CosmoCaixa - PowerPoint PPT Presentation

ina_ati
una excursi al cosmocaixa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CosmoCaixa PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
CosmoCaixa
267 Views
Download Presentation

CosmoCaixa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Una excursió al Cosmocaixa!

  2. Un cop dins del CosmoCaixa tinc problemes per entrar… PUJANT LA LLARGA PUJADA… Una foto amb sombres de colors… Vinga, totes a l’acció! L’Eva descobrint noves sensacions!!!

  3. FENT EL “PANOLI” PEL COSMOCAIXA… Fent de monos!! El gel que no estava fred… =)

  4. OBSERVANT ANIMALS EXTRANYS.. I per finalitzar, cap al Bosc Inundat! On… Dins d’aquest bosc vam trobar moltes… PIRANYES!!!

  5. LA NOSTRA EXCURSIÓ!!! I FINS AQUÍ…

  6. Fet per: Marina Bigorra Rodríguez Blanquerna: facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport. Educació Primària Tarda 1r Curs