Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Նոտաների տևողություն PowerPoint Presentation
Download Presentation
Նոտաների տևողություն

Նոտաների տևողություն

259 Views Download Presentation
Download Presentation

Նոտաների տևողություն

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. «Պատմությունից մենք քաղում ենք իմաստություն, պոեզիայից ` մտքի սրություն ,մաթեմատիկայից ` խորաթափանցություն(Ֆ. Բեկոն) «Մաթեմատիկան հանդիսանում է կարգ, համաչափություն և որոշակիություն, իսկ դրանք գեղեցիկի կարևորագույն դրսևորումներն են : (Արիստոտել).

 2. 1 4 1 2 1 8 — — — Նոտաների տևողություն -ամբողջ 1 -կես -քառորդ -ութերորդական 1 16 -տասնվեցերորդական —

 3. Ով է շուտ ծնվել , ով `շատ ապրել: Արիստոտել 384-322 Պյութագորաս 570-500 Պլուտոն 46-127 81 տարի 70 տարի 62 տարի

 4. Ժամանակային ուղիղ • Գիրք «Սկիզբ», Հին Հունաստան, մ.թ.ա. III դար • Թվերի տեսություն, Հին Հունաստան, մ.թ.ա. VI դար • Տասնորդական կոտորակներՉինաստան III դար • Բաժինների և համեմատությունների տեսություն, Հին Հունաստան, մ.թ.ա. VI դար . • Հաշվարկման տասնորդական համակարգ Արևելքի երկրներIX դար Քանի դար առաջ է տեղի ունեցել այս դեպքերը: Համամատել « ժամանակային ուղիղը » կոորդինատային ուղղի հետ:

 5. -4 -3 -2 -1 0 1 3 -5 2 Ժամանակային ուղիղ Հաշվարկման տասնորդական համակարգ, Արևելքի երկրներ Թվերի տեսությունՀին Հունաստան Բաժինների և համեմատությունների տեսություն Հին Հունաստան Տասնորդական կոտորակ Չինաստան Գիրք «Սկիզբ» VI в. до н. э. IV в. до н. э. III в. до н.э. IX в. III в. IX 4 2 0

 6. Կոորդինատային ուղիղ • Հաշվարկման սկիզբ • Միավոր հատված • Ուղղություն • Հորիզոնական ուղիղ • Ուղղահայաց ուղիղ 6 4 2 0 -2 - 4 -6

 7. В А С В А С В А С Ամբողջի և նրա մասերիհամեմատություն 1. Ինչ բան է համեմատությունը Մաթեմատիկայի մեջ համեմատություներ կոչվում են (լատ. proportio) երկու հարաբերությունների հավասարությունը: a : b = c : d. 2. Ինչ է «ոսկե հատումը » 3. Ինչպես կարող ենք հատվածը բաժանել երկու մասի АВ ուղիղը կարելի է բաժանել երկու մասի հետևյալ կերպ` • Երկու հավասար – АВ : АС = АВ : ВС; • Երկու ոչ հավասար մասերի ցանկացած հարաբերությամբ (այդպիսի բաժանումը համեմատություն չէ); • Այնպիսի բաժանում երբ АВ : АС = АС : ВС. Վերջինս հենց անվանում ենք ոսկե բաժանում ,կամ ներդաշնակ համամասնությամբ հատում Ф=0,618…=5/8.

 8. Հետազոտել «ոսկե հատումով» ճարտարապետական կառույցներ • Աշխատանք զույգերով: • Յուրաքանչյուր զույգ լուսանկարի վրա կատարում է անհրաժեշտ չափումներ որպեսզի գտնի «ոսկե հատումով» ճարտարապետական կառույցի դետալների մեջ: • Եզրակացություն` Տարբեր դարաշրջանների և տարբեր երկրների ճարտարապետական կառույցներում օգտագործվում է «ոսկե հատում» ,քանի որ ոսկե եռանկյան տեսքը հաճելի է աչքին:

 9. AC/AB=CB/AC AB=1 BE=1/2 AE=x+1/2 Ըստ Պյութագորասի թեորեմի 1+1/4=(x+1/2)2 Ոսկե եռանկյուն E D A B φ/1=(1- φ)/ φ φ2+ φ-1=0 Լուծելով ստանում ենք φ C BE=1/2AB ED=EB AC=AD 1- φ 0,38

 10. a : b = b : c եթեс : b = b : а. Ф=1,618

 11. 1:1,618=5:8, 5 սմ 1 1,618 8,09 սմ

 12. Որտեղ ենք հանդիպում ոսկե հատումը • Ճարտարապետության մեջ • Գեղանկար • Քանգակագործության մեջ • Բնության մեջ

 13. Ոսկե հատումը ճարտարապետության մեջ

 14. Քանգակագործության մեջ

 15. Գեղանկարչության մեջ

 16. Ոսկե հատումը մարդու մոտ

 17. Բնության մեջ

 18. Ինչպես գտնել ոսկե հատումը ճարտարապետության մեջ 3 4,8 а=12,5см, в=7,8см, а:в=12,5:7,8=1,61

 19. Պենտագրամմ) Պենտագրամմ (հուն. pentagrammon, от pente հինգ և gramma — ուղիղ). Պենտագրամմ կառուցելու համար հարկավոր է կառուցել հավասարակողմ հնգանկյուն բազմանկյուն միացնել գագաթները այսինքն տանել անկյունագծերը: Սա տարածված է որպես մոգական նշան: Պյութագորասի դպրոցի մուտքը զարդարված է այս նշանով:

 20. Տնային աշխատանք • Գտնել պենտագրամմի ոսկե հատումը. • Ձեր բնակարանում , սենյակում ձեր ինտերերի, շրջապատող առարկաների մեջ գտնել ոսկե հատում, և կատարել սխեմատիկ նկար , հաշվիր և ձևակերպիր այն:

 21. Քո տրամադրությունը Համեմատիր լիմոնի և մանդարինի համերը