paszport do eksportu poig 6 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Paszport do eksportu – POIG 6.1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Paszport do eksportu – POIG 6.1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Paszport do eksportu – POIG 6.1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Paszport do eksportu – POIG 6.1. Warszawa, 12 kwietnia 2011. Plan prezentacji. Działanie 6.1 – Paszport do Eksportu Cel programu i warunki udziału. Etap I. Etap II. Etap II – kategorie kosztów. Uwagi. Rola firmy doradczej. Inne programy wsparcia eksportu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Paszport do eksportu – POIG 6.1


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
paszport do eksportu poig 6 1

Paszport do eksportu – POIG 6.1

Warszawa, 12 kwietnia 2011

plan prezentacji
Plan prezentacji
 • Działanie 6.1 – Paszport do Eksportu
  • Cel programu i warunki udziału.
  • Etap I.
  • Etap II.
  • Etap II – kategorie kosztów.
  • Uwagi.
  • Rola firmy doradczej.
 • Inne programy wsparcia eksportu
  • POIG 6.5.2 – Ministerstwo Gospodarki
  • RPO dla Mazowsza – działanie 1.7
 • Acuarius Consulting
  • Realizowane działania.
  • Kontakt.

Acuarius Consulting

paszport do eksportu cel programu i warunki udzia u
Paszport do Eksportu – cel programu i warunki udziału.
 • Cel programu

- wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju eksportu poprzez

  • rozpoczęcie działalności eksportowej,
  • wejście na nowe rynki zagraniczne,
  • umocnienie pozycji na obsługiwanych już rynkach zagranicznych.
 • Warunki udziału w programie
  • Firma zalicza się do kategorii MMŚP (zatrudnienie <250, sprzedaż <50 mln EUR, aktywa<43 mln EUR, nie jest spółką zależną ani stowarzyszoną z firmą dużą).
  • Udział eksportu w wartości sprzedaży nie przekracza 30%.
  • Firma nie wyczerpała pomocy de minimis(200 tys. EUR).
  • Firma znajduje się w dobrej sytuacji finansowej.
  • Firma ani przedmiot działalności nie są wykluczone z możliwości ubiegania się o pomoc publiczną.

Acuarius Consulting

paszport do eksportu etap i
Paszport do Eksportu – Etap I.
 • I etap: informacje ogólne
  • dofinansowanie przeznaczone jest na zakup zewnętrznej usługi doradczej – opracowanie Planu Rozwoju Eksportu (PRE);
  • wartość dotacji do 10.000 PLN i 80% kosztów kwalifikowanych;
  • najbliższe terminy składania wniosków – 20.06-8.07.2011 oraz 17.10-4.11.2011
 • PRE powinien w szczególności zawierać:
  • informacje o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
  • opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod katem produktów lub usług przedsiębiorcy;
  • opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
  • opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
  • opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
  • analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;
  • opis celów i strategii eksportowej;
  • rekomendacje rozwoju działalności eksportowej;
  • wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji;
  • szacowana wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;
  • wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej;
  • inne.

Acuarius Consulting

paszport do eksportu etap ii
Paszport do Eksportu – Etap II.
 • II etap: informacje ogólne
  • dotację może otrzymać firma, która zrealizowała I etap oraz otrzymała informację o pozytywnej weryfikacji PRE;
  • wartość dotacji do 200.000 PLN i 50% kosztów kwalifikowanych,
  • czas realizacji – do 24 miesięcy,
 • Działania, które mogą być sfinansowane:
  • udział w targach zagranicznych w charakterze wystawcy,
  • udział w zagranicznych misjach gospodarczych,
  • wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach zagranicznych,
  • uzyskanie dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów na rynek,
  • doradztwo w zakresie strategii finansowania eksportu,
  • doradztwo w zakresie koncepcji wizerunku na rynkach zagranicznych,
  • Działania promocyjne i informacyjne.

Uwaga: Plan musi zawierać przynajmniej 2 różne działania , w tym przynajmniej jedno z kategorii c-f.

Acuarius Consulting

paszport do eksportu uwagi i zalecenia
Paszport do Eksportu – uwagi i zalecenia.
 • Celowość i zasadność udziału w programie.
 • Dostępność finansowania (pieniądze jeszcze są, ale nie wiadomo jak długo).
 • Całkowity czas realizacji i czas przygotowania.
 • Od kiedy można realizować (jak przyspieszyć).
 • Zaliczka do 50% i wnioski o płatność.
 • Zasady ponoszenia wydatków (terminy, umowa, przejrzystość , dokumentowanie, przelewy/karta, wyjątki).
 • Osoby uczestniczące w działaniach.
 • Obowiązek konkursu ofert przy zamówieniach pow. 14.000 EUR.
 • Elastyczność (przesunięcia do 10%, aneksy).
 • Brak elastyczności (inne działania, inne rynki, brak realizacji, nowy koszt, zmiana opisu kosztu).
 • Zobowiązanie do osiągnięcia celów projektu (wskaźniki produktu/rezultatu).
 • Podejście instytucji finansujących do Beneficjentów (formalizm, elastyczność).

Acuarius Consulting

paszport do eksportu rola firmy doradczej
Paszport do Eksportu – rola firmy doradczej.
 • Ogólna konsultacja dot. możliwości i kierunków rozwoju eksportu.
 • Opracowanie wniosku do I etapu.
 • Stworzenie Planu Rozwoju Eksportu – zgodnego z potrzebami, możliwościami i interesem Klienta.
 • Opracowanie wniosku do II etapu.
 • Realizacja wybranych działań.
 • Całościowe zarządzanie projektem.
 • Wsparcie w korespondencji formalnej z RIF.
 • Wsparcie w prowadzeniu dokumentacji i rozliczeń.

Acuarius Consulting

rpo dla mazowsza dzia anie 1 7
RPO dla Mazowsza – działanie 1.7

Rodzaje projektów:

 • uczestnictwo w targach, imprezach targowo - wystawienniczych w charakterze wystawcy, które kończą się misją gospodarczą (mogą być targi krajowe i zagraniczne),
 • udział w branżowych misjach gospodarczych mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych.

Zasady finansowania

 • zaliczka – w etapach, do 95% wartości dofinansowania, refundacja,
 • maksymalna wysokość wsparcia nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowalnych,
 • wysokość dofinansowania: 30.000 - 150.000 PLN,

Terminy:

 • nabór trwa i zostanie zakończony w momencie wyczerpania puli środków (trudno określić konkretną datę),
 • możliwa jest realizacja działań od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż do dnia 31.12.2012 roku.

Acuarius Consulting

6 5 2 programy og lne zasady
6.5.2 Programy ogólne – zasady.
 • Cel: promocja polskiej gospodarki i produktów eksportowych w związku z ważnym wydarzeniami zagranicznymi (targi/wystawy/misje gospodarcze).
 • Dla kogo:– dla każdej firmy (poza zwykłymi wykluczeniami).
 • Dofinansowanie otrzymuje się na każde wydarzenie oddzielnie.
 • Wysokość wsparcia: do 25 tys. zł i nie więcej niż 50% całości kosztów kwalifikowanych.
 • Rodzaj pomocy: de minimis.
 • Wniosek : należy złożyć nie później niż na 60 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, którego dotyczy.

Acuarius Consulting

6 5 2 programy bran owe zasady
6.5.2 Programy branżowe – zasady.
 • Cel programów: promocja wybranych 15 branż polskiej gospodarki uznanych za najbardziej perspektywiczne z punktu widzenia możliwości rozwoju eksportu (poszukiwanie „polskiej Nokii”).
 • Forma: programy średniookresowe, do 36 miesięcy, składające się z części wspólnej (6.5.1) realizowanej przez wybranych organizatorów oraz części indywidualnych (6.5.2) realizowanych przez poszczególnych przedsiębiorców.
 • Część wspólna: badanie rynków, promocja branżowa na wybranych rynkach, koszty ogólne związane z organizacją wydarzeń branżowych itp. – tworzenie marki danej branży za granicą oraz ramy i wsparcia dla promocji poszczególnych firm.
 • Dla kogo: firmy o dowolnej wielkości, należące do jednej ze wskazanych branż, eksportujące produkty znajdujące się na liście produktów wybranych do promocji, dysponujące silną pozycją rynkową oraz produktem o wysokim poziomie konkurencyjności.
 • Wysokość wsparcia: do 300.000 zł, nie więcej niż 60% całości kosztów kwalifikowanych.
 • Wymóg: udział w minimum 60% działań objętych branżowym projektem promocji.
 • Od kiedy: połowa 2011(? ??).

Acuarius Consulting

acuarius consulting zakres dzia a
Acuarius Consulting – zakres działań
 • Realizacja projektów w ramach programów 6.1
  • przygotowanie wniosków o dofinansowanie,
  • opracowanie Planów Rozwoju Eksportu,
  • realizacja wybranych działań w II Etapie Paszportu do Eksportu,
  • pełna obsługa kwestii formalnych i rozliczeniowych,
  • kompleksowe zarządzanie projektem,
  • współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą.
 • Usługi związane z rozwojem eksportu i współpracy zagranicznej
  • opracowanie strategii rozwoju eksportu,
  • badanie rynków zagranicznych,
  • wyszukiwanie i dobór partnerów handlowych,
  • przygotowanie i prezentacja ofert handlowych,
  • organizacja misji gospodarczych,
  • inne na życzenie.
 • Rynek rosyjski

Acuarius Consulting jest oficjalnym i jedynym przedstawicielem w Polsce Rosyjskiej Agencji Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 • Rynki Ameryki Łacińskiej (AL INVEST IV)

Acuarius Consulting

acuarius consulting kontakt
Acuarius Consulting - kontakt
 • Acuarius Consulting
  • Al. Jerozolimskie 133/53
  • 02-304 Warszawa
  • tel. 22 412 65 48
  • fax. 22 412 65 44
  • www.acuarius.pl
  • acuarus@acuarius.pl
 • Ziemowit Ekiert
  • tel. 606 300 270
  • ziemowit.ekiert@acuarius.pl

Acuarius Consulting