prioritaire polluenten meetnetten luchtkwaliteit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRIORITAIRE POLLUENTEN Meetnetten LUCHTKWALITEIT PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRIORITAIRE POLLUENTEN Meetnetten LUCHTKWALITEIT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

PRIORITAIRE POLLUENTEN Meetnetten LUCHTKWALITEIT - PowerPoint PPT Presentation


  • 105 Views
  • Uploaded on

PRIORITAIRE POLLUENTEN Meetnetten LUCHTKWALITEIT. INVLOED METEO Windsnelheid – Verticaal temperatuurprofiel - Transportlengte. Evenwichten NO ~ NO 2 ~ O 3. Dalende TREND (NO – CO – BTX – PAK – SO 2 – Pb – PM10) STATUS QUO (NO 2 ) - TOENAME (O 3 ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRIORITAIRE POLLUENTEN Meetnetten LUCHTKWALITEIT' - ike


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prioritaire polluenten meetnetten luchtkwaliteit

PRIORITAIRE POLLUENTENMeetnetten LUCHTKWALITEIT

INVLOED METEOWindsnelheid – Verticaal temperatuurprofiel - Transportlengte

Evenwichten NO ~ NO2 ~ O3

Dalende TREND(NO – CO – BTX – PAK – SO2 – Pb – PM10)STATUS QUO(NO2) -TOENAME(O3)

Concentraties < > DOELSTELLINGEN Luchtkwaliteit3 problemen – NO2 – O3 – PM10 (PM2,5)

lijst met 13 prioritaire polluenten kaderrichtlijn 1996 62 eg annex 1
LIJST met 13 PRIORITAIRE POLLUENTENKaderrichtlijn 1996/62/EG – Annex 1

begin van de systematische metingen te Brussel

SO2(zwaveldioxide)(1968)

NO2 (stikstofdioxide) (1980)

Fijne deeltjes zoals roet (Zwarte Rook)(1968)

Zwevende deeltjesPM10(1996)

PM2,5 (2000 ; 2006)

Pb (lood) (1973)

O3 (ozon) (1986)

Benzeen(1989)

CO(koolmonoxide) (1986)

HPA(polyaromatische koolwaterstoffen)(1997)

Cd - As - Ni(1980-1993 ; 1998)

Hg(kwik) (1999)

telemetrisch meetnet
continue “on line” metingen

apparaten specifiek voor polluent(en)

NO-NO2-O3-CO-PM10-PM2,5-SO2-…

concentratie van het moment

bemonstering over 24 uur, een week, …  volume lucht

analyse achteraf in het labo

 massahoeveelheid

gemiddelde concentratie voor de duur van de bemonstering

NIET-TELEMETRISCHE MEETNETTEN

TELEMETRISCH MEETNET

gedetailleerde informatie

gegevens direct beschikbaar

dynamisch gedrag te volgen

geen gedetailleerde informatie

gegevens later gekend (± 3 weken)

resultaten geschikt voor statistische interpretatie

HALFUURSWAARDEN

DAGWAARDEN

e missie meteo concentratie
Groot AANTAL BRONNEN

en POLLUENTEN

hoeveelheid – emissiehoogte

VERLOOP in de TIJD

CYCLISCH

seizoen (winter – zomer)

week (werkdag // zaterdag // zondag)

dag (dag - nacht // spitsuur - daluur)

productieprocessen

VARIABEL

Accidentele emissies

Incidenten

Chemische OMVORMING

Chemische of Fysische Verwijdering

LATERALE VERSPREIDING

Windsnelheid en Windrichting

VERTICALE VERSPREIDING

Temperatuurverloop / Hoogte

Stabiele en Onstabiele Luchtlagen

Hoogte van de Menglaag

Temperatuursinversie

Transportlengte (stabiele laag)

Andere

Bewolking

Neerslag

Turbulentie

etc …

INVLOED op Chemische Reacties

EMISSIE – METEO - CONCENTRATIE

EMISSIE

METEO

slide8
Ongunstige situatie voor dinsdag 9 en woensdag 10 december 2003Piek van korte duur op vrijdag 12 december 2003
luchtvervuiling
LUCHTVERVUILING
  • DYNAMISCH VERLOPEND FENOMEEN
  • SNEL en INTENS WISSELENDE CONCENTRATIES

METEO (wind, temperatuurprofiel, …) // EMISSIE // VOORTDUREND METEN (verschillende situaties)

BEOORDELING

  • STATISTISCH REPRESENTATIEVE GEGEVENS
  • CONCENTRATIES // MEETPOSTEN // POLLUENTEN
  • TREND : MEERDERE JAREN METEN

(behoud kwaliteitsniveau)

o 3 en no 2 gemiddeld dagverloop werkdagen en niet werkdagen ukkel en haren
O3 en NO2 – GEMIDDELD DAGVERLOOPWERKDAGEN en NIET-WERKDAGEN – UKKEL en HAREN
no en co elsene en kunst wet cumulatieve frequentieverdeling 1987 2007
NO en CO – ELSENE en KUNST-WETCumulatieve Frequentieverdeling : 1987-2007
slide20
PM10 in Molenbeek en HarenCumulatieve Frequentieverdeling : 1997-2007+ omrekening historische data “DUST” (1981-2000)
pak somconc8 e volutie 1999 2007 maandgemiddelde concentratie
PAK – SomConc8 - Evolutie 1999 - 2007 Maandgemiddelde Concentratie

Vanaf 1997:

benzo(e)pyreen

benzo(a)pyreen

benzo(b)fluorantheen

benzo(k)fluorantheen

indeno(123cd)peryleen

coroneen

benzo(ghi)peryleen

benzo(a)anthraceen

Vanaf 2001:

fluorantheen

pyreen

dibenzo(a,h)anthraceen

europese richtlijnen
Europese Richtlijnen

NIEUWE RICHTLIJN 2008/50/EG (21.05.2008) ::: groepeert kaderrichtlijn en drie dochterrichtlijnen + voorziet verplichtingen PM2,5

slide31

O3 - Ukkel - Aantal Dagen met OverschrijdingMaximale 8-uurwaarde > 120 µg/m3Per jaar (1986-2008) – Gemiddeld over 3 jaar – Gemiddeld sinds 1989

pm10 ingewikkelde problematiek
PM10 – INGEWIKKELDE PROBLEMATIEK

Interactie tussen de meteorologische condities en PM10 is veel complexer dan bij andere polluenten

Hoge en lage PM10-concentraties worden vastgesteld bij soms totaal tegengestelde meteorologische condities

PM:verschillende substanties – diverse eigenschappen

verschillende bronnen (verkeer, landgebruik, industrie, verwarming, natuurlijke processen, …)

fractie gevormd in de atmosfeer

pm10 ingewikkelde problematiek1
PM10 – INGEWIKKELDE PROBLEMATIEK

Weekprofiel

slechts 15 tot 20% PM10 minder tijdens het weekend

Hoge concentraties soms te wijten aan de fractie PM2,5-10

opslag bulkgoederen

specifieke activiteit (bouw, infrastructuurwerken, …)

oogstperiode

(her)suspensie bij droog weer

Gedeelte van de massa – kleiachtige deeltjes

pm10 ingewikkelde problematiek2
PM10 – INGEWIKKELDE PROBLEMATIEK

Hoge concentraties ook bij weinig verkeer

verkeersluwe zondagen (21/09/2003 – 17/09/2006)

officiële verlofdagen (carnaval – Paasmaandag 2005)

ondanks weinig verkeer en een geringe bijdrage van gebouwenverwarming en industriële activiteit

Overschrijdingen PM10 > 50 µg/m3

meeste overschrijdingen (~ 50%) bij oostenwind en aanvoer van droge continentale lucht ::: PM10 >> PM2,5

meerdere overschrijdingen bij hoge luchtvochtigheid - PM2,5 maakt ~90% uit van de PM10-fractie – zelfs bij gering verkeer en een geringe bijdrage van gebouwenverwarming of industriële activiteit

slide40

PM10 at MOLENBEEK (2006)

Average Sunday – Average Working Day –Car Free Sunday 17/09/06

slide41

PM2,5 at MOLENBEEK (2006)

Average Sunday – Average Working Day – Car Free Sunday 17/09/06

slide42

PM10 at MOLENBEEK (2002-2008)

Average of 5 Car Free Sundays – Average Sunday – Average Working Day

slide43

CO

NO

2002-2008

2002-2008

NO2

CO2

2002-2008

2002-2008

slide53

Rapporten Labo – www.ibgebim.be

Documentatiecentrum

Wetenschappelijke en Technische documentatie

Thema Lucht – Technische Rapporten (Meetnetten)

Directe Informatie Luchtkwaliteit

www.ibgebim.be

www.irceline.be