Aktuelt
Download
1 / 15

Aktuelt - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Aktuelt. Karmøy, 6. desember 2011 Eva Sirevåg Sæstad. Arbeidstidsavtalen. Utdanningsforbundet er i forhandlinger med KS nå. Skal være ferdig til 9. desember Hvis ikke enighet blir arbeidstidsavtalen en del av lønnsoppgjøret til våren.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Aktuelt' - ilori


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Aktuelt

Aktuelt

Karmøy, 6. desember 2011

Eva Sirevåg Sæstad


Arbeidstidsavtalen
Arbeidstidsavtalen

 • Utdanningsforbundet er i forhandlinger med KS nå.

 • Skal være ferdig til 9. desember

 • Hvis ikke enighet blir arbeidstidsavtalen en del av lønnsoppgjøret til våren.

 • I forkant har det vært en brei organisasjonsmessig behandling i organisasjonen. Lokallag og fylkeslag har fått si sin mening.

 • Tilbakemeldingene fra høringen ligger til grunn for de kravene som er levert.

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."


Arbeidstidsavtalen hva vil l rerne
Arbeidstidsavtalen - hva vil lærerne?

Kort oppsummert

 • Økt kontaktlærerressurs

 • Den reduserte undervisningstida for seniorer må brukes til eget for og etterarbeid

 • Definisjon av undervisningsbegrepet

 • Tydeliggjøring av hvilke krav som stilles til en arbeidsplan

 • Mer tid til pedagogisk ledelse og personalledelse

 • Samsvar mellom elevenes rett til undervisning i et fag og de timene lærerne får til å undervise i faget

 • Sentral avtale framfor lokal avtale

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."


Arbeidstidsavtalen1
Arbeidstidsavtalen

Utdanningsforbundet sine prioriterte krav i denne omgang:

 • Tidsressurs til kontaktlærertjeneste

 • Klargjøring av undervisningsbegrepet

 • Tid til for- og etterarbeid for lærere som benytter seg av seniortiltak

 • Tydeliggjøring av kommunens/fylkeskommunens ansvar for tilstrekkelig tid til pedagogisk ledelse

  Det langsiktige strategien går på at lærerne må få mulighet til å være profesjonelle yrkesutøvere.

  Det må være enighet mellom partene om en slik langsiktig strategi.

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."


Arbeidstidsavtalen2
Arbeidstidsavtalen

 • KS ønsker

  • Mest mulig binding, normalarbeidsår med 37,5 t uke

  • Ikke noe sentralt fastsatt leseplikt

  • Mest mulig lokal styring

   Utgangspunktene er vidt forskjellige.

   Våre medlemmer har gitt tydelig ønske om et større profesjonelt handlingsrom - med god argumentasjon.

   Utdanningsforbundet legger opp til å kjempe for noen av kravene nå, og ta resten i et mer langsiktig perspektiv.

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."


Norm for l rertetthet
Norm for lærertetthet

 • Kunnskapsdepartementet foreslår ny § i opplæringsloven.

 • Skal fastsette en minstenorm for lærertetthet

 • Utdanningsforbundet har i lengre tid arbeidet for dette

 • Regjeringen har det som et mål i Soria Moria II

 • Ingen norm etter at klassedelingstallet ble tatt ut av loven i 2003.

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."


Norm for l rertetthet1
Norm for lærertetthet

 • Departementet foreslår at det skal lovfestes en tallfestet nasjonal bestemmelse for lærertetthet.

 • Bestemmelsen skal gjelde for ordinær undervisning og derfor bygge på gruppestørrelse 2 i GSI.

 • Særskilte undervisningsformer som spesialundervisning og særskilt språkopplæring for språklige minoriteter holdes utenom.

 • Det foreslås en gradvis innføring og at en begynner på ungdomstrinnet.

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."


Norm for l rertetthet2
Norm for lærertetthet

 • 1. – 4. trinn – 18 elever

  5. – 7. trinn – 20 elever

  8. – 10. trinn – 22 elever

  2. 1. – 4. trinn – 16 elever

  5. – 7. trinn – 20 elever eller

  8. – 10. trinn – 21 elever

  3. 1. – 4. trinn – 15 elever

  5. – 7. trinn – 20 elever

  8. – 10. trinn – 20 elever

Skolenivå

Kommunenivå

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."


Norm for l rertetthet3
Norm for lærertetthet

3. 1. – 4. trinn – 15 elever

5. – 7. trinn – 20 elever

8. – 10. trinn – 20 elever

Skolenivå

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."


Norm for l rertetthet4
Norm for lærertetthet

 • Utdanningsforbundet ønsker norm fastsatt utfra skolenivå.

 • Det er denne beregningen Kristin Halvorsen og Soria Moria også legger opp til.

 • Utdanningsforbundet Rogaland ønsker en tallfestet norm etter alternativ 3. 15 – 20 – 20.

 • Vi frykter at en norm for kommunenivå vil gjøre det mulig med ytterligere innsparinger.

 • Utdanningsforbundet oppfordret lokallagene til å være aktive i prosessen overfor politikerne - de må overbevises om at skal det ha noen hensikt – så må det være på skolenivå.

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."


Norm for l rertetthet5
Norm for lærertetthet

KS ønsker

 • Ingen norm

 • Hvis det innføres norm så skal det være på kommunenivå

 • Mener det er inngripen i den kommunale friheten

 • KS sitt sentralstyre vedtok mot 1 stemme å anbefale kommunene å gå imot innføring av norm for lærertetthet

 • Kommunene (politikerne) behandler høringen og skal gi sine anbefalinger.

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."


Undervisningsvurdering
Undervisningsvurdering

 • Nylig utgitt veiledning i undervisningsvurdering

 • Elevene får si sin mening om undervisningen i de enkelte fag.

 • Dialog mellom lærer og elever

 • På initiativ fra Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen

 • Utdanningsdirektoratet og KS har også vært med å utarbeide veilederen.

 • Er en form for skolebasert vurdering.

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."


Undervisningsvurdering1
Undervisningsvurdering

Formålet:

Bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag og reflektere over hva som skaper god læring.

Bygger på dialog mellom lærer og elevene

Vurderingen skal være direkte relatert til opplæringen i det enkelte fag.

Vurderingen skal handle om timenes læringsmål, arbeidsmåter, læringsstrategier, innhold og organisering.

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."


Undervisningsvurdering2
Undervisningsvurdering

Noen betraktinger

 • Kan åpne for diskusjon om hva god undervisning innebærer.

 • Må begrense seg til å være et redskap til internt bruk på skolen.

 • Så snart det blir sendt ut av skolen, er det ikke lenger unntatt offentligheten – ikke lenger til internt bruk.

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."


Profesjonsetisk plattform
Profesjonsetisk plattform

 • Sentralleddet ønsker at hele organisasjonen skal delta i en debatt om hva som kjennetegner en god lærer.

 • Debatten skal munne ut i et profesjonsetisk dokument som skal vedtas på i sentralstyret.

 • Hva gjør læreren til spesialist i sitt fag?

 • Det viktigste er ikke å få nedtegnet noe i et dokument, men å få til de gode prosessene og diskusjonene ute i skolene.

 • Se egen nettside på utdanningsforbundet.no

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."


ad