sinan rekl n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sinan ÇÖREKLİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sinan ÇÖREKLİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 82

Sinan ÇÖREKLİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Sinan ÇÖREKLİ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Sinan ÇÖREKLİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sinan rekl
Sinan ÇÖREKLİ

1964 yılında Adana da doğdu. İlk ve Orta tahsilini Adana da Karşıyaka Endüstri Meslek Lisesinde Haziran 1980 yılında tamamladı.(Metal İşleri Bölümü) Üniversite tahsilini 1983-1988 yılları arasında Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde, Makine Mühendisi olarak tamamladı. Okulu bitince Edirne de, AŞ. Olan Bir tekstil Fb. Da Mühendis olarak çalışma hayatına başladı. 1989-1990 yılında Tank Astğm. Olarak Kıbrıs ta askerliğini yaptı. Askerlik dönüşü Adana da Talaşlı imalat ve döküm sanayinde, Beyaz eşya İmalat Fb. Ve AŞ. Olan Gıda San. De bakım mühendisliği yaptı. 1993 yılı Mart ayında Ç.S.G.B. Da İş Müfettiş Yrd. Olarak Adana Grup Başkanlığında çalışmaya başladı. 1998 yılında İş Müfettişi oldu. 2007 yılında İzmir Grup Başkanlığına tayin oldu. Halen Ç.S.G.B. Da İş Müfettişi Olarak İş Teftiş İzmir Grup Başkanlığında görev yapmaktadır. Evli ve İki Çocuk babasıdır. İş Müfettişleri derneği üyesidir.

sa li i ve g venl kanunu
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Kanun No : 6331

Kabul Tarihi : 20/06/2012

Resmi Gazete de Yayınlanma

Tarihi/Sayısı : 30.06.2012/28339

Makine Mühendisi Sinan ÇÖREKLİ

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Müfettişi

İş Müfettişleri Derneği Üyesi

Bodrum - 22.12.2012

kanun gerek eler
KANUN GEREKÇELERİ

89/391EEC Sayılı Çerçeve Direktif (Üye ve aday ülkelerin uyumlaştırması mecburi çerçeve direktif)

Ulusal Program (Çerçeve Direktifin uyumlaştırılması taahhüt edilmektedir.)

AB Sosyal Şartı (Bütün çalışanların güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına sahip olma hakkı olduğu ifade edilmektedir.)

Uygulamada karşılaşılan güçlükler (4857 sayılı iş Kanunu istisnaları)

gerek e
Gerekçe

İş Kanunu kapsamında yer almayan (4857 sayılı İş Kanunun “istisnalar” başlıklı 4. Maddesinde sayılan) işlerin tamamına yakınının 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu kapsamında yer almasını,

Memurlar dahil statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen tüm çalışanları kapsamaktadır.

ilo s zle meler
ILO SÖZLEŞMELERİ

155 Sayılı İş Sağlığı,Güvenliği ve Çalışma Ortamına dair Sözleşme (1981-2004 yılında kabul edilmiş)

“Ekonomik faaliyet kolları”: İşçi çalıştırılan bütün kolları kapsar.

“İşçi”: Kamu çalışanları dahil olmak üzere istihdam edilen bütün kişileri kapsar.

161 Sayılı İş Sağlığı Hizmetlerine dair Sözleşme

“ Bütün ekonomik faaliyet dallarında,(1985-2004)

Bütün işletmelerde,

Bütün çalışanlar için, iş sağlığı hizmetlerinin sürekli geliştirilmesi”

kazas istatikleri
İş kazası istatikleri

Ülkemizde İSG alanında SGK kayıtlarına göre günde;

172-250 arası iş kazası olmakta,

İş kazası sonucu 3-4 işçi hayatını kaybetmekte,

İş kazası sonucu 6-7 kişi iş göremez hale gelmektedir.

İş kazalarının %98’i 1-49 kişi çalıştıran işyerlerinde meydana gelmektedir.

2010 Yılında ülkemizde 62.903 iş kazası ve 533 meslek hastalığı vakası meydana gelmiş, 1.454 çalışanımız iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

İş kazası sonucu İLO verilerine göre (GSYİH)’larının yaklaşık %4 kadar olduğu tahmin edilmektedir. Bu tahminden yola çıkarak 2010 yılı cari fiyatlarla iş kazası meslek hastalıklarının toplam maliyeti 44 milyar TL olarak tahmin edilmektedir. İş kazası ve meslek hastalıklarının görünür ve görünmez maliyeti vardır. Bunlar kısaca; aşağıdaki gibi sıralanabilir.

kazas maliyetleri
İş kazası maliyetleri

GÖRÜNÜR MALİYETLER

Tıbbi masraflar

Sigorta ödemeleri

Tazminatlar

GÖRÜNMEZ MALİYETLER

•İş günü ve iş gücü kaybı

•Mahkeme masrafları

•Fazla mesai

•Bina, makine, teçhizat, üretim veya

üründeki hasarı

•İsin durması nedeniyle uğranılan

maliyet

•Siparişkayıpları

•Arızalı makinenin üretim dısı

kalması

•Denetim, araştırma ve yazışmaların

maliyeti

•Verim düşüşünden doğan maliyet

•Çalışanlardaki moral bozukluğunun

•Kazazede yerine alınan çalışanın

eğitim maliyeti

•Şirketin prestij kaybı

yeni sg kanunu
Yeni İSG Kanunu

Yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu ile iş kazası ya da meslek hastalığı meydana gelmeden tüm çalışanların önleme kültürü anlayışı ile çalışma hayatında sağlık ve güvenliklerinin eğitim, bilgilendirme yükümlülüklerini düzenlemeleri belirleyerek, iş sağlığı ve güvenliği alanında tazmin kültüründen çok, önleme kültürünün oluşmasını sağlamaktır.

İSG kültürünün oluşumunda temel etken olan eğitim ve bilgilendirmenin görsel medya ile de desteklenmesini amaçlayan kanun koyucu, yasada İSG ilişkin öğretici,eğitici programları zorunlu kılmıştır.

sg k lt r
İSG Kültürü

İşverenlerimiz veya işyeri yetkililerimiz, eski yaklaşım reaktif denetim sisteminde İSG problemlerini çözdüklerini inandıkları anda yeni teftişte farklı noksanlıklarla yüz yüze kalmakta idiler veya da belirli noksanlıkları tamamlayarak sorunu halletmeye çalışıyorlardı ama sorun hallolmuyor hedefe ulaşıldığı zannedilen anda başa dönülüyordu.

Yeni İSG sisteminde bu sorunlarla uzman ve hekimler çaba - savaşım vererek işyerlerinde İSG kültürünü yaratarak problemlerin önüne geçeceklerdir.

sg kanunu neler getiriyor
İSG Kanunu Neler Getiriyor?

Amaç; sağlıklı ve güvenli işyerleri kurmak,

Kapsam; Bütün çalışanları İSG şemsiyesine almak,

İSG Hizmet Sunumu; çalışan sayısı, tehlike tehlike durumuna bakılmaksızın İSG hizmeti sunumu mecburiyeti.

Risk değerlendirmesi,

Ortam ölçüm ve analiz mecburiyeti,

Tehlike sınıfları; az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli.

İSG hizmeti için 1-9 arası çalışanı bulunan işyerlerine kamu desteği.

sg kanunu neler getiriyor1
İSG Kanunu Neler Getiriyor?

Çalışan temsilcisi; Çalışanlar arasından seçim veya atama ile seçilen temsilci.

Çalışanların İSG konularında katılım ve görüş bildirmesi.

Destek elemanı; Çalışanlar arasından görevlendirilen kişiler.

Toplu işyerlerinde İSG yönünden koordinasyon.

Asıl- Alt işverenin İSG Kurulu ve koordinesi.

İşin durdurulması.

Endüstriyel tesislerde güvenlik raporu.

6331 sayili sa li i ve g venl kanunu
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

YÜKÜMLÜLÜKLER

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Sağlık Gözetimi

İşçilerin Görüşlerinin Alınması

İşçilerin Bilgilendirilmesi

İşçilerin Katılımının Sağlanması

Acil Durum Planlama ve Tahliye

Risklerin Değerlendirilmesi

Bilgiyi Test Etmek

İşçilerin Eğitimi

Belgelendirme

PROAKTİF TEDBİRLER

slide14

Olmuş olan olayla ilgilenir.

 • Tazmin eden yaklaşım içerir.
 • Güvensiz koşulları ihmal eder.
 • Sadece koruma anlayışı.
 • Olmuş olan olayla ilgilenir.
 • Tazmin eden yaklaşım içerir.
 • Güvensiz koşulları ihmal eder.
 • Sadece koruma anlayışı.

ESKİ YAKLAŞIM

ESKİ YAKLAŞIM

REAKTİF YAKLAŞIM

REAKTİF YAKLAŞIM

 • Çalışan katılımı Risk analizi yapılmasını şart koşar.
 • Bir organizasyondaki güvensiz koşulların belirlenmesini ister.
 • Önleme ve koruma ister.
 • Çalışan katılımı Risk analizi yapılmasını şart koşar.
 • Bir organizasyondaki güvensiz koşulların belirlenmesini ister.
 • Önleme ve koruma ister.

PROAKTİF YAKLAŞIM

PROAKTİF YAKLAŞIM

YENİ YAKLAŞIM

(RİSK ODAKLI)

AB DİREKTİFLERİNDE TEMEL PRENSİPLER

YENİ YAKLAŞIM

(RİSK ODAKLI)

ÖNLEYİCİ

madde 1 ama
Madde:1 AMAÇ

İşyerlerinde İş sağlığı ve güvenliğinin Sağlanması, İyileştirilmesi

Görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesi dir.

madde 2 kapsam
MADDE 2: KAPSAM

Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerlerde dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

madde 2 st snalar
MADDE 2: İSTİSNALAR

a) TSK,GKK ve MİT faaliyetleri.

b) Afet ve acil durum birimleri…...

c) Ev hizmetleri.

d) Çalışan istihdam etmeksizin……..

e) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz işlemleri sırasında………

madde 3 tanimlar
MADDE 3:TANIMLAR

Bakanlık:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi,

Çalışan Temsilcisi:

Destek elemanı:Asli görevinin yanında isg, tahliye, yng. ilk yrd. Vb. uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi,

madde 3 tanimlar1
MADDE 3:TANIMLAR

Eğitim Kurumu: İGU ve İH ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversite ve müesseseleri,

Genç çalışan: 15-18 yaş arasındaki çalışanı,

İş güvenliği uzmanı: İGU belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı,

İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişiyi, kurum ve kuruluşları,

madde 3 tanimlar2
MADDE 3:TANIMLAR

İşyeri:

İşyeri Hekimi:

İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi: İşyerinde İSG hizmetlerini yürütmek üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip birimi,

Konsey: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyini,

Kurul:

Meslek Hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı,

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi:

Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhasında İSG ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak için alınan tedbirlerin tümü.

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

madde 3 tanimlar3
MADDE 3:TANIMLAR

Risk değerlendirmesi:İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

madde 3 tanimlar4
MADDE 3:TANIMLAR

Tehlike Sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubunu,

Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi ve kimyager unvanlarına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını,

madde 3 tanimlar5
MADDE 3:TANIMLAR

İşyeri Hemşiresi: 25.02.1954 tarih ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip, hemşire/sağlık memurunu,

İfade eder.

madde 3 tanimlar6
MADDE 3:TANIMLAR

İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulaması bakımından İŞVEREN Sayılır.

madde 4 veren n genel y k ml l
MADDE 4: İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜĞÜ

(1) İşveren çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim, bilgilendirme dahil, her türlü tedbirlerin alınması, organizasyonun sağlanması vb. çalışmaların yapılması,

b) DenetimİSG tedbirlerine uyulup uyulmadığı,

c) Risk değerlendirmesi yapmak, yaptırmak.

d) İşe uygunluk Çalışana görev verilirken işe uyg.

e) Hayati ve özel tehlike bulunan yerlere ilgisiz ve bilgisiz ve talimat dışı çalışanın girmesini önlemek,

madde 4 veren n genel y k ml l1
MADDE 4: İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜĞÜ

(2)İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, İşverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3)Çalışanların isg alanındaki yükümlülükleri işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz,

(4)İşveren, isg önlemlerinin maliyetini, çalışanlara yansıtanmaz.

madde 5 r sklerden korunma lkeler
MADDE 5: RİSKLERDEN KORUNMA İLKELERİ

1- İşveren Yükümlülüklerini yerine getirmede aşağıdaki ilkeleri göz önünde bulundurur.

a) Risklerden kaçınmak.

b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.

c) Risklerle kaynağında mücadele etmek.

d) İş organizasyonu, iş ekp, çalş.şekli

e) Teknik gelişmelere uyum sağlamak

f) Tehlikeli olanı, t.siz veya daha az tehlikeli olanla değ.

g) Genel bir önleme politikası

h) Toplu korunma-Kişisel Korunma Donanımları

j) Talimatlar

madde 6 sa li i ve g venl h zmetler
MADDE 6: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

(1) İşveren İSG hizmetlerinin sunulması için;

İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli

b) Araç, gereç, mekan,zaman

c) İşyerinde İş birliği ve koordinasyonsağlar.

d) İGU ve İH nin yazılı bildirimlerini yerine getirir

e) İGU ,İH, işyerine çalışmak üzere gelen başka çalışanları bilgilendirme

madde 6 sa li i ve g venl h zmetler1
MADDE 6: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

(3)Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

madde 7 sa li i ve g venl h zmetler n n desteklenmes
MADDE 7: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ

İSG Hizmetlerinin yer,ine getirilmesi için, Bakanlıkça aşağıdaki şartlar sağlanabilir.

a) Kamu kurum ve kuruluşları hariç 10 dan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıftayer alan işyerleri faydalanabilir.

b) Giderler, İş kazası ve Meslek Hastalığı bakımından, kaynak aktarılmak suretiyle SGK tarafından finanse edilir.

c) Uygulamada, SGK kayıtları esas alınır.

d) Kayıt dışılık tespit edildiğinde yasal faizi ile birlikte, 3 YIL destekten faydalanamaz.

madde 8 yer hek mler ve g venl uzmanlari
MADDE 8: İŞYERİ HEKİMLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI

(1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmelerinden dolayı kısıtlanamaz,

(2) İH ve İGU ları, yazılı olarak bildirdikleri, işveren tarafından yerine getirilmeyen, yakın hayati tehlike bulunan hususları Bakanlığa bildirir

(3) İH ve İGU nın ihmalin-sorumluluğu vardır.

(4) İH veya İGU nın ihmalin tespiti durumunda yetki belgesi askıya alınır.

madde 8 yer hek mler ve g venl uzmanlari1
MADDE 8: İŞYERİ HEKİMLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI

(5) İş güvenliği uzmanı

-Çok tehlikeli (A) sınıfı,

-Tehlikeli (B) sınıfı,

-Az tehlikeli (C) sınıfı

(6) Belirlenen Çalışma Süresi nedeniyle Tam süreli İGU ve İH görevlendirilmesi gereken durumlarda İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma zorunluluğu vardır.

(7) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan İH veya İGU larına her saat için 200 ek gösterge X memur aylık katsayısı tutarı kadar ilave ödeme yapılır.

madde 9 tehl ke sinifinin bel rlenmes
MADDE 9: TEHLİKE SINIFININ BELİRLENMESİ

1) İşyeri Tehlike Sınıfları: 31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı SS ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83.Maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları pirim tarifesi dikkate alınarak; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün Başkanlığında oluşturulan komisyon görüşleri doğrultusunda Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edilir.

(2) İşyeri Tehlike Sınıfının Tespitinde o İşyerinde yapılan Asıl iş dikkate alınır.

madde 10 r sk de erlend r lmes kontrol l m ve ara tirma
MADDE 10: RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ KONTROL, ÖLÇÜM VE ARAŞTIRMA

(1) İşveren; İSG Yönünden Risk Değerlendirmesi Yapmak ve yaptırmakla Yükümlü olup;

a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.

b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.

c) İşyerinin tertip ve düzeni.

d)Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

(2) Koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.

(3) Önlemlerin uygulanabilirliğini belirler.

(4) Kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasını sağlar.

rnekler
ÖRNEKLER

Tehlike: Yüksekte çalışma

Risk: Düşme olasılığı ile düşme sonucu olabilecek zararın bileşkesidir.

Tehlike: Tank içinde kaynak işleri

Risk: Yangın ya da gaz zehirlenmesi ve bunu sonucunda oluşabilecek zararın bileşkesidir.

Tehlike: Elle taşıma

Risk: Taşıma sırasında oluşabilecek kas-iskelet sisteminin hasarları ve bunun sonuçlarının bileşkesidir.

slide37
TEHLİKE ANALİZ VE SİSTEM GÜVENLİĞİ YÖNTEMLERİ / TEKNİKLERİ

150’den fazla risk değerlendirme metodunun varlığından söz edilmektedir.

Nitel Risk Değerlendirme Metotları

Nicel Nitel Risk Değerlendirme Metotları

Karma Nitel Risk Değerlendirme Metotları

Başlıca Metotlar:

Matris

Kontrol Listeleri (Check-List)

Kinney

Hata Modu ve Etkileri Analizi (FMEA)

Tehlike ve Çalışabilirlilik Analizi (HAZOP)

Kaza Sonucu Analizi (ETA)

slide38

ZARARIN AĞIRLIĞI

OLASILIK

Çok Hafif

(1)

Hafif

(2)

Orta

(3)

Ciddi

(4)

Çok Ciddi

(5)

Çok Küçük

(1)

Anlamsız

1

Düşük

2

Düşük

3

Düşük

4

Düşük

5

Küçük

(2)

Düşük

2

Düşük

4

Düşük

6

Orta

8

Orta

10

Orta

(3)

Düşük

3

Düşük

6

Orta

9

Orta

12

Orta

15

Yüksek

(4)

Düşük

4

Orta

8

Orta

12

Yüksek

16

Yüksek

20

Çok

Yüksek

(5)

Düşük

5

Orta

10

Orta

15

Yüksek

20

Tolore

Edilemez

25

RİSK DÜZEYİ VEYA RİSK SKORU (L TİPİ MATRİS)

R= O X Ş

SONUÇ

HAFİF

ÇOK HAFİF

CİDDİ

ORTA

ÇOK CİDDİ

OLASILIK

1

4

3

2

5

ÇOK

YÜKSEK

DÜŞÜK

YÜKSEK

YÜKSEK

YÜKSEK

ORTA

20

15

10

5

25

5

YÜKSEK

YÜKSEK

YÜKSEK

ORTA

ORTA

DÜŞÜK

4

16

8

4

12

20

ORTA

ORTA

ORTA

ORTA

DÜŞÜK

DÜŞÜK

3

12

9

6

15

3

ORTA

ORTA

DÜŞÜK

DÜŞÜK

DÜŞÜK

KÜÇÜK

4

10

8

6

2

2

ÇOK

KÜÇÜK

DÜŞÜK

DÜŞÜK

DÜŞÜK

DÜŞÜK

DÜŞÜK

4

3

2

1

1

5

madde 11 ac l durum plani yangin ve lk yardim
MADDE 11 :ACİL DURUM PLANI, YANGIN VE İLK YARDIM

İşveren:

a) Acil durumlar ve önlemleri belirler.

b) Ölçüm, değerlendirme yapılması, acil durum planı hazırlanmasını sağlar.

c) Önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım için eğitimli destek elemanı, tatbikat vb. yapılarak ekiplerin hazır bulundurulmasını sağlar.

d) Dış destek (ilk yard.,yang.,tıbbi müdh, kurtarma) irtibatı sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapar.

madde 12 tahl ye
MADDE 12: TAHLİYE

Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda; İşveren:

a) Çalışanların işi bırakması ve güvenli yere gitmeleri için talimatları verir.

b) Durumun devam etmesi durumunda, Zorunlu olmadıkça Çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyemez.

(2) Çalışanların ciddi ve yakın tehlikeye müdahale edebilmesine imkan sağlar.

madde 13 ali maktan ka inma hakki
MADDE13:ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI

Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhal kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.

(2)Gerekli Tedbirler alınıncaya kadar Çalışmaktan kaçınma ve ücret ve diğer hakları saklıdır.

(3) Ciddi ve yakın tehlikenin önlenemediği durumda

(4) İş sözleşmesinin feshi durumlarında.

madde 14 kazasi ve meslek hastali i
MADDE 14: İŞKAZASI VE MESLEK HASTALIĞI

İşveren;

(1) a) kayıt ve raporları düzenler,

b) Maddi hasarlı kaza olan yada olabilecek olayların inceler ve raporları düzenler,

(2) a) İş kazalarını, Üç İşgünü içinde; SGK’ na

b) Meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren Üç İşgünü içinde SGK’ na bildirmek zorundadır.

(3) İH veya Sağ.Hizmet sunucuları Meslek hastalığı ön tanısı koyduğu kişiyi yetkili SGK ya sevk eder.

(4) Sağ.Hizmet sunucuları Meslek hastalığı tanısı koyduğu vakaları en geç 10 İşgünü içinde SGK bildirir.

madde 15 sa lik g zet m
MADDE 15:SAĞLIK GÖZETİMİ

1- İşveren; Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabii tutulmalarını sağlar;

a) İşe girişlerinde,

b) İş değişikliğinde,

c) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeni sonrası işe dönüşlerinde,

d) İşin devamı süresince, tehlike sınıfına göre düzenli aralıklarla.

2- Tehlikeli-çok tehlikeli işler sınıfında yer alanlar için sağlık raporu almak z.

3- Sağlık raporlarının alınması-İH veya OSGB ler den alınır.

4- Sağlık gözetiminin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz.

5- Sağlık muayenesi yapılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması nedeniyle Gizlilik esastır.

madde 16 ali anlarin b lg lend r lmes
MADDE 16:ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ

İşveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini;

a) Riskler ve koruyucu önlemler

b) Yasal hak ve sorumlulukları

c) Acil durum görevlileri hakkında bilgilendirir.

(2) a) Ciddi ve yakın tehlike ve önlemler hakkında

b) Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve işverenlerini,

c) Risk değerlendirmesi, koruyucu ve önleyici önlemler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilerin çalışan temsilcilerinin ulaşmasını sağlar.

madde 17 ali anlarin e t m
MADDE 17: ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar.

İşe başlamadan önce,

Çalışma yeri veya iş değişikliğinde,

İş ekipmanının değişmesi hâlinde

Yeni teknolojiuygulanması hâlinde verilir.

Eğitimler, değişen ve ortaya yeni çıkan risklere uygun olarak düzenli aralıklarla tekrarlanır.

madde 17 ali anlarin e t m1
MADDE 17: ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ

(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.

(3) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki eğitim belgesi olmayanlar o işlerde çalıştırılamaz.

İş kazası geçiren veya meslek hastalığı ve 6 aydan fazla işten uzak kalanlara tekrar işe başlamadan önce,

Başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanların (tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde) mesleki eğitim belgesi. Olmadan, çalaıştırılamaz.

(6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, İSG Risklerine karşı çalışanına gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

(7) Eğitimin maliyeti, çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.

madde 18 ali anlarin g r ler n n alinmasi ve katilimlarinin sa lanmasi
MADDE 18:ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI

1- İşveren, çalışanların veya temsilcilerinin;

a) İSG ile ilgili konularda, görüş ve katılımını sağlar,

b) Yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konusunda görüşlerini alır,

madde 18 ali anlarin g r ler n n alinmasi ve katilimlarinin sa lanmasi1
MADDE 18:ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI

2-İşveren, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin aşağıdaki görüşlerini alır.

a) İH, İGU ve diğer personel görevlendirmesi,

b) Risk değerlendirmesi sonucu, gerekli koruyucu ekipman ve donanımın belirlenmesi,

c) Sağlık ve güvenlik risklerin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi.

d) Çalışanların bilgilendirilmesi.

e) Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması.

madde 18 ali anlarin g r ler n n alinmasi ve katilimlarinin sa lanmasi2
MADDE 18:ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI

3- Çalışanların veya temsilcilerinin, işyerinde YETERSİZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ için yetkili makama başvurmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz.

madde 19 ali anlarin y k ml l kler
MADDE 19:ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

(1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda; Çalışanın kendisini ve diğer çalışanların güvenliğini tehlikeye düşürmeme yükümlülüğü vardır.

(2) a) İş ekipmanları ve tehlikeli maddeleri uygun şekilde kullanmak,

b) KKD doğru kullanmak ve korumak,

c) Ciddi ve yakın bir tehlike halinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.

d) Teftişe yetkili makam tarafından saptanan olumsuz hususların giderilmesi için işverenle ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak.

e) Kendi görev alanında işverenle ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmaktır.

madde 20 ali an tems lc s
MADDE 20:ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ

İşveren; riskleri göz önünde bulundurarak, seçim veya atama yoluyla, çalışan temsilcisini görevlendirir:

Baş temsilci seçimle belirlenir.

(3) Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesini için, işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.

(4) Çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz.

madde 21 ulusal sa li i ve g venl konsey
MADDE 21: ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ

Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için Bakanlık Müsteşarının başkanlığında Konsey kurulmuştur.

Konsey in kimlerden olacağı … belirtilmiştir.

.

Konseyin sekretaryası İSG Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülür.

.

(6) Konsey yılda 2 kez olağan toplanır. Başkanın veya üyelerin 1/3 nin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir.

(7) Konseyin çalışma usul ve esası Bakanlıkça belirlenir.

madde 22 sa li i ve g venl kurulu
MADDE 22:İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

1- Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturur ve kurul kararlarını uygular.

madde 22 sa li i ve g venl kurulu1
MADDE 22:İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

2- Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisi;

Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, iş birliği ve koordinasyon

b) Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren (yetkili temsilci atar),

c) İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula (yetkili temsilci atar),

d) Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, birlikte bir kurul oluşturulur.

madde 22 sa li i ve g venl kurulu2
MADDE 22:İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

3- Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin ve kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir.

madde 23 sa li i ve g venl n n kord nasyonu
MADDE 23:İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KORDİNASYONU

Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda işverenler; iş hijyeni ile İSG önlemlerinin uygulanmasında iş birliği yapar,

(2) İş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır.

Yönetim, gerekli tedbirleri almayan ve uyarı alan işyerlerini Bakanlığa bildirir.

madde 24 teft nceleme ara tirma m fett n yetk y k ml l k ve sorumlulu u
MADDE 24: TEFTİŞ, İNCELEME, ARAŞTIRMA, MÜFETTİŞİN YETKİ, YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUĞU

(1) Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, İSG yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişlerince yapılır.

(2) Bakanlık, İSG konularında ölçüm, inceleme ve araştırma yapmaya, bu amaçla numune almaya ve eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde kontrol ve denetim yapmaya yetkilidir.

madde 25 n durdurulmasi
MADDE 25:İŞİN DURDURULMASI

İşyerinde, çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.

Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur.

madde 25 n durdurulmasi1
MADDE 25:İŞİN DURDURULMASI

(2)İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili 3 iş müfettişinden oluşan heyet, iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebilir.

Ancak tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi hâlinde; tespiti yapan iş müfettişi, heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçerli olmak kaydıyla işi durdurur.

madde 25 n durdurulmasi2
MADDE 25:İŞİN DURDURULMASI

(3) İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından 24 saat içinde yerine getirilir. Ancak, acil müdahaleyi gerektiren hallerde mülki idare amiri tarafından aynı gün iş durdurulur.

İşveren, 6 işgünü içerisinde yetkili iş mahkemesinde işin durulması kararına itiraz edebilir. Mahkeme 6 işgünü içerisinde karara bağlanır. Mahkeme kararı kesindir.

(5) İşveren işin durdurulmasını gerektiren hususları giderdiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi halinde, en geç 7 gün içerisinde inceleme yapılarak talep sonuçlandırılır.

İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara iş vermek veya çalışanlara ücretlerini ödemekle işveren yükümlüdür.

madde 26 dar para cezalari
Madde 26 : İDARİ PARA CEZALARI

Bu kanun gereği idari para cezalarının ne şekilde olması gerektiği, ceza miktarları belirtilmiştir.

madde 29 g venl k raporu veya b y k kaza nleme pol t ka belges
MADDE 29:GÜVENLİK RAPORU VEYA BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ

İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır.

İşveren, hazırladıkları güvenlik raporlarının Bakanlıkça içerik ve yeterliliklerinin incelenmesini müteakip işyerlerini işletmeye açabilir.

madde 30 sa li i ve g venl le lg l e tl y netmel kler
MADDE 30: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ YÖNETMELİKLER

Aşağıda Konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

Şu ana kadar Toplam 14 Adet Yönetmelik taslak olarak hazırlanmış, paylaşıma açılmış olup, çalışmaların devam etmektedir.

madde 32 de t r len h k mler
MADDE 32: DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER

4857 sayılı İş Kanununun;

a) 7 nci maddesi; “Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahiptir.”

(4857:Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahip olup, işçiye sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.)

b) 25 inci maddesi; “işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması” şeklinde değiştirilmiştir.

(4857: İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi.

madde 38 y r rl l k
MADDE 38:YÜRÜRLÜLÜK

Bu Kanunun;

a) 6. maddesiİş sağlığı ve güvenliği hizmetleri,

7. maddesiİş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi

8. maddesiİşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları

1) Kamu kurumları ile İS<50 az, az tehlikeli,2 yıl sonra,

2) İS<50 az, tehlikeli ve çok tehlikeli1 yıl sonra,

3) Diğer işyerleri için yayım tarihinden 6 ay sonra,

madde 38 y r rl l k1
MADDE 38:YÜRÜRLÜLÜK

b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8. maddeleri yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra, yürürlüğe girer.

bu kanunun get rd yen l kler
BU KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER:

1- Tüm çalışanlar daha Sağlık ve Güvenlikle çalışabilecekler;

Kamu ve Özel sektör gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı.

Her çalışan, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak.

Bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacak.

bu kanunun get rd yen l kler1
BU KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER:

2- Kuralcı değil, Önleyici(Proaktif) yaklaşım esas alınacak,

Kanunla işyerlerine, risk değerlendirilmesinde tespit edilen hususlar da göz önüne alınarak, genel önleme yaklaşımı getiriliyor,

Risk değerlendirilmeleri sürekli olarak gözden geçirilecek,

İşyerinde işkazası veya meslek hastalığı ortaya çıktıktan sonra neler yapılabileceği değil, işkazası ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için atılacak adımlar esas olacak.

bu kanunun get rd yen l kler2
BU KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER:

3- İşyerleri, İSG hizmetlerinin daha etkin sunumu amacıyla tehlike sınıflarına ayrılacak,

Bu sınıflandırmada; yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim ve yöntem şekilleri, çalışma ortamı ve şartları gibi hususlar dikkate alınacak,

-Çok tehlikeli (A) sınıfı,

-Tehlikeli (B) sınıfı,

-Az tehlikeli (C) sınıfı

bu kanunun get rd yen l kler3
BU KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER:

4- Her İşyerine, İş güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi hizmeti sunabilmek,

Çalışanların sayısına ve türüne bakılmaksızın her işyerinde iş güvenliği uzmanı ile diğer sağlık personeli görev yapabilecek,

Gerekli şartları taşıması durumunda, işverenin kendiside iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilecek,

İşkazasının meydana gelmesi durumunda ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekiminin yetki belgesi askıya alınacak.

bu kanunun get rd yen l kler4
BU KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER:

5- İşyerleri için Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri oluşturularak, hizmet almaları sağlanacak,

Ortak sağlık ve güvenlik birimleri, yetkileri kapsamında hizmet sundukları işverene karşı sorumlu olacaklar,

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin tam süreli görevlendirilmesi gereken işyerlerinde, işveren, gerekli donanım, ve personeli sağlayarak işyeri sağlık ve güvenlik birimi kuracak.

bu kanunun get rd yen l kler5
BU KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER:

6- Kamu hariç 10 dan az çalışanı olan çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin İSG hizmetlerinin yerine getirilmesinde, Bakanlık maddi destekte bulunacak,

Desteğin uygulamasında SGK kayıtları esas alınacak,

Kayıt dışılık tespit edilen işyerlerinden, yapılan destek faizi ile birlikte geri alınacak, bu işyeri ÜÇ YIL süre ile destekten men edilecek.

bu kanunun get rd yen l kler6
BU KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER:

7- RİSK Değerlendirilmesi zorunlu hale getirilecek,

İşyerinde sürekli iyileştirmenin yapılabilmesi amacıyla risk değerlendirmesi çalışması güncel halde tutulacak, risk değerlendirme çalışması, işyerlerinin tehlike sınıfına göre periyodik olarak yenilenecek, (3,5,7 yıl)

Maden, metal, yapı işleri ve tehlikeli kimyasallar ile çalışılan sektörler ve büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamışsa iş durdurulacak.

bu kanunun get rd yen l kler7
BU KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER:

8- İşe başlamadan önce sağlık muayenesi yapılacak,

9- İşkazası ve meslek hastalığında etkin kayıt dönemi oluşturulacak,

10- İşyerlerinin acil durumlara karşı hazır olmaları sağlanacak,

11- İSG ne Çalışanın katkısı sağlanacak,

bu kanunun get rd yen l kler8
BU KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER:

12- İşyerinde Hayati tehlike tespit edildiğinde işin durdurulması sağlanacak,

Hayati tehlike tespit edildiğinde bu tehlike giderilinceye kadar, işyerinin tamamı değil sadece bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alanda iş durdurulacak, böylece işyerinin tamamen kapatılmasıyla yaşanabilecek mağduriyetler önlenmiş olacak,

bu kanunun get rd yen l kler9
BU KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER:

13- Büyük endüstriyel kaza riski için önceden tedbir alınacak,

Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerlerinde, kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu, işyeri çalışmaya başlamadan önce istenecek, Rapor hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren, hazırladığı güvenlik raporlarının içerik ve yeterliliği incelendikten sonra işyerini işletmeye açabilecek,

bu kanunun get rd yen l kler10
BU KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER:

14- İdari Yaptırımlar, para cezaları arttırılıyor.

Risk değerlendirmesi yapmayan işverene 3.000-TL. aykırılığın devam ettiği her ay için 4.500-TL. İPC uygulanacak,

İGU veya İH görevlendirmediğinde, her bir kişi için 5.000-TL. aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar İPC uygulanacak.

İş kazası ve meslek hastalığının bildirilmemesi de 2.000-TL. İPC uygulanacak.

bu kanunun get rd yen l kler11
BU KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER:

15- Bu Kanun aşamalı olarak uygulanacak;

Kamu kurumları ile 50 den az çalışanı ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde İSG Profosyonelleri, Temmuz 2014 ten itibaren göreve başlayacak,

50 den az çalışanı ve Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde İSG Profosyonelleri, Temmuz 2013 ten itibaren göreve başlayacak.

slide82

TEŞEKKÜRLER...

Sinan ÇÖREKLİ

İş (güvenliği) Müfettişi