Szklany sufit ruchome schody i lepka pod oga czyli kobiety na polskim rynku pracy
Download
1 / 31

Szklany sufit, ruchome schody i lepka podloga, czyli kobiety na polskim rynku pracy - PowerPoint PPT Presentation


 • 300 Views
 • Uploaded on

Szklany sufit, ruchome schody i lepka podłoga, czyli kobiety na polskim rynku pracy. dr Baha Kalinowska-Sufinowicz Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Plan prezentacji. Status prawny kobiet w Polsce Sytuacja kobiet – szanse i bariery

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Szklany sufit, ruchome schody i lepka podloga, czyli kobiety na polskim rynku pracy' - ilori


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Szklany sufit ruchome schody i lepka pod oga czyli kobiety na polskim rynku pracy

Szklany sufit, ruchome schody i lepka podłoga,czyli kobiety na polskim rynku pracy

dr Baha Kalinowska-Sufinowicz

Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Plan prezentacji
Plan prezentacji

 • Status prawny kobiet w Polsce

 • Sytuacja kobiet – szanse i bariery

  • aktywność zawodowa i jej motywy

  • zatrudnienie

  • bezrobocie

  • wynagrodzenia

 • Jak kobiety oceniają swoją sytuację zawodową?

 • Perspektywy


1 status prawny
1. Status prawny

 • „Konstytucja RP” z 2.04.1997 r. – art. 33: „kobieta i mężczyzna mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym, gospodarczym”


1 status prawny1
1. Status prawny

 • „Kodeks pracy” z 26.06.1974 r. z późn. zmianami

 • konkretyzacja zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu

 • zakaz dyskryminacji (bezpośredniej, pośredniej)

 • wprowadzenie sankcji (odszkodowania)

 • dopuszczenie działań mających na celu wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn


1 status prawny2
1. Status prawny

 • równość formalna a faktyczna

 • zasada bumerangu


2 a aktywno zawodowa i jej motywy
2.A. Aktywność zawodowa i jej motywy

 • Aktywność zawodowa:

 • kobiety utrzymywały zazwyczaj ciągłość pracy zawodowej

Źródło: Roczniki Statystyczne Pracy, GUS, wydania z odpowiednich lat.


2 b motywy aktywizacji zawodowej kobiet a hierarchia maslowa
2.B. Motywy aktywizacji zawodowej kobiet a hierarchia Maslowa

samorealizacji

uznania

społeczne

bezpieczeństwa

fizjologiczne

zainteresowanie pracą – 29%

chęć wykorzystania swoich kwalifikacji – 17%

chęć samorealizacji – 12%

osiągnięcie awansu społecznego – 11%

osiągnięcie sukcesu w pracy – 7%

nie być gorszym od innych – 25%

chęć bycia między ludźmi – 32%

niezależność finansowa – 43%

zapewnienie sobie renty i emerytury – 31%

chęć podniesienia poziomu życia rodziny – 26%

konieczność utrzymania siebie i rodziny – 47%

Źródło: Postawy wobec pracy i aspiracje zawodowe kobiet,komunikat z badań, CBOS, Warszawa 1993.


2 b zatrudnienie
2.B. Zatrudnienie

 • Zatrudnienie:

 • pracujące kobiety były znacznie lepiej wykształcone niż pracujący mężczyźni

Źródło: Roczniki Statystyczne Pracy, GUS, wydania z odpowiednich lat.


2 b zatrudnienie1
2.B. Zatrudnienie

 • Zjawisko poziomej segregacji zawodowej:

  koncentracja zatrudnienia kobiet w takich sekcjach gospodarki narodowej, jak: edukacja, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, hotele i restauracje

 • wg GUS – w 1993 r. – 34%, w 2002 r. – 36%, w 2004 r. – 32% kobiet; 2006 r. – 36,2%.2 b zatrudnienie2
2.B. Zatrudnienie

 • Zjawisko pionowej segregacji zawodowej:

  znacznie niższa niż u mężczyzn liczba kobiet pracujących na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich

 • przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy według płci w latach 1997-2006:

Źródło: Roczniki Statystyczne Pracy, GUS, wydania z odpowiednich lat.


2 b zatrudnienie3
2.B. Zatrudnienie

 • Zjawisko pionowej segregacji zawodowej w Wielkopolsce

 • w grupie zawodowej: przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy w II kw. 2009 r. zatrudnionych było niemal 6% kobiet i ponad 9% mężczyzn (z ogółu pracujących w Wielkopolsce)
Gotowość do objęcia stanowiska kierowniczego

w 2003r., czyli jakby mogło być?

Źródło: A. Titkow (red.), Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, ISP, Warszawa 2003, s. 283.


Szanse na awans zawodowy w zależności od płci

w 2006r., czyli jak jest?

Źródło: Opinie o pracy zawodowej kobiet, komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2006, s. 5.


2 c bezrobocie
2.C. Bezrobocie

 • Bezrobocie: stopa bezrobocia wśród kobiet była wyższa niż wśród mężczyzn; charakter długookresowy

Źródło: Roczniki Statystyczne, GUS, wydania z odpowiednich lat.


2 c bezrobocie1
2.C. Bezrobocie

 • Bezrobocie według płci – Polska i Wielkopolska

Źródło: Roczniki Statystyczne, GUS i US w Poznaniu, wydania z odpowiednich lat.


2 c bezrobocie2
2.C. Bezrobocie

Bezrobocie według płci – stan na 31.12.2008

Poznań:

 • stopa bezrobocia rejestrowanego ogółem – 1,7%

 • udział kobiet w bezrobotnych ogółem: 54,4%

  powiat poznański:

 • stopa bezrobocia rejestrowanego ogółem – 1,8%

 • udział kobiet w bezrobotnych ogółem: 60,5%


2 c bezrobocie3
2.C. Bezrobocie

Instytut MillwardBrown SMG/KRC 2006 – projekt „Mama wraca do pracy”

 • 27% kobiet na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym spodziewały się zwolnienia z pracy po powrocie

 • 16% matek powracających z tych urlopów traciło pracę


2 d wynagrodzenia za prac
2.D. Wynagrodzenia za pracę

 • wynagrodzenia za pracę: kobiety przeciętnie otrzymują niższe wynagrodzenia od tych, które dostają mężczyźni

Źródło: Roczniki Statystyczne, GUS, wydania z odpowiednich lat.


2.D. Wynagrodzenia za pracę - postrzeganie nierówności płacowych

Źródło: Kobieta – szef i współpracownik, komunikat z badań, CBOS, Warszawa 1998, s.7; Opinie o pracy zawodowej kobiet, komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2006, s. 6.


2 sytuacja kobiet na rynku pracy rekapitulacja
2. Sytuacja kobiet na rynku pracy – rekapitulacja

Pozycja społeczno-zawodowa kobiet na polskim rynku pracy po 1990 roku w porównaniu do mężczyzn była znacznie mniej korzystna


3 jak kobiety oceniaj swoj sytuacj zawodow zmiany priorytet w kobiet w latach 1979 2003 w
3. Jak kobiety oceniają swoją sytuację zawodową?Zmiany priorytetów kobiet w latach 1979-2003 (w %)

Źródło: A.Titkow (red.), Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, ISP, Warszawa 2003, s.253.


3. Jak kobiety oceniają swoją sytuację zawodową?

Czy kobiety w Polsce są dyskryminowane?

Źródło: Kobiety w społeczeństwie – równouprawnienie czy dyskryminacja, komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2006, s.1.


3. Jak kobiety oceniają swoją sytuację zawodową?

Źródło: Opinie o prawnych gwarancjach równości płci, komunikat z badań, CBOS, Warszawa 1999, s.3; Kobiety w społeczeństwie – równouprawnienie czy dyskryminacja, komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2006, s. 7.


G wne przyczyny mniejszych szans kobiet w por wnaniu z m czyznami na polskim rynku pracy 1996 r
Główne przyczyny mniejszych szans kobiet w porównaniu z mężczyznami na polskim rynku pracy (1996 r.)

Odsetki nie sumują się do 100, gdyż można było podać więcej niż jedno uzasadnienie.

Źródło:Kobiety o równości płci w życiu zawodowym, komunikat z badań, CBOS, Warszawa 1996, s.5.


4 perspektywy
4. Perspektywy mężczyznami na polskim rynku pracy (1996 r.)

 • działania na rzecz podnoszenia samoświadomości kobiet

 • polityka antydyskryminacyjna

 • elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy

 • rozwój przedsiębiorczości wśród kobiet


4 perpektywy
4. mężczyznami na polskim rynku pracy (1996 r.)Perpektywy

 • Specjalne programy szkoleniowe:

 • Mocne strony kobiety lidera – bilans potencjału kierowniczego

 • Wiara w siebie jako czynnik sukcesu

 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem

 • Intuicja w kierowaniu


4 perpektywy1
4. mężczyznami na polskim rynku pracy (1996 r.)Perpektywy

 • dyskryminacja pozytywna – działania zmierzające do wyrównania szans poprzez faworyzowanie osób określonej płci w zapewnieniu im dostępu do pracy i stanowisk wszędzie tam, gdzie są w przeważającej mniejszości i wyrównywaniu w ten sposób historycznie utrwalonych dysproporcji, będących rezultatem poszczególnych form dyskryminacji negatywnej


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę! mężczyznami na polskim rynku pracy (1996 r.)


ad