Kjære forskere! - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kjære forskere! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kjære forskere!

play fullscreen
1 / 7
Kjære forskere!
123 Views
Download Presentation
india
Download Presentation

Kjære forskere!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kjære forskere! Dere er invitert til øya Engia i forbindelse med prosjektet IEA – Energi for framtida. Som dere kanskje skjønner har dere en viktig jobb å gjøre, og dere må stille best mulig forberedt! Dere kommer til Engia som et forskerteam som er sammensatt av representanter fra fem land; Frankrike, Polen, Danmark , Norge og Iran. De fire førstnevnte er medlem av OECD, mens Iran ikke er det. IEA ønsket et ikke-OECD land med i prosjektgruppen for å få en enda større bredde i gruppen. Hvert land skal gå gjennom og besvare noen viktige spørsmål i oppgavene som kommer. Husk: Det vil være en fordel for dere alle at landene deler sine tanker og ideer med hverandre. Selv om jeg har nevnt det tidligere kan det sikkert sies på nytt. Dere er ikke de eneste forskerteamene som skal til Engia, så konkurransen er stor. Lykke til! Med vennlig hilsen Kim Raft Prosjektleder, IEA – Energi for framtida

  2. Del 1 - Energi Hva forbinder dere med begrepet energi? Skriv ned det dere kommer på i løpet av 5 minutter. Skriv punktvis.

  3. Del 1 - Energi Hvilke energikilder har vi og hva bruker vi dem til? Skriv ned det dere kommer på i løpet av 5 minutter. Skriv punktvis.

  4. Del 1 - Energi Hvilke fordeler og ulemper har de ulike energi- kildene? Skriv ned det dere kommer på i løpet av 5 minutter. Skriv punktvis.

  5. Del 2 – Eget land Deres eget land Dere må gjøre dere kjent med eget land. Innhent informasjon, lag en PowerPoint presentasjon (eller lignende) og presenter landet deres for de andre. Momenter som skal med er kort om kultur, energiforbruk og energikilder til energiproduksjonen. • Hvor mange innbyggere er det i landet deres? • Hvilke energikilder bruker dere til strømproduksjon? Nyttige linker: • www.iea.org - engelskspråklig side. Gå inn på ”Statistics” i margen til venstre. Velg aktuelt land. Her • finner dere bl.a. statistikk på hvilke energikilder landet bruker. Under står direktelinker til statistiske data • fra hvert land. • Frankrike: Elektrisitetsproduksjonen etter energikilder:http://iea.org/stats/electricitydata.asp?COUNTRY_CODE=FR Diverse info: http://iea.org/stats/indicators.asp?COUNTRY_CODE=FR • Norge: Elektrisitetsproduksjonen etter energikilder: • http://iea.org/stats/electricitydata.asp?COUNTRY_CODE=NO • Diverse info: http://iea.org/stats/indicators.asp?COUNTRY_CODE=NO • Polen • Elektrisitetsproduksjonen etter energikilder: • http://iea.org/stats/electricitydata.asp?COUNTRY_CODE=PL • Diverse info: http://iea.org/stats/indicators.asp?COUNTRY_CODE=PL • Iran • Elektrisitetsproduksjonen etter energikilder: • http://iea.org/stats/electricitydata.asp?COUNTRY_CODE=IR • Diverse info: http://iea.org/stats/indicators.asp?COUNTRY_CODE=IR • Danmark • Elektrisitetsproduksjonen etter energikilder: • http://iea.org/stats/electricitydata.asp?COUNTRY_CODE=DK • Diverse info: http://iea.org/stats/indicators.asp?COUNTRY_CODE=DK • www.globalis.no/Land - Interaktivt verdensatlas hvor bl.a. FNs statistikker er presentert. • www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook - engelskspråklig side. Velg aktuelt land. • www.snl.no - Store norske leksikon

  6. Kjære forskere! Da har dere vært to dager på Engia og er kommet tilbake til klasserommet. Jeg håper dere har hatt to effektive og lærerike dager på øya. Dere har jobbet med oppdrag knyttet til energikilder, både fornybare og ikke-fornybare. Det er andre kilder dere ikke har forsket nærmere på, og det finnes også kilder verden ikke har oppdaget, eller har teknologi til å utnytte skikkelig. Dere har nå bare ett oppdrag igjen og jeg håper dere løser dette tilfredsstillende. Takk for hjelpen, så langt… Med vennlig hilsen Kim Raft Prosjektleder, IEA – Energi for framtida

  7. Siste oppdrag Avsluttende oppgave • Hva synes dere var mest spennende av det dere lærte under arbeidet på Engia? • Har dere endret tanke om aktuelle energikilder før arbeidet som forskere startet • og nå? • Løs siste oppdrag, en avsluttende oppgave for forskerne på Engia. Dette skal hver • enkelt av deltakerne løse.