Studia doktoranckie
Download
1 / 12

Studia doktoranckie w Procesie Bolońskim Katarzyna Martowska - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Studia doktoranckie w Procesie Bolońskim Katarzyna Martowska Zespół Ekspertów Bolońskich UKSW, Warszawa, 15.01.2009 . Studia doktoranckie w Procesie Bolońskim Konferencje Ministrów 2003-2007 (Berlin-{Salzburg}-Bergen-Londyn). 1. Postulat włączenia w PB studiów doktoranckich.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Studia doktoranckie w Procesie Bolońskim Katarzyna Martowska' - ilario


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Studia doktoranckie

w Procesie Bolońskim

Katarzyna Martowska

Zespół Ekspertów Bolońskich

UKSW, Warszawa, 15.01.2009


Studia doktoranckie w Procesie BolońskimKonferencje Ministrów 2003-2007(Berlin-{Salzburg}-Bergen-Londyn)

1. Postulat włączenia w PB studiów doktoranckich.

2. Dostosowanie kwalifikacji na poziomie doktoratu do założeń ramowej struktury kwalifikacji, przyjmując podejście oparte na efektach kształcenia.

3. Nacisk na szeroką ofertę na studiach, elastyczność, interdyscyplinarność, kształcenie umiejętności pozadziedzinowych → zatrudnialność (oczekiwania kształconych i wymagania rynku pracy).


Studia doktoranckie w Procesie BolońskimKonferencje Ministrów 2003-2007(Berlin-{Salzburg}-Bergen-Londyn)

4. Promowanie i wspomaganie mobilności.

5. Konieczność stworzenia jasnych, przejrzystych

procedur rekrutacji, procedur oceny i kontroli.

6. Konieczność sprecyzowania roli opiekunów naukowych i uczelni.

7. Podjęcie działań na rzecz poprawy sytuacji doktorantów (status, perspektywy kariery zawodowej, finansowanie).


Studia doktoranckie w Procesie BolońskimKonferencje Ministrów 2003-2007(Berlin-{Salzburg}-Bergen-Londyn)

8. Umocowanie studiów doktoranckich w uczelnianych strategiach.

9. Unikanie nadmiernych uregulowań prawnych.

10. Konieczne jest odpowiednie – i współmierne do znaczenia – finansowanie na studiach III stopnia.


Krajowa struktura kwalifikacji a studia iii stopnia
Krajowa Struktura Kwalifikacji a studia III stopnia

“Ministrowie zachęcają państwa uczestniczące w

Procesie Bolońskim do opracowania ramowych

struktur porównywalnych i zharmonizowanych ze

sobą kwalifikacji dla swych systemów edukacji, w

których kwalifikacje dla danego poziomu

kształcenia są opisane z uwzględnieniem profilu

kształcenia, nakładu pracy, efektów kształcenia i

kompetencji (nabytych umiejętności)”

(Berlin, 2003)


Krajowa struktura kwalifikacji a studia iii stopnia1
Krajowa Struktura Kwalifikacji a studia III stopnia

Opis krajowego systemu edukacji, który:

- jest zrozumiały w EOSW

- definiuje uzyskane kwalifikacje (np. Świadectwo ukończenia studiów doktoranckich)

- opisuje uzyskane kwalifikacje za pomocą efektów kształcenia (w trzech obszarach: wiedzy, umiejętności i postaw)


Korzy ci budowania program w studi w doktoranckich opartych o efekty kszta cenia
Korzyści budowania programów studiów doktoranckich opartych o efekty kształcenia

Dla kandydatów:

- wiedza na temat spodziewanych rezultatów

- możliwość podjęcia świadomej decyzji

Dla uczelni zagranicznych:

- wiedza na temat osiągniętych efektów kształcenia

Dla pracodawcy:

- wiedza na temat pozyskanych kompetencji, kwalifikacji


W r d cel w kszta cenia doktorant w w kontek cie procesu bolo skiego wa na jest
Wśród celów kształcenia doktorantów opartych o efekty kształceniaw kontekście Procesu Bolońskiego ważna jest:

 • Zatrudnialność (przygotowanie absolwentów do rynku pracy):

  określony profil doktoranta (wiedzy, umiejętności i postaw)

  Kształcenie umiejętności pozadziedzinowych (chociażby

  poprzez zachęcanie do działalności społecznej)

  - umiejętność zarządzania projektem

  - umiejętność pracy w zespole

  - umiejętność zarządzania zespołem

  - umiejętność prezentowania wyników badań

  Praktyki zawodowe

  Tylko zajęcia ze studentami czy także praktyki realizowane poza

  obszarem szkolnictwa wyższego?


W r d cel w kszta cenia doktorant w w kontek cie procesu bolo skiego wa ne jest
Wśród celów kształcenia doktorantów opartych o efekty kształceniaw kontekście Procesu Bolońskiego ważne jest:

 • Przygotowanie aktywnych, twórczych obywateli troszczących się o dobro wspólne – odpowiedzialność społeczna

  Wspieranie aktywności społecznej doktorantów

  - włączanie doktorantów do realizacji przedsięwzięć pozaprogramowych, kół naukowych, organizacji uczelnianych

  - dowartościowanie podejmowanej działalności społecznej (stypendia, nagrody itp.)

  Badania: związek między zaangażowaniem społecznym

  a kompetencjami społecznymi doktorantów


Model kszta cenia doktorant w w polsce
Model kształcenia doktorantów w Polsce opartych o efekty kształcenia

„model doktorantury

to model kształcenia przyszłych naukowców,

chociaż z oceny sytuacji na rynku pracy

oraz własnych planów doktorantów wynika,

że będą oni – w większości –

pracowali poza systemem B+R” (M. Dąbrowa-Szefler)

1. Badania prof. M. Dąbrowy-Szefler

2. Ankieta KRD


Studia doktoranckie wyzwania
Studia doktoranckie – wyzwania opartych o efekty kształcenia

1.Budowanie programów opartych o efekty kształcenia, które będą:

- nowoczesne, elastyczne, interdyscyplinarne

- umożliwiające mobilność

- dostosowane do oczekiwań kształconych

- przygotowujące do podejmowania aktywności naukowej oraz funkcjonowania we współczesnym świecie i na rynku pracy

2. Odpowiednie finansowanie, umocowanie studiów III stopnia wstrategiach uczelnianych

3. Jasne przejrzyste zasady rekrutacji, akredytacja


Dziękuję za uwagę. opartych o efekty kształcenia


ad