opieka zast pcza w m st warszawa
Download
Skip this Video
Download Presentation
Opieka zastępcza w m. st. Warszawa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Opieka zastępcza w m. st. Warszawa - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Opieka zastępcza w m. st. Warszawa. Podstawy prawne działania:. Ustawa o pomocy społecznej Rozporządzenie w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych Rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych. Placówki opiekuńczo-wychowawcze:. Typu interwencyjnego, Typu socjalizacyjnego,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opieka zastępcza w m. st. Warszawa' - ince


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
podstawy prawne dzia ania
Podstawyprawne działania:
 • Ustawa o pomocy społecznej
 • Rozporządzenie w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • Rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych
plac wki opieku czo wychowawcze
Placówki opiekuńczo-wychowawcze:
 • Typu interwencyjnego,
 • Typu socjalizacyjnego,
 • Typu wsparcia dziennego,
 • Typu rodzinnego,
 • Wielofunkcyjne (mogą łączyć trzy pierwsze typy)
 • w 2000 roku liczba miejsc w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosiła 1268(w tym 10 w RDD), obecnie 959 (w tym 47 RDD, 50 wsparcie dzienne)
co miasto zapewnia
mieszkanie lub dom (dotychczas tylko 2 RDD są zorganizowane w domu własnym rodziny)

wyposażenie RDD (z udziałem dyrektora)

samochód (zakup, ubezpieczenie, paliwo); koszty zakupu samochodu to 96 000zł i 76 000 zł w zależności od liczby dzieci w placówce

zatrudnienie dyrektora, ewentualnie pracownika

ponoszenie kosztów wynikających z przepisów (miesięczna zryczałtowana kwota na dziecko, utrzymanie lokalu, usługi telekomunikacyjne, bieżące naprawy i remonty, świadczenia zdrowotne nieobjęte NFZ, wyrównanie opóźnień w nauce) oraz kosztów leków dla dzieci

„Co Miasto zapewnia …”
pozytywne strony rdd
Pozytywne strony RDD
 • zindywidualizowanie opieki nad dziećmi
 • szybsze zdiagnozowanie deficytów dzieci i podjęcie pracy w celu ich zniwelowania
 • zwiększona szansa dzieci na prawidłowy proces socjalizacji
 • lepsze perspektywy szkolne, zawodowe
 • unikanie stygmatyzacji
szkolenie kandydat w
Szkolenie kandydatów
 • Szkoleniem kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej zajmują się w Warszawie 4 ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.
 • W latach 2004 – 2007 ośrodki przeszkoliły 1129 rodzin, w tym 952 zainteresowanych przysposobieniem dziecka, 164 pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, 13 prowadzeniem placówki rodzinnej.
rodziny zast pcze typy
Rodziny zastępcze – typy:
 • Spokrewnione z dzieckiem (1335)
 • Niespokrewnione z dzieckiem (174)
 • Zawodowe niespokrwenione z dzieckiem:
  • wielodzietne
  • specjalistyczne (5)
  • o charakterze pogotowia rodzinnego (3)
 • w 2000 roku nie występował podział na rodziny spokrewnione i niespokrewnione z dzieckiem, natomiast w 2001 roku w Warszawie było 1400 rodzin zastępczych, w tym 1253 rodziny spokrewnione, w których przebywało 1454 dzieci oraz 147 rodzin niespokrewnionych, w których przebywało 166 dzieci
pomoc pieni na dla rodzin zast pczych
Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych:

Wysokość pomocy pieniężnej wynosi miesięcznie w przypadku dziecka:

 • do 7 roku życia - 60 % podstawy, czyli 988,20 zł
 • do 7 roku życia, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności - 80 % podstawy, czyli 1 317,60 zł
 • od 7 do 18 lat - 40 % podstawy, czyli 658,80 zł
 • od 7 do 18 lat, jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności (tylko znacznym lub umiarkowanym) - 60 % podstawy, czyli 988,20 zł
 • od 7 do 18 lat, umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich- 60 % podstawy, czyli 988,20 zł
 • od 7 do 18 lat posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności i umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy, o której mowa w punkcie poprzednim – 80% podstawy, czyli 1 317,60 zł

Niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo na każde umieszczone w niej dziecko kwotę odpowiadającą 10 % podstawy z tytułu sprawowania osobistej opieki i wychowania w wysokości 164,70 zł.

Zgodnie z przepisami Starosta może przyznać rodzinie zastępczej jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka w wysokości do 150% podstawy, tj. do wysokości2470,50 zł.

wsparcie rodzin zast pczych
Wsparcie rodzin zastępczych
 • Kontakt Rodziny z pracownikiem socjalnym WCPR (telefoniczny, osobisty, okresowe wizyty w środowisku) rozmowy, wymiana informacji, poradnictwo doraźne, praca socjalna.
 • Kluby, grupy wsparcia oraz szkolenia w ośrodkach pomocy społecznej.
 • Szkolenia dla wszystkich nowych spokrewnionych rodzin zastępczych prowadzone przez Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy.
 • Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, organizowane przez Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy.
 • Poradnictwo indywidualne prowadzone przez wszystkie ośrodki adopcyjno-opiekuńcze dla rodzin przeszkolonych w tych ośrodkach, w tym stały dyżur pedagoga i psychologa.
 • Systemowa terapia rodzinna prowadzona przez Ośrodek Reintegracji Rodzin funkcjonujący w strukturze Ośrodka Wspomagania Rodziny w Warszawie.
 • Oferta pomocy indywidualnej świadczona przez ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, parafie.
koszty zwi zane z opiek zast pcz w warszawie 2007 rok
Koszty związane z opieką zastępczą w Warszawie (2007 rok)
 • Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
  • Publiczne – 40 518 913 zł
  • Niepubliczne –4 648 923 zł
 • Rodziny zastępcze - 13 353 019 zł

W sumie koszty w 2007 roku wyniosły 58 024 396 zł.

ad