Stuurgroepvergadering edubo
Download
1 / 72

Stuurgroepvergadering EDUBO - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Stuurgroepvergadering EDUBO. 03-02-2006. Agenda. Bespreking literatuurstudie (Wouter Maes) Voorstelling resultaten beoordeling door het expertenpanel Bemerkingen van het panel Referentietoestand en scoretoekenning Selectie van de proefvlakken Resultaten van de thermale metingen (W.M.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Stuurgroepvergadering EDUBO' - illana-lindsay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Agenda
Agenda

 • Bespreking literatuurstudie (Wouter Maes)

 • Voorstelling resultaten beoordeling door het expertenpanel

 • Bemerkingen van het panel

 • Referentietoestand en scoretoekenning

 • Selectie van de proefvlakken

 • Resultaten van de thermale metingen (W.M.)

 • Problemen - Verdere planning


1 literatuurstudie w m
1. Literatuurstudie (W.M.)

 • Titel:

  Methoden & indicatoren voor de evaluatie van de ecologische aspecten van duurzaam bosbeheer

  (hoofdauteur: Wouter Maes)

 • De literatuurstudie is af

 • Gedrukt op 80 exemplaren waarvan 50 verdeeld

 • Opmerkingen?


2 resultaten expertenpanel
2. Resultaten expertenpanel

 • Algemeen

 • Cijfers ivm expertenpanel

 • De beoordelingscriteria

 • Scores per principe/component

 • Scenario’sStuurgroepvergadering edubo

 • 2 formulieren invullen

  • Relatief belang beoordelingscriteria

  • Beoordeling indicatoren volgens beoordelingscriteria

 • Opmerkingen bij voorgestelde indicatoren

 • Suggesties voor bijkomende indicatorenAlgemeen1
Algemeen

 • 19 panelleden

 • Sommigen meerdere principes

 • Beoordelingen goed verdeeld over principes

 • De component processen valt uiteen in 2 groepen

  - De abiotische processen (1 panelgroep)

  - De biotische processen (onderdeel van panelgroepen samenstelling en structuur)


Panelleden
Panelleden

 • P1 (7): Martin Hermy, Luc Dekeersmaeker, Willy Verbeke, Bernard Van Elegem, Kris Verheyen, Dries Gorissen, Carl De Schepper

 • P2 (10): Martin Hermy, Luc Dekeersmaeker, Dries Gorissen, Carl De Schepper, Dimitry Vanderzande, Inge Jonckheere, Martine Waterinckx, Bart Meuleman, Jan Goris, Stef Van Lommel

 • P3-P4-P5 (8): Martin Hermy, Carl De Schepper, Bruno Devos, Seppe Deckers, Johan Neirynck, Gaby Deckmyn, Griet Heuvelmans, Ivan Janssens

 • P6 (9): Martin Hermy, Inge Jonckheere, Martine Waterinckx, Jan Goris, Stef Van Lommel, Carl De Schepper, Willy Verbeke, Bernard Van Elegem, Kris VerheyenStuurgroepvergadering edubo

 • Weinig variatie in relatieve belangen van de beoordelingscriteria

 • Geen beoordelingscriterium onbelangrijk

 • Tijds- en kostenefficiëntie (4,1) – Invloed andere factoren (3,4)

 • Voor relatief belangrijkere beoordelingscriteria best hoge indicatorscore

 • Discrepantie tussen de kolommen is aanduiding hiervoor


Scores per principe component
Scores per principe/component beoordelingscriteria


Stuurgroepvergadering edubo

154 beoordelingscriteria

61


Stuurgroepvergadering edubo

Crit beoordelingscriteria

Ind

Score berekeningStuurgroepvergadering eduboStuurgroepvergadering edubo


Voorstel ivm nieuwe indicatoren
Voorstel ivm nieuwe indicatoren laag

 • Set uitbreiden om dan te herleiden tot belangrijkste

 • Nieuwe indicatoren opnieuw laten beoordelen

 • Vraag naar zeer specifieke indicatoren voor compositie  evt via Indicator basketStuurgroepvergadering edubo

 • Verschillende scenario’s kunnen vergeleken worden dmv laaggewichten of cut-levels

  • Gewichten worden toegekend aan de scores van de indicatoren per beoordelingscriterium

  • Cut-levels zijn een minimale score die een indicator MOET behalen om geselecteerd te worden

 • Afhankelijk van het zwaartepunt van de aandacht verschillen de meest geschikte indicatoren


Illustratie gewichten

Crit laag

Ind

Illustratie: gewichten


Illustratie gewichten1

Crit laag

Ind

Illustratie: gewichten


Illustratie cut levels

66 laagste % percentiel: 3.75

80ste % percentiel: 4.1

Illustratie: Cut-Levels


Illustratie cut levels1
Illustratie: Cut-Levels laag

 • Enkel Indicatoren ≥ Cut-Level voor een gegeven beoordelingscriterium of als gemiddelde blijven behouden


Een aantal voorbeelden

In welke scenario’s is Bos&Groen geïnteresseerd? laag

Een aantal voorbeelden

 • Alle beoordelingscriteria zijn even belangrijk

 • De scores worden gewogen ahv de relatieve belangen zoals aangegeven volgens het expertenpanel

 • De tijds- en kostenefficiëntie en de implementeerbaarheid zijn het belangrijkste

 • De geschiktheid om DZH en het criterium te beoordelen is het belangrijkste

 • Enz…


3 bemerkingen expertenpanel
3. Bemerkingen expertenpanel laag

 • Zie doorgestuurde documenten


4 referentietoestand en scoretoekenning

REFERENTIETOESTAND IS NODIG! laag

4. Referentietoestand en scoretoekenning

 • Zelfde indicator op ≠ plaats

   andere score

 • Niet noodzakelijk verschil in duurzaamheid

 • Elke indicator zien in licht van potentie standplaats


Voorstellen biodiversiteit
Voorstellen (biodiversiteit) laag

 • PNV (in Vlaanderen)

  • Homogeen op gelijke bodem

  • Lijsten met soorten bestaan/worden ontwikkeld

  • Bossen uit ≠ gebieden kunnen vergeleken worden

  • Wat is precies PNV? Stemt dit overeen met climax?

  • Stabiliteit  Resiliëntie  Meerdere successiestadia noodzakelijk

  • Problemen bij zeer heterogene bodemcondities


Voorstellen biodiversiteit1
Voorstellen (biodiversiteit) laag

 • Regionale species pool

  • Niet alleen bos maar ook de omgeving

  • Overstijgt lokale bodemcondities

  • Breed species spectrum

  • Lijsten bestaan/worden ontwikkeld

  • Misschien té ruim voor bosschaal


Voorstellen biodiversiteit en andere componenten
Voorstellen (biodiversiteit en andere componenten) laag

 • (Integrale) bosreservaten

  • Echt volgens de natuur

  • Worden aanzien als de referentie qua ecologische processen

  • Zijn ze overal wel aanwezig en voldoende gemonitord?

  • Liggen de bosreservaten er al lang genoeg om zo’n fundamentele data te leveren?


Scoretoekenning
Scoretoekenning laag

 • Gemeten waarde dient gerelativeerd te worden ahv referentiewaarde

 • Hoe best te doen?

  • Doel: Score tss 0 en 100, cumuleerbaar op en over ≠ hiërarchische niveaus?

  • Aan de hand van verdeling van opgemeten waarden?

  • Maximum van de waarden opgemeten in de proefvlakken?

  • Waarde uit bosreservaat als maximum?


Stuurgroepvergadering edubo

 • Principe van de ‘amoebe’-score per niveau

62

48

55

 • Oppervlakte

 •  Hoe groter, hoe beter

 • Vorm

 • Hoe gelijkvormiger hoe beter

 • Tekorten zijn zichtbaar

85

39


5 proefvlakken
5. Proefvlakken criterium

 • De proefvlakken voor populier zijn reeds geselecteerd

 • 63 Percelen

 • Proefvlakken op arme bodems in Kempen

 • Proefvlakken op mesotrofe bodems in Brabant

Geschikte lokaties zijn geselecteerd


Stuurgroepvergadering edubo

Ander type bodem criterium

Locatie van de proefvlakken voor populier


Stuurgroepvergadering edubo

41 criterium

22

Toestemming tot meten in de proefvlakken voor populier


Stuurgroepvergadering edubo

Arme bodems (Kempen) criterium

Bodemtypes:

Zag, Zbg, ZAg, ZBg, ZbG


Stuurgroepvergadering edubo

Mesotrofe bodems (Brabant) criterium

Bodemtypes: Aba, Abp, Abc


6 thermale metingen inleiding
6. Thermale metingen: Inleiding criterium

 • Thermale uitstraling is een indicator voor de controle over de energieprocessen van een ecosysteem.

 • Tot nu toe voornamelijk transectmetingen


Thermale metingen inleiding
Thermale metingen: Inleiding criterium

 • Meerdere vragen bleven onbeantwoord:

  • Hoe afhankelijk zijn de thermale metingen van de weersomstandigheden en vochttekorten?

  • Hoe consistent is thermale uitstraling?

  • Hoe kunnen twee ecosystemen worden vergeleken wanneer ze niet vlak bij elkaar liggen of niet op hetzelfde ogenblik worden opgemeten?


Thermale metingen en edubo
Thermale metingen en EDUBO criterium

 • Stap 1: Thermale metingen in eenvoudige experimentele ecosystemen: BIODEPTH

 • Stap 2: Thermale metingen vanop vaste plaatsen boven bosecosystemen

 • Stap 3: Werkzame methode om de thermale meting van bosecosystemen te meten met een mobiel platform


Stap 2 onderzoeksvragen
Stap 2: onderzoeksvragen criterium

 • Hoe consistent is de thermale uitstraling? (variabiliteit in tijd)

 • Hoe beïnvloedt de positie van de sensor het signaal?

 • Zijn er verschillen waar te nemen in de thermale uitstraling van verschillende bostypes op dezelfde plaats?

 • Welke thermale indicatoren zijn geschikt? Zijn ze tijdsconsistent en weersonafhankelijk?


Stuurgroepvergadering edubo

39m criterium

30m

9 m


Opstelling
Opstelling criterium

 • 4 thermale sensoren op meettoren in Gontrode (gemengd loofbos)

  • 1 sensor boven Beuk op 35 m hoogte

  • 1 sensor boven Zomereik op 35 m hoogte

  • 1 sensor boven Gewone es op 35 m hoogte

  • 1 sensor boven Gewone es op 12 m hoogte

 • Antwoord op onderzoeksvraag 3


Stap 2 onderzoeksvragen1
Stap 2: onderzoeksvragen criterium

 • Hoe consistent is de thermale uitstraling (variabiliteit in tijd)

 • Hoe beïnvloedt de positie van de sensor het signaal?

 • Zijn er verschillen waar te nemen in de thermale uitstraling van verschillende bostypes op dezelfde plaats?

 • Welke thermale indicatoren zijn geschikt? Zijn ze tijdsconsistent en weersonafhankelijk?Consistentie in de tijd
Consistentie in de tijd criterium

 • Conclusies:

  • Sterk afhankelijk van weerscondities (instraling, wind)

  • Maar: consistent: verschillen tussen behandelingen blijven behouden

  • Opletten met het vergelijken van bestanden die na elkaar worden gemeten!

  • Eenmalige metingen zijn uit den boze!


Stap 2 onderzoeksvragen2
Stap 2: onderzoeksvragen criterium

 • Hoe consistent is de thermale uitstraling (variabiliteit in tijd)

 • Hoe beïnvloedt de positie van de sensor het signaal?

 • Zijn er verschillen waar te nemen in de thermale uitstraling van verschillende bostypes op dezelfde plaats?

 • Welke thermale indicatoren zijn geschikt? Zijn ze tijdsconsistent en weersonafhankelijk?Consistentie in de tijd1
Consistentie in de tijd criterium

 • Er zijn significante verschillen in daggemiddelde gedurende de hele periode volgens:

 • Deze volgorde verschilt van de volgorde tijdens zonnige dagen!


Consistentie in de tijd2
Consistentie in de tijd criterium

 • Conclusies:

  • Metingen moeten altijd vanuit dezelfde stabiele positie gebeuren

  • ‘beste’ positie?


Stap 2 onderzoeksvragen3
Stap 2: onderzoeksvragen criterium

 • Hoe consistent is de thermale uitstraling (variabiliteit in tijd)

 • Hoe beïnvloedt de positie van de sensor het signaal?

 • Zijn er verschillen waar te nemen in de thermale uitstraling van verschillende bostypes op dezelfde plaats?

 • Welke thermale indicatoren zijn geschikt? Zijn ze tijdsconsistent en weersonafhankelijk?


Verschil tussen soorten
Verschil tussen soorten criterium

 • De gemiddelde temperatuur, maximale temperatuur, gemiddelde dagtemperatuur: steeds significante verschillen, steeds dezelfde grootte-orde en rangorde in verschillen volgens


Verschil tussen de soorten
Verschil tussen de soorten criterium

 • Verklaring?

  • Sensoren gecalibreerd

  • Zelfde positie (hoogte; kijkhoek)

  • Waarschijnlijk niet expositie

  • Dus echt verschil tussen de soorten:

   • LAI (energieopvang en hoeveelheid bodem die zichtbaar is)

   • Evapotranspiratie


Stap 2 onderzoeksvragen4
Stap 2: onderzoeksvragen criterium

 • Hoe consistent is de thermale uitstraling (variabiliteit in tijd)

 • Hoe beïnvloedt de positie van de sensor het signaal?

 • Zijn er verschillen waar te nemen in de thermale uitstraling van verschillende bostypes op dezelfde plaats?

 • Welke thermale indicatoren zijn geschikt? Zijn ze tijdsconsistent en weersonafhankelijk?


Thermale indicatoren
Thermale indicatoren criterium

 • Niet voldoende betrouwbare informatie over K* en L↓

 • Wel berekening van Thermale Buffer Capaciteit (TBC; Aerts et al., 2004):


Stuurgroepvergadering edubo

Methode 1: criterium

Obv

Ts(ti) = a·ti² + b.ti + c

Ts(ti)’ = (2.a).ti + b

TBC = Dt/DTs = 1/b


Thermale indicatoren1
Thermale indicatoren criterium

 • TBC berekening op basis van verscheidene methoden:

  • Grootte-orde verschil naargelang berekeningswijze

  • Geen significante verschillen tussen groepen.

  • TBC zeer sterk afhankelijk van de buitentemperatuur.

 • Alternatief: zet BT – Ts uit in functie van de tijd


Thermale metingen en edubo1
Thermale metingen en EDUBO criterium

 • Stap 1: Thermale metingen in eenvoudige experimentele ecosystemen: BIODEPTH

 • Stap 2: Thermale metingen vanop vaste plaatsen boven bosecosystemen

 • Stap 3: werkzame methode om de thermale meting van bosecosystemen te meten met een mobiel platform


Thermale metingen
Thermale metingen criterium

 • Relevante conclusies uit vorige deel:

  • Het meetplatform moet stabiel in de lucht hangen en de hoogte moet regelbaar zijn.

  • Eenmalige metingen zijn uit den boze: door de grote verschillen in opwarming op korte tijd moet gewerkt worden met het gemiddelde van meerdere metingen: het meetplatform moet dus perfect kunnen terugkeren naar de vorige meetplaats.


Uitkiezen mobiel platform
Uitkiezen mobiel platform criterium

 • Keuze door vroegere ervaring herleid tot telegeleide helicopter of vliegtuig.

 • Helicopter:

  • Zeer stabiel door autopiloot

  • Kan (gedeeltelijk) GPS-bestuurd worden.

  • Kan perfect blijven hangen.

  • Kan overal opstijgen

  • Makkelijk te repareren (losse stukken)

  • Moeilijk te besturen, maar computersimulaties

  • In vliegclubs is kennis over opzetten van camera’s (=> sensoren) en doorsturen van signaal.

  • Prijs voor bouwdoos geavanceerde helicopter: 1500 euro.


Problemen verder planning
Problemen - Verder planning criterium

 • Ruimtelijk - Temporele aspect

  • Een bos in zijn omgeving, waar ligt de grens van bos?

  • Hoe worden open structuren behandeld?

  • Midpoints als indicator wanneer multi-spatiale bepaling onmogelijk / niet wenselijk is?

  • Voorkeur aan herhaalde metingen in de tijd?

  • Denkpiste: BACIP (Before After Control Impact Paired) (EncoFor)

  • Resultaten indicatoren aangegeven doorheen de tijd  vergeleken met controle situatie zonder beheer (ie een bosreservaat)

  • Best per relatief homogene regio (vb ecoregio –landbouwstreek – andere)


Stuurgroepvergadering edubo

 • Gebruik van fuzzy logics in beoordeling van de duurzaamheid.

  Sleutel-referenties  Silvert, W. (1997 (fundamenteel) en 2002 (concrete toepassing))

 • Thesisonderwerp op EDUBO

 • Hoeveel indicatorensets?

  • Streng – minder streng afhankelijk van situatie

  • Snelle set (vb privé) – gedetailleerde set (B&G)

  • Tijdsdimensie:

   • Multitemporeel – Unitemporeel


Toelichting fuzzy logics
Toelichting Fuzzy-logics

 • Basis:

  • Classificatie = behoren tot 1 groep

  • Fuzzy logics  membership: ≠ groepen

  • Memberschip-functies

  • Kwalitatieve en Verbale informatie is mogelijk EN combineerbaar met kwantitatieve data

  • ‘Acceptability measure’ + dualiteit is niet problematisch

  • ‘We can measure environmental effects far more accurately than we can evaluate their significance’


Stuurgroepvergadering edubo

Membership

Waarde variabele

 • Wiskundig

  • Membership functie

  • Combineren van memberships tot fuzzyscore ahv combinatieregels

  • Defuzzification tot 1 waardead