Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WADOWICE 1920 PowerPoint Presentation
Download Presentation
WADOWICE 1920

WADOWICE 1920

238 Views Download Presentation
Download Presentation

WADOWICE 1920

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WADOWICE 1920

 2. WADOWICE 1920 • 1919 Polska niepodległa po przeszło stuletniej niewoli • 7 tysięczne Wadowice – cechy szczególne: • bogate życie kulturalne, • liczna wspólnota żydowska, • 12 Pułk Piechoty.

 3. Emilia i Karol Wojtyłowie • 1919 z Krakowa do Wadowic • Skromne mieszkanie w kamienicy kupca żydowskiego

 4. Rodzice – kim byli • Krawiec • Służba w administracji wojsk austro-węgierskich • Praca dla wojska polskiego • „Pan kapitan” • Słabego zdrowia • Wyszywała • Miłość nad życie • Pierwsza nauka modlitwy

 5. Urodzony 18 maja 1920 • 1929 umiera matka

 6. Kalwaria Powierzenie cierpień Matce Bożej

 7. Edmund 1932 Bielsko – umiera na szkarlatynę

 8. Ojciec i syn • Surowy, uregulowany tryb życia • Miłość i przyjaźń • Wzorowy uczeń • Modlitwa do Matki Bożej • Ministrant • Prezes Sodalicji Mariańskiej

 9. Powołanie do… • Wizytacja Księcia Sapiehy • 1938 Kraków, Dębniki • Polonistyka, teatr • Duszpasterstwo Salezjanów - Tyranowski

 10. Kraków od 1940 r. • Arbeitskarte • Solvay – pre-seminarium • 1941 Śmierć ojca • 1942 Teologia

 11. Powołanie

 12. UMYSŁ EMOCJE CIAŁO

 13. Czas