slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skąd pomysł? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skąd pomysł?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16
ila-rodriguez

Skąd pomysł? - PowerPoint PPT Presentation

117 Views
Download Presentation
Skąd pomysł?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Skąd pomysł? Pomysł na konkurs pojawił się w celu wyróżnienia i promocji działalności Animatorów i Animatorek Społecznych – osób, które zarówno swoją postawą, jak i pracą w swoim środowisku, przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej.

 2. Patronka Konkursu Patronką konkursu jest Helena Radlińska, twórczyni pedagogiki społecznej w Polsce, która jak nikt inny wiedziała, że animatorzy są potrzebni, by społeczność lokalna rozwijała się. Radlińska dostrzegła siły społeczne, czyli zależność między jednostką, a środowiskiem, na której bazują w swojej pracy Animatorzy.

 3. Pomysłodawca • Pomysłodawcą Konkursu jest Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. • Od 5 lat współorganizatorem Konkursu jest Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego działający w ramach Centrum Projektów Europejskich

 4. Kapituła Konkursu

 5. Dorobek konkursu

 6. Kim są Animatorzy wyróżnieni w Konkursie? • Pochodzą i działają w różnych środowiskach – w dużych miastach, małych miasteczkach, na wsi. • Pracują w lub przy szkole, domu kultury, ośrodku pomocy społecznej, bibliotece, parafii. • Pracują z dorosłymi, dziećmi, mieszkańcami. • Pracują z ludźmi i dla ludzi.

 7. Co daje wyróżnienie w Konkursie

 8. Co daje wyróżnienie w Konkursie

 9. Wyróżnienie • Wszyscy Wyróżnieni w Konkursie otrzymają statuetkę oraz dyplom, wręczany podczas Konferencji Na Recz Aktywizacji i Rozwoju Społeczności Lokalnych, • Opis sylwetek umieszczany jest zarówno na stronie www.cal.org.pl, www.roefs.pljak i stronie patrona medialnego www.ngo.pl

 10. Wręczenie Wyróżnień

 11. Konkurs w mediach • Patronem medialnym konkursu jest PORTAL NGO.PL

 12. Wyróżnieni- Kapituła • Wyróżnieni, jako członkowie Kapituły Konkursu mają okazję spotykać się zarówno w związku z pracami Kapituły (spotkania wyjazdowe, połączone z wizytą studyjną), jak i podczas dorocznego spotkania Animatorów w ramach OgólnopolskiegoForum Animatorów Społecznych

 13. Harmonogram Konkursu

 14. Zgłoszenie do Konkursu Zgłoszenie może wysłać każdy, kto zauważa aktywne osoby w swoim środowisku.

 15. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: www.cal.org.pl