slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ВУГЛЕВОДНІ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ВУГЛЕВОДНІ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12
ilana

ВУГЛЕВОДНІ - PowerPoint PPT Presentation

174 Views
Download Presentation
ВУГЛЕВОДНІ
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ВУГЛЕВОДНІ ПІДСУМКОВИЙ УРОК 9 клас

 2. МЕТА УРОКУ • Визначити рівень навчальних досягнень з теми “Органічні сполуки-І”. • Систематизувати знання про вуглеводні. • Виявити прогалини у знаннях та намітити шляхи їх подолання.

 3. Теоретична розминка • Які сполуки називають органічними? • Який елемент становить основу органічних сполук? • Назвіть елементи органогени. • Яку валентність виявляє Карбон в органічних сполуках? • Наведіть загальну формулу насичених вуглеводнів. • Наведіть загальні формули ненасичених вуглеводнів.

 4. Що таке гомологічний ряд? Наведіть назви 10 гомологів метану. • Назвіть спільні та відмінні ознаки гомологів. • Яка залежність температури кипіння вуглеводнів від їх відносної молекулярної маси? • Що відображає структурна формула? • Які фізичні властивості метану? • Чому метан називають болотним газом? • Як класифікують ненасичені вуглеводні? • Чому етилен і ацетилен не трапляються в природі?

 5. Які насичені вуглеводні використовують в побуті? Наведіть приклади. • Яких правил безпеки потрібно дотримуватися при користуванні природним газом? • Який полімер синтезують на основі етилену? • Яке практичне значення поліетилену? • Які реакції характерні для метану? • Які реакції характерні для ненасичених вуглеводнів? • Поясніть, чому етилен реагує з бромною водою, а поліетилен – ні.

 6. Без практики теорія мертва • Користуючись загальними формулами вуглеводнів, випишіть з наведеного переліку і назвіть речовини: • І варіант – алкани. • ІІ варіант – алкени. • ІІІ варіант – алкіни.

 7. Бажаю успіху! • C3Н6; С5Н12; С2Н2; С8Н18; С4Н6; С2Н4; СН4; С5Н10; С9Н20; С7Н14; С6Н10; С9Н18; С5Н8; С3Н8; С8Н16; С7Н12; С4Н10; С9Н16.

 8. Складіть молекулярні формули насичених вуглеводнів, що містять: • І варіант: а) 17 атомів Карбону; б) 28 атомів Гідрогену. • ІІ варіант: а) 11 атомів Карбону; б) 46 атомів Гідрогену. • ІІІ варіант: а) 15 атомів Карбону; б) 62 атоми Гідрогену.

 9. Складіть рівняння реакцій • І варіант: горіння пропану, взаємодії метану з хлором. • ІІ варіант: горіння пентану, взаємодії ацетилену з воднем. • ІІІ варіант: горіння бутану, взаємодії етилену з бромною водою.

 10. Ланцюжки перетворень • І варіант: С2Н2→ С2Н4 → С2Н5СІ →С4Н10 • ІІ варіант: СН4→ СН3СІ → С2Н6 → СО2 • ІІІ варіант: С2Н4→ С2Н6 → С2Н5СІ →С2Н4СІ2

 11. А тепер задача! • І варіант. Спалили суміш 0,5л етану і 0,5л пропану. Який об'єм повітря при цьому витратився? • ІІ варіант. Який об'єм хлору потрібен для повного хлорування метану? • ІІІ варіант. Обчисліть об'єм вуглекислого газу, який утворився при спалюванні суміші 10л етану і 10л етилену.

 12. Тепер можна і відпочити