Lref en de normsystematiek voor industrielawaai
Download
1 / 19

Lref en de normsystematiek voor industrielawaai. - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Lref en de normsystematiek voor industrielawaai. NSG 1 juni 2007. Definitie. Het referentieniveau van het omgevingsgeluid Dit begrip wordt gedefinieerd als de hoogste waarde van de volgende geluidsniveaus:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lref en de normsystematiek voor industrielawaai.' - imaran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lref en de normsystematiek voor industrielawaai

Lref en de normsystematiek voor industrielawaai.

NSG

1 juni 2007

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!


Definitie
Definitie

Het referentieniveau van het omgevingsgeluid

Dit begrip wordt gedefinieerd als de hoogste waarde van de volgende geluidsniveaus:

a) Het L95 van het omgevingsgeluid exclusief de bijdrage van de zogenaamde "niet-omgevingseigen bronnen".

b) Het optredende equivalente geluidsniveau in dB(A), veroorzaakt door zoneringsplichtige wegverkeersbronnen, minus 10 dB.

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!


Normen il
Normen IL

 • Wgh

 • Handreiking

 • 8:40-AMvB’s - Activiteitenbesluit

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!


Lref en de normsystematiek voor industrielawaai
Wgh

 • Bevoegd gezag moet per woning grenswaarden (thtg-waarden) bepalen (bestuurlijke afweging)

 • Bij aangewezen procedures (Woningbouw=bp-procedure)

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!


Wgh norm
Wgh/norm

 • Normatief kader: bandbreedte (vkw “is in ieder geval toelaatbaar”!)

 • Grofweg: 50 – 55 dB(A)

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!


Wgh dosismaat
Wgh/ dosismaat

 • “Basisbouwsteen” Leq

 • Leq per etmaalperiode dag-avond-nacht

 • Leq over alle etm.per.’n van een jaar

 • Geluidsbelasting IL Wgh (‘hoogste van..”)

 • RBS is “jaargemiddelde emissie”

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!


Wgh nb
Wgh/ NB

NB Lref (of L95) was onderdeel van een ontheffingscriterium.

Per 1 januari 2007 afgeschaft.

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!


Handreiking
Handreiking

 • Bevoegd gezag bepaalt voor relevante woningen grenswaarde

 • Bij vergunningverlening

  Voor niet-gezoneerde bedrijven

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!


Handreiking norm
Handreiking/norm

 • Richtwaarden (40, 45, 50) met maximaal toegestane overschrijding

 • Lijkt ook bandbreedte (lager hoeft niet!)

 • Max = Lref

  Voor gemeenten zonder beleid

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!


Handreiking dosismaat
Handreiking/ dosismaat

 • Basisbouwsteen Leq

 • Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

 • Etmaalperioden dag-avond-nacht

 • Leq over een etmaal

 • Letm (“hoogste van ...”)

 • Letm-norm geldt voor RBS

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!


Activiteitenbesluit
Activiteitenbesluit

 • Besluit is een “standaardvergunning”

 • Standaardwaarde norm in besluit

 • In de meeste gevallen zal hievan niet worden afgeweken

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!


Activiteitenbesluit norm
Activiteitenbesluit/norm

 • Standaardwaarde 50 dB(A)

 • Ad hoc afwijken dmv maatwerkvoorschrift

 • Gebiedsgericht afwijken dmv verordening

 • Afwijken naar boven en naar beneden!

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!


Activiteitenbesluit dosismaat
Activiteitenbesluit/dosismaat

 • Zie Handreiking

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!


Normstelling
Normstelling

 • Adequate dosismaat

 • Dosis-effectrelatie

 • Politieke “kosten-batenafweging”

 • Bevoegd gezag

 • Object waarop norm zich richt (woning, stil gebied,...)

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!


Soberheid
Soberheid

 • Aantal normen drastisch reduceren

 • Aansluiten bij bestaande systematieken

 • Liever geen nieuwe systematiek

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!


Vragen

Vragen?

RvA NSG

5 april 2007

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!


Vrom overwegingen
VROM-overwegingen

Leq is de beste hinder- en klachtenindicator

(L95 als indicator vervangen door Leq)

De Miedema-methode is de beste methode om cumulatie te beoordelen.

(afwijken van richtwaarde toetsen aan toename Lcum)

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!


Vrom overwegingen1
VROM-overwegingen

Bevoegd gezag moet uitgaan van wat men toelaatbaar vindt en niet wat al aanwezig is.

Gebiedsgerichte normen zijn niet vanuit DE-relaties te beargumenteren. Het gaat om het toelaten van meer of minder hinder/klachen in het gbeied.

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!


Vrom overwegingen2
VROM-overwegingen

DE-relaties vooral bekend voor woonfuncties. Maak onderscheid in normen voor woningen en normen voor stille gebieden.

Stil gebied (decentraal): aanwijzen, beoordelingspunten, norm (L95 als dosismaat??)

pp-presentaties zijn ruwe samenvattingen!