Download
1 / 42

Επιβλέπων Καθηγήτρια Φώκιαλη Πέρσα - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Διερεύνηση του μορφωτικού επιπέδου και της ποιότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου των ανέργων (εν δυνάμει εργαζομένων) και των δύο φύλων, που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ως προοπτικές απασχόλησης και απασχολησιμότητας στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης. Επιβλέπων Καθηγήτρια

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Επιβλέπων Καθηγήτρια Φώκιαλη Πέρσα' - ilana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Διερεύνηση του μορφωτικού επιπέδου και της ποιότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου των ανέργων (εν δυνάμει εργαζομένων) και των δύο φύλων, που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ως προοπτικές απασχόλησης και απασχολησιμότητας στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης

Επιβλέπων Καθηγήτρια

Φώκιαλη Πέρσα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Του Μελαμπιανάκη Εμμανουήλ

Ρόδος, 2007


Σκοπός επιπέδου και της ποιότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου των ανέργων (εν δυνάμει εργαζομένων) και των δύο φύλων, που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ως προοπτικές απασχόλησης και απασχολησιμότητας στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσηςτης παρούσας εργασίας ήταν:

 • να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο και τη ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου των ενηλίκων ανέργων (εν δυνάμει εργαζομένων),που παρακολουθούν προγράμματα επιμόρφωσης,

 • να διερευνηθούνοι προσδοκίες τους,

 • να μελετηθούνοιαπόψεις τους για την αποτελεσματικότητα επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την αποδοτικότητα της μόρφωσης, και επιπρόσθετα

 • να διερευνηθείη επίδραση του φύλου στη διαμόρφωση των αποφάσεων για το μέγεθος και το είδος του ανθρώπινου κεφαλαίουκαι στις προοπτικές απασχόλησης και απασχολησιμότητας, στη σύγχρονη εποχή της Πληροφορίας και της Γνώσης.

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


1ο ΜΕΡΟΣ επιπέδου και της ποιότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου των ανέργων (εν δυνάμει εργαζομένων) και των δύο φύλων, που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ως προοπτικές απασχόλησης και απασχολησιμότητας στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


Στην σύγχρονη εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης το ανθρώπινο κεφάλαιο ανακηρύσσεται ως κύριος μοχλός ανάπτυξης(Schulz, 1961. D'orville, 2004,Ψαχαρόπουλος, 1999).

 • Αποτελεί το σύνολο της σοφίας, των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ταλέντων, των εμπνεύσεων που οδηγούν σε καινοτομίες ή/και καθιστούν δυνατή την ανταπόκριση σε μεγάλους στόχους. (Ψαχαρόπουλος, 1999).

 • Το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου κεφαλαίου το αποκτούμε με τις τυπικές σπουδές και με τα επίσημα ή ανεπίσημα προγράμματα κατάρτισης/ επιμόρφωσηςSamuelson, P.,A., & Nordhaus, W., D., (2000).

 • H μόρφωση, αποτελεί κύριο συστατικότου ανθρώπινου κεφαλαίου και καθοριστικός παράγοντας της ποιότητάς του

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


 • Η αποδοχή του Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης παραγωγικού χαρακτήρα της μόρφωσης ερμηνεύει την προτίμηση των εργοδοτών προς τους εργαζόμενους εκείνους που διαθέτουν υψηλά επίπεδα μόρφωσης(Crainer, 1998: 18-20)

 • Ταυτόχρονα, η τάση αυτή από την πλευρά των εργαζομένων ή των εν δυνάμει εργαζομένων ερμηνεύει, μεταξύ άλλων, τη μεγάλη ζήτηση για μόρφωση που βρίσκει διέξοδο σε ποικίλες μορφές, σχήματα και προγράμματα

 • Μελέτες που έχουν εκπονηθεί κατά καιρούς από πολλούς μελετητές συσχετίζονταςτο ανθρώπινο κεφάλαιο και ιδιαίτερα το επίπεδο εκπαίδευσης (πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια, τριτοβάθµια) με την οικονομική ανάπτυξη τονίζουν την υψηλή οικονομική απόδοση της εκπαίδευσης σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο (Θ. Μαγουλά και Γ Ψαχαρόπουλου (1999), Borjas, (2003, σελ. 289), Samuelson, P.,A., & Nordhaus, W., D., (2000), Becker (1975), Benhabib και Spiegel (1994), Krueger και Lindahl (2000), Pritchett (1996), Barro (1991), Barro και Lee (1996), Αngel de la Fuente και Antonio Ciccone (2002), Schultz (1974), Schultz (1961), Ψαχαρόπουλος, (1999)

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


 • Είναι γενικά παραδεκτό, ότι Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης τα εκπαιδευτικά συστήματα και ιδιαίτερα εκείνα της αρχικής, τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, όσο εξελιγμένα και αν είναι παρουσιάζουν σημαντικές ακαμψίες στο πρόβλημα της άμεσης και ικανοποιητικής προσαρμογής τους στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες

 • Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται δημιουργούνται ανάγκες για συμπλήρωση, αντικατάσταση, εμπλουτισμό και αναβάθμιση των γνώσεων(Φώκιαλη, 2003: 27).Είναι επιτακτική πλέον η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση (δια βίου εκπαίδευση), η επανεκπαίδευση σε όλες τις ηλικίες (εκπαίδευση ενηλίκων) (Beck, 1996), εκείνων των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που επιτρέπουν τη διαρκή προσαρμογή και αναπροσαρμογή του εργατικού δυναμικού στις μεταβολές της οικονομίας και της απασχόλησης(Lankshear (1997, 314-315)

 • Η δια βίου μάθηση (lifelong learning), η εκπαίδευση ενηλίκων,η επαγγελματική κατάρτιση αποτελούν πλέον τις θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες διέπουν και κατευθύνουν όλες τις ενέργειες και ολόκληρο το φάσμα της εκπαιδευτικής πολιτικής

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


 • Η Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης κατάρτιση / επιμόρφωσηεκλαμβανόμενη πλέον, ως επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιοκτίζεταιπάνω στην εκπαίδευση, ως ένα σύστημα που συμπληρώνει τις απαραίτητες και αναγκαίες γνώσεις, που προκύπτουν από την απαίτηση του μεταβαλλόμενου εργασιακού περιβάλλοντος και αφορά στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού (εργαζόμενοι – άνεργοι).

 • Οι στόχοι της εντοπίζονται:

 • στη παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων και στην εν γένει βελτίωση του εργατικού δυναμικούσε ένα περιβάλλον ταχύτατων και διαρθρωτικών μεταβολώνστην οικονομία, στην τεχνολογία και στις αγορές εργασίας

 • στη διατήρηση της ενεργητικότητας, στη προοπτική της απασχολησιμότητας και στη αποφυγή της παθητικοποίησης τμημάτων του πληθυσμού

 • στη βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και

 • στη πρόληψη ενδεχόμενων διαρθρωτικών ανισορροπιών στη προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων και, διαμέσου αυτής στη μείωση της ανεργίας

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


 • Άρα, Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης είναι ατελής ο προσδιορισμός και η μέτρηση του ανθρώπινου κεφαλαίου με όρους τυπικής μόρφωσης και το όλο θεωρητικό πλαίσιο, περί ανθρώπινου κεφαλαίου μπορεί να μεταφερθεί στο θέμα της επιμόρφωσης.

 • Αναλύοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο, ως προϊόν της επιμόρφωσης διαπιστώνεται ότι, η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων επιμόρφωσης δεν μπορεί να γίνει ποσοτικά με βάση το χρόνο επιμόρφωσης, αλλά πρέπει να γίνει με βάση το εκάστοτε ειδικό περιεχόμενο του προγράμματος και τη χρησιμότητά του στο επαγγελματικό μέλλον των εκπαιδευομένων. Άρα, το ανθρώπινο κεφάλαιο δεν θα μετρηθεί με βάση τα έτη σπουδών (επιμόρφωσης), αλλά με βάση το βαθμό χρησιμότητας.

 • Στη παρούσα εργασίαθα εξεταστεί πόσοσκόπιμο και χρήσιμοθεωρεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα ο ίδιος ο επιμορφωνόμενοςστην προοπτικήαναβάθμισης του ανθρώπινου κεφαλαίου,βελτίωσης των συνθηκών απασχόλησηςκαι καταπολέμησης της ανεργίας.

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


Άξονες Ερευνητικών Ερωτημάτων Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης

Α) Ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι πετυχημένο στο βαθμό, που ικανοποιεί τις ανάγκες των επιμορφούμενων και ότι μέσω αυτού θα βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Αξιολογούν δηλαδή θετικάτη συμμετοχή τους στην επαγγελματική κατάρτιση και διαμορφώνουν θετικές προσδοκίες, ευελπιστώντας, ότι θα προωθηθούν σε απασχόληση, ή και θα γίνουν απασχολήσιμοι, αποκτώντας πολλαπλά εφόδια απαραίτητα στη σύγχρονη εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης;

Β) Οι επιμορφωνόμενοι γενικά θεωρούν, ότι η αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου βοηθά στη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας

Έχουν αναπτύξει δηλαδή θετική στάσηαπέναντι στην αποτελεσματικότητα επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο και στην αποδοτικότητα της μόρφωσης;

Γ)Η διαπίστωση, ότι οι γυναίκες ενδιαφέρονται λιγότερο για την επιμόρφωση, ενδεχομένως σημαίνει, ότι έχουν και διαφορετικές απόψεις για το ρόλο της επιμόρφωσης, ή ακόμα και για το ρόλο του επιμορφωτικού προγράμματος στο μέλλον τους.

Διαμορφώνουν δηλαδή θετική, ήαρνητική στάσηαπέναντι στην πεποίθηση, ότι το φύλο είναι προσδιοριστικός παράγοντας του καθορισμούτης μορφής επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο (απόφαση για ύψος επένδυσης, είδος επένδυσης, χρόνος επένδυσης), καθώς επίσηςτων αποφάσεων για διεκδίκηση μιας επαγγελματικής θέσης, την προοπτική προσδοκίας υψηλότερων αμοιβών και την εξέλιξη στην οικονομική μονάδα;

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


Δευτερεύοντα ερευνητικά ερωτήματα

 • Σε ποιο βαθμό το φύλο,η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο των επιμορφωνόμενων επιδρούν, ή και επηρεάζουν την πεποίθησή τους σχετικά:

 • με τις προσδοκίες τους από την παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης

 • με την αποτελεσματικότητα της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την αποδοτικότητα της μόρφωσης

 • με το ότι φύλο είναι προσδιοριστικός παράγοντας καθορισμού του ανθρώπινου κεφαλαίου

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


2ο ΜΕΡΟΣ - ερωτήματα

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


Μεθοδολογια της έρευνας ερωτήματα

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


Η μεθοδολογία που επιλέγεται στη παρούσα εργασία, για να δώσει απαντήσεις στο ερευνητικό πρόβλημα είναι ηποσοτική προσέγγισηη οποία διεξήχθη με τηνυποβολή ερωτηματολογίωνπρος τα ερευνώμενα υποκείμενα.

 • Επιλέχθηκε η επί τόπου συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους εκπαιδευόμενους και όχι η λήψη και η παράδοσή τους σε επόμενο χρόνο προκειμένου να αποφευχθούν ι) η αμέλεια και τελικά η μη συμπλήρωσή τους και ιι) οι μεταξύ τους συνεννοήσεις για κοινές απόψεις στα ερωτήματα.

 • Το πεδίο διεξαγωγής της ερευνητικής διαδικασίας ήταν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, που ξεκίνησαν να υλοποιούν επιμορφωτικά σεμινάρια στην Περιφέρεια Κρήτης την χρονική περίοδο Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2007

 • Με την απλή τυχαία δειγματοληψία χωρίς επανάθεση επιλέχτηκαν 6 Κ.Ε.Κ. στα οποία φοιτούσαν 220 καταρτιζόμενοι (44 % επί των καταρτιζομένων), θεωρώντας μέγιστο ανεκτό σφάλμα εκτίμησης του ερευνητή το πολύ ίσο με 5 % (Κάκουλος Θ., 1972), από τα συνολικά 12 Κ.Ε.Κ με 497 καταρτιζόμενους κατανεμημένους σε 25 προγράμματα των 20 ατόμων το καθένα - (σε ένα από τα προγράμματα ο εγκεκριμένος αριθμός καταρτιζομένων ήταν 17).

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


Ερωτηματολόγιο παρούσα εργασία, για να δώσει απαντήσεις στο ερευνητικό πρόβλημα είναι η

 • Η τεχνική (εργαλείο) που χρησιμοποιήθηκε για την μέγιστη δυνατή αξιοπιστία της διαδικασίας, καθώς και την συλλογή των πληροφοριών και των δεδομένων που απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα ήταν τα δομημένα ερωτηματολόγια κλειστού και ανοικτού τύπου.

 • Οι ερωτήσεις που συμπεριλήφθηκαν στο παρόν ερωτηματολόγιο, ήταν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους «κλειστές ερωτήσεις» μονής επιλογής. Υπήρχαν και «κλειστές ερωτήσεις» πολλαπλής επιλογής, όπου καθεμία από αυτές αναφερόταν σε μία μεταβλητή που επηρεάζει απόψεις και πεποιθήσεις, ώστε να μπορεί να γίνει καλύτερος έλεγχος των αποτελεσμάτων

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


 • Η παρούσα εργασία, για να δώσει απαντήσεις στο ερευνητικό πρόβλημα είναι ηΕνότητα Α των ερωτήσεων ονομάστηκε

 • «ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ»

 • και συνιστούσε συλλογή στοιχείων σε σχέση με τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του δείγματος.

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ παρούσα εργασία, για να δώσει απαντήσεις στο ερευνητικό πρόβλημα είναι η


Για τις ενότητες παρούσα εργασία, για να δώσει απαντήσεις στο ερευνητικό πρόβλημα είναι ηΒ, Γ &Δ,

χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα αθροιστικής βαθμολόγησης (summated rating scale, Likert, 1932), η οποία άλλωστε συνιστά σήμερα την πιο διαδεδομένη προσέγγιση για τη μέτρηση πεποιθήσεων - αλλά και στάσεων και απόψεων- μεγάλων ομάδων ατόμων (Σίμος & Κομίλη, 2003).

Επεξήγηση βαθμολογίας:

Διαφωνώ Διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ Δεν γνωρίζω

απόλυτα απόλυτα

1_____________2________________3_____________4_____________5

Τα υποκείμενα καλούνταν να διαβάσουν κάθε πρόταση και να δηλώσουν τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους, σημειώνοντας την κατάλληλη βαθμολογία

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


Αποτελέσματα παρούσα εργασία, για να δώσει απαντήσεις στο ερευνητικό πρόβλημα είναι η

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


 • Το δείγμα αποτελείτο από παρούσα εργασία, για να δώσει απαντήσεις στο ερευνητικό πρόβλημα είναι ηνέους/ες άνεργους/ες (εν δυνάμει εργαζόμενους) ενήλικες [183 άτομα συνολικά (38 άνδρες και 145 γυναίκες)],Ελληνικής Εθνικότητας /Υπηκοότητας από αστικές περιοχές σε αναλογίες, που συναντώνται σε όλα τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης της πατρίδας μας ενώ στην συντριπτική πλειονότητά τους ήταν γυναίκες.

 • Οι ηλικίεςτων συμμετεχόντων κυμαίνονταν από 19 μέχρι 57 ετών (Μέσος όρος = 30,57 έτη, τυπική απόκλιση =8,31 έτη).

 • Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος ήταν απόφοιτοι Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πολύ καλές γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας και χρήσης Βασικών προγραμμάτων Η/Υ.

 • Οι περισσότεροι από αυτούς είναι μακροχρόνια άνεργοι ή νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, έχουνμικρή εργασιακή εμπειρία, αναζητούν εργασία στο αντικείμενό τους σε οποιαδήποτε περιοχή, κυρίως μέσω ΟΑΕΔ και θεωρούν τη μικρή ζήτηση του αντικειμένου που έχουν σπουδάσει ως το σημαντικότερο λόγο μη εύρεσης εργασίας.

 • Παρακολουθούσαν προγράμματα επιμόρφωσης Σ.Ε.Κ. για πρώτη φορά σε θεματικά πεδία πού αντιστοιχούν στα εκάστοτε υλοποιούμενα Επιχειρησιακά Έργα

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


Κυκλικό διάγραμμα της κατανομής των ερωτώμενων ως προς το φύλο

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


Ιστόγραμμα των ηλικιών των συμμετεχόντων

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


Γράφημα ράβδων της κατανομής των ερωτώμενων ως προς το εκπαιδευτικό τους επίπεδο

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


Ε ερωτώμενων ως προς το εκπαιδευτικό τους επίπεδο νότητες Β, Γ, Δ(Διευκρινιστικά στοιχεία)

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ ερωτώμενων ως προς το εκπαιδευτικό τους επίπεδο


Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ ερωτώμενων ως προς το εκπαιδευτικό τους επίπεδο


Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ ερωτώμενων ως προς το εκπαιδευτικό τους επίπεδο


Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ ερωτώμενων ως προς το εκπαιδευτικό τους επίπεδο


Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ ερωτώμενων ως προς το εκπαιδευτικό τους επίπεδο


Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ ερωτώμενων ως προς το εκπαιδευτικό τους επίπεδο


 • προχωρώντας περαιτέρω σε πολλαπλές εκ των υστέρων συγκρίσεις

 • με το κριτήριο LSD, διαπιστώθηκε ότι:

 • οι καταρτιζόμενοι με εκπαιδευτικό επίπεδο (Ενιαίο Λύκειο), έχουν υψηλότερες προσδοκίες για εξεύρεση εργασίας μέσω του προγράμματος κατάρτισης, από ότι οι συνάδελφοί τους με εκπαιδευτικό επίπεδο (Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο/ΤΕΕ και ΑΕΙ).Υψηλότερες είναι επίσης οι προσδοκίες των αποφοίτων Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής σε σχέση με τους αποφοίτους Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου/ΤΕΕ και ΑΕΙ. Παρόμοια συμπεράσματα συνάγονται και για τους αποφοίτους των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε σχέση με τους κατέχοντες Πανεπιστημιακή μόρφωση

 • υψηλότερες προσδοκίες για διεύρυνση των γνώσεών τους από την παρούσα κατάρτιση είχαν οι απόφοιτοι Πολυκλαδικού Λυκείου σε σχέση με κατόχους Μεταπτυχιακού τίτλου και αποφοίτους ΙΕΚ (με πιστοποίηση).Χαμηλότερα επίπεδα προσδοκιώνδιεύρυνσης των γνώσεών τους εξέφρασαν οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σε σχέση με τους άλλους κατώτερων εκπαιδευτικών βαθμίδων

 • οι καταρτιζόμενοι απόφοιτοι Γυμνασίου έχουν υψηλότερα επίπεδα πεποίθησης ότι η μόρφωση του ατόμου καθορίζεται από το φύλο από ότι οι συνάδελφοί τους ανώτερων εκπαιδευτικών βαθμίδων. Παρόμοιες απόψεις έχουν και οι απόφοιτοι Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής σε σχέση με κατόχους Μεταπτυχιακού τίτλου

 • υψηλότερα επίπεδα πεποίθησης ότι η παραγωγικότητα του ατόμου καθορίζεται από το φύλο είχαν οι απόφοιτοι Γυμνασίου σε σχέση με αποφοίτους Ενιαίου Λυκείου, Μεταδευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου και Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου/ΤΕΕ σε σχέση με αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) και κατόχους Μεταπτυχιακού Τίτλου

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


Συμπεράσματα και προτάσεις πολλαπλές εκ των υστέρων συγκρίσεις

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


Σχετικά με τον πολλαπλές εκ των υστέρων συγκρίσεις πρώτο ερευνητικό άξονα,

ο οποίος αφορά το τι προσδοκούν, οι άνεργοι νέοι/ες (εν δυνάμει εργαζόμενοι/ες) από την επιμόρφωση – συνάγονται τα εξής:

Οι επιμορφωνόμενοι επιδεικνύουν μια ιδιαίτερα θετική στάση, απέναντι στο θεσμό της επιμόρφωσης. Επενδύουν στην επιμόρφωση μεγάλο μέρος της ελπίδας τους για επαγγελματική αποκατάσταση και βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους.

Θεωρούν την επιμόρφωση, ως αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου, διατήρηση της ενεργητικότητας, αποφυγή παθητικοποίησης, και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


 • Ο πολλαπλές εκ των υστέρων συγκρίσεις συσχετισμός της ικανοποίησης από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και της διάθεσής τους για περαιτέρω επιμόρφωση δείχνει, ότι οι επιμορφωνόμενοι έχουν συνειδητοποιήσει:

 • την αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου στην απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας –άρα την επιδίωξη να αποκτήσουν μέσω της επιμόρφωσης περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες για να αυξήσουν την ποσότητα και ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου τους

 • την αξία της δια βίου μάθησης και την ανάγκη συνεχούς αναζήτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν –ή έστω να διατηρήσουν- την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας.

 • Ενώ όμως οι άνδρες και οι γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας είχαν παρόμοιες θετικές απόψεις και υψηλές προσδοκίες από την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, θεωρώντας ότι ικανοποιεί τις ανάγκες τους και συμβάλει στη βελτίωση της θέσης τους στην αγορά εργασίας,

  Εντούτοις οι απόφοιτοι ανώτερων εκπαιδευτικών βαθμίδων, σε σχέση με αυτούς που έχουν κατώτερη εκπαίδευσηεξέφρασαν χαμηλά επίπεδα προσδοκιών.

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


 • Σε σχέση με το πολλαπλές εκ των υστέρων συγκρίσεις δεύτερο ερευνητικό άξονα,

 • ο οποίος αφορά τις απόψεις των επιμορφωνόμενων του δείγματος, σε μια σειρά θεμάτων, που έχουν σχέση με την θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου- συνάγονται τα εξής:

 • Η αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου –ανεξαρτήτως πηγής, από την οποία προέρχεται- βοηθά στη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και στην καταπολέμηση της ανεργίας. Γι’ αυτό άλλωστε και αποτελεί σημαντική επιδίωξή τους η συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα, που μπορεί να μην οδηγεί σε τίτλους σπουδών, αλλά τους επιτρέπει να αποκτήσουν τα ανάλογα ουσιαστικά εφόδια, χρήσιμα στην αγορά εργασίας.

 • Οι συμμετέχοντες/ουσες δεν ταυτίζουν απαραίτητα την παραγωγικότητα με το μισθό. Έτσι ενώ το 81,0% θεωρεί ότι το κάθε άτομο αποφασίζει να μορφωθεί επειδή η μόρφωση κάνει το άτομο πιο παραγωγικό στην εργασία του, εντούτοιςσημαντικά χαμηλότερο ποσοστό (62,4%) υποστηρίζει, ότι η μόρφωση το βοηθά να αυξήσει το μισθό του. Υψηλά είναι τα ποσοστά των συμμετεχόντων/ουσών στο δείγμα που θεωρούν, ότι το κάθε άτομο αποφασίζει να μορφωθεί επειδή η μόρφωση βοηθά τα άτομα να βρουν εργασία, ή να βρουν καλύτερη δουλειά και συμβάλλει στην επαγγελματική εξέλιξη τους στην Επιχείρηση / Υπηρεσία όπου εργάζονται, δεν συνδέουν όμως απαραίτητα τις αποφάσεις για μόρφωση με το μισθό.

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


 • Σχετικά με πολλαπλές εκ των υστέρων συγκρίσεις το θέμα των πτυχίων τα αποτελέσματα δείχνουν, ότι οι συμμετέχοντες τα θεωρούν σημαντικό εφόδιο στην εύρεση εργασίας, όχι γιατί οι επιχειρήσεις εντυπωσιάζονται από τα πτυχία, όσο γιατί το πτυχίο αποτελεί ένδειξη, ότι το άτομο έχει υψηλή αποδοτικότητα. Οι συμμετέχοντες θεωρούν, ότι αυτό αποτελεί κύρια αιτία ζήτησης τυπικής εκπαίδευσης. Ειδικά για τον ιδιωτικό τομέα οι περισσότεροι συμφωνούν, ότι η παραγωγικότητα και η ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις μιας θέσης αποτελούν το βασικό κριτήριο πρόσληψης, όμως συχνά δεν υπάρχει άλλος τρόπος μέτρησης της αποδοτικότητας και έτσι οι επιχειρήσεις στηρίζουν τις αποφάσεις πρόσληψης στο πτυχίο, αφού αυτό αποτελεί τη μόνη διαθέσιμη ένδειξη, ότι το άτομο είναι παραγωγικό και έχει την ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της θέσης.

 • Επίσηςο βαθμός ανάπτυξης της γνώσης και της εξειδίκευσης λειτουργεί, ως παράγοντας δημιουργίας συγκριτικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην οικονομία κάθε χώρας.

 • Επιπρόσθετα τόσο οι άνδρες, όσο και οι γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας και ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου είχαν παρόμοιες θετικές απόψεις για τη σημασία της επιμόρφωσης και την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


Σε σχέση με το πολλαπλές εκ των υστέρων συγκρίσεις τρίτο ερευνητικό άξονα,

ο οποίος αφορά τις απόψεις των επιμορφωνόμενων του δείγματος, σε μια σειρά θεμάτων, που έχουν σχέση με την επίδραση του φύλου στην επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο - συνάγονται τα εξής:

Οι επιμορφωνόμενοι θεωρούν, ότι το φύλο δεν φαίνεται να επηρεάζει τις αποφάσεις για το ύψος επένδυσης σε μόρφωση, το είδος επένδυσης και το χρόνο επένδυσης. Επίσης δεν φαίνεται να επηρεάζει τις αποφάσεις για διεκδίκηση μιας επαγγελματικής θέσης, την προοπτική υψηλότερων αμοιβών και την επαγγελματική εξέλιξη στην οικονομική μονάδα..

Εκεί που το φύλο φαίνεται να παίζει ρόλο σύμφωνα με την παρούσα μελέτη είναι στο είδος της εργασίας, που θα βρει το κάθε άτομο. Ενώ όμως φαίνεται ότι η γυναίκα πλέον αρχίζει να αντιμετωπίζεται ισότιμα σε όλες τις πτυχές της ζωής στην Ελληνική κοινωνία εξακολουθεί να επικρατεί η πεποίθηση της ευνοϊκής μεταχείρισης των ανδρών, έναντι των γυναικών σήμερα στην αγορά εργασίας, όσον αφορά θέματα πρόσληψης, παραγωγικότητας, αμοιβής και επαγγελματικής ανόδου.

Σχετικά υψηλά ποσοστά των συμμετεχόντων θεωρεί, ότι τα πράγματα σήμερα στην αγορά εργασίας είναι πιο εύκολα για τους άνδρες, γεγονός που σημαίνει, ότι απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων στην αγορά εργασίας

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


 • Τ πολλαπλές εκ των υστέρων συγκρίσεις ο φύλο και η ηλικία τουςδεν φαίνεται να διαμορφώνουν τις απόψεις τους, σχετικά με το ανθρώπινο κεφάλαιο σε σχέση με το φύλο. Δηλαδή, τόσο οι άνδρες, όσο και οι γυναίκες, ανεξαρτήτου ηλικίας δεν διαφοροποιούνται στις απόψεις τους.

 • Αντιθέτως το μορφωτικό επίπεδο φαίνεται να επιδρά στη διαμόρφωση ορισμένων μόνον απόψεων τους. Το γεγονός ότι οι κατέχοντες ανώτερη εκπαίδευση θεωρούν, ότι ούτε η μόρφωση του ατόμου, αλλά ούτε και η παραγωγικότητα του εξαρτάται από το φύλο, ενδεχομένως να οφείλεται στη αντοχή των παραδοσιακών αντιλήψεων για τις υποχρεώσεις των γυναικών, έναντι στη οικογένεια και τις μειωμένες δυνατότητες του γυναικείου φύλου στην παραγωγική διαδικασία.. Διαπίστωση, που θα πρέπει να δώσει αφορμή για προβληματισμό, πάνω στο παραδοσιακό θέμα των στερεοτύπων μεταξύ των δύο φύλων.

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


Επόμενο πολλαπλές εκ των υστέρων συγκρίσεις βήμα …

είναι η επέκταση των μελετών, που ασχολούνται με την επίδραση της επαγγελματικής κατάρτισης/ επιμόρφωσηςστο ανθρώπινο κεφάλαιο. Με αυτό τον τρόπο η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, η οποία θεμελιώθηκε για να συνδέσει την τυπική εκπαίδευση με την παραγωγικότητα του εργαζομένου και την αμοιβή του, μπορεί να διευρυνθεί και κατ’ αναλογία να συνδέσει τη μη τυπική, δια βίου εκπαίδευση με την παραγωγικότητα και την αμοιβή.

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


Το πολλαπλές εκ των υστέρων συγκρίσεις Βασικό ερώτημα θα είναι:

κατά πόσο η ανάπτυξη συστημάτων αναγνώρισης και επικύρωσης των αποτελεσμάτων της εκμάθησης και η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού και ποιοτικού θεσμικού πλαισίου προώθησης της δια βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσηςθα επηρεάσει θετικά, κυρίως την ποιότητακαιτην αποτελεσματικότητα του,όσοτην προσφορά καιτη ζήτηση υπηρεσιώνκατάρτισης/επιμόρφωσης, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


Βιβλιογραφία πολλαπλές εκ των υστέρων συγκρίσεις (1)

 • Andriessen, D. G., & Stam, C.D., (2004). The Intellectual Capital of the EuropeanUnion, Centre for Research in Intellectual Capital. INHOLLAND University of Professional Education, De Baak- Management Centre VNO-NCW.

 • Beck, Ο. (1996). Η επινόηση του πολιτικού, Νέα Σύνορα-Λιβάνης, Αθήνα

 • Benhabib, J. and Spiegel, M. M. (1994). ‘The Role of Human Capital in Economic Development: Evidence from Cross-Country Data’, Journal of Monetary Economics 34:143-73

 • Borjas, G., J., (2003), Τα Οικονομικά της Εργασίας, Κριτική, Αθήνα

 • Cedefop Panorama (2003). Aγορά: Χρόνος εργασίας, χρόνος κατάρτισης, Θεσσαλονίκη, [Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο www.cedefop.eu.int]

 • D'orville, H. (2004). The Digital Revolution Revisited: The Digital Revolution And The Crash Of The “New Economy”. In Balthas Seibold (Ed.) Globalization with a Human Face Benefiting All, International Conference 30 - 31 July 2003, Tokyo Japan, pp 90 –99

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


Βιβλιογραφία πολλαπλές εκ των υστέρων συγκρίσεις (2)

 • Fuente de la Α. and Ciccone A. (2002). Human capital in a global and knowledge-based economy - FINAL REPORT, European Commission Directorate-General for Employment and Social Affairs Unit A.1

 • Judson, R. (1998). ‘Economic Growth and Investment in Education: How Allocation Matters’, Journal of Economic Growth, 3:337-359

 • Krueger, A. B. and Lindahl, M. (2000). ‘Education for growth: why and for whom?’, Working Paper 7591

 • Pritchett, L. (2001). ‘Where has all the education gone?’, World Bank Economic Review 15, 367-91

 • Samuelson, P.,A. & Nordhaus, W., D. (2000). Οικονομική, Τόμος Α’, Μετ. Ν. Σταματάκης και Θ. Αθανασίου, Αθήνα.: Παπαζήσης.

 • Schultz, T.W. (1961). “Investment in Human Capital”, American Economic Review, 51, May, p. 1-17.

 • Schultz, Τ.ς. (1974). Economicsof the family, Marriage, Children and Human Capital, Yniversity of Chicago Press 1974

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


Βιβλιογραφία πολλαπλές εκ των υστέρων συγκρίσεις (3)

 • Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ (2003). Κατάρτιση και απασχόληση. Μελέτες του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Αθήνα: Καμπύλη adv.

 • Κάκκουλος, Θ. (1972). Στατιστική Θεωρία και Εφαρμογή. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών.

 • Παπαηλίας, Θ. (2002). Παραγωγικότητα και αμοιβή εργασίας – η πρακτική στην Ελλάδα και η διεθνής εμπειρία, Αθήνα: Σταμούλης.

 • Σίμος, Π., Κομίλη, Α. (2003). Μέθοδοι Έρευνας στην Ψυχολογία και τη Γνωστική Επιστήμη, Αθήνα: Παπαζήσης.

 • Φώκιαλη, Π. (2003),«Εισαγωγικό Σημείωμα», στο Π. Φώκιαλη, Β. Τριάρχη-Hermann, Μ. Καϊλα (επιμ.), Θεματικές Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, Ακαδημία Dillingen Μόναχο & Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σ. 26-38.

 • Ψαχαρόπουλος, Γ. (1999). Οικονομική της Εκπαίδευσης, Αθήνα.: Παπαζήσης.

Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


ad