Download
brandingenj rsprogrammet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Brandingenjörsprogrammet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Brandingenjörsprogrammet

Brandingenjörsprogrammet

186 Views Download Presentation
Download Presentation

Brandingenjörsprogrammet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Brandingenjörsprogrammet - en utbildning för framtiden!

 2. Brandingenjören- och dess arbetsmarknad • Räddningstjänst • Konsult • Utbildning • Industri • Forskning Brandingenjörsprogrammet, LTH

 3. Brandingenjören- inom räddningstjänst • Förebygga bränder och olyckor • Planera och leda verksamheten • Extern och intern utbildning • Räddningsledarfunktion Brandingenjörsprogrammet, LTH

 4. Brandingenjören- som konsult • Projektering • Uppföljning • Punktinsatser • Metodframställning • Nya lösningar Brandingenjörsprogrammet, LTH

 5. Brandingenjören- som utbildare • Universitet och högskolor • Räddningsverkets skolor • Inom räddningstjänsten -Trafikolycka -Kemolycka -Brand • Utbildningsföretag • Intresseorganisationer Brandingenjörsprogrammet, LTH

 6. Brandingenjören- inom industrin • Säkerhetschef/ansvarig • Internkonsult • Spetskompetens Brandingenjörsprogrammet, LTH

 7. Brandingenjören- som forskare • Sverige världsledande • Brandteknik, LTH • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås • Utländska universitet Brandingenjörsprogrammet, LTH

 8. Brandingenjören- på arbetsmarknaden • Unik utbildning • God ekonomi • Utlandsjobb • Mycket god framtid • Civilingenjörsutbildning i riskhantering Brandingenjörsprogrammet, LTH

 9. Brandingenjören- i plugget • Nytt sätt att studera • Ny miljö att studera i • Nya människor att studera med • Nya möjligheter • Nytt liv på egen hand Brandingenjörsprogrammet, LTH

 10. Brandingenjörs-programmet leder till brandingenjörsexamen 3,5 år (210 hp) Ett års komplettering på räddningsverket/Revinge för att jobba som räddningsledare i kommunal räddningstjänst Efter 3 år kan man byta till riskhanteringsprogrammet. Då läser man 2 år där (totalt 5 år = 300 hp) och får sedan civilingenjörsexamen i riskhantering samt brandingenjörsexamen Ger mer fördjupning i hantering, analys och förebyggande av risker Brandingenjören- programmet Brandingenjörsprogrammet, LTH

 11. Matematik Fysik Kemi Kommunikation Brand & risk Brandkemi Släckmedel Aktiva/passiva system Riskhantering Branddynamik Brandingenjören- som pluggande student Brandingenjörsprogrammet, LTH

 12. Brandingenjören- som laborant Hur kan man beskriva världen? Ta reda på hur, istället för att. Brandingenjörsprogrammet, LTH

 13. Brandingenjören- som student i Lund • Stor studentstad • Präglad av LU och LTH • Stor samlad kompetens • Nära till allt Brandingenjörsprogrammet, LTH

 14. Brandingenjören- som student på LTH • Stor teknisk högskola • Bred kompetens • Många studenter • Nollning med V & L • Utbytesstudenter Brandingenjörsprogrammet, LTH

 15. Brandingenjören- som student på Brand • Små klasser • God sammanhållning • Nära till utbildningsledningen • Skapar kontakter • BIIF • Bra kontakt med lärarna Brandingenjörsprogrammet, LTH

 16. Brandingenjören- vid sidan av studierna • Viktigt att ha något vid sidan om. • BIIF • Nationer • Kåren • Föreningar • Utbildningsledningen Brandingenjörsprogrammet, LTH

 17. Brandingenjören- på praktik • Brandmannapraktik • USA - studieresa • Revingeåret - RUB Brandingenjörsprogrammet, LTH

 18. Brandingenjören- på rekryteringsturné • Ansökning senast 15/4 • Matte D, Fysik B, Kemi A • Fr.o.m. HT2010: Matte E, Fysik B, Kemi A • www.studera.nu • Plugga –det lönar sig. Brandingenjörsprogrammet, LTH

 19. Brandingenjören- för att komma in Brandingenjörsprogrammet, LTH

 20. Brandingenjören- kan kontaktas Adress: Besöksadress: Telefon: E-post: Hemsida: Riskhanteringsprogrammet: Box 118 221 00 LUND John Erikssons väg 1 046 - 222 08 79 brandingenjor@kansli.lth.se www.brandingenjor.lth.se www.biif.se/brandingenjoer.php www.riskhantering.lth.se Brandingenjörsprogrammet, LTH