de erlendirme ara t rmas n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Değerlendirme Araştırması

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Değerlendirme Araştırması - PowerPoint PPT Presentation


 • 273 Views
 • Uploaded on

Değerlendirme Araştırması. Yaşar Tonta H.Ü. BBY tonta@hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2005/bby208/. Babbie, Bölüm 12 : Değerlendirme Araştırması. Değerlendirme araştırmasına uygun konular Sorunu formüle etme Değerlendirme Araştırması Tasarım Türleri

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Değerlendirme Araştırması' - iman


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de erlendirme ara t rmas

Değerlendirme Araştırması

Yaşar Tonta

H.Ü. BBY

tonta@hacettepe.edu.tr

yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2005/bby208/

babbie b l m 12 de erlendirme ara t rmas
Babbie, Bölüm 12: Değerlendirme Araştırması
 • Değerlendirme araştırmasına uygun konular
 • Sorunu formüle etme
 • Değerlendirme Araştırması Tasarım Türleri
 • Toplumsal Bağlam
 • Toplumsal Göstergeler Araştırması
 • Değerlendirme Araştırmasının Gelişmesi
twende na wakati zamana uyal m
Twende na Wakati (Zamana Uyalım)
 • Tanzanya’daki “sabun köpüğü” türü yayın yapan bir radyo programı
 • Amaç
  • Tanzanya’da nüfus artış hızını azaltmak (dünya ortalamasının iki katı)
  • AIDS’i önlemek (1991’de kamyon şoförlerinin dörtte biri, seks işçilerinin yarısından fazlası HIV pozitif)
 • 1993-1995 arası 108 bölüm yayımlanmış
 • Radyo dinleyicilerinin %84’üne erişilmiş
 • Tanzanya’daki en gözde radyo programı olmuş
radyo program n n etkisi
Radyo programının etkisi
 • Bilgi, tutum ve davranış araştırması
 • Programı dinleyen evli kadınlarda aile planlaması uygulayanların oranı %49 (dinlemeyenlerde %19)
 • HIV/AIDS önleme davranışı gösterenlerin oranı 1994’de %72, 1995’de %82
 • Tek partnerle seks yapanların oranı %77
 • Kondom kullanmaya başlayanların oranı %16
 • Jilet ve/ya da iğneleri paylaşmayı kesenlerin oranı %6
de erlendirme ara t rmas program de erlendirme
Değerlendirme araştırması (Program değerlendirme)
 • Planlı ya da gerçek toplumsal müdahale (elkoyma) araştırmaları için uygun
 • Amaç toplumsal müdahalenin istenen sonucu sağlayıp sağlamadığını belirlemek
 • Örnekler
  • Trafik kazalarını önlemek için para cezalarını artırmak ne kadar etkili bir yöntem?
  • Marijuana kullanımının liberalleştirilmesi kullanımı azaltır mı?
 • Sonuçlar her zaman kabul görmeyebilir
sorunun form le edilmesi
Sorunun formüle edilmesi
 • Değerlendirme araştırmalarında amaç “ölçülemeyeni ölçme”
 • Sürücü kurslarının trafik kazalarını azaltmada rolü var mı?
 • Kütüphanelerde uygulanan kullanıcı eğitim programları istenen etkiyi (kullanımın artması, daha “iyi” kullanım vs.) sağlıyor mu?
kt tepki de i keni
Çıktı (tepki değişkeni)
 • Tanzanya’daki program aile büyüklüğü, cinsiyet rolleri ve HIV/AIDS ile ilgili tutumları değiştirmeyi amaçladı.
 • Sonuçta programın yayını AIDS virüsünün sivrisineklerden bulaştığı biçimindeki yaygın inancı çürüttü
 • Dağıtılan kondom sayısı 6 kat arttı (programın dinlenmediği bölgelerde bu artış oranı 1,4 kat)
deneysel ba lam
Deneysel bağlam
 • Deneyi etkileyebilecek hususlar
  • İş eğitim programlarının istihdama etkisi genel işsizlik oranlarıyla birlikte değerlendirilmeli
 • Deneysel uyarı (müdahale, elkoyma)
  • Deneklerin deney ve kontrol gruplarına ayrılması
  • Bazıları tam olarak katılacak, bazıları derslari kaçıracak vs.
  • Program etkiliyse eğitim programına tam olarak katılanlar daha yüksek oranlarda iş bulacak
  • Başka etmenler de olabilir (örneğin farklı öğretmenlerin etkisi)
 • Evren
  • Yeni bir psikoterapi tedavisinin etkisi
  • Deneklerin deney/kontrol gruplarına atanması
  • Deneklerin sınıflanması (orta/ağır vakalar vs.)
  • demografik değişkenler (cinsiyet, yaş, ırk vs.)
de erlendirme ara t rmas tasar mlar
Değerlendirme Araştırması Tasarımları
 • Deneysel tasarımlar
 • Yarı deneysel tasarımlar
  • Zaman serileri tasarımı
  • Eşit olmayan kontrol grupları
  • Çoklu Zaman serileri tasarımı
 • Nitel değerlendirmeler
ahlaki konular
Ahlaki konular
 • Değerlendirilen müdahaleler ahlaki sorunlara yol açabilir
 • Değerlendirme araştırması ahlaki olmayan davranışlar için bir kılıf olarak kullanılabilir
sonu lar ni in g rmezden geliniyor
Sonuçlar niçin görmezden geliniyor?
 • Sonuçlar araştırmacı olmayanların anlayacağı şekilde sunulmuyor olabilir
 • Sonuçlar bazen kökleşmiş inançlara uymayabilir
 • Bir programda çıkar söz konusu olabilir
toplumsal g stergeler ara t rmas
Toplumsal Göstergeler Araştırması
 • Daha büyük toplumsal süreçleri anlamamızı sağlar
 • Araştırmacılar daha ince (rafine) göstergeler geliştiriyorlar
 • Bütün toplumlar için geçerli değişkenler arasındaki ilişkileri keşfetmeye yönelik araştırmalar destekleniyor
slide15
Değerlendirme araştırması

Bir toplumsal müdahalenin istenen sonucu sağlayıp sağlamadığını belirleme süreci

Yarı deneylerBir bakıma kontrollü deneylere benzeyen ama ön test-son test ve/ya da deney-kontrol grubu olmayan araştırmalar

slide16
Zaman serileri tasarımları

Çeşitli zamanlarda ölçümler yapılmasını gerektiren araştırmalar

Eşit olmayan kontrol grubuDeney grubuna benzeyen ama deneklerin rastgele atanarak oluşturulmadığı kontrol grubu

slide17
Çoklu zaman serileri tasarımlarıZaman içinde toplanan birden fazla veri dizisinin kullanımı (örneğin, belirli bir süre içinde çeşitli kentlerde meydana gelen trafik kazaları ile ilgili istatistikler karşılaştırılabilir)

Toplumsal göstergelerBir toplumun ya da toplumsal alt grubun sosyal koşullarını yansıtan toplu istatistikler