Ontwikkelingsperspectief
Download
1 / 32

Ontwikkelingsperspectief - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Ontwikkelingsperspectief. Ingeborg van Wel Adjunct De Voorde. Amsterdams kleuterjuffenonderzoek. Wat is het OPP?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ontwikkelingsperspectief' - ilya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ontwikkelingsperspectief
Ontwikkelingsperspectief

 • Ingeborg van Wel

 • Adjunct De VoordeWat is het opp
Wat is het OPP?

Document waarin de onderwijsdoelen, het leerstofaanbod en de wijze van begeleiding zijn vastgelegd voor leerlingen in het (S)BaO en SO dat leidt tot een vastgesteld eindperspectief


Wettelijk kader de inspectie zegt
Wettelijk kader: de inspectie zegt…..


Dus voor wie
Dus voor wie?

Leerlingen die max 50 dle halen voor rekenen en/of technisch lezen en/of begrijpend lezen en/of spelling

Het leerrendement < 83%


Dus voor wie1
Dus voor wie?

Het gaat veelal om de leerlingen die op termijn naar het volgend onderwijs gaan:

 • VSO

 • Praktijkonderwijs

 • LWOO


Waarom een opp
Waarom een OPP?

 • Planmatig en doelgericht werken

 • Afstemmen op behoefte van de leerling (passend..)

 • Afstemmen t.a.v. wisselwerking groep, leerkracht, school en ouders

 • Open zijn over hoe je werkt en waarom je zo werkt


De inspectie toetst
De inspectie toetst

 • Is een realistisch eindniveau bepaald?


De inspectie toetst1
De inspectie toetst

 • Is een realistisch eindniveau bepaald?

 • Zijn er tussendoelen geformuleerd?


De inspectie toetst2
De inspectie toetst

 • Is een realistisch eindniveau bepaald?

 • Zijn er tussendoelen geformuleerd?

 • Volgt de school de leerlingen aan de hand van deze tussendoelen en worden dezedoelen behaald?
Beoordeling inspectie toekomst
Beoordeling inspectie (toekomst)

 • Als er geen lln zijn: ‘niet te beoordelen’

 • 1 van de 3 onvoldoende: onvoldoende

 • Steekproef van max 6 lln -> 80% moet zich naar verwachting ontwikkelen


Beoordeling inspectie nu
Beoordeling inspectie (nu)

 • Vanaf januari 2011 geldt het OPP alleen voor leerlingen in groep 8 die voor één voor meerdere vakken zijn losgekoppeld van het reguliere curriculum


OPP =

 • Geen resultaatsverplichting, maar inspanningsverplichting

 • Niet meer volgen, maar plannen


Wanneer opstellen
Wanneer opstellen?

 • Eind groep 4

 • Leerrendement < 83% op 1 of meer gebieden

 • Onderzoek: toetsresultaten zijn betrouwbaarder dan IQ


Opstellen van het opp
Opstellen van het OPP

 • Beschermende en bevorderende factoren

 • Onderwijsbehoeften

 • Verwacht eindniveau

 • Uitstroomperspectief

 • Bepaling tussendoelen

 • Planning onderwijsaanbod

 • Evaluatie onderwijsaanbod


1 bevorderende en belemmerende factoren
1. Bevorderende en belemmerende factoren

 • Samen met ouders invullen

 • Kort invullen

 • Geen diagnoses noemen, maar de belemmering hierin

 • Objectief


2 onderwijsbehoeften
2. Onderwijsbehoeften

 • Zie voorbeeldlijst uit handleiding

 • Beschrijf het kort en objectief


3 verwacht eindniveau
3. Verwacht eindniveau

 • Bereken het leerrendement:

  • (dle : dl) x 100

 • Bereken het gemiddelde leerrendement van 4 toetsmomenten

 • Bereken het verwacht eindniveau:

  • (leerrendement : 100) x 60

   NB. Je kunt met een grafiek ook het verwacht eindniveau in vaardigheidsscores uitrekenen
5 bepaling tussendoelen
5. Bepaling tussendoelen

 • Je weet de dle waar de leerling nu zit (bv 10) en je weet waar het naar toe moet (bv 35).

 • Bereken hoeveel dle de leerling nog moet halen in de resterende tijd (25 dle in 40).

 • Bereken hoeveel dle je per jaar als doel stelt (6 of 7 dle per jaar) = leerrendementsprognose


6 planning onderwijsaanbod
6. Planning onderwijsaanbod

 • 2x per jaar opstellen

 • Per vakgebied (verwijzen naar doelen in leerlijn of in methode)

 • Methode, organisatie en bijzonderheden aangeven


7 evaluatie onderwijsaanbod
7. Evaluatie onderwijsaanbod

 • 2x per jaar

 • Aangeven welk doel wel of niet is behaald en waarom

 • Mogelijkheid OPP bijstellen


Leerlijn

Leren Leren

Als het leren niet vanzelf gaat


 • LEREN LEREN

 • De leerlingen leren belangstelling hebben voor de wereld om hen heen, ze leren deze gemotiveerd onderzoeken en daarin taken uitvoeren, waarbij ze gebruik maken van informatie, strategieën en vaardigheden en ze leren reflecteren op eigen handelen.

  • 4.1 Taakaanpak

  • 4.2 Hulp vragen

  • 4. 3 Zelfstandig (door)werken

  • 4.4 Samenwerken

  • 4.5 Reflectie op werk

  • 4.6 Toepassen van strategieën


Tenslotte
Tenslotte

 • Zie andere formats OPP: bruikbaar?

 • Vragen?