slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Halogénderiváty PowerPoint Presentation
Download Presentation
Halogénderiváty

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Halogénderiváty - PowerPoint PPT Presentation


 • 227 Views
 • Uploaded on

3.6.2014 10:46:35. Halogénderiváty.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Halogénderiváty' - ilori


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
halog nderiv ty

3.6.2014 10:46:35

Halogénderiváty
 • Halogénderiváty obsahujú vo svojej molekule atóm halogénu viazaný jednoduchou väzbou na atóm uhlíka. Na jednom uhlíkovom atóme môže byť viazaných aj viac atómov halogénov. V prípade sp2 hybridizovaného uhlíka môže byť tento aj súčasťou aromatického kruhu. Na schéme sú príklady rôznych halogénderivátov a ich substitučné názvy:

Podľa rozvetvenia na sp3-atóme uhlíka, kde je naviazaný atóm halogénu delíme

halogénderiváty na primárne, sekundárne alebo terciárne:

R.Kovaľ 9.C

v skyt a vyu itie

3.6.2014 10:46:35

Výskyt a využitie
 • Chlórmetán: je produkovaný obrovskýmimorskými chaluhami a riasami,tiež sa nachádza v sopečných emisiách
 • Dichlórmetán: je významné rozpúšťadlo,používa sa napr. na dekofeináciu kávy
 • Halotán: sa používa ako anestetikum

R.Kovaľ 9.C

v skyt a vyu itie1

3.6.2014 10:46:35

Výskyt a využitie

Veľmi toxické, polčas rozpadu v ľudskom tele 7 rokov, vznikajú rozkladom chlórovaných pesticídov,farieb,

spaľovaním PVC,

Oslabujú imunitný systém, sú karcinogénne

R.Kovaľ 9.C

chemick trukt ra

3.6.2014 10:46:35

Chemická štruktúra
 • Polarita väzby uhlík-halogén spôsobí vznik parciálnych nábojov
 • parciálny záporný náboj na atóme halogénu
 • parciálny kladný náboj na atóme uhlíka

Smerom od F k I klesá energia a polarita väzby, stúpa dĺžka a polarizovateľnosť

R.Kovaľ 9.C

alkylhalogenidy nukleofiln substit cie

3.6.2014 10:46:35

AlkylhalogenidyNukleofilné substitúcie

Polárne štiepenie väzby:

Nukleofilné substitučné reakcie:

Odstupujúca skupina

– je nahradená nukleofilom,

odstupuje aj s väzbovým

elektrónovým párom

Nukleofil – častica, ktorá môže

vytvoriť väzbu s kladným uhlíkom

(obyčajne má aspoň jeden voľný

elektrónový pár). Môže mať aj

záporný náboj (nie je podmienka)

R.Kovaľ 9.C

dva typy mechanizmov nukleofilnej substit cie

3.6.2014 10:46:35

Dva typy mechanizmov nukleofilnej substitúcie

v = k. [R-X].[Nu] Sn2

v = k. [R-X] Sn1

substitúcia

nukleofilná

bimolekulová

substitúcia

nukleofilná

monomolekulová

R.Kovaľ 9.C

sn2 priebeh reakcie

3.6.2014 10:46:35

Sn2 priebeh reakcie

CH3-Cl + OH- → CH3-OH + Cl

SN2 reakcia má 1 stupeň

R.Kovaľ 9.C

sn2 mechanizmus

3.6.2014 10:46:35

Sn2 mechanizmus

CH3-Br + OH- → CH3-OH + Brnukleofil

R.Kovaľ 9.C

sn2 priebeh reakcie1

3.6.2014 10:46:35

Sn2 priebeh reakcie

Dôsledkom inverzie je zmena konfigurácie

[Inverzia (Waldenov obrat)]

R.Kovaľ 9.C

sn1 priebeh reakcie

3.6.2014 10:46:35

SN1 priebeh reakcie

SN1 reakcia má 2 stupne:

R.Kovaľ 9.C

sn1 stereoch mia1

3.6.2014 10:46:35

SN1 stereochémia

V skutočnosti je o niečo viac inverzného produktu

R.Kovaľ 9.C

charakter nukleofilu

3.6.2014 10:46:35

Charakter nukleofilu

SH- > CN- > I- > R-O- > OH- > N3- > Br- > CH3COO- > Cl- > F- > R-OH> H2O

R.Kovaľ 9.C

charakter alkylhalogenidov

3.6.2014 10:46:35

Charakter alkylhalogenidov

Reaktivita pri nukleofilných substitúciach

R-I > R-Br > R-Cl > R-F

Odstupujúca skupina - Leaving group LG

Čím silnejšia konjugovaná kyselina (slabšia báza), tým

lepšie odstupujúca skupina

R.Kovaľ 9.C

pol rne protick rozp adlo

3.6.2014 10:46:35

Polárne protické rozpúšťadlo
 • znižuje nukleofilitu Y
 • znižuje energiu tranzitného stavu karbokatiónu
 • podporuje SN1

R.Kovaľ 9.C

pol rne aprotick rozp adlo

3.6.2014 10:46:35

Polárne aprotické rozpúšťadlo

´ nemajú –OH skupiny,

netvoria vodíkové väzby

aprotické rozpúšťadlo solvatuje len katión nukleofilu, anión zotáva obnaženýa má vyššiu nukleofilitu

CH3CH2CH2CH2 - Br + NaN3 CH3CH2CH2CH2 -N3 + NaBr

R.Kovaľ 9.C

alkylhalogenidy elimin cie

3.6.2014 10:46:35

AlkylhalogenidyEliminácie

Nukleofily sú zároveň aj bázy:

Keď je nukleofil silnou bázou :

R.Kovaľ 9.C

smer elimin cie pravidlo zajceva

3.6.2014 10:46:35

Smer eliminácie - Pravidlo Zajceva

Pravidlo Zajceva – vodík sa odštepuje z toho uhlíka, na

ktorom je menej vodíkov

Dôvodom je stabilita vzniknutých alkénov: alkylová skupina

stabilizuje dvojitú väzbu, čím viac alkylov je na dvojitej

väzbe,tým je zlúčenina stabilnejšia

R.Kovaľ 9.C

slide27

3.6.2014 10:46:35

R.Kovaľ 9.C

hofmannovo pravidlo

3.6.2014 10:46:35

Hofmannovo pravidlo

ak sa na elimináciu použije silná, priestorovo objemná báza, odštiepi´sa priestorovo dostupnejší vodík

Hofmannovo pravidlo- pri eliminácii objemnými bázami sa vodík

odštiepi z uhlíka, kde je viac vodíkov

R.Kovaľ 9.C

dva typy mechanizmov elimina nej reakcie

3.6.2014 10:46:35

Dva typy mechanizmov eliminačnej reakcie

v = k. [R-X].[B] E2 eliminácia bimolekulová

v = k. [R-X] E1 eliminácia monomolekulová

R.Kovaľ 9.C

e1 reakcia m dva stupne

3.6.2014 10:46:35

E1 reakcia má dva stupne

1.Vytvorenie karbokatiónu, rovnaký stupeň ako pri SN1.Je to pomalá reakcia, určuje celkovú rýchlosť

2. Odštiepenie vodíka, rýchla reakcia

PRÍKLAD

R.Kovaľ 9.C

e2 reakcia m jeden stupe

3.6.2014 10:46:35

E2 reakcia má jeden stupeň

1.Štiepenie väzby C-X aj odštiepenie vodíka, prebiehajú naraz

2. H, ktorý je odštepovaný bázou, je v jednej rovine s odstupujúcim X a sú navzájom v polohe anti (trans)

R.Kovaľ 9.C

porovnanie e1 a e2 reakci

3.6.2014 10:46:35

Porovnanie E1 a E2 reakcií

1. Rozdiel medzi mechanizmami E1 a E2 nie je taký jasný ako medzi SN1 a SN2

2. Eliminácia H+ a X- z primárnych alkylhalogenidov ( 1o) prebieha len E2 mechanizmom

3. Eliminácia sekundárnych a terciárnych alkylhalogenidov ( 2o,3o) môže prebiehať E1 aj E2 mechanizmom

4. Pre obidva mechanizmy E1 aj E2 sa rýchlosť eliminácie mení podľaštruktúry alkylhalogenidu:

 • 3o > 2o > 1o (1o reaguje len E2)

R.Kovaľ 9.C

zdroj

3.6.2014 10:46:35

Zdroj
 • http://www.fns.uniba.sk

R.Kovaľ 9.C

slide35

3.6.2014 10:46:35

R.Kovaľ 9.C

R.Kovaľ 9.C