delprojekt 02 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Delprojekt_02 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Delprojekt_02

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Delprojekt_02 - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Delprojekt_02. Optimering af byggeprocessen via bedre/forøget brug af digitale modeller. Formålet med delprojektet er at identificere relevante BIM planlægningsmetoder og anvende disse metoder til en BIM proces, hvor fokus er på simuleringer i henhold til DGNB.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Delprojekt_02' - imelda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
delprojekt 02
Delprojekt_02

Optimering af byggeprocessen via bedre/forøget brug af digitale modeller

Formålet med delprojektet er at identificere relevante BIM planlægningsmetoder og anvende disse metoder til en BIM proces, hvor fokus er på simuleringer i henhold til DGNB.

Det har udmøntet sig i tre konkrete målsætninger

 • Planlægningen af en BIM proces, der skal lede frem til udvalgte simuleringer.
 • Udveksling af data mellem applikationer til brug for simuleringer.
 • Udbytte af BIM planlægning og simuleringer iht. DGNB.
 • Skabe en effektivisering af byggeriets tilblivelse og drift, og udfylde nogle af de huller der i dag eksisterer i BIM anvendelsen. Både på det planlægningen samt på den tekniske anvendelse.
 • Sætte fokus på interaktionen mellem BIM og bæredygtighedscertificering.
 • Løsning for data- og informationsudveksling vil reducere omkostninger på et projekt og dermed forøge indtjeningen.
delprojekt 021
Delprojekt_02

Deltagere – interne og eksterne

Projektleder:

Mads Carlsen

Projektdeltager - interne:

Nevo Alon BIM applikationer

Dorthe Holberg Christensen BIM applikationer og design processer

Dorte Grøn DGNB og LCA

Finn Nordbjerg Datamodellering

Nadeem Iftikhar Data- og applikationskodning

Projektdeltager – eksternt:

Kasper Jacobsen, MOE A/S

delprojekt 022
Delprojekt_02

State-of- the-art

Status i branchen

 • Der anvendes i stigende grad digitale modeller i både projekteringen, udførelsen og driften af bygninger. De digitale modeller indeholder en lang række informationer, der kan anvendes i forbindelse med fx energioptimering af bygninger.
 • Udfordringen er at drage fuld udnyttelse af disse modelinformationer i fx simuleringer, så manuelt arbejde med at føde simuleringsprogrammer med informationer kan reduceres.
 • Der er i branchen stort fokus på, hvordan brugen af BIM kan medvirke til at skabe bedre indtjening på projekterne for alle parter.
delprojekt 023
Delprojekt_02

Delprojektets gennemførelse

Metode for delprojektet

 • Litteraturstudie: Gennemlæst en mængde litteratur for at skabe indsigt i dels planlægningsmetoder for BIM samt relation mellem BIM og bæredygtighedscertificeringer.
 • Empiri: Foretaget interview med branchefolk – hvor trykker skoen?
 • På baggrund af empiri er der induceret nogle almen gyldige træk for problemstillingen – omsat til pragmatiske problemstilling med praktiske løsningsmodeller.
delprojekt 024
Delprojekt_02

Målsætning 1:Planlægning af BIM processen

At undersøge modeller for en struktureret planlægning af en BIM proces med fokus på udbyttet iht. simuleringer. Herunder tilpasning af model til dansk projekteringspraksis.

 • Hvilke modeller for planlægning eksisterer. Nationalt og internationalt.
 • Værdien for dansk projekteringspraksis.
 • Case med Danish Active House in Vietnam.
delprojekt 025
Delprojekt_02

Resultat. Mål 1:Planlægning af BIM processen

Statsbygg BIM Manual

RIBA Plan of Work

COBIM 2012

CIC/BIM Protocol

bS BIM PEPG

Singapore BIM Guide

Bips F102

VA BIM Guide

delprojekt 026
Delprojekt_02

Resultat Mål 1:Planlægning af BIM processen

 • De identificerede manualer kan opdeles i to grupperinger
  • Manualer fra bygherreorganisationer omkring deres specifikke behov
  • Metodemanualer for generering af projektspecifikke BIM manualer.

Mindre grad af BIM fokus

Stort BIM fokus

delprojekt 027
Delprojekt_02

Resultat Mål 1:Planlægning af BIM processen

Gevinsterne ved BIM PUPG

 • Forståelse for strategiske mål for implementering af BIM.
 • Rolle- og ansvarsfordeling i implementeringen.
 • Ressourcer nødvendige for implementering.
 • Plan for udførelsesprocessen tilpasset hvert parts praksis og typiske workflow.
 • Planen fungerer som udgangspunkt for fremtidige samarbejdspartnere i projektet.
delprojekt 028
Delprojekt_02

Resultat Mål 1:Planlægning af BIM processen

En case afprøvning på Danish Active House in Vietnam

En for-danskning og tilpasning til danske forhold.

Projektudførelses- og planlægningsguide (PUPG)

delprojekt 029
Delprojekt_02

Målsætning 2: Udveksling af data mellem applikationer

At undersøge teknologiske muligheder for udveksling af data mellem applikationer til brug for energisimulering.

 • Snitflader mellem parter og faser ift. et projekteringsforløb.
 • Muligheder i eksisterende tilgængelig software.
 • Standardiseringer for udveksling af modeldata.
 • Hvilke data fødes hvornår og af hvem?
delprojekt 0210
Delprojekt_02

Resultat Mål 2: Udveksling af data mellem applikationer

 • Tænk nu hvis man kunne:
  • Få det store overblik over kravene til DGNB dokumentationen.
  • Bruge DGNB-kravene som retningsgivere for design- og udførelsesprocesserne.
  • Hurtigt og enkelt få overblik over designvalgs konsekvenser iht. DGNB.
  • Samle hele DGNB dokumentationen et sted.
delprojekt 0211
Delprojekt_02

Resultat Mål 2: Udveksling af data mellem applikationer

 • Gennemgået og kortlagt DGNB krav for identificering af beregningstunge områder.
  • LCA (kriterium 1 - 5 + 10, 11, 42)
  • LCC (kriterium 16)
  • Termisk komfort (kriterium 18+19)
 • Analyseret LCA beregningsværktøj (Excel-ark)
  • Enormt meget manuelt indtastningsarbejde og copy / paste
  • Stor risiko for fejlindtastninger og sletning af referencer
 • Gennemgået EPD’er fra Ökobau
  • Veldefineret struktur (XML og XSD)
  • Ingen relation til klassifikationssystemer for materialer
delprojekt 0212

Mappingaf klassifikation og EPD klassifikation

Delprojekt_02

Resultat Mål 2: Udveksling af data mellem applikationer

Materialers egenskabsdata

 • Opstillet case:
  • Fælles beregningsværktøj for alle DGNB-krav i en Kravapplikation.
  • Afgrænsning til LCA.
  • Udnyttelse af EPD data fra Ökobau.
  • Automatiseret beregning af LCA parametre.
 • Potentielle gevinster:
  • Automatisk beregning af LCA.
  • Tydeliggørelse af ændringer i materialevalg.
  • Mulighed for mere dynamisk og iterativ design proces.

BIM model

EPD

Kravdatabase

GWPC værdi for komponenter

delprojekt 0213
Delprojekt_02

Målsætning 3: BIM planlægning og simuleringer iht. DGNB.

At understøtte DGNB-kravene om LCA beregning

 • Udnyttelse af resultater fra mål 1 og 2 i DGNB dokumentationen.
 • Samspillet med andre krav i DGNB, hvor udnyttelse af BIM kan være en fordel.
delprojekt 0214
Delprojekt_02

Resultat Mål 3: BIM Planlægning og udveksling af data iht. DGNB

 • Opbygget test BIM model i Revit
 • Kodet materiale database med UUID fra ÖkobauEPD’er
 • Opstillet skema til udtræk af:
  • Materialetype
  • EPD UUID
  • Mængder (m2 og m3)
  • Densiteter
delprojekt 0215
Delprojekt_02

Resultat Mål 3: BIM Planlægning og udveksling af data iht. DGNB

 • Udvikling af domænemodel og systemarkitektur for den konceptuelle model.
 • Identificerede udfordringer:
  • Klassifikation af EPD’ere er ikke tilstede – manuel parring af materialer og EPD.
  • Link mellem bygningsdele og materialer kan pt. ikke læses ud af Revit databasen.
delprojekt 0216
Delprojekt_02

Resultat Mål 3: BIM Planlægning og udveksling af data iht. DGNB

 • Videreudvikling af domænemodel og systemarkitektur.
 • Identificering af ønsket output fra kravapplikation.
 • Udvikling af databasemodel og implementering.
 • Udvikling af demonstrator for kravapplikation.
delprojekt 0217
Delprojekt_02

Resultat Mål 3: BIM Planlægning og udveksling af data iht. DGNB

delprojekt 0218
Delprojekt_02

Spørgsmål

Hvordan tænker I om vores model?

Forslag til ændringer og forbedringer?