะไม่สามารถย่อยเหล้าให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีพิษได้ สารพิษจึงคั่งค้างในร่างกาย เมื่อมียาตัวนี้ในร่างกายแล้วยังดื่มเหล้าอีก ก็จะเกิดอาการป่วยอย่างมาก ต้องทนทุกข์ ทรมานเหมือนกับตกนรก ผู้ดื่มเหล้าจึงขยาด ไม่กล้าจะดื่มเหล้าอีก วิธีการรักษาอย่างนี้บางครั้งก็ไม่ได้ผล เพราะว่าผู้ดื่มเหล้าอยากจะดื่มจริง ๆ เขาก็ไม่กลัวตาย ต้องแสวงหาเหล้ามาดื่มให้ได้ วิธีรักษาทางด้านจิตใจก็ช่วยได้มาก คือต้องเข้ากลุ่มผู้ที่เลิกดื่มเหล้าแล้ว เพราะเขาจะมีประสบการณ์บอกเล่าให้เอาเป็นตัวอย่างในการเลิกดื่มเหล้าได้อย่างดี วิธีที่จะเลิกเหล้าให้ได้นั้น มีอยู่ทางเดียวเท่านั้น คือ ต้องงดดื่มเหล้าอย่างเด็ดขาด