desf urarea zilei alegerilor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Desfăşurarea zilei alegerilor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Desfăşurarea zilei alegerilor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Desfăşurarea zilei alegerilor - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Desfăşurarea zilei alegerilor. 14 iulie 2008. Pregătirea de ziua alegerilor. Cel tîrziu cu 3 zile înainte de ziua alegerilor se tipăresc buletinele de vot (art. 49 (2)) CEC

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Desfăşurarea zilei alegerilor' - imala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
preg tirea de ziua alegerilor
Pregătirea de ziua alegerilor
 • Cel tîrziu cu 3 zile înainte de ziua alegerilor se tipăresc buletinele de vot (art. 49 (2)) CEC
 • Cel tîrziu cu 2 zile înainte de ziua alegerilor se expediază buletinele de vot consiliilor electorale de circumscripţie (art. 49) CEC
 • Cel tîrziu cu 2 zile înainte de ziua alegerilor se acreditează toţi observatorilor din partea asociaţiilor obşteşti din Republica Moldova la consiliile electorale de circumscripţie CEC
ajunul zilei alegerilor
Ajunul zilei alegerilor
 • Buletinele de vot tipărite se remit cu 2 zile înainte de ziua alegerilor biroului electoral al secţiei de votare în baza unui act de predare (art. 49 (3)) (Consiliile electorale de circumscripţie, CEC)
 • în ziua alegerilor şi cea precedentă ei nu se admite nici un fel de agitaţie (art. 47(15)) (Mijloacele de informare în masă, partidele, organizaţiile social-politice, blocurile electorale, candidaţii independenţi, CEC)
ajunul zilei alegerilor1
Ajunul zilei alegerilor
 • Transmiterea la CEC a informaţiei privind gradul final de pregătire a secţiilor de votare şi numărul alegătorilor (Consiliile electorale de circumscripţie)
ziua alegerilor cronologia
ZIUA ALEGERILOR:cronologia
 • Votarea se efctuează de la 7.00 pînă la 21.00 (art.50) (CEC, consiliile şi birourile electorale, judecătoriile de circumscripţie, organelle administraţiei centrale şi locale)
 • La ora 7.15 Transmiterea la consiliile electorale de circumscripţie a informaţiei privind deschiderea secţiilor de votare şi numărul alegătorilor (Birourile electorale ale secţiilor de votare)
 • La ora 7.30 Transmiterea la CEC a informaţiei privind deschiderea secţiilor de votare şi numărul alegătorilor (Consiliile electorale de circumscripţie)
ziua alegerilor cronologia1
ZIUA ALEGERILOR: cronologia
 • La ora 9.30; 12.30; 15.30; 18.30 Transmiterea consiliilor electorale de circumscripţie a informaţiei privind desfaşurarea votării (Birourile electorale ale secţiilor de votare)
ziua alegerilor cronologia2
ZIUA ALEGERILOR: cronologia
 • La ora 9.45; 12.45; 15.45; 18.45; 21.00Transmiterea prin poşta electronică la CEC a informaţiilor privind desfăşurarea votării (Consiliile electorale de circumscripţie).
 • Sistematic pe parcursul zileiInformarea publicului privind desfăşurarea votării (CEC)
imediat dup ncheierea vot rii i num rarea voturilor
Imediat după încheierea votării şi numărarea voturilor
 • Imediat după încheierea votării şi numărarea voturilor- Transmiterea la consiliile electorale de circumscripţie rezultatele numărării voturilor acumulate de concurenţii electorali (formularul special, prin telefon, conform Regulamentului) (Birourile electorale ale secţiilor de votare)
d up ncheierea vot rii i num rarea voturilor
După încheierea votării şi numărarea voturilor
 • La fiecare 10 minute pe măsura recepţionării datelor de la birourile electorale şi a totalizării pe circumscripţie
 • Transmiterea la CEC a rezultatelor numărării voturilor acumulate de concurenţii electorali (formularul, fişierul special, prin reţeaua poştei electronice, conform Regulamentului) (Consiliile electorale de circumscripţie)
dup ncheierea vot rii i num rarea votirilor
După încheierea votării şi numărarea votirilor
 • Înmînarea proceselor-verbale autentificate ale birourilor electorale privind rezultatele votării reprezentanţilor concurenţilor electorali (art. 58 (4)) (Birourile electorale ale secţiilor de votare)
 • Nu mai tîrziu de 18 ore după închiderea secţiilor de votare- Predarea documentelor privind rezultatele votării consiliilor electorale de circumscripţie (art. 58 (6)) (Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare)
dup totalizarea rezultatelor de c tre consiliul de circumscrip ie
După totalizarea rezultatelor de către consiliul de circumscripţie
 • Transmiterea fişierului proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor la CEC prin reţeaua electronică (pe secţii de votare şi total pe circumscriptie) (Consiliile electorale de circumscripţie)
n termen de 48 ore dup nchiderea sec iilor de votare
În termen de 48 ore după închiderea secţiilor de votare
 • Prezentarea la CEC a proceselor-verbale cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor pe circumscripţie (art. 59 (4)) (Consiliile electorale de circumscripţie, CEC)
n termen de 5 zile dup ncheierea alegerilor
În termen de 5 zile după încheierea alegerilor
 • Prezentarea la CEC a raportului asupra gestionării mijloacelor financiare (art. 35(3)) (Consiliile electorale de circumscripţie, CEC)
 • Prezentarea la CEC a raportului asupra gestionării mijloacelor financiare (art. 35(3)) (Consiliile electorale de circumscripţie, CEC)
procedurile stabilirea datei alegerilor parlamentare
Procedurile: Stabilirea datei alegerilor parlamentare
 • (1) Alegerile deputaţilor în Parlament se desfăşoară în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului Parlamentului.
 • (2) Data alegerilor Parlamentului se stabileşte prin hotărîre a Parlamentului cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilor. (Cod electoral, art. 76)
timpul i locul vot rii
Timpul şi locul votării
 • (1) Votarea se efectuează în ziua alegerilor între orele 07.00 şi 21.00. Biroul electoral al secţiei de votare aduce la cunoştinţă publică timpul şi locul votării cel mai tîrziu cu 10 zile înainte de ziua alegerilor.
 • (Cod electoral, art. 50)
 • (3) Fiecare alegător are dreptul de acces nelimitat şi în condiţii de egalitate lasecţiile de votare, precum şi în localul de votare pentru a-şi exercita dreptul deexprimare liberă a opţiunii.
 • (4) Cetăţeanului i se poate oferi posibilitatea de a-şi exercita dreptul de vot în afara localului de votare sau prin alte proceduri de vot, care ar asigura crearea de comodităţi maxime pentru alegători.
 • (Convenţia privind standardele alegerilor democratice, drepturilor şi libertăţilor electorale în statele-membre ale Comunităţii Statelor Independente, art. 3)
condi iile vot rii
Condiţiile votării
 • (1) În timpul rezervat votării se interzice de a închide localul de votare şi de a suspenda votarea, cu excepţia cazurilor de dezordine în masă, de calamităţi naturale, de alte circumstanţe neprevăzute, care îi pun pe alegători în pericol sau fac imposibilă efectuarea alegerilor. În aceste cazuri, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate suspenda votarea pentru cel mult 2 ore, timp în care va aduce localul secţiei de votare în starea corespunzătoare sau va găsi un alt local, înştiinţînd despre acest fapt alegătorii.
 • (2) Persoanele care au dreptul să asiste la votare nu pot fi obligate să părăsească localul secţiei de votare în timpul suspendării votării.
 • (Cod electoral, art. 51)
organizarea vot rii
Organizarea votării
 • (1) Votarea se efectuează în localuri special amenajate cu mese la care se eliberează buletinele de vot, cu cabine sau camere pentru vot secret şi cu urne de vot. Urnele se instalează în aşa fel încît alegătorul, pentru a se apropia de ele, să traverseze neapărat cabina sau camera pentru vot secret. Localul secţiei de votare trebuie să fie dotat cu un număr suficient de cabine sau camere pentru a se evita aglomeraţia.
 • (2) Pentru asigurarea unui parcurs ordonat prin secţia de votare şi evitarea aglomeraţiei, biroul electoral al secţiei de votare stabileşte un traseu pentru alegători, începînd de la intrare, spre mesele la care se eliberează buletinele, pe urmă spre cabinele de vot secret şi urnele de vot.
organizarea vot rii1
Organizarea votării
 • (3) Secţia de votare trebuie să fie amenajată astfel încît să permită membrilor biroului electoral al secţiei de votare şi altor persoane autorizate să asiste la operaţiile electorale, să supravegheze, în mod continuu, toate aspectele procesului de votare, inclusiv identificarea alegătorului, înmînarea buletinelor şi introducerea lor în urnele de vot, numărarea voturilor şi întocmirea proceselor-verbale.
 • (4) Secţia de votare se asigură de către autorităţile administraţiei publice locale cu cabine, urne de vot şi celelalte materiale necesare.
 • (5) Responsabilitatea pentru organizarea votării, pentru secretul exprimării voinţei alegătorilor, pentru amenajarea localurilor şi pentru menţinerea în ele a ordinii cuvenite o poartă biroul electoral al secţiei de votare.
 • (Cod electoral, art. 52)
amenajarea localurilor sec iilor de votare i preg tirea pentru votare
Amenajarea localurilor secţiilor de votare şi pregătirea pentru votare
 • Autorităţile administraţiei publice, întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile pun la dispoziţia consiliilor şi birourilor electorale încăperile şi utilajele necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea alegerilor.
 • În ziua alegerilor, înainte de a se începe votarea, urnele de vot se verifică, se sigilează de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în prezenţa tuturor membrilor ei, reprezentanţilor consiliilor electorale ierarhic superioare, reprezentanţilor candidaţilor, persoanelor de încredere ale candidaţilor, observatorilor internaţionali sau locali, dacă aceştia doresc.
amenajarea localurilor sec iilor de votare i preg tirea pentru votare1
Amenajarea localurilor secţiilor de votare şi pregătirea pentru votare
 • Pentru fiecare secţie de votare trebuie să fie pregătite cel puţin două urne de vot portabile care sînt verificate şi sigilate la fel ca şi cele de bază.
 • Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare vor distribui între ei obligaţiunile pentru ziua votării, fiecare purtînd responsabilitate personală pentru funcţiile asumate.
 • Responsabilitatea pentru organizarea votării, pentru secretul exprimării voinţei alegătorilor, pentru amenajarea localurilor şi pentru menţinerea în ele a ordinii cuvenite o poartă biroul electoral al secţiei de votare.
efectuarea vot rii
Efectuarea votării
 • (1) Fiecare alegător votează personal. Votarea în locul altor persoane nu se admite. Biroul electoral al secţiei de votare înmînează alegătorului buletinul de vot, conform listei electorale, numai la prezentarea actului de identitate. La primirea buletinului, alegătorul semnează în lista electorală în dreptul numelui.
 • (2) Alegătorii din raza secţiei de votare care nu sînt înscrişi în listele electorale se înscriu într-o listă suplimentară la prezentarea documentului ce atestă domicilierea lor în perimetrul secţiei de votare în cauză. În aceeaşi listă suplimentară, se înscriu şi alegătorii care au venit la secţia de votare cu certificatul pentru drept de vot. Certificatul pentru dreptul de vot rămîne la biroul secţiei de votare şi se anexează la lista suplimentară
efectuarea vot rii1
Efectuarea votării
 • (3) Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare votează în secţia unde îşi desfăşoară activitatea, iar dacă este necesar, după înscrierea lor în lista suplimentară în baza certificatului pentru drept de vot.
 • (4) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare duce evidenţa evenimentelor importante ce au avut loc în timpul votării şi pe parcursul numărării voturilor. La cererea membrilor biroului sau a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale, sau a oricărui alegător, preşedintele notează comentariile şi obiecţiile expuse de aceştia în privinţa procedurii votării într-un act care se anexează la procesele-verbale ale biroului electoral al secţiei de votare.
 • (Cod electoral, art.53)
procedura de completare a buletinului de vot
Procedura de completare a buletinului de vot
 • (1) Buletinul de vot se completează de către alegător numai în cabina pentru vot secret. Alegătorul care nu este în stare să completeze de sine stătător buletinul are dreptul să invite în cabină o altă persoană, cu excepţia membrilor biroului secţiei de votare, membrilor reprezentanţi ai concurenţilor electorali şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale.
 • (2) Alegătorul aplică ştampila cu inscripţia "Votat" în interiorul cercului unui singur patrulater din buletinul de vot, ceea ce înseamnă că a votat pentru concurentul electoral corespunzător. Cercurile din celelalte patrulatere trebuie să rămînă curate.
 • (3) Se interzice scoaterea din localul secţiei de votare a buletinului eliberat pentru vot.
procedura de completare a buletinului de vot1
Procedura de completare a buletinului de vot
 • (4) Un alegător poate vota numai pentru un singur concurent electoral.
 • (5) Înainte ca alegătorul să introducă buletinul în urna de vot, unul din membrii biroului electoral al secţiei de votare, care permanent se află lîngă urna de vot, va aplica pe versoul buletinului de vot ştampila specială a biroului electoral al secţiei de votare.
 • (6) Dacă alegătorul a completat greşit buletinul, la cererea lui, biroul electoral al secţiei de votare anulează acest buletin şi îi eliberează imediat, o singură dată, un nou buletin de vot. Acest caz va fi menţionat în procesul-verbal cu privire la votare şi în lista electorală.
 • (7) Alegătorul introduce în urnă buletinul de vot completat.
 • (Cod electoral, art. 54)
asigurarea securit ii procesului de votare
Asigurarea securităţii procesului de votare
 • (1) În ziua alegerilor, la ora 07.00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa a cel puţin jumătate din membrii biroului, verifică urnele de vot, le sigilează, verifică existenţa listelor electorale, buletinelor de vot, ştampilelor şi declară votarea deschisă. Preşedintele invită alţi membri ai biroului, persoanele autorizate să asiste la operaţiile electorale, precum şi alegătorii prezenţi la acel moment la deschiderea secţiei, să urmărească acţiunile sale.
 • (2) Buletinele de vot se păstrează într-un loc sigur din interiorul secţiei de votare, în pachete legate a cîte 100 de bucăţi, şi se distribuie de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, membrilor biroului pentru a fi eliberate alegătorilor în măsura necesităţii.
asigurarea securit ii procesului de votare1
Asigurarea securităţii procesului de votare
 • (3) Membrii biroului electoral al secţiei de votare, membrii reprezentanţi ai concurenţilor electorali şi persoanele autorizate să asiste la operaţiile electorale sînt obligaţi să poarte ecusoane de identitate vizibile. Persoanelor care intră în localul secţiilor de votare li se interzice să poarte şi să arate ecusoane, insigne sau alte însemne de agitaţie electorală.
 • (4) În cazul în care alegătorul, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul de votare, biroul electoral al secţiei de votare desemnează, la rugămintea orală sau scrisă a acestuia, cel puţin doi membri ai biroului care se deplasează cu o urnă de vot mobilă şi cu materialul necesar votării la locul unde se află alegătorul pentru ca acesta să voteze. În lista electorală, în dreptul numelui persoanei respective se face menţiunea "Votat la locul aflării".
asigurarea securit ii procesului de votare2
Asigurarea securităţii procesului de votare
 • (5) Persoanele deţinute pe baza unui mandat de arestare pînă la pronunţarea sentinţei judecătoreşti, persoanele condamnate la privaţiune de libertate a căror sentinţă nu este definitivă şi cele care execută o sancţiune contravenţională sub formă de arest votează în conformitate cu alineatul (4).
 • (6) În cazul în care preşedintele biroului electoral al secţiei de votare autorizează scoaterea din localul secţiei de votare a unei urne de vot mobile, faptul acesta este adus la cunoştinţa membrilor reprezentanţi ai concurenţilor electorali şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale, oferindu-li-se acestora posibilitatea de a însoţi urna de vot mobilă cu folosirea, în caz de necesitate, a mijloacelor de transport de folosinţă proprie.
 • (7) Răspunderea pentru asigurarea în ziua alegerilor a ordinii în localul de votare şi pe teritoriul din preajmă, în rază de 100 de metri de la localul votării, o poartă preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. Deciziile luate în acest scop sînt executorii pentru toţi.
asigurarea securit ii procesului de votare3
Asigurarea securităţii procesului de votare
 • (8) La toate şedinţele organelor electorale, precum şi la numărarea şi totalizarea voturilor, la operaţiile în legătură cu listele electorale, buletinele de vot, certificatele pentru drept de vot, la întocmirea proceselor-verbale de totalizare a rezultatelor alegerilor şi referendumurilor, au dreptul să asiste:

- membrii reprezentanţi ai concurenţilor electorali în organele electorale;

- observatorii locali, naţionali, străini şi internaţionali acreditaţi de către organele respective;

- reprezentanţii mijloacelor de informare în masă. Nici o altă persoană nu poate rămîne în incinta secţiei de votare mai mult timp decît este necesar pentru votare.

 • (9) Este strict interzis a intra în localul de votare cu arme de foc sau cu arme albe, cu excepţia reprezentantului forţelor de ordine care intră să voteze ori să ajute la restabilirea ordinii de drept în cazul cînd a fost rugat de preşedintele biroului secţiei de votare.
 • (Cod electoral, art.55)
num rarea i totalizarea voturilor
Numărarea şi totalizarea voturilor
 • (1) După expirarea timpului rezervat votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare anunţă încheierea votării şi dispune închiderea secţiei de votare. Biroul electoral al secţiei de votare începe numărarea voturilor.
 • (2) Înainte de a se deschide urnele de vot, toate buletinele de vot rămase neutilizate se numără şi se anulează de către biroul electoral al secţiei de votare, aplicîndu-se pe ele ştampila cu menţiunea "Anulat".
 • (3) După verificarea sigiliilor de pe urnele de vot, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa membrilor biroului şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale, deschide urnele. Mai întîi se deschid urnele de vot mobile, se numără buletinele din ele, apoi se deschid celelalte urne.
num rarea i totalizarea voturilor1
Numărarea şi totalizarea voturilor
 • (4) Secţia de votare se asigură cu mese suficiente pentru ca toate buletinele extrase din urne să se numere într-un singur loc, în văzul tuturor membrilor biroului electoral al secţiei de votare şi al celor prezenţi. Pe mesele destinate numărării voturilor se aranjează fanioanele cu denumirea sau numele concurenţilor electorali.
 • (5) Înainte de numărarea voturilor obţinute de concurenţi, biroul electoral al secţiei de votare stabileşte numărul de buletine extrase din urnele de vot, precum şi numărul alegătorilor cărora le-au fost eliberate buletine de vot, pe baza numărului de alegători din listele electorale şi listele suplimentare, în dreptul numelui cărora figurează semnături.
 • (6) Buletinele din urnele de vot mobile se numără mai întîi separat, se confruntă cu numărul de buletine ce au fost eliberate în acest scop, apoi se adună la celelalte buletine pentru a număra voturile obţinute de concurenţii electorali.
num rarea i totalizarea voturilor2
Numărarea şi totalizarea voturilor
 • (7) Conform unei proceduri stabilite de către biroul electoral al secţiei de votare ori dispuse de către Comisia Electorală Centrală sau consiliul electoral de circumscripţie, membrii biroului electoral al secţiei de votare deschid buletinele de vot şi determină pentru care concurent electoral s-a votat. Buletinele cu voturile exprimate pentru fiecare concurent electoral se numără şi se leagă separat, iar rezultatele numărării, odată stabilite, se consemnează într-un formular special pentru numărarea voturilor.
 • (8) Înainte de a înscrie în procesul-verbal numărul de voturi obţinute de concurenţii electorali, membrilor reprezentanţi ai concurenţilor electorali şi persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale li se dă posibilitatea de a verifica datele din formularul special pentru numărarea voturilor.
num rarea i totalizarea voturilor3
Numărarea şi totalizarea voturilor
 • (9) Biroul electoral al secţiei de votare nu include buletinele nevalabile în numărul total de voturi valabil exprimate.
 • (10) Din momentul închiderii secţiei de votare, biroul electoral al secţiei de votare rămîne în şedinţă pe parcursul numărării voturilor şi întocmirii proceselor-verbale şi a raportului biroului electoral. Membrii biroului electoral al secţiei de votare rămîn la secţia de votare şi participă la operaţiile electorale, cu excepţia cazurilor de incapacitate fizică sau altor circumstanţe extraordinare.
 • (Cod electoral, art. 56)
buletinele de vot nevalabile
Buletinele de vot nevalabile
 • care nu au aplicată pe ele ştampila de control a biroului secţiei de votare;
 • de alt model decît cel stabilit;
 • în care a fost aplicată ştampila cu inscripţia "Votat" în mai multe patrulatere;
 • în care nu a fost aplicată ştampila cu inscripţia "Votat" în nici un cerc din nici un patrulater;
 • în care alegătorii au înscris denumiri sau nume suplimentare ale concurenţilor electorali;
 • care au fost deformate sau mîzgălite astfel încît nu este clară opţiunea alegătorului.
buletinele de vot nevalabile1
Buletinele de vot nevalabile
 • (2) Buletinul de vot nu poate fi declarat nevalabil doar din cauza că alegătorul a aplicat ştampila cu inscripţia "Votat" de mai multe ori într-un singur patrulater sau din cauza că ştampila a fost aplicată în afara cercului din patrulater sau pe semnul ori simbolul concurentului electoral, în cazul cînd opţiunea alegătorului este clară.
 • (3) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare oferă tuturor membrilor biroului şi persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale posibilitatea de a examina buletinul de vot care urmează a fi declarat nevalabil.
 • (4) Dacă membrii biroului electoral al secţiei de votare au îndoieli în privinţa valabilităţii buletinului de vot, problema se soluţionează prin vot, iar rezultatul votării se consemnează în procesul-verbal al şedinţei biroului.
 • (Cod electoral, art. 57)
procesul verbal i raportul biroului electoral
Procesul-verbal şi raportul biroului electoral
 • numărul de alegători incluşi în listele electorale;
 • numărul de alegători incluşi în listele suplimentare;
 • numărul de alegători care au primit buletine de vot;
 • numărul de alegători care au participat la votare;
 • numărul buletinelor de vot declarate nevalabile;
 • numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral (pentru fiecare opţiune privind întrebările supuse referendumului);
 • numărul total de voturi valabil exprimate;
 • numărul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secţiei de votare;
 • numărul buletinelor de vot neutilizate şi anulate.
procesul verbal i raportul biroului electoral1
Procesul-verbal şi raportul biroului electoral
 • (3) Rezultatul numărării voturilor se examinează în şedinţa biroului electoral al secţiei de votare şi se consemneazăîntr-un proces-verbal care se semnează de preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi ceilalţi membri ai biroului. Absenţa semnăturii unor membri ai biroului electoral al secţiei de votare nu influenţează asupra valabilităţii procesului-verbal. Motivele absenţei semnăturilor se menţionează în raportul biroului.
 • (4) Procesul-verbal privind rezultatele votării se întocmeşte, în mai multe exemplare, în prezenţa membrilor biroului electoral al secţiei de votare, reprezentanţilor concurenţilor electorali şi a altor persoane autorizate. Un exemplar al procesului-verbal se păstrează la biroul electoral al secţiei de votare, un exemplar se prezintă consiliului electoral de circumscripţie, iar celelalte, în mod obligatoriu, se înmînează reprezentanţilor concurenţilor electorali.
procesul verbal i raportul biroului electoral2
Procesul-verbal şi raportul biroului electoral
 • (5) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare pregăteşte raportul biroului pe baza evidenţei ţinute în scris a activităţilor desfăşurate de birou în perioada electorală.
 • Raportul va conţine o expunere succintă a cererilor şi contestaţiilor privitoare la acţiunile biroului electoral al secţiei de votare şi a hotărîrilor adoptate de birou în baza acestora.
 • Preşedintele semnează raportul şi oferă celorlalţi membri ai biroului posibilitatea dea-şi expune în scris comentariile şi completările la raport şi de a-l semna. Cererile şi contestaţiile se vor anexa la raport.
procesul verbal i raportul biroului electoral3
Procesul-verbal şi raportul biroului electoral
 • (6) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare predă consiliului electoral de circumscripţie cît de curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 18 ore după anunţarea închiderii secţiilor de votare, buletinele cu voturile valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral aparte, procesul-verbal, raportul, buletinele nevalabile, anulate sau contestate, cererile şi contestaţiile, toate fiind sigilate într-o cutie (pachet). Transportarea cutiei (pachetului) sigilate va fi însoţită de paza poliţiei, de preşedinte şi de cel puţin doi membri ai biroului electoral al secţiei de votare.
 • (7) Ştampilele biroului electoral al secţiei de votare se închid într-o cutie (pachet), care se păstrează la secţia de votare. După încheierea alegerilor, ştampilele se remit consiliilor electorale de circumscripţie, la cererea acestora.
 • (Cod electoral, art. 58)
distribuirea mandatelor dup d hondt
Distribuirea mandatelor după D’Hondt
 • . Formaţiunile politice care au obţinut un număr de voturi mai mare sau egal cu pragul electoral se consideră calificate pentru distribuirea mandatelor de deputaţi.
 • Mandatele obţinute de formaţiunile calificate se distribuie în conformitate cu formula lui Victor d’Hondt. Pentru a utiliza această formulă este necesar să cunoaştem numărul de voturi obţinute de fiecare formaţiune şi numărul de locuri în Parlament. Articolul 60(2) din Constituţie stabileşte că parlamentul este compus din 101 deputaţi
 • Cunoscînd aceste numere purcedem, pe rînd, pentru fiecare formaţiune calificată, să efectuăm operaţiile de împărţire a numărului de voturi obţinute la 1; 2; 3; 4;...pînă la 101.
distribuirea mandatelor dup d hondt1
Distribuirea mandatelor după D’Hondt
 • Exemplu: La alegerile parlamentare din 2001 au participat 17 formaţiuni politice. Dintre ele doar 3 formaţiuni au depăşit pragul electoral de 6%:
 • Partidul Popular Creştin Democrat (PPCD) a obţinut 130810 voturi – 8.24% ;
 • Partidul Comuniştilor (PC) a obţinut 794808 voturi – 50,07%;
 • Alianţa Braghiş (AB) a obţinut 212071 voturi – 13,36%.
distribuirea mandatelor dup d hondt2
Distribuirea mandatelor după D’Hondt
 • Şirul numeric pentru PPCD a fost calculat în felul următor:
 • 130810/1= 130810; 130810/2=65405; 130810/3=43603,3; 130810/4=32702,5; 130810/5=26162 ... 130810/101=1295,15
 • Şirul numeric pentru PC:
 • 794808/1=794808 ; 794808/2=397404 ; 794808/3=264936 ; 794808/4=198702; 794808/5=158961,6... 794808/101=7869,38
 • Şirul numeric pentru AB:
 • 212071/1=212071; 212071/2=106035,5; 212071/3=70690,33; 212071/4=53017,75; 212071/5=42414.2 ...212071/101=2099,71
distribuirea mandatelor dup d hondt3
Distribuirea mandatelor după D’Hondt
 • Şirul final este alcătuit din 101*3=303 numere şi arata în felul următor:
 • 794808; 397404 ; 264936 ; 212071; 198702 ; 158961,6; 130810 ...
 • Alcătuind şirul pînă la cel de al 101-lea element vom vedea că PPCD a obţinut 11 mandate, PC – 71 mandate şi AB – 19 mandate.
formula neimayer
Formula Neimayer
 • Revenind la exemplul de mai sus obţinem că numărul total de voturi acumulat de cele trei formaţiuni calificate este de
 • 130810+794808+212071=1137689
 • Pentru a calcula cîte mandate a obţinut fiecare formaţiune numărul de voturi obţinut de aceasta se înmulţeşte la numărul total de deputaţi în Parlament (101) şi se împarte la numărul total de voturi obţinut de formaţiunile calificate:
 • PPCD – 130810*101/1137689=11,6;
 • PC – 794808*101/1137689=70,56;
 • AB - 212071*101/1137689= 18,83.
 • Se iau doar părţile întregi ale acestor numere care arată cîte mandate a obţinut fiecare formaţiune: PPCD – 11, PC – 70 şi AB – 18. Adunînd aceste cifre obţinem 11+70+18=99. Mai rămîne de distribuit încă două mandate, dat fiind faptul că în total sunt 101 de deputaţi. Regula generală este că mandatele rămase se atribuie în necondiţionat în mod consecutiv formaţiunilor care au obţinut cel mai mare număr de voturi, adică un mandat se atribuie PC, iar cellalt - AB, care au obţinut mai multe voturi decît PPCD.