slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ферум. Властивості. Сполуки Феруму. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ферум. Властивості. Сполуки Феруму.

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Ферум. Властивості. Сполуки Феруму. - PowerPoint PPT Presentation

iliana
197 Views
Download Presentation

Ферум. Властивості. Сполуки Феруму.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ферум. Властивості. Сполуки Феруму. . . .

 2. Чи знаєте ви, що... • Залізо використовується людиною вже впродовж багатьох тисячоліть. Ще за шість тисяч років до наших часів в Єгипті виготовлялися прикраси з метеоритного заліза. Проте спосіб добування заліза з руд був відкритий тільки у другому тисячолітті до нашої ери. Почалася епоха “залізного меча, а разом з тим залізного плуга”

 3. 8 14 2 2 Розміщення електронів на електронних шарах атома«Феруму» • на першому - 2 • на другому - 8 • на третьому - 14 • на четвертому - 2

 4. Магнітний залізняк Шпатовий залізняк Ферум у природі : Fe3O4 Fe2O3 • Червоний залізняк Fe2O3 ·H2O, 2Fe2O3·3H2O • Бурий залізняк FeCO3

 5. Фізичні властивості : • Сріблясто-білий блискучий метал • М’ягкий • Пластичний • Тугоплавкий ( густина 7.87 г/см3 ) • Намагнічується

 6. Взаємодія з киснем 3Fe +2O2 = Fe3O4 Хімічні властивості : • Взаємодія з водою 3Fe +4H2O=Fe3O4+4H2

 7. / Fe + S = FeS • Взаємодія з іншими неметалами

 8. Взаємодія кислотами Fe +2HCl =FeCl2+H2

 9. Взаємодія солями • Fe + CuSO4=FeSO4+Cu

 10. Застосування : У хімічній промисловості залізо використовують як каталізатор . • У медицині - як засіб проти недокрів’я • У промисловості велике значення мають сполуки феруму та сплави заліза - чавун і сталь

 11. Перевірте свої знання • Чому Ферум утворює два ряди сполук? • Як це пояснити з точки зору будови атома? • Який характер оксидів феруму? • Де застосовують залізо? • У вигляді чого зустрічається залізо в природі?