– Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund – - PowerPoint PPT Presentation

imelda
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
– Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund – PowerPoint Presentation
Download Presentation
– Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund –

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
Presentation Description
127 Views
Download Presentation

– Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund –

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ledarskapsutveckling över gränserna Case Högsby kommun – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund –

 2. F F F F Bakgrund - Uppdraget • Uppgift • Identifiera förbättringsområden efter medarbetarenkäten 2012 • Ge förslag på upplägg för medarbetarundersökningen 2013 Vi har tagit del av resultatet för medarbetarenkäten 2010 samt 2012. Vi har även genomfört intervjuer med både tjänstemän och medarbetare. – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund –

 3. F F F F Bakgrund - Kommunen Högsby kommun + Nära till politiken och tjänstemännen + Korta beslutsvägar - Små resurser - Höga krav på tjänstemän – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund –

 4. F F F F Förutsättningar – Identifierade förbättringsområden. • Grupper med stor förbättringspotential • GDU (Gruppdynamisk utveckling) • Feedback • Riskbedömning – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund –


 5. F F F F Förutsättningar – Identifierade förbättringsområden. • Arbetsområden • Rutiner och efterlevnad av SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) • Kvalitativ och tydlig information, satt i ett sammanhang • Fortsätt arbetet med att förbättra förtroendet för den politiska ledningen – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund –

 6. F F F F Förutsättningar – Identifierade förbättringsområden. • Svarsfrekvens • Återkommer i arbetsmomenten med medarbetarundersökningen – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund –

 7. F F F F Förutsättningar – Identifierade förbättringsområden. • Information • Återkommer i arbetsmomenten med medarbetarundersökningen – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund –

 8. F F F F Förutsättningar – Identifierade förbättringsområden. • Upplevelse av enkäten • Positiv • Viktig • Förväntan inför nästa – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund –

 9. F F F F Medarbetarenkäten - Arbetsmoment • Kategorisera personalen • Chefsansvar • Tillgänglighet (enkelhet) • Samverkan • Information – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund –

 10. F F F F Medarbetarenkäten - Arbetsmoment • Svarsfrekvens • Tid – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund –

 11. F F F F Medarbetarenkäten - Arbetsmoment Resultatet av enkäten sammanställs. – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund –

 12. F F F F Medarbetarenkäten - Arbetsmoment Sammanställningen av enkäten redovisas. – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund –

 13. F F F F Medarbetarenkäten - Arbetsmoment Ta fram handlingsplaner utifrån förbättringsområden i enkäten. – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund –

 14. F F F F Medarbetarenkäten - Arbetsmoment Uppföljning av handlingsplaner i samverkan. – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund –

 15. F F F F Medarbetarenkäten - Arbetsmoment Aktivt arbeta utifrån handlingsplanen. Arbetet med arbetsmiljö/medarbetare är ständigt pågående. Under denna period arbetas mer aktivt med att utföra åtgärderna i handlingsplanen. – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund –

 16. F F F F Medarbetarenkäten - Arbetsmoment • Vilka arbetsområden i enkäten valde man att arbeta med? • Hur har man arbetat med dessa områden? • Eventuella åtgärder som genomförts? Per verksamhet – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund –

 17. F F F F Medarbetarenkäten - Arbetsmoment • Kvalitativ och tydlig, satt i ett sammanhang • Helhetsbild Skapar delaktighet ock KASAM (känsla av sammanhang) – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund –

 18. F F F F Medarbetarenkäten - Arbetsmoment – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund –

 19. F F F F Sammanfattning • Rätt förutsättningar • Närvarande och aktiv chef • Hela kedjan – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund –

 20. F F F F – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund –

 21. F F F F ÖRBÄTTRA ÖRÄNDRA ÖRENKLA ORTSÄTT – Anette Blomqvist – Ulrica Larsson – Erik Westerlund –