Tato prezentace byla vytvořena
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu. Orbis pictus 21. století. Orbis pictus 21. století. Videopřehrávače, VCR: Záznamové normy. Obor: Elektri k ář Ročník : 3. Vypracoval: Ing. Martin Slanina, Ph.D. OB21-OP-EL-ELZ-SLA-U-3-001.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - imaran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Orbis pictus 21 stolet 5255756

Tato prezentace byla vytvořena

v rámci projektu

Orbis pictus

21. století


Orbis pictus 21 stolet 5255756

Orbis pictus 21. století

Videopřehrávače, VCR:

Záznamové normy

Obor: ElektrikářRočník:3.Vypracoval:Ing. Martin Slanina, Ph.D.

OB21-OP-EL-ELZ-SLA-U-3-001

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Orbis pictus 21 stolet 5255756

Princip magnetického záznamu

 • Založen na schopnosti permanentního zmagnetování ferromagnetických materiálů vlivem působícího vnějšího magnetického pole.

 • Magnetizace materiálu je charakterizovaná tzv. magnetizační (hysterezní) křivkou:

nasycení

MR – remanentní magnetizace (remanence)

(zůstatková magnetizace při odstranění pole)

HC – koercitivní intenzita (koercitivita)

(intenzita pro snížení magnetizace na nulu)

Nasycení (saturace):

- maximální velikost magnetizace materiálu bez ohledu na velikost přiložené mag. síly – vlivem nasycení dochází ke zploštění magnetizační křivky

Médium:

- vzniká kombinací ferromagnetického povrchu a nemagnetického substrátu.

- substrát má formu pásku nebo disku


Orbis pictus 21 stolet 5255756

Záznam

 • Velikostí signálu, který má být zaznamenán, je ovlivňován proud vinutím záznamové hlavy dochází k magnetizaci jádra, ve štěrbině vzniká magnetické pole.

 • Pole prochází médiem  magnetizace materiálu se mění dle hysterezní smyčky.

 • Remanentní (zůstatková) magnetizace média nese zaznamenanou informaci.

 • Při záznamu s velkou šířkou pásma je zapotřebí rychlý relativní pohyb mezi hlavou a médiem.

signál

vinutí

jádro

šířkastopy

štěrbina

relativní pohyb

magnetickýpovrch

zaznamenanástopa

nemagnetickýsubstrát


Orbis pictus 21 stolet 5255756

Čtení

signál

 • Část magnetického pole vyvolaného magnetizací média je přečtena pomocí reprodukční hlavy:

 • štěrbina umístěná nad zmagnetizovaným místem média, mag. pole v jádru vyvolá indukci napětí na cívce – napětí cívky je úměrné změně magnetického tokuv jádru se zvyšující se frekvencí signálu se zvyšuje přirozená amplituda výstupu

vinutí

jádro

šířkastopy

štěrbina

relativní pohyb

magnetickýpovrch

zaznamenanástopa

nemagnetickýsubstrát


Orbis pictus 21 stolet 5255756

Magnetický záznam na pásek

 • Podle orientace stopy můžeme definovat tři druhy záznamu:- podélný záznamnejjednodušší, stopy jsou rovnoběžné s okrajem pásku,nízká relativní rychlost- šikmý záznamstopy svírají nenulový úhel s okrajem pásku,dnes se používá prakticky výhradně tento typ

  - příčný záznamzvláštní případ šikmého záznamu: svíraný úhel je 90°,používáno v prvních páskových rekordérech pro profesionální aplikace

šířkapásku

šikméstopy


Orbis pictus 21 stolet 5255756

Mag. záznam na pásek - parametry

 • Šířka stopy

 • Je jedním z nejdůležitějších parametrů, je dána provedením záznamových a reprodukčních hlav. Širší stopa dovoluje dosažení vyššího odstupu signálu od šumu na výstupu.

 • Je nutné zajistit přesné nastavení pozice reprodukční hlavy vůči stopě a přesnou rychlost pásky při přehrávání(kolísání rychlosti vede ke vzniku chyb časové základny → chyby barevného tónu u NTSC, PAL → korekce časových nestabilit)

 • Aby nedocházelo k ovlivnění mezi jednotlivými stopami, vkládá se mezi stopy ochranný interval (cca 20 % šířky stopy)

 • Pro zamezení interference mezi stopami lze použít využít azimutový šikmý záznam


Orbis pictus 21 stolet 5255756

Mag. záznam na pásek - parametry

 • Hustota uvnitř stopy

 • Je dána nejkratší zaznamenanou vlnovou délkou.

 • Při zmenšení vlnové délky (zvýšení hustoty) se při záznamu využívá menší plocha média -> menší velikost signálu na výstupu

 • Zvýšení hustoty vyžaduje přiblížení hlavy k médiu (ztráty oddálením)

 • poměr signál-šum se při zvyšování hustoty snižuje rychleji než při zužování stopy

  Rychlost posuvu pásku

 • Při podélném záznamu je rychlost posuvu pásku stejná jako relativní rychlost pohybu hlavy vůči záznamové stopě

  (= pro záznam videosignálu nedostatečná relativní rychlost)

   při podélném záznamu je dosažitelná relativní rychlost asi 2,5 m/s, pro video nestačí pro záznam videa se dnes používá výhradně šikmý záznam


Orbis pictus 21 stolet 5255756

azimut

šířkahlavy

stopy

Azimutový záznam

 • Zvyšuje záznamovou hustotu tím, že odstraňuje ochranné intervaly mezi jednotlivými obrazovými stopami na pásku (stopy se dotýkají).

 • Aby se stopy navzájem neovlivňovaly, nejsou štěrbiny záznamových hlav kolmé k ose stopy, ale svírají s ní malý úhel = azimut.

 • Obrazová hlava může zapisovat stopu, která přesahuje její jmenovitou šířku – stopy jsou částečně překryty stopou další hlavy.

 • Při reprodukci jsou částečně zabírány i dvě vedlejší stopy (z každé strany jedna), díky opačné orientaci štěrbiny to však nemá vliv.


Orbis pictus 21 stolet 5255756

posuv pásku

pásek

1/2“

azimuty

posuv

hlavy

řídící stopa

Systémy analogového záznamu

Systém VHS(z angl. Video Home System – systém domácího videa)

 • Používá pásek o šířce 1/2”.

 • Obrazový signál se zaznamenává do šikmých azimutových stop.

 • Zvukové a řídící signály se zaznamenávají do podélných stop.

 • Horizontální rozlišení: asi 240 bodů na řádek.

 • Později vylepšená verze S-VHS a varianta pro kamkordéry (S-)VHS-C.

 • Umožňuje volbu mezi třemi rychlostmi posuvu pásku (SP, LP, EP) za cenu snížené kvality obrazu a zvuku pro nízkou rychlost.

 • Rychlost posuvu pásku: 33,3 mm/s (SP),16,7 mm/s (LP), 11,1 mm/s (EP).

 • Počet hlav: 2 nebo 4.

 • Šířka stopy: 0,058/0,029/0,019 mm (SP/LP/EP).

 • SNR: 45 dB.

 • Šířka pásma pro zvuk: 50 Hz – 10 kHz.SNR pro zvuk: 45 dB.


Orbis pictus 21 stolet 5255756

Systémy analogového záznamu

Systém Betacam SP

 • Používá pásek o šířce 1/2”.

 • Jedna šikmá stopa odpovídá obsahu jednoho půlsnímku (azimutový záznam).

 • Obrazové stopy jsou zaznamenávány po dvojicích, z nichž jedna obsahuje jasový signál Y a druhá časově komprimované rozdílové signály C.

 • Na okrajích jsou podélné zvukové stopy, řídící stopa a stopa časového kódu.


Orbis pictus 21 stolet 5255756

Systémy digitálního záznamu

Digitální systém Betacam

 • Zaznamenává digitalizované složkové rozdílové signály: Y, R-Y, B-Y.

 • Používá vzorkování 4:2:2 (podle ITU BT.601),

  jasový signál má dvojnásobný vzorkovací kmitočet oproti signálům chrominančním.

 • Každý vzorek obrazového signálu je reprezentován 10 bity.

 • Obrazová data jsou komprimována s využitím algoritmu založeného na diskretní kosinové transformaci DCT. Kompresní poměr je přibližně 2:1.

 • Pro korekci chyb je použit Reed-Solomonův kód.

 • Zvuk je vzorkován s kmitočtem 48 kHz

 • Každý vzorek zvukového signálu je reprezentován 20 bity.

Digitální systém Betacam SX

 • Pro komprimaci videa používá MPEG-2.Signál je vzorkován ve formátu 4:2:2.

 • Dovoluje záznam čtyřkanálového zvuku (48 kHz, 16 bitů, PCM).


Orbis pictus 21 stolet 5255756

Systémy digitálního záznamu

HDCAM

 • DCT komprimace, rozlišení 1440 x 1080.

 • Čtyřkanálové audio.

 • Bitová rychlost 144 Mbit/s.

 • HDCAM v současné době používá např. Česká televize.

 • HDCAM a HDCAM SR jsou variantami systému Betacam

HDCAM SR (2003) – „superior resolution“

 • Vyšší hustota záznamu

 • Vzorkování obrazového signálu 4:4:4 nebo 4:2:2, 10 bitů / vzorek

 • Bitová rychlost 440 Mbit/s.

 • Existuje i mód pro dvojnásobnou bitovou rychlost 880 Mbit/s.

 • Obrazový signál je komprimován s využitím kodeku MPEG4 Part 2.

 • Až 12 zvukových kanálů (48 kHz, 24 bit).


Orbis pictus 21 stolet 5255756

Systémy digitálního záznamu

Systém DV (Digital Video)

 • Používá pásek 1/4”

 • Složkový azimutový záznam s kompresí obrazových signálů 5:1 a s velkou záznamovou hustotou.

 • Komprimace je založena na diskretní kosinové transformaci s adaptivní kvantizací.

 • Komprimovaný datový tok je stálýbez ohledu na obsah obrazu

 • Vzorkování 4:2:2 pro 50 Hz systémy, 4:1:1 pro 60 Hz systémy

 • Původně určeno pro spotřební elektroniku, postupně získal zájem i v profesionální technice.

 • Není použita podélná řídící stopa, řídící informace se zaznamenávají přímo do obrazových šikmých stop.

 • Plošná hustota záznamu přesahuje 40 Mbitů/cm2.


Orbis pictus 21 stolet 5255756

Systémy digitálního záznamu

Systém DV (Digital Video)

 • Struktura stopy:blok ITI – Insert and Track Information obsahuje informace pro střih a sledování stopblok zvukových dat dva nekomprimované zvukové signály (nebo 1 stereo), 16 bitů, 48 kHzblok obrazových datblok pomocných dat


Orbis pictus 21 stolet 5255756

Systémy digitálního záznamu

Systém DV (Digital Video) - varianty

DVCPRO (Panasonic, 1995)

Primárně určeno pro zpravodajství. Používá širší mezery mezi stopami, rychlejší posuv pásku oproti klasickému DV.

DVCAM (Sony, 1996)

Vylepšení podobná jako u DVCPRO. Navíc dovoluje přesnější editaci.

DVCPRO 50 (Panasonic, 1997)

Dvojnásobná bitová rychlost – 50 Mbit/s. Vzorkování 4:2:2, kvalita obrazu se udává jako srovnatelná s Betacamem.

DVCPRO P (Panasonic) – „progressive“

Dovoluje záznam neprokládaného (=progresivního) videa.

DVCPR0 HD (Panasonic)

Poskytuje bitovou rychlost až 100 Mbit/s.Rozlišení až 1440 x 1080 i (prokládaně).


Orbis pictus 21 stolet 5255756

Děkuji Vám za pozornost

Martin Slanina

Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky