globalisering postkolonialism och migration l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Globalisering , Postkolonialism och Migration PowerPoint Presentation
Download Presentation
Globalisering , Postkolonialism och Migration

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Globalisering , Postkolonialism och Migration - PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on

Globalisering , Postkolonialism och Migration. Catarina Kinnvall. Översikt. Postkolonialism : huvudpunkter Chatterjee och Bhaba - nationen Postkolonial feminism Multikulturalism och diasporapolitik Fanon, Mudimbe , Bhaba Imaginary identifications

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Globalisering , Postkolonialism och Migration' - ilyssa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
versikt
Översikt
 • Postkolonialism: huvudpunkter
 • ChatterjeeochBhaba - nationen
 • Postkolonial feminism
 • Multikulturalismochdiasporapolitik
 • Fanon, Mudimbe, Bhaba
 • Imaginary identifications
 • Postkolonialismochglobaliseringsdebatten
 • diskussionsfrågor
postcolonial analysis
Postcolonial Analysis
 • Kritik av eurocentrism och universalism
 • Kritik mot postmodernism och västerländsk feminism
   • imperialismprocess
   • dominansförhållande
partha chatterjee homi bhaba
Partha ChatterjeeHomi Bhaba
 • Kritik av Benedict Anderson –imagined nations
 • Kritik av Saids Orient
 • Kritik av västerländsk feminism och deras ’articulation of difference’
postkolonial feminism
Postkolonial Feminism
 • Judith Marcus
   • Föreställning om kvinnan – den essentialiserade andra
   • Diskursiv och sociologisk betydelse
   • Genderedfemaleorient
 • GayatriSpivak
   • Can the subaltern Speak
   • Kategorin ’kvinna’ – det ociviliserade Öst
   • Objektifiering av kvinnan – saknar röst
chandra mohanty
Chandra Mohanty
 • Den ideologiska konstruktionen och konsolideringen av vit maskulinitet som normativ
 • Effekterna av koloniala institutioner och politik
 • Uppkomsten av feministisk politik och medvetande i historisk kontext
multikulturalism och diaspora politik
Multikulturalismochdiasporapolitik
 • Vilarpåkonceptet: homogenaenheter
 • Politics of recognition (särartspolitik)
 • Översättning, tredjerummet, hybridisering
 • Neo-rasism
 • Medborgarskapsdiskurser
fanon mudimbe bhaba
Fanon, Mudimbe, Bhaba
 • Negritude – stolthet i att vara svart
 • Raskonceptet
 • Imitationens ironi
   • The imaginary process of identification
   • Kritik av psykoanalytiska perspectiv
imaginary identifications f rest llda identifikationer
Imaginary identifications(föreställdaidentifikationer)
 • Konstrueraridentitetergenombetydelsefullaandraochkollektivanarrativ
 • Den civiliseradeEuropeensidentitetkaninteexisterautan den ociviliseradeandra – missioneranderasism
globaliseringsdebatten
Globaliseringsdebatten
 • Utgångspunkter
 • Implikationerför social förändring
 • Påverkanpåmänskligheten
 • Policyrespons

c.f. Scholte

utg ngspunkter
Utgångspunkter
 • Kamp omdefinitioner: internationaliseringellernågontingannat?
 • Olikainställning till spridning: globalism ellerskepticism?
 • kontrasterandekronologier: gammalellerny?
 • Olikaförklaringar: materialistiskaelleridealistiska, individualistiskaellerstrukturalistiska?
implikationer f r social f r ndring
Implikationerför social förändring
 • gammalkapitalism, nykapitalismellerpostkolonialism?
 • statiskellerpoststatisk governance?
 • homogeniseringellerheterogeniseringavidentiteter?
 • Kunskapsproduktion – gammalellerny?
 • Fortsättningavmodernitetellerbegynnelsenavpostmodernitet?
p verkan p m nskligheten
Påverkanpåmänskligheten
 • Merellermindresäkerhet?
 • Merellermindre social demokrati?
 • Ökadellerminskaddemokrati?
policyrespons
Policyrespons
 • neoliberal tilltro till marknadskrafter?
 • Rejektionistisktilltro till detlokala?
 • reformistisktilltro till offentligpolitik?
 • transformistisktilltro till social revolution?
diskussionspunkter
Diskussionspunkter
 • Hurpassardetpostkolonialaperspektivet in iglobaliseringsdebatten?
 • Hursklijer sig postkolonialismfrånandrakritiskaperspektiv?
 • Postkolonialism – styrkaochsvagheter?