Zesp opiniodawczo doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela jaki status dyrektora szko y
Download
1 / 15

Zesp l opiniodawczo-doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela Jaki status dyrektora szkoly - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela „ Jaki status dyrektora szkoły?”. Warszawa, 21 lipca 2010 r. Powierzanie i odwoływanie ze stanowiska dyrektora szkoły publicznej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zesp l opiniodawczo-doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela Jaki status dyrektora szkoly ' - imogene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zesp opiniodawczo doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela jaki status dyrektora szko y

Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw statusu zawodowego nauczyciela„ Jaki status dyrektora szkoły?”

Warszawa, 21 lipca 2010 r.


Powierzanie i odwoływanie ze stanowiska dyrektora szkoły publicznej

 • Kandydat na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki będący nauczycielem – wymagania

 • Kandydat na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki niebędący nauczycielem – wymagania

 • Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły

 • Inne możliwości powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

 • Odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły


Status zawodowy dyrektora szkoły publicznej będącego nauczycielem

 • Stosunek pracy dyrektora szkoły

 • Czas pracy dyrektora szkoły

 • Ocena pracy dyrektora szkoły

 • Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły

 • Wynagrodzenie dyrektora szkoły

 • Awans zawodowy dyrektora szkoły


Uprawnienia i obowiązki dyrektora szkoły będącego nauczycielem

 • Związane z zarządzaniem szkołą

 • Związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego

 • Związane z zatrudnianiem pracowników

 • Związane z awansem zawodowym nauczycieli

 • Inne zadania dyrektora szkoły


Status zawodowy dyrektora szko y nieb d cego nauczycielem
Status zawodowy dyrektora szkoły nauczycielemniebędącego nauczycielem

Stosunek pracy dyrektora szkoły niebędącego

nauczycielem oraz jego uprawnienia


Dyrektor szko y niepublicznej
Dyrektor szkoły niepublicznej nauczycielem

 • Powierzanie i odwoływanie ze stanowiska dyrektora

 • Stosowanie przepisów Karty Nauczyciela do dyrektora


Inne stanowiska kierownicze w szkole
Inne stanowiska kierownicze w szkole nauczycielem

 • Inne funkcje kierownicze pełnione w szkołach i placówkach systemu oświaty

 • Tryb tworzenia stanowisk wicedyrektorów

 • Powierzanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych oraz odwoływanie z tych stanowisk

 • Przyczyny odwołania wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze


Dyrektorzy wed ug stopnia awansu zawodowego
Dyrektorzy według stopnia awansu zawodowego nauczycielem

na podst. SIO, wg stanu na 30.09.2009 r.


Wicedyrektorzy wed ug stopnia awansu zawodowego
Wicedyrektorzy nauczycielemwedług stopnia awansu zawodowego

na podst. SIO, wg stanu na 30.09.2009 r.


Dyrektorzy wed ug wieku
Dyrektorzy według wieku nauczycielem

na podst. SIO, wg stanu na 30.09.2009 r.


Wicedyrektorzy wed ug wieku
Wicedyrektorzy według wieku nauczycielem

na podst. SIO, wg stanu na 30.09.2009 r.


Wykszta cenie dyrektor w
Wykształcenie dyrektorów nauczycielem

na podst. SIO, wg stanu na 30.09.2009 r.


Obni enie tygodniowego obowi zkowego wymiaru godzin zaj dyrektor w
Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów

na podst. SIO, wg stanu na 30.09.2009 r.


Zapraszamy do dyskusji
Zapraszamy do dyskusji zajęć dyrektorów

 • Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o stanowisko dyrektora szkoły ?

 • Dyrektor – nauczyciel czy menedżer ?

 • W jakim zakresie dyrektor powinien dzielić się władzą ?

 • Jaki powinien być zakres autonomii dyrektora szkoły ?

 • Jaki awans zawodowy i jaka ocena pracy ?


Tematyka i terminarz następnych spotkań zajęć dyrektorów

1. Jaki awans zawodowy nauczycieli?

Czy rozbudowywać obecny system,

czy budować cały system od nowa 23 czerwca 2010 r.

i następnie drogę przejścia do niego?godz.: 11:00

2. Jaki czas pracy szkoły i nauczyciela? 21 lipca 2010 r.

3. Kogo ma obejmować nowa Karta Nauczyciela? 18 sierpnia 2010 r.

4. Jakie warunki pracy nauczyciela? wrzesień

5. Jaki status dyrektora szkoły? wrzesień

Czy akceptujemy kolejność tematyki?


ad