vbs t vogeltje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VBS ‘t Vogeltje PowerPoint Presentation
Download Presentation
VBS ‘t Vogeltje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

VBS ‘t Vogeltje - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

VBS ‘t Vogeltje. MOTIVATIE. Leerlingen Infrastructuur Pedagogisch Financieel. LEERLINGEN. Bestaansnormen: 10 in kleuter (geïsoleerde school in gemeente met 75 tot 500 inw/km² ) Kleuterafdeling flirt met bestaansnorm School van 50 is magische grens. INFRASTRUCTUUR. Analyse

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VBS ‘t Vogeltje' - imelda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
motivatie
MOTIVATIE
 • Leerlingen
 • Infrastructuur
 • Pedagogisch
 • Financieel
leerlingen
LEERLINGEN
 • Bestaansnormen:
 • 10 in kleuter (geïsoleerde school in gemeente met 75 tot 500 inw/km²)
 • Kleuterafdeling flirt met bestaansnorm
 • School van 50 is magische grens
infrastructuur
INFRASTRUCTUUR

Analyse

Stroomversnelling in beleidskeuzes

 • Tijdsdruk

Opmaak stand van zaken

Kostenraming

infrastructuur1
INFRASTRUCTUUR

Analyse

 • Eigenaar
 •  niets de laatste 10 jaren
 • Ouderraad
 • Onderhoud speelplein (pareltje)
 • En enkele andere losse zaken
 • Team
 • Opfrissen van de refter (juli-aug 2012)
 • CONCLUSIE:
 • Door de beperkte middelen kon niet veel gedaan worden de laatste decennia
infrastructuur2
INFRASTRUCTUUR

Stroomversnelling in beleidskeuzes

 • Solidariteitsfonds (nov 2012)
 • Steunt heel doordacht de dorpsscholen (bepaalde niet meer)
 • Raadt denkoefening aan rond behoud kleine scholen:
 • Minimale bestaansnorm voor kwaliteitsvol onderwijs
 • op financieel, infrastructuur, pedagogisch vlak?
 • Doorlichtingsverslag Onderwijsinspectie (dec 2012):
 • ‘Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen onaanvaardbare tekorten met betrekking tot bewoonbaarheid en/of veiligheid en/of er wordt onvoldoende gevolg gegeven aan klachten.’
 • ‘Het gebouwencomplex oogt zowel binnen als buiten uitgeleefd en vertoont een algemene onderhoudsachterstand. …’
infrastructuur3
INFRASTRUCTUUR

Tijdsdruk

Doorlichtingsverslag

opvolging vanaf 28/11/2015

 • gunstig of niet gunstig = sluiting school
infrastructuur4
INFRASTRUCTUUR

Opmaak stand van zaken

Oplijsting en prijsraming

1/ Primaire werken

2/ Opfrissing en afwerking

infrastructuur5
INFRASTRUCTUUR
 • 1/Primaire werken
 • Speelplaats her leggen
 • Overal dubbele beglazing (55 )
 • Aanpassing dorpels en bekisting
 • Nieuwe deuren
 • Zonnewering aan Z- en O-kant
 • Isolatie daken en waar nodig boven plafonds
 •  sommige daken nog oude dakpannen
 •  goten moeten ook aangepakt worden
 • Installatie luchtkwaliteit
 • Verwarmingsinstallatie:
 • nieuwe ketel
 • 20°C moet haalbaar blijven in de winter
 • Scheiding klooster/school
 •  elektriciteit gas (aparte meters en circuits)
 •  water (regenwater)
infrastructuur6
INFRASTRUCTUUR
 • 1/Primaire werken
 • Metalen poort
 • Nooduitgangen
 • Turnzaal op punt zetten
 • Peuterklas op punt zetten
 •  muur , deur, verlichting, …
 • Buitenmuren aan de buitenkant ‘hervoegen’
 • Omgevingswerken:
  • voetpaden aan de achterkant gebouw in slechte staat
  • Schooltuin her aanleggen en onderhouden

Kostenraming: 250.000€

infrastructuur7
INFRASTRUCTUUR

2/Opfrissing en afwerking

-vloeren in de klassen

-elektriciteitsleidingen, armaturen

-schilderen alle klaslokalen en turnzaal

-aanpassen bureel directie

-….

Kostenraming: 100.000€

infrastructuur8
INFRASTRUCTUUR

Kostenraming

Primaire werken: 250.000 €

Opfrissing: 100.000 €

TOTAAL: 350.000 €

pedagogisch
PEDAGOGISCH
 • Aanvulling pedagogisch materiaal volgens de leerplannen in kleuter en lager
 • Voldoende actuele multimedia
 • Schoolmeubilair (banken, stoelen, kasten en borden)

Kostenraming: 15.000 €

financieel
FINANCIEEL
 • Werkingsmiddelen
 • Agionsubsidies
 • Lening
financieel1
FINANCIEEL

Werkingsmiddelen

1/ Werkingstoelagen van Departement Onderwijs

Basisnorm investeringen scholen:

15% van WT kan jaarlijks gebruikt worden voor investering in gebouwen

15% van 32.323 € = 4.848,45 €

2/ Eigen Middelen (Ouderraad, activiteiten)

Aankoop lestijden, onderhoud speelplein, aankoop schoolauto, e.a.

financieel2
FINANCIEEL

Agionsubsidies

Groot dossier

-wachttijd gemid. 12 jaar

Renovatie dossier

-Aanvraag per 125.000 € (3 offertes)

-duur gemid. 2 j tussen indienen en eindafrekening

-vorige dossier volledig af voor aanvang nieuw dossier

-70% gesubsidieerd en 30% te betalen door school MAAR met

een looptijd van 20 jaar.

Kostenraming: 350.000 €

 Opsplitsing in 3 dossiers van 125.000 € Duur: 6 à 8 jaar

 Te betalen door school:

30% van 125.000 = 37.500 € + BTW = 45.375 €

X 3 dossiers = 136.125 €

financieel3
FINANCIEEL

Lening

 • Agion: 30% te betalen door school:
 • 45.375 € X 3 dossiers = 136.125 €
 •  investeringsnorm: 15% van jaarlijkse werkingstoelage nl. ca. 4.848 €
 •  Jaarlijkse afbetaling 4.800 €: kan 70.000 € lenen over 20 j
 • -helft tekort aan middelen
 • EN
 • -zal de school nog 20 jaar bestaan zodat deze lening nog 20 jaar jaarlijks kan worden terugbetaald?
haalbaarheid
HAALBAARHEID

Investeringen realistisch haalbaar?

Tijdsdruk

Opvolging onderwijsinspectie: nov 2015

 • agiondossiers: 3 dossiers telkens met looptijd 2 j = minstens 6 j

Financieel

30% van Agion nl. 136.125 € kan niet betaald worden

Lening : kan slechts 70.000 € lenen

Bestaanszekerheid

-Geen zekerheid over 20 jaar

-bij stopzetting: wie betaald lening verder? Wie betaalt de 70 % agionsubsidies terug?

besluit
BESLUIT
 • Enorme dynamiek intern en extern
  • Directie, leerkrachten, schoolmedewerkers
  • Ouderraad
  • Schoolraad
  • Bewonersplatform – buurt
 • Zolang in stand gebleven door:
  • Grote inzet
  • Genegenheid
  • Vriendenkring
  • Steeds klaar met raad en daad
 • School = kloppende hart van de buurt
slide20

MAAR de behoeften zijn te groot en de tijd te kort om alles gerealiseerd te krijgen

 • Begrip voor:
  • Grote ontgoocheling na al die jaren van nooit aflatende inzet, van altijd paraat staan
  • Kopzorgen rond schoolveranderingen