pkioverheid n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PKIoverheid PowerPoint Presentation
Download Presentation
PKIoverheid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

PKIoverheid - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

PKIoverheid. “Get connected” 27 oktober 2011. Inhoud. Encryptie => Theorie Symmetrische encryptie Asymmetrische encryptie Certificaten en SBR PKIoverheid Structuur Domeinen Eisen Stellingen. Encryptie. Twee vormen van encryptie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PKIoverheid' - ilya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pkioverheid

PKIoverheid

“Get connected”

27 oktober 2011

inhoud
Inhoud
 • Encryptie => Theorie
  • Symmetrische encryptie
  • Asymmetrische encryptie
 • Certificaten en SBR
  • PKIoverheid
  • Structuur
   • Domeinen
  • Eisen
 • Stellingen

Standard Business Reporting ProgrammaEen initiatief van de Nederlandse overheid

encryptie
Encryptie

Standard Business Reporting ProgrammaEen initiatief van de Nederlandse overheid

twee vormen van encryptie
Twee vormen van encryptie
 • Encryptie is het coderen (versleutelen) van gegevens op basis van een bepaald algoritme
 • Twee vormen:
  • Symmetrisch
  • Asymmetrisch

Standard Business Reporting ProgrammaEen initiatief van de Nederlandse overheid

symmetrische encryptie
Symmetrische encryptie
 • Verzender en ontvanger gebruiken dezelfde sleutel
 • Bijvoorbeeld

A = 1 G =7 M = 13 S = 19 Y = 25

B = 2 H = 8 N = 14 T = 20 Z = 26

C = 3 I = 9 O = 15 U = 21

D = 4 J = 10 P = 16 V = 22

E = 5 K = 11 Q = 17 W = 23

F = 6 L = 12 R = 18 X = 24

symmetrische encryptie1

2.15.2

9.11

22.9.14.4

10.5

12.9.5.6

Bob

Ik

Vind

Je

Lief

Bob

Ik

Vind

Je

Lief

Symmetrische encryptie

Bob

Alice

voor en nadelen symmetrische encryptie
Voor- en nadelen symmetrische encryptie
 • Algoritmen relatief eenvoudig (rekencapaciteit)
 • Geschikt voor streaming encryptie
 • Lange sleutels voor voldoende beveiliging
 • Sleutelmanagement zwakke plek! (hoe draag je de sleutel over!)
asymmetrische encryptie
Asymmetrische encryptie
 • Verzender en ontvanger maken gebruik van een sleutelpaar
 • Men spreekt over een public key en een private key, de sleutels zijn verschillend
 • Wanneer een bericht met een van de sleutels uit een paar wordt versleuteld, kan de andere gebruikt worden om het bericht te ontsleutelen
asymmetrische encryptie1
Asymmetrische encryptie

ZXV

!eDr2@@e$

FD*wE1

E17EFe

Alice

Ik

Jou

Niet

Alice

Ik

Jou

Niet

Publieke sleutels

Alice

Private

Alice

Bob

bedreiging 1

Alice

Ik

Jou

Ook

- x- Bob

Xv4

TnTG7

OssN

Px3W

TE!e

Eve

Bedreiging 1

ZXV

!eDr2@@e$

FD*wE1

E17EFe

Alice

Ik

Jou

Ook

-x-Bob

Publieke sleutels

Alice

Private

Alice

Bob

asymmetrische encryptie2

T5%

KAMPP

Alb12T

E”17(

Asymmetrische encryptie

ZXV

!eDr2@@e$

FD*wE1

E17EFe

ZXV

!eDr2@@e$

FD*wE1

E17EFe

Alice

Ik

Jou

Niet

Alice

Ik

Jou

Niet

Publieke sleutels

Alice

Private

Private

Bob

Alice

Bob

bedreiging 2

Eve

Bedreiging 2

Private

Eve

Alice

Publieke sleutels

Alice

Private

Private

Bob

Bob

Alice

voor en nadelen asymmetrische encryptie
Voor- en nadelen asymmetrische encryptie
 • Uitwisseling sleutel kan over onveilig kanaal plaatsvinden
 • Algoritmen complex, vraagt veel rekencapaciteit
 • Behoefte aan een betrouwbare partij voor het uitgeven van sleutelparen en het beheren van publieke sleutels
certificaat
Certificaat

Een certificaat is een bestand met hierin vastgelegd

 • de geregistreerde naam van de houder
 • de publieke sleutel van de houder
 • de geldigheidsduur van het certificaat
 • de locatie van de 'Certificate Revocation List' (bij de uitgever van het certificaat)
 • een samenvatting van het certificaat, versleuteld met de privésleutel van een vertrouwde partij. Deze "handtekening" maakt het certificaat moeilijk te vervalsen en is door iedereen d.m.v. de bijbehorende publieke sleutel te controleren.
pki overheid is het vertrouwde stelsel binnen sbr
PKI.Overheid is het vertrouwde stelsel binnen SBR
 • Voor certificaten maakt de overheid gebruik van PKIoverheid.
 • PKIoverheid is de public keyinfrastructurevan de overheid
gelaagd vertrouwen
Gelaagd vertrouwen

Eindgebruikerscertificaten

Certificaatdienstverlener(CSP)certificaten

Domeincertificaten

Stamcertificaat (Root certificate)

certificate service provider

Bob

Certificate service provider

20.04.09-20.04.12

http://revocation.nl

TTP-CSP

90592318b749a1e5374120195e893a8451711b92

46e24a86486a139b13f8f713e858759234918475895

46e24a86486a139b13f8f713e858759234918475895

Certificate Service Provider

TTP-CSP

welke type certificaten zijn er in het domein organisatie
Welke type certificaten zijn er in het domein Organisatie?
 • Persoonsgebonden certificaten
  • Gebonden aan een natuurlijk persoon
  • Persoon kan meerdere persoonsgebonden certificaten hebben.
  • Elektronische handtekening alleen mogelijk met persoonsgebonden certificaat
 • Services certificaten
elektronische handtekening
Elektronische handtekening

De wet stelt de volgende eisen aan de elektronische handtekening:

 • Zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;
 • Zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;
 • Zij komt tot stand met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden;
 • Zij is op zodanige wijze aan het elektronisch bestand waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord;
 • Zij is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel ss Telecommunicatiewet; en
 • Zij is gegenereerd door een veilig middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen als bedoeld is artikel 1.1, onderdeel vv Telecommunicatiewet.
nba certificaat
NBA certificaat
 • Accountants hebben beroepscertificaat
 • Persoonsgebonden certificaat
biv digipoort vereisen services certificaten
BIV/Digipoort vereisen services certificaten
 • BIV maakt gebruik van services certificaten.
 • Vereisen dus geen elektronische handtekening
services certificaten
Services certificaten
 • Services certificaten zijn niet gebonden aan een persoon, maar aan een apparaat of systeem. Deze certificaten kunnen ook gekoppeld zijn aan een functie (user/groep gebruikers binnen een organisatie – bijvoorbeeld fiscale adviseurs).
 • Deze certificaten zijn niet bruikbaar voor een elektronische handtekening.
certificaat bevat serienummer
Certificaat bevat serienummer
 • Serienummer identificeert eindgebruiker certificaat.
 • Serienummer maakt het certificaat direct herleidbaar tot de organisatie.
 • Serienummer is gemaakt volgens OverheidsIdentificatieNummersystematiek (OIN)
2 verplichte toepassingen certificaat gebruik
2 verplichte toepassingen certificaat gebruik

Inter.

KvK:12345

http://revocation.nl

141c334b2674ca13459a3e96925293842c5121e4

DP.

Port.

KvK:54321

OIN:222

http://revocation.nl

http://revocation.nl

XBRL

141c334b2674ca13459a3e96925293842c5121e4

141c334b2674ca13459a3e96925293842c5121e4

Niet vereist,

wel toegestaan

141c334b2674ca13459a3e96925293842c5121e4

Standard Business Reporting ProgrammaEen initiatief van de Nederlandse overheid

141c334b2674ca13459a3e96925293842c5121e4

in de praktijk 3 manieren waarop certificaten binnen sbr gebruikt worden
In de praktijk 3 manieren waarop certificaten binnen SBR gebruikt worden
 • Het opzetten van een dubbelzijdige SSL-verbinding. Dit dient ter vaststelling van de identiteit van een gebruiker van de infrastructuur.
 • Het zetten van een handtekening in de WS-securityheader van een SOAP-request. Hiermee wordt de authenticiteit van de kredietrapportage vastgesteld.
 • Het zetten van een digitale handtekening in de body van de XBRL-instance ter bewaking van de integriteit van het instance-document.
  • In de praktijk wordt deze nog niet vaak toegepast.
in dit kader verder relevant
In dit kader verder relevant
 • Authenticiteit: de zekerheid dat gegevens daadwerkelijk afkomstig zijn van de als de afzender aangeduide service.
 • Integriteit: de zekerheid dat gegevens volledig zijn en ongewijzigd zijn gebleven.
controle van bevoegdheden
Controle van bevoegdheden
 • Iemand kan optreden namens een ander. Een persoon kan een andere persoon machtigen informatie aan te leveren of op te vragen.
 • Wij stellen op basis van het bericht of opvraag vast met wie wij te maken hebben, maar hoe weten wij of deze partij bevoegd is?
 • Hiervoor is een extra controle nodig.
voorbeeld opt out
Voorbeeld OPT-OUT

Servicedesk

Is inter 12345 bevoegd?

Machtigingenregister

Inter 12345 = bevoegd voor 555555

2 weken

Standard Business Reporting ProgrammaEen initiatief van de Nederlandse overheid

voorbeeld opt out1

Machtigingenregister

Voorbeeld OPT-OUT

Inter 12345 = bevoegd voor 555555

Inter.

KvK:12345

http://revocation.nl

Geef mij bericht 555555

141c334b2674ca13459a3e96925293842c5121e4

Ja!

Bevoegd?

Bericht 555555

141c334b2674ca13459a3e96925293842c5121e4

Mededelingenmagazijn

Standard Business Reporting ProgrammaEen initiatief van de Nederlandse overheid

slide33

NEE!!!!

Is inter 12345 bevoegd?

Stop registratie!!!

Machtigingenregister

2 weken

Standard Business Reporting ProgrammaEen initiatief van de Nederlandse overheid

voorbeeld opt out2

Machtigingenregister

Voorbeeld OPT-OUT

Inter.

KvK:12345

http://revocation.nl

Geef mij bericht 555555

141c334b2674ca13459a3e96925293842c5121e4

Nee!!!

Bevoegd?

Bericht 555555

BOEF!!

141c334b2674ca13459a3e96925293842c5121e4

Mededelingenmagazijn

Standard Business Reporting ProgrammaEen initiatief van de Nederlandse overheid

slide35

Standard Business Reporting Programma

Een initiatief van de Nederlandse overheid

www.sbr-nl.nl

info@sbr-nl.nl

Remco van Wijk

remco.van.wijk@logius.nl