Download
sp rgeskemaunders gelse www fertilitetsklinikkenskive dk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spørgeskemaundersøgelse fertilitetsklinikkenskive.dk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spørgeskemaundersøgelse fertilitetsklinikkenskive.dk

Spørgeskemaundersøgelse fertilitetsklinikkenskive.dk

116 Views Download Presentation
Download Presentation

Spørgeskemaundersøgelse fertilitetsklinikkenskive.dk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Spørgeskemaundersøgelse www.fertilitetsklinikkenskive.dk

  2. 100 besvarelser i alt

  3. Af dem der svarede nej er 32% mænd og 68% kvinder Af dem der svarede ja er 13% mænd og 87% kvinder

  4. Kommentarer -Lidt uoverskuelig. Synes ikke den er fyldestgørende. Har ofte søgt derinde, men uden held. Let overskuelig. Ikke nemt at finde rundt. Lidt svært at få overblik over. Det er nemt at finde rundt, meget informativ.

  5. Kommentarer: - For at se afd. resultater

  6. Kommentarer: Til at starte med var jeg ofte derinde for at finde svar på forskellige ting, men da jeg ikke altid kunne finde det jeg skulle bruge, bruger jeg den ikke så ofte mere. Meget i starten, ikke så ofte mere.

  7. Kommentarer: -Synes især det er svært at finde rundt, efter det er blevet slået sammen til fælles ny hjemmeside

  8. Kommentarer: Evt. telefontider tydeligt på forsiden, og nummeret hvor man bliver ”sat i kø” Der mangler en søge funktion Oplysningerne er saglige, og det er godt at kunne få svar på mange spørgsmål.

  9. Der er 3 besvarelser der er ugyldige på dette spørgsmål (4%)

  10. Der er 3 besvarelser der er ugyldige på dette spørgsmål (4%)