slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Program semináře: Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách 5. Výzva k předkládání projektů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Program semináře: Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách 5. Výzva k předkládání projektů - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Program semináře: Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách 5. Výzva k předkládání projektů Informace o Prioritě 1 Přestávka Elektronická žádost ELZA Povinné přílohy Povinnosti konečných příjemců Závěr, diskuse. Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Program semináře: Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách 5. Výzva k předkládání projektů' - illiana-hunter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Program semináře:
 • Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách
 • 5. Výzva k předkládání projektů
 • Informace o Prioritě 1
 • Přestávka
 • Elektronická žádost ELZA
 • Povinné přílohy
 • Povinnosti konečných příjemců
 • Závěr, diskuse

Magistrát hl. m. Prahy

Odbor zahraničních vztahů a fondů EU

Oddělení implementace JPD pro Cíl 2

[email protected]

slide2
Jednotný programový dokument

pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha

na období 2004 – 2006

JPD 2

Ing. Johana Chalupová

Magistrát hl. m. Prahy

Odbor zahraničních vztahů a fondů EU

Oddělení implementace JPD pro Cíl 2

slide3
JPD 2
 • Cíl 2
 • podpora ekonomické a sociální konverze strukturálně postižených oblastí
 • určen regionům, které mají HDPna obyvatele vyšší než 75 % průměru EU a nejsou zahrnuty pod Cíl 1
 • program je spolufinancován ze strukturálního fondu - Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF)

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

slide4
Struktura JPD 2
 • Těžiště dokumentu je v obnově prostředí a odstraňování bariér a negativních stránek, které brzdí ekonomický rozvoj vybraného území.
 • priorita 1 - „Revitalizaci a rozvoj městského prostředí“ (75,2 %)
 • priorita 2 - „Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území„ (22,3 %)
 • priorita 3 - „Technická pomoc“ (2,5 %)

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

slide5
Priorita 1
 • Revitalizace a rozvoj městského prostředí
 • Opatření 1.1

Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí

 • Opatření 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch
 • Opatření 1.3Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

slide6
Priorita 2
 • Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území
 • Opatření 2.1Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu
 • Opatření 2.2 Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí
 • Opatření 2.3Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

slide7
Orgány řízení a realizace JPD 2
 • Řídicí orgán (odpovídá za realizaci programu):
 • - Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Zprostředkující orgány:
  • - Regionální rada (tj. Zastupitelstvo hl. m. Prahy)
  • - Sekretariát Regionální rady (tj. Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy)
  • - Centrum pro regionální rozvoj ČR

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

slide8
Vymezení území pro účely JPD 2
 • Podpora je přiznána pouze části území hl. m. Prahy, která splňuje řadu podmínek pevně stanovených Evropskou komisí.
  • 30,9 % všech obyvatel Prahy
  • preference oblastí, v nichž se koncentruje více typů stěžejních problémů;
  • zahrnuje 24 městských částí (klasifikace NUTS V);
  • rozloha území 201,9 km2, tj. 40,7 % rozlohy města.

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

slide9
Vybrané území pro JPD 2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

slide10
1. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2
 • Průběh 1. Výzvy: od17. 9. do 18. 10. 2004
 • Fin. prostředky pro 1. Výzvu celkem: 1,4 mil. Kč
 • Počet podaných projektů: 25
  • z toho Priorita 1: 13
  • Priorita 2: 12
  • Zasedání Regionální rady: 16. 12. 2004
 • Počet projektů doporučených k financování: 20
 • Způsobilé výdaje doporučených projektů: 385 tis. Kč
  • z toho Priorita 1: 299 tis. Kč
  • Priorita 2: 86 tis. Kč

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

slide11
2. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2
 • Průběh 2. Výzvy: od 1. 2. do 31. 3. 2005
 • Fin. prostředky pro 2. Výzvu celkem: 648,6 tis. Kč
 • Počet podaných projektů: 16
  • z toho Priorita 1: 13
  • Priorita 2: 3
  • Zasedání Regionální rady: 23. 6. 2005
 • Počet projektů doporučených k financování: 10
 • Způsobilé výdaje doporučených projektů: 250 tis. Kč
  • z toho Priorita 1: 205 tis. Kč
  • Priorita 2: 45 tis. Kč

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

slide12
3. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2
 • Průběh 3. Výzvy: od 24. 6. do 31. 9. 2005
 • Fin. prostředky pro 3. Výzvu celkem: 3,7 mil. Kč
 • Počet podaných projektů: 34
  • z toho Priorita 1: 27
  • Priorita 2: 7
  • Zasedání Regionální rady: 15. 12. 2005
 • Počet projektů doporučených k financování: 24
 • Způsobilé výdaje doporučených projektů: 1,2mil. Kč
  • z toho Priorita 1: 1,1 mil. Kč
  • Priorita 2: 0,1 mil. Kč

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

slide13
4. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2
 • Průběh 4. Výzvy: od 1. 12. 2005 do 20. 1. 2006
 • Fin. prostředky pro 4. Výzvu celkem: 2,1 mil. Kč
 • Počet podaných projektů: 69
  • z toho Priorita 1: 37
  • Priorita 2: 32
  • Zasedání Regionální rady: 30. 3. 2006
  • Počet projektů doporučených k financování: 38
  • Způsobilé výdaje doporučených projektů: 1,9 mil. Kč
  • z toho Priorita 1: 1,4 mil. Kč
  • Priorita 2: 0,5 mil. Kč

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

5 v zva pro p edkl d n projekt jpd 2
5. Výzva pro předkládání projektů JPD 2
 • Vyhlášena Regionální radou dne 29.6.2006

(usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/16)

 • Termín pro předkládání žádostí:

30.6. – 2.10. 2006 (14:00 hod.)

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

5 v zva finan n prost edky
5.Výzva – finanční prostředky
 • Opatření 1.1 - 140 110 690 Kč
 • Opatření 1.2 - 256 155 256 Kč
 • Opatření 1.3 - 9 297 424 Kč
 • Opatření 2.1 - 107 194 706 Kč

CELKEM 5. Výzva - 512 758 076 Kč

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

d le it zm ny pro 5 v zvu
Důležité změny pro 5. výzvu
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Ukončení projektu – nejpozději do 31.7.2008
 • 160 dnů od konce výzvy do vydání Rozhodnutí o přidělení dotace

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

d le it informace pro 5 v zvu
Důležité informace pro 5. výzvu
 • Způsobilost výdajů od 1. 5. 2004 do 31. 7. 2008
 • Není nutné zřizovat zvláštní účet pro projekt
 • Výdaje na stávající zaměstnance jsou nezpůsobilé
 • Výdaje partnerů jsou nezpůsobilé
 • Doklad o zajištění finančního krytí“

- dokládápouze MČ

 • Konzultovat projekt se vyplácí

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

slide18
Priorita 1

107 240 254 EUR

Opatření 1.1 40 %

Opatření 1.2 41 %

Opatření 1.3 19 %

19 %

40 %

41 %

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

slide19
Opatření 1.1Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

slide20
Typy podporovaných projektů 1.1
 • dopravní (přestupní) terminály PID s vazbou na kolejovou dopravu
 • kvalitní vazba na pražskou objízdnou komunikační trasu
 • menší projekt rozvoje tramvajové sítě (Př.: Tramvajová trať Sokolovská, Měnírna Klárov)
 • projekt zajišťující preferenci povrchové hromadné dopravy
 • (Př.: Systém aktivní preference autobusové a tramvajové dopravy na vybraných SSZ)

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

slide21
Typy podporovaných projektů 1.1
 • komunikace s vazbou na regenerované, poškozené a nevhodně využívané plochy
 • (Př.: Stavba nové komunikace Pobřežní III.)
 • projekt bezbariérového přístupu v PID
 • (Př.: Bezbariérový přístup do stanice metra Florenc B)
 • zlepšení dopravní dostupnosti pracovních příležitostí z lokalit bydlení (včetně cyklistických stezek);
 • malý projekt dopravního modelování
 • (Př.: Dopravní modelování)

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

slide22
Žadatelé – koneční příjemci 1.1
 • Hlavní město Praha;
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou;
 • Správa železniční dopravní cesty.

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

slide23
Opatření 1.2Regenerace poškozených

a nevhodně využívaných ploch

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

slide24
Typy podporovaných projektů 1.2
 • revitalizace rozsáhlých ploch se značnou ekologickou zátěží (Př.: Revitalizace skládky v Dolních Počernicích)
 • revitalizace ploch a objektů významných pro rozvoj nových center města a městských částí
 • (Př.: Rekultivace kolodějské lokality „Skála“)
 • revitalizace vodních toků a jejich okolí
 • (Př.: Velký Počernický rybník, Kyjský rybník)
 • doplňkové projekty zabezpečující ochranu
 • území ohrožených povodněmi
 • (Př.: Mobilní čerpadla Karlín)

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

slide25
Typy podporovaných projektů 1.2
 • revitalizace historicky cenných a architektonicky kvalitních objektů využitelných pro budoucí funkci
 • regenerované plochy
 • (Př.: Nové městské centrum Prahy 20 - Chvaly)
 • revitalizace poškozených a nevhodně využívaných
 • zelených ploch
 • (Př.:Rekonstrukce Fürstenberské zahrady)
 • revitalizace nevhodně využívaných ploch omezujících budoucí rozvoj území

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

slide26
Žadatelé – koneční příjemci 1.2
 • Hlavní město Praha;
 • Vybrané městské části;
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi.

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

slide27
Opatření 1.3Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

slide28
Typy podporovaných projektů 1.3
 • projekty rozšiřující nabídku pracovních příležitostí, služeb a veřejné vybavenosti na vybraných sídlištích a v jejich blízkosti
 • (Př.: Veřejný, sportovní a oddychový areál VOSA)
 • projekty dotvářející urbanistické řešení sídlišť a jejich parteru
 • (Př.: Pěší zóna na Proseku)
 • projekty s důrazem na zlepšení bezpečnosti (Př.: Kamerový systém HMP)

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

slide29
Typy podporovaných projektů 1.3
 • projekty k doplnění sítí technické infrastruktury
 • v nedostatečně vybavených lokalitách
 • (Př.: TV Čakovice, Dubeč, Libuš)
 • projekty podporující sociální integraci, zlepšující
 • sportovní vyžití, rekreaci a rozvoj místních komunit
 • (Př.:Chráněné komunitní bydlení BONA)
 • projekty na zlepšení stavu zeleně nebo rozšíření zelených ploch na vybraných sídlištích
 • (Př.:Víceúčelové plochy pro mládež na sídlišti Petrovice)

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

slide30
Žadatelé – koneční příjemci 1.3
 • Hlavní město Praha;
 • Vybrané městské části;
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi;
 • Nestátní neziskové organizace.

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

zp sobil v daje projekt
Způsobilé výdaje projektů
 • základní seznam způsobilých i nezpůsobilých výdajů pro každé opatření najdete v Příručce pro žadatele pro 5. výzvu

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

www.praha-mesto.cz/jpd2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

ad