Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utvikling i venturekapitalmarkedet og tilgang på risikovillig egenkapital i Norge PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utvikling i venturekapitalmarkedet og tilgang på risikovillig egenkapital i Norge

Utvikling i venturekapitalmarkedet og tilgang på risikovillig egenkapital i Norge

119 Views Download Presentation
Download Presentation

Utvikling i venturekapitalmarkedet og tilgang på risikovillig egenkapital i Norge

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Utvikling i venturekapitalmarkedet og tilgang på risikovillig egenkapital i Norge

 2. 1905 2006 Bekjentskaper/ Tillit Institusjonell, internasjonal kapital. Dvs. spare- og pensjonsmidler fra allmennheten Marcus Wallenberg ”Rike” individer Kapital ”Rike” individer Kapital Kapital/ kompetanse Kapital Spesialiserte forvaltere/ bedriftsutviklere NORSK HYDRO Kapital/ kompetanse Forretningsmannen og oppfinneren Oppstarts- prosjekter Omstillings- prosjekter Kapitalmarkedet før og nå

 3. Venture i korttekst Ventureselskapene investerer andres penger i norske gründerselskap og lovende småbedrifter Ventureselskapene tilfører kapital, men enda viktigere er unikkompetanseog internasjonaltnettverkgjennomlangsiktigaktivt eierskap. Ventureselskapene selger seg ut når bedriften er over kneika og modent for nytt eierskap Ventureselskapene bidrar til sysselsetting og vekst direkte og indirekte.

 4. Norsk Venture - En landsdekkende forening for ventureselskapene i Norge • 50 investerende medlemmer forvalter ca. 40 mrd NOK • herunder de fleste av landets såkornfond og ventureselskapene med tidligfasefokus, men også større miljøer som bl.a. Argentum • Vi investerer andres penger i norske gründerbedrifter • Investorene i venturefond er institusjonelle (42%), private (35%), statlige (11%) og internasjonale (6%) kapitalkilder • 2/3 av kapitalen er i arbeid i ca. 500 vekstbedrifter • basert på solid teknologi utviklet av norske FoU-miljøer • fordelt på hele landet, med betydelig internasjonalt markedspotensiale

 5. Total kapital under forvaltning Total forvaltningskapital per 30.06.2006 var på over 39,9 milliarder norske kroner. Dette var en kraftig økning fra et halvt år tidligere, hvor total kapital under forvaltning var 30,7 milliarder norske kroner. For respondenter med hovedvekt på buyout har prosentandelen av totalt forvaltningsbeløp økt fra 47 % til 53 %. For respondenter med hovedvekt på venture og seed har denne prosentandelen sunket fra henholdsvis 49 % og 4 % til 44 % og 3 %.

 6. Ledig kapital Per 30.06.2006 var det 21 milliarder norske kroner i ledig kapital til initielle- eller oppfølgingsinvesteringer . Av disse var 2 % i selskaper med hovedfokus på seed, og i selskaper med hovedfokus på venture og buyout, henholdsvis 29 % og 69 %.

 7. Totalt investert beløp Totalt investert beløp første halvår 2006 var 2,465 milliarder norske kroner, 1,601 milliarder i initielle investeringer og 0,864 milliarder i oppfølgingsinvesteringer. Selskaper med hovedfokus på buyout stod for 53 % av totalt investert beløp, de med hovedfokus på venture 44 % og seed 3 %.

 8. Antall investeringer Det ble i løpet av 1. halvår 2006 foretatt 194 investeringer totalt; 55 initielle investeringer og 139 oppfølgingsinvesteringer. 5 % av antall investeringer gjort av selskaper med hovedfokus på seed var initielle investeringer, for selskaper med hovedfokus på venture og buyout var det henholdsvis 33 % og 41 %.

 9. Bransjefordeling Olje / Energi og IT / Telekom var de to bransjene som flest hørte til blant de 29 porteføljeselskapene. Etter dette kom industrielle produkter og tjenester, hvor 5 porteføljeselskaper hadde tilhørighet.

 10. Kilde til forretningsidè 11 av de 29 porteføljeselskapene hadde frittstående entreprenør som kilde til forretningsidè. For 6 av porteføljeselskapene var konsern oppført som kilde, og for bare 1 porteføljeselskap var universitet/høyskole kilde.

 11. Without venture capital, my company… SEED/START-UP EXPANSION Source: NUBS/EVCA Impact of the investment on the creation, survival and growth of the company – all responding companies

 12. On average 46 new jobs were created per company Change in the total number of employees post venture capital investment – all responding companies Source: NUBS/EVCA

 13. Choosing the WinnersIdea Idea Uniqueness Scope & Ambition Timing, Originality, Single vs Multiple Risks, Approach, International Potential

 14. Market Size Maturity Intensity $$$$ Idea Uniqueness Scope & Ambition Choosing the WinnersMarket Growth & Margin Potential, Capital intensity, Competition, Need to Move Market

 15. Management Quality/ability Ambition Experience Chemistry & Ethics Market Size Maturity Intensity $$$$ Idea Uniqueness Scope & Ambition Choosing the WinnersManagement Realistic Fighters, Looking for partners, Humble yet Agressive, Can Do Attitude

 16. Investment Phase vs. Fund Phase Portfolio Fit Consideration Can FSV contribute Gut Feeling Management Quality/ability Ambition Experience Chemistry & Ethics Market Size Maturity Intensity $$$$ Idea Uniqueness Scope & Ambition Choosing the WinnersFit Overall Comfort, Internal Champions, ”Do we belive”