toplumda geli en pn moni nedeniyle hastaneye yat r lan olgularda maliyeti etkileyen fakt rler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Toplumda gelişen pnömoni nedeniyle hastaneye yatırılan olgularda maliyeti etkileyen faktörler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Toplumda gelişen pnömoni nedeniyle hastaneye yatırılan olgularda maliyeti etkileyen faktörler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Toplumda gelişen pnömoni nedeniyle hastaneye yatırılan olgularda maliyeti etkileyen faktörler - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

Toplumda gelişen pnömoni nedeniyle hastaneye yatırılan olgularda maliyeti etkileyen faktörler. Burcu Çelenk Karaboğa Anıl Aktaş Samur Aykut Çilli. *Bu çalışma Türk Toraks Derneği’nden alınan destek ile gerçekleştirildi. ( Pnömoni veri tabanında bulunan hastalar çalışmada yer almıştır).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Toplumda gelişen pnömoni nedeniyle hastaneye yatırılan olgularda maliyeti etkileyen faktörler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Toplumda gelişen pnömoni nedeniyle hastaneye yatırılan olgularda maliyeti etkileyen faktörler Burcu Çelenk Karaboğa Anıl Aktaş Samur Aykut Çilli

  2. *Bu çalışma Türk Toraks Derneği’nden alınan destek ile gerçekleştirildi. (Pnömoni veri tabanında bulunan hastalar çalışmada yer almıştır). **Bu çalışma ile ilgili araştırmacıların hiçbirinin çıkar çatışması bulunmamaktadır.

  3. GİRİŞ • Toplumda gelişen pnömoni (TGP) sık görülen, önemli miktarda sağlık harcamalarının kullanıldığı bir hastalıktır. • Türkiye’de TGP nedeniyle hastaneye yatırılan olguların maliyetini etkileyen faktörlerle ilişkili yeterli veri bulunmamaktadır.

  4. AMAÇ • TGP nedeniyle hospitalize edilen olguların direkt maliyetleri ile ilişkili faktörleri belirlemek

  5. METOD • Ekim 2009 – Aralık 2011 tarihleri arasında AÜTF Göğüs Hastalıkları Kliniği’ne yatan TGP’li ardışık 106 hastanın kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi.

  6. Hastaların klinik özellikleri YB: yoğun bakım *ortalama SD olarak hesaplanmıştır.

  7. Hasta dağılımı • Hasta Sayısı Evre Hasta ağırlık sınıflaması ile maliyet arasında anlamlı fark saptanmadı.

  8. Antibiyotik kombinasyonu ile maliyetin ilişkisi TL P:0.00 Atb1:ampisilin sülbaktam Atb2: ampisilin sülbaktam + makrolid Atb3. kinolon grubu Atb4: antipseudomonal geniş spektrumlu atb

  9. Maliyet tl P:0.00

  10. TARTIŞMA • Doruk ve arkadaşlarının hastanede TGP ile yatan 114 hasta grubunda ortalama maliyet; • Radyoloji………106.51 TL • Laboratuar…… 536,54 TL • İlaç …………….789,36 TL • Toplam ……... 2656,37 TL Doruk S,Tertemiz KC, Kömüş N, Sevinç C Community acquired pneumonia and direct hospital cost.Tuberk Toraks. 2009;57(1):48-55.

  11. Sanjay ve arkadaşları, 569 hasta grubunda maliyeti arttıran faktörlerin yoğun bakım ihtiyacı olan ve rehberlere göre tedavi verilmeyen hasta grubunda belirgin arttığını saptamış (p<0.01). Sanjay M Clin Ther. 2003;25:593-610)

  12. Reyes ve arkadaşlarının TGP’li 271 hasta grubunda yaptığı maliyet çalışmasında, ortalama maliyet € 1,683 • Oda maliyeti € 1,286 (857–1,714); laboratuvar testleri € 212 (171–272); tedavi maliyeti € 187 (114–304) saptanmıştır. S Reyes. Determinants of hospital costs in community-acquired pneumonia Eur Respir J 2008; 31: 1061–1067

  13. Komplikasyon gelişen ve PSI skoru yüksek saptanan hastalarda maliyet yüksek olarak saptanmış. • Yaş ve komorbidite varlığı ile maliyet arasında ilişki saptanmamış. S Reyes. Determinants of hospital costs in communaity-acquired pneumoniaEur Respir J 2008; 31: 1061–1067

  14. Çalışmamızda ortalama maliyet 2363 TL • Değişik çalışmalarda ortalama maliyet 1333 $ 1 2656 TL 2 1553€ 3 1Baurer TT, Welte T, Emen C, Schlosser BM, Thate-Waschke I, de Zeeuw J, Schultze- Werninghause G Cost analyses of community-acquired pneumonia from the hospital perspective. Chest. 2005 Oct;128(4):2238-46 2Doruk S,Tertemiz KC, Kömüş N, Sevinç C Community acquired pneumonia and direct hospital cost.Tuberk Toraks. 2009;57(1):48-55. 3A population-based study of the costs of care for community-acquired pneumonia. M. Bartolome M, J. Almirall, J. Morera, G. Pera, V. Ortún, J. Bassa, I. Bolíbar, X. Balanzó, A. Verdaguer the Maresme Community-Acquired Pneumonia Study Group (GEMPAC)Eur Respir J. 2004 Apr;23(4):610-6

  15. SONUÇ • Bu çalışmada , TGP nedeniyle hospitalize olan olgularda yüksek maliyetle ilişkili faktörlerin, • antipseudomanal içeren antibiyotik kombinasyonunun kullanılması, • yatış süresi, • son 3 ayda antibiyotik kullanılması • son 3 ayda 2 gün ve daha fazla yatış süresi olduğu görüldü.

  16. Teşekkür ederim… • Teşekkür ederim…