spole ensk normy konformita n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
SPOLEČENSKÉ NORMY, KONFORMITA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

SPOLEČENSKÉ NORMY, KONFORMITA - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

SPOLEČENSKÉ NORMY, KONFORMITA. VY-32-INOVACE-OSZ-117. AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková. ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku gymnázia na předmět OSZ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SPOLEČENSKÉ NORMY, KONFORMITA' - iliana


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
spole ensk normy konformita

SPOLEČENSKÉ NORMY, KONFORMITA

VY-32-INOVACE-OSZ-117

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková

ANOTACE:Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku gymnázia na předmět OSZ

KLÍČOVÁ SLOVA: Konvenční normy, institucionální normy, zvyky, obyčeje, legální svědomí, tabu, ideální normy, sankce, konformita

slide2

Společenské normy

 • žádná společnost neexistuje bez pravidel, která regulují chování (norem)
 • každá skupina vyjadřuje v normách to, co očekává od svých členů
 • tato svá očekávání provází různými typy sankcí
 • normy jsou kulturně hodnotové vzorce a jsou – li zvnitřněny jedincem, stávají se součástí osobnosti a vystupují jako hodnotová orientace
slide3

Normy se liší:

 • silou sociálního tlaku, kterým se prosazují
 • mírou sankcí, za jejich nedodržování

Vznik společenských norem

 • na základě uvědomělých rozhodnutí
 • živelně– z několika náhod se stane norma
 • nápodobou– převzetím od jiného společenství
 • přenášení ze skupin do skupin – přestěhováním
slide4

Druhy norem:

 • Konvenční
 • Institucionální
 • Ideální

Konvenční normy

 • mají základní význam v mezilidském styk
 • tvoří nejširší oblastužívaných norem
 • vznikají především v tradici
 • není znám původ, nedají se zdůvodnit
slide5

Zvyky

 • méně složitý rituál
 • zavazuje jedince v určité situaci určitým způsobem(např. uvolnění místa staršímu)
 • překročení zvyku nemá obvykle za následek trest, ale mohou se objevit pocity trapnosti, nespokojenosti sama se sebou = nejsou razantní sankce
   • přesto však zde určité sankce jsou a hovoříme o vnějších a vnitřních
slide6

vnější sankce– bývají obvykle ve formě posměchu, sociální distance, ironie

 • vnitřní sankce– vnitřní pocit, který lze charakterizovat jako pocity nepatřičnosti, trapnosti

2) Obyčeje

 • složitý rituál
 • normy spjaté se silnějšími sankcemi
 • kritériem jsou výrazy morální x nemorální
 • obyčeje bývají odvozovány od zvyků, které se častějším opakováním staly pravidelným
 • obyčeje mohou mít silný zpětný vlivna strukturu a vývoj společnosti
slide7

Institucionální normy

 • působení těchto norem spočívá v uvědomělém dodržování zákonů a předpisů daného řádu
 • nemusí být vždy psané (zvykové normy)
 • institucionální normy zajišťují všechny zásadní vztahy mezi lidmi
 • označujeme je jakoprávní normy– psané, dodržování vázáno trestními sankcemi
 • morální a právní normy se mohou dostat do rozporu
slide8

1)Legální svědomí

 • lidé dodržují zákony i tehdy, když nemají žádné obavy z trestu
 • předpokládá se, že normální člověk má zpravidla určitý stupeň úcty k  zákonůma toto jej vede k respektování bez ohledu na trestní sankce
 • do konfliktu se však mohou dostat i institucionální normy navzájem – stát povolí rozvod věřícím – církev ho zakáže
slide9

2)Tabu

 • vyjadřuje velmi přísný zákaz, vezmeme – li v úvahu původní význam, je obsah tabu charakterizován svatostí, nebezpečím nebo nečistotou
 • přestoupení tabu vyvolá přísný tlak okolí a přísné trestní sankce
 • Tabu není tématem k diskusi, nepochybuje se o něm
 • univerzálním tabu je incest
slide10

Ideální normy

 • ideje = představy o nejvyšších hodnotách(emocionálně sycených), které nejsou odvoditelné z jiných jim nadřazených hodnot
 • svoboda, demokracie, přátelství aj. – ideje jsou prožívány jako hodnoty smyslu(mohou být zneužívány)
 • jsou značně ovlivňovány city a méně jsou předmětem racionálního uvažování
slide11

Interiorizace norem

 • k interiorizaci (zvnitřnění) norem dochází postupně v procesu socializace a tento proces je celoživotní
 • dochází k ní pod vlivem vnějšího a vnitřního tlaku

Sankce

 • jsou základem společenské kontroly
 • původně představují trest za přestoupení normy, nově je pod ně zahrnuta i odměna za dodržování norem (pozitivní sankce)
slide12

sankce se mohou pojit s vlastními zájmy, ale většinou mají charakter sociální

 • sankce jsou odměny a tresty na konformní nebo deviantní chování

sankce působí:

 • okamžitě– trest = zpětná vazba
 • perspektivně– obava před trestem, pomluvou = působí sebevýchovně
slide13

Konformita

 • podstatou konformity je podrobení se jedince co do úsudku i co do chování skupinovému nátlaku

Nepravá konformita– jedinec navenek se skupinou souhlasí, ale v nitru si nechává svůj vlastní názor. Zde může jedinec očekávat, že bude jen přechodná a nestálá, fungující pouze po dobu působení tlaku skupiny a jedinec má pak sklon navracet ke svému osobnímu náhledu v tom okamžiku, kdy tlak skupiny bezprostředně pomine nebo když se on od ní vzdálí

slide14

Pravá konformita– jedinec se dostává do souhlasu se skupinou jak zvenčí, tak i ve svém nitru

Opačná konformita – skupině někdo aktivně odporuje, oponuje, je negativistický, nepřátelský, když s ní živelně nesouhlasí. Ostře vystupuje proti normám skupiny a zpochybňuje jejich platnost

pou it zdroje
POUŽITÉ ZDROJE:

BENDL, Stanislav: Maturita ze společenských věd. 3. vydání. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2001. 56 s. ISBN 80-86493-02-4.

HLADÍK, Jaroslav: Společenské vědy v kostce. 3. vydání. Praha: Fragment, 2004. 108 s. ISBN 80-7200966-4

DRÁBOVÁ, R. a ZUBÍKOVÁ, Z.: Společenské vědy. 1. vydání. Praha: Fragment, 2007. 104 s. ISBN 978-80-253-0050-3

EMMERT, F. a kol.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vydání. Praha:

Didaktis, 2004. 224 s. ISBN 80-86285-68-5

www.glassschool.cz