i despr s de l eso qu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
I DESPRÉS DE L’ESO, QUÈ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
I DESPRÉS DE L’ESO, QUÈ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

I DESPRÉS DE L’ESO, QUÈ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

I DESPRÉS DE L’ESO, QUÈ?. Amb títol. Sense títol. Cicles Formatius de Grau Mitjà. Món laboral. Batxillerat. Món laboral. Formació Ocupacional (aprendre un ofici abans de la 1a feina). Per a més informació clica aquí. Per a més informació clica aquí. Per a més informació

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'I DESPRÉS DE L’ESO, QUÈ?' - indira-chan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Amb títol

Sense títol

Cicles Formatius

de

Grau Mitjà

Món laboral

Batxillerat

Món laboral

Formació Ocupacional

(aprendre un ofici abans de la 1a feina)

Per a més

informació

clica aquí

Per a més

informació

clica aquí

Per a més

informació

clica aquí

Per a més

informació

clica aquí

DESPRÉS DE L’ESO

formaci professional espec fica1

MODALITATS

Ensenyaments

Professionals

Qualifica per executar les

tasques pròpies de la

professió. Els continguts estan

organitzats en mòduls

teòricopràctics que es

cursen en el centre

educatiu i en els centres

de treball, mitjançant

un conveni que subscriuen

l'escola i l'empresa.

Per a més informació clica aquí

(quan entris a la web clica

l’apartat “cicles formatius” i

“currículums”)

Ensenyaments

d’Esports

Donen a l’alumnat la

formació necessària per

adquirir la competència

professional característica

de cada títol, alhora que el

capacita per exercir

professionalment la

matèria esportiva

en la modalitat

i especialitat cursada.

Per a més informació

clica aquí

Ensenyaments

Artístics

Capacita els alumnes per

exercir una activitat

artística professional

determinada, mitjançant

l'adquisició i el domini de

les tècniques artístiques

i del coneixement dels

materials i eines necessaris

per executar els treballs

propis del seu ofici.

Per a més informació

clica aquí

FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA

cicles formatius de grau mitj professionals
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ PROFESSIONALS
 • Titulació: 

Tècnic de la professió corresponent.

 • Accés:
  • Alumnes amb el graduat en ESO.
  • Alumnes sense titulació a través dels PQPI (Programes de qualificació professional inicial) mitjançant la prova d'accés.
   • Per accedir a la prova d’accés cal complir els següents requisits:
    • 17 anys complerts en l'any natural en què es realitza la prova, més un dels següents punts:
     • acreditar tres mesos d'experiència laboral.
     • haver cursat amb aprofitament un programa de garantia social.
     • haver realitzat un curs de formació ocupacional de mínim 400 h.
     • haver cursat un curs de preparació de la prova d'accés d'una durada mínima de 4 mesos en una entitat pública o privada.
cicles formatius de grau mitj art stics
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ARTÍSTICS
 • Titulació: Tècnic d'Arts plàstiques i Disseny de la corresponent especialitat d'una família professional.
 • Accés:
  • Alumnes amb requisits acadèmics:
   • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
   • Acreditar les aptituds necessàries mitjançant la superació d'una prova específica d'accés (convocatòria extraordinària) excepte qui disposi del títol de Tècnic o de Tècnic superior d'un cicle d'Arts plàstiques i Disseny de la mateixa família, o bé hagi superat amb aprofitament els cursos comuns d'Arts Aplicades i Oficis Artístics.
  • Alumnes sense requisits acadèmics:
   • Caldrà tenir 17 anys d'edat l'any que es realitza la prova d'accés.
   • Haver cursat amb aprofitament un programa de garantia social.
   • Acreditar les aptituds necessàries mitjançant la superació d'una prova d'accés (convocatòria extraordinària).
cicles formatius de grau mitj d esports
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ D’ESPORTS
 • Titulació: Certificat de primer nivell en l'especialitat cursada. En acabar el segon nivell s'obté el títol de tècnic/a d'esport en l'especialitat corresponent.
 • Accés als ensenyaments de grau mitjà:
  • Primer nivell
   • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) o equivalent a efectes acadèmics.
   • Les persones que no disposin d'aquest títol i tinguin 18 anys d'edat, o bé els facin durant l'any natural, poden cursar aquests ensenyaments si superen una prova de caràcter general que es convoca anualment.
   • A més, cal superar una prova específica en què s'avaluen les capacitats físiques i tècniques dels candidats a cursar l'especialitat esportiva corresponent.
  • Segon nivell
   • Haver superat el primer nivell de la mateixa especialitat i, en determinades modalitats esportives, cal superar una prova d'accés específica
triar un cicle
TRIAR UN CICLE
 • Aspectes que no cal oblidar:
  • Conèixer les competències professionals i tasques que el cicle formatiu et permetrà desenvolupar en el món laboral.
   • Pels cicles professionals, clica aquí (obre l’apartat de “cicles formatius” i després el de “currículums”)
   • Pels cicles artístics, clica aquí
   • Pels cicles d’esports, clica aquí
  • Tenir en compte les possibilitats laborals dins del context socio-econòmic més proper. Clica la Pàgina principal del web del SOC (ves a l’apartat “orientacions per trobar feina” i després “el mercat de treball”
cicles formatius de grau mitj professional
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ PROFESSIONAL

Per conèixer en detall l’oferta dels cicles formatius del nostre institut, cliqueu aquí

Clica la fletxa, tornaràs a l’organigrama general.

el batxillerat
EL BATXILLERAT

ACCÉS

Graduat ESO

2 cursos

Batxiller

DURADA

TITULACIÓ

el batxillerat al xifra
EL BATXILLERAT AL XIFRA

Per conèixer en detall l’oferta de 1r i 2n

de batxillerat pel curs 2008-09 del nostre institut, cliqueu aquí

despr s del batxillerat
DESPRÉS DEL BATXILLERAT

Clica la fletxa, tornaràs a l’organigrama general

m n laboral
MÓN LABORAL
 • Tots els joves poden treballar a partir dels 16 anys
 • Pots accedir a la pàgina WEB del servei d’ocupació de Catalunya (SOC):
  • Consulta els següents apartats:
   • El mercat de treball
   • Conèixer les feines
   • On trobar feina
   • Currículum vitae
   • Carta de presentació
   • Entrevista

Proves de selecció

 • Clica: http://www.oficinatreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/orientacio_feina/index.html
 • Si vols més informació dels serveis d’ clica aquí
formaci ocupacional
FORMACIÓ OCUPACIONAL
 • Aprendre un ofici abans de la primera feina.

Programes de qualificacióprofessional inicial.

PQPI

FIAP (PROGRAMES DE FORMACIÓ

I APRENENTATGE PROFESSIONAL

PTT (PLANS TRANSICIÓ TREBALL)

formaci ocupacional1
FORMACIÓ OCUPACIONAL
 • Proporcionar als nois i noies que finalitzen l’educació obligatòria sense assolir-ne els objectius, una formació bàsica i professional que els faciliti la incorporació al món laboral o a la continuïtat del seu itinerari formatiu, especialment en la formació professional específica de grau mitjà, un cop superada la prova d’accés.
 • També donen l’opció, als joves que ho desitgin, a fer una formació complementària per obtenir el títol de graduat/ada en ESO.
 • Més informació clica aquí
 • PQPI del Xifra, clica aquí

FINALITATS DELS PQPI

formaci ocupacional2
FORMACIÓ OCUPACIONAL
 • ALTRES OPCIONS:
  • Programa preparatori de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.

Més informació cicla aquí

  • Accions de formació ocupacional: Cursos de formació professional ocupacional promoguts pel Departament de treball i Indústria.

Més informació cicla aquí (servei d’ocupació de Catalunya)

serveis d ocupaci
SERVEIS D’OCUPACIÓ
 • Organismes i entitats que cal conèixer:
  • SOC (Servei d’ocupació de Catalunya).

Per a més informació clica aquí.

  • OTG (Oficina de Treball de la Generalitat)
  • OSJ (Oficina de serveis a la Joventut).
  • CIP (Centre d’informació professional).
  • SMO (Servei Municipal d’ocupació).Borsa de treball i formació | Ajuntament de Girona | Ofertes
  • ETT (Empreses de treball temporal).
  • Per a més informació d’aquests recursos podeu anar a L'ESTACIÓ ESPAI JOVE | Punt TIC
servei p blic d ocupaci de catalunya soc
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
 • Finalitat:

Posar en contacte als demandants d’ocupació inscrits a la base de dades del SOC amb aquelles empreses que han presentat ofertes laborals adients al seu perfil professional.

 • Com es gestiona:

A través de les oficines de treball de la Generalitat, les OTG.

A Girona es troba a l’avinguda Lluís Pericot, 86-90 .

Telèfons:  972487280F: 972212224

 • Clica aquí: http://www.oficinatreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/ciutadans/orientacio_feina/index.html
oficina de serveis a la joventut osj
OFICINA DE SERVEIS A LA JOVENTUT (OSJ)
 • Finalitat:

Realitzar diversos tràmits i gestions i trobar tota mena d’informació sobre estudis, treball, lleure, vacances, viatges, albergs…

 • Com es gestiona:

A través dels consells comarcals. A Girona, es troba a l’Estacio Espai Jove.

C/Santa Eugènia, 17,

Tel. 972. 22 00 70

www. zonajove.info per a més informació clica aquí

centres d informaci professional cip
CENTRES D’INFORMACIÓ PROFESSIONAL (CIP)
 • Finalitat:

Assessorament en el procés de recerca de feina, orientació professional,contractes i normativa laboral,…

A Girona, C/ Rutlla, 69-75. Tel. 972 22 2785

slide22
SMO

Finalitat:

A partir dels perfils definits per les empreses, es porta a terme una selecció entre les persones inscrites al DIE per tal de presentar a les empreses els candidats més idonis per a cobrir els llocs de treball.

Com es gestiona:

És un servei de l’Ajuntament de Girona. Per poder aparèixer a la borsa de treball del Dispositiu d'Inserció Econòmica cal omplir un formulari que podeu trobar a la pagina web: Borsa de treball i formació | Ajuntament de Girona | Ofertes

(Adreça:, carrer Narcís Xifra i Masmitjà, 43

(Telf. 972.249.360) de Girona.

empreses de treball temporal
EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL

Finalitat:

Contracten treballadors per altres empreses que necessiten personal.

Com es gestionen:

Són empreses privades. Les ETT s’anuncien a diferents mitjans de comunicació. Per apuntar-t’hi cal portar el currículum i omplir una fitxa personal.

Clica la fletxa, tornaràs a l’organigrama general

slide24

SÍNTESI: EL NOSTRE SISTEMA EDUCATIU

Itinerari professionalitzador

UNIVERSITAT

M

Ó

N

L

A

B

O

R

A

L

T

R

E

B

A

L

L

PPAS Preparació proves accés GS (IES i CFPA)

R

C

PPAM Preparació proves accés GM (CFPA)

CFGS

CFGM, CFGS, PPAS presencial i a distància

PPAS

POT Prova obtenció del títol (Acreditació compt i Avaluació form.)

CFGM

BATX

Títol

C

Prova d’accés

C

Convalidacions

R

Reconeixement de crèdits

PPAM

ESO

Certificació acadèmica i professional

PQPI