rugalmasan gyazott vasbeton lemezek tervez si k rd sei n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 64

Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései - PowerPoint PPT Presentation


 • 240 Views
 • Uploaded on

Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései. Móczár Balázs. Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései. Alapkérdések: Hogyan vesszük figyelembe a talajösszletet? Ágyazási tényezős eljárások (mai gyakorlat : AXIS VM  Winkler-ágyazás (ágyazási tényező)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései' - igor-higgins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Alapkérdések:
   • Hogyan vesszük figyelembe a talajösszletet?
      • Ágyazási tényezős eljárások (mai gyakorlat : AXIS VM  Winkler-ágyazás (ágyazási tényező)
      • Végeselemes modellezés (jellemzően felkeményedő talajmodell) – 2D vagy 3D
   • A vasbeton lemez merevségének szerepe
   • Az épület merevségének a szerepe
   • A lemez + épület merevségének a szerepe
   • Az előterhelés hatása
   • Az építési ütem, terhelési lépcsők hatása (konszolidáció)
slide3
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Talpfeszültséget befolyásoló tényezők:
   • A terhelő alaptest tulajdonságai:
    • az alaptest merevségétől
    • az alapokra helyezett egész építmény merevségétől
    • az alapozás síkjának térszín alatti mélységétől
    • az alaptest nagyságától (szélességétől)
    • az alaptest alakjától.

(Folytatás…)

slide4
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Talpfeszültséget befolyásoló tényezők:
   • A talaj tulajdonságaitól:
    • a talaj szemcsés vagy kötött voltától (feszültség koncentrációs tényezőjétől), összenyomhatóságától és nyírószilárdságától
    • az összenyomhatóság és nyírószilárdság időleges változásaitól
    • a talaj homogenitásától, rétegzettségétől és oldalkitérési lehetőségeitől
    • a talajvíz állásától és ingadozási lehetőségeitől.
   • A terhelés és előterheléstől
    • a terhelés nagyságától
    • a terhelés eloszlási módjától
    • a terhelés támadási helyétől.
slide5
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Talpfeszültség-eloszlás végtelenül merev alaptestek alatt:
slide6
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Koncentrált erők hatása hajlékony lemeznél (a) és végtelen hajlékony lemeznél (b)
slide7
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Építménymerevség hatása a gyakorlatban (merev vasbeton doboz/keretszerkezet, laza darupálya)
slide8
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Talajtípusok hatása talpfeszültség-eloszlásra:
slide9
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Teher nagyságának hatása talpfeszültség-eloszlásra:
slide10
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Gyakorlatban alkalmazott négy alapeset:
slide11
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Alaplemez méretezési eljárások:
  • A talajsüllyedés-talpfeszültség kölcsönhatás figyelembevé-telérekidolgozott közelítő eljárások 4 csoportba sorolhatók:
     • végtelen merev gerenda alapján történő számítás
     • ágyazási tényezőn alapuló eljárás
     • rugalmas féltér alakváltozásán alapuló eljárás
     • kombinált módszer
slide12
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Végtelen merev gerenda alapján történő számítás:
   • A külső erőrendszer által előidézett besüllyedési vonal egyenes marad
   • Az alaptest alsó síkja elmozdulás után is sík marad és a talpfeszültségek nagysága egyenesen arányos az elfordulás mértékével, tehát trapéz alakú feszültségmegoszlás áll elő
   • A feltevés indokolt, ha az alaplemez tényleg igen merev, vagyis magassági méreteihez képest hossza és szélessége nem túl nagy
   • Ugyanez a helyzet igen rossz és erősen összenyomható talajoknál is
slide13
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
   • Ágyazási tényezőn alapuló eljárás:
 • Minél nagyobbak az oszlop, illetve faltávolságok, tehát minél rugalmasabb az alaplemez és minél szilárdabb az altalaj, annál egyenlőtlenebbek lesznek a talpnyomások,

és annál inkább gazdaságos

az alaplemez rugalmasságá-

nak figyelembevétele.

 • A módszerek kidolgozása:

Winkler, Zimmermann

elméletének kiterjesztésével

Hertz nevéhez fűződik.

slide15
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
     • Rugalmas féltér alakváltozásán alapuló eljárás
 • A valósághoz bizonyos értelemben közelebb álló ágyazási modell vezethető be a Kirchhoff-féle lemezelmélet segítségével.
slide17
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
   • Kombinált módszer
 • Az előző módszerek alkalmazása túlméretezéshez vezet. (talpfeszültség-eloszlások nem felelnek meg a merevségi viszonyoknak)
 • A módszerről röviden: az ágyazási tényezős és a rugalmas féltéren alapuló számítási módszerek kombinációja.
slide19
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
   • Süllyedésszámítás:
 • Összenyomódási modulus

segítségével.

 • Kompressziós görbe

segítségével

slide20
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek vizsgálata Plaxis 3D és Axis VM alapján – Polgár Zsuzsanna TDK munkája alapján.
 • A vizsgálatok célja:
   • Különböző talajtípusok
   • Talajmodellek
   • Modellmélység
   • Lemezvastagság
   • Igénybevétel-változások elemzése.
 • (Plaxis 3D → geotechnikai szoft. ;AxisVm→ szerkezettervező szoft.)
slide21
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Plaxis 3D vizsgálatok:
 • A kutatás alapját egy 32x32 m-es befoglaló méretű, földszint+7 szintes szimmetrikus elrendezésű, felszínen fekvő alaplemezzel készülő vasbeton vázas épület adja.
 • Az épület főbb geometriai méretei:
     • Szintmag.: 3 m
     • pil.raszt. táv.: 8 m
     • pil. km. : 40x40 cm
     • föd. vast. : 25 cm
     • alaplem. vast.: 40 cm (vált. param.)
slide22
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Dobozmodell jellemzői:
   • Szimmetria viszonyok miatt csak a rendszer negyedét szükséges modellezni;
   • Vízszintes értelemben 16 m az épület széleitől;
   • A dobozmodell mélységi értelemben történő lehatárolása vizsgálati szempont (süllyedések!)
slide23
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Modellben alkalmazott szerkezeti elemek:
   • Pillér-alaplemez ill. pillér-födém kapcs: merev befogás (nem változtatható paraméter)
 • Tehermodell:
   • Önsúly és hasznos terhek (felületen megoszló terhek –

3,5 ill. 4,0 kN/m2)

slide24
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Talaj paraméterek:
   • Homogén talajtest vizsgálata
 • Az egyes talajjellemzők konstansok. A nyírószil. paraméterek ill. térf. súly változása (akár 30%) az eredmény szempontjából elhanyagolható változást okoz (< 5%).
slide25
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Anyagmodellek:
   • Mohr-Coulomb (elsőrendű közelítéssel írja le a talajtömeg viselkedését, azaz a feszültség-alakváltozás görbét lineáris összefüggés jellemzi, ami 5 paraméter együtteséből áll elő):
     • E: rugalmassági vagy Young-modulus
     • u: Poisson-tényező
     • c: kohézió
     • ϕ: belső súrlódási szög
     • ψ: dilatációs szög (Jáky ajánlása alapján: ψ=ϕ-30°)
   • Az adatok megadásánál lehetőség nyílik arra, hogy a könnyebben mérhető összenyomódási modulus és a Poisson-tényező megadásával, a program automatikusan számítsa az ismert, rugalmas izotróp anyagokra vonatkozó Hooke-törvényből a rugalmassági modulust.
slide27
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Anyagmodellek:
   • Felkeményedő (hiperbolikus modellek közé tartozik és másodrendű közelítést alkalmazva írja le a rugalmas-képlékeny viselkedést, így képes figyelembe venni, hogy a nagyobb átlagos normálfeszültséggel terhelt talajzónák kisebb alakváltozást szenvednek, azaz merevebben viselkednek):
     • c: kohézió
     • ϕ: belső súrlódási szög
     • ψ: dilatációs szög (Jáky ajánlása alapján: ψ=ϕ-30°)
     • E50ref:a deviátor-feszültség 50%-ához tartozó húr modulus a drénezetttriaxiális vizsgálatnál
     • Eeodref: összenyomódási modulus (a referencia feszültség értékéhez tartozó érintő modulus az ödométeres vizsgálatnál)
     • Eurref: a tehermentesítés-újraterhelés folyamatához tartozó húr modulus
     • m: a kompressziós görbét leíró hatványfüggvény kitevője
slide28
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései

Felkeményedő talajmodell (HS) – PLAXIS – Kompressziós kísérletből

slide29
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései

Felkeményedő talajmodell (HS) – PLAXIS – Kompressziós kísérletből

slide31
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Modellel kapcsolatos egyéb jellemzők:
   • Talajvíz figyelembevétele nélküli számítás
   • Interface elemek:
     • Az interface-ek tömeg és vastagság nélküli modellelemek
     • Lehetővé teszik az egymással érintkező talaj és a szerkezeti részek ugyanazon feszültségek hatására bekövetkező (anyagtulajdonságaikból eredő) különböző elmozdulását egyazon helyen
     • Talaj nyírószilárdsági paramétereivel jellemzett interface elemek kerültek beállításra, így nincs lecsökkentve a falsúrlódás hatása a szerkezetek környezetében
slide32
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Végeselem háló:
 • Számítási lépések:
   • Kezdeti állapot; (térfogatsúlyból számított kezdeti fesz.)
   • Szerk. felépítése; (kis elmozdulások, rugalmas-képlékeny szám. módszer, időtényező figyelembevétele nélkül; Szerkezet teljes tömegének figyelembevételével)
   • Terhek hozzáadása
slide34
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Modellmélység szerepe:
   • Az alapsíkon fellépő többletfeszültség értéke: 84,09 kPa.
   • A többletfeszültség és a kezdeti hatékony feszültség 20, 25 és 50%-ával egyenértékű feszültségek mélységbeli lefutása
slide35
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Határmélységek különböző elméletek alkalmazásával
 • 20% hat. fesz. lehatárolás süllyedésszámítás eredményei
slide36
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Különböző modellmélységek vizsgálata: 5, 10, 15, 20 m mély dobozmodell. (MC és HS talajmodellek)
 • Süllyedések átlagértéke (PLAXIS 3D)
slide37
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Különböző modellmélységek vizsgálata: 5, 10, 15, 20 m mély dobozmodell. (MC és HS talajmodellek)
 • Süllyedések átlagértéke (PLAXIS 3D)

!

slide38
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Különböző modellmélységek vizsgálata: 5, 10, 15, 20 m mély dobozmodell. (MC és HS talajmodellek)
 • Süllyedések átlagértéke (PLAXIS 3D)

!

slide39
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Különböző modellmélységek vizsgálata: 5, 10, 15, 20 m mély dobozmodell. (MC és HS talajmodellek)
 • Süllyedések átlagértéke (PLAXIS 3D)
slide43
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Következtetések:
   • A határmélység hatása a relatív süllyedésekre elhanyagolható.
   • A határmélység az ABSZOLÚT süllyedésekre van hatással.

(További számítások: 15 m mélységű dobozmodell)

   • Talaj összenyomódási modulusának hatása:
      • kavics → agyag … teher szétosztása („szétkenése”)

fesz. csúcsok csökkenése

slide44
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Igénybevételek:

(Talajmodell hatása elhanyagolható)

slide45
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései

(Modellmélység hatása elhanyagolható)

slide48
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • AXIS VM modell

felvétele

 • Pillér-lemezek kapcsolata (beállítási lehetőség: félmerevkapcs. – összehasonlítás miatt merev)
slide49
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Tehermodell (teherkombinációk, 1.0 szorzóval)

(Plaxis modellel azonos)

slide50
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Ágyazás felvétele (Winkler):
   • Ágyazási tényező értékei különböző közelítő módszerek alapján
   • Axisfeljesztők ajánlása: széleken 2×, sarkokban 4× ágyazási tényező; szélső sávban 1,6×, a belső részeken 0,8.
slide51
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Ágyazás felvétele (Winkler szerint):
   • Ágyazás felvétele a plaxisszámítás alapján kalibrált modellel:

!

slide52
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Lemezvastagság hatásának vizsgálata (merevség):

PLAXIS modell

eredményei

(40 és 60 cm

vastag lemez)

slide53
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Lemezvastagság hatásának vizsgálata (merevség):

PLAXIS modell

eredményei

(80 és 100 cm

vastag lemez)

slide54
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Lemezvastagság hatásának vizsgálata (süllyedések változása):

PLAXIS modell

eredményei

(homokos kavics

és agyag esetén)

slide55
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Talpfeszültség-eloszlás:

PLAXIS modell

eredményei

slide56
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Ágyazási tényező eloszlása:

PLAXIS modell

eredményei

(származtatott értékek)

slide57
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Megállapítható, hogy
   • mivel a süllyedések és talpfeszültségek lefutása gyakorlatilag azonos, az ágyazási tényező eloszlása is megegyezik ezekkel
   • az eloszlás a négy különböző talajra azonosnak tekinthető, eltérés csak az értékek nagyságában jelentkezik.
   • az igen hajlékony 40 cm-es alaplemeztől eltekintve az ágyazási tényező értéke egy adott talaj esetén nem függ az alaplemez vastagságától
   • a javított Winkler-féle ágyazási eloszlással ellentétben az ágyazási tényező értéke alaplemez szélső szűk tartományát kivéve konstansnak tekinthető
   • a szemcséstől a kötött talajok felé haladva a szélső és belső tartomány közötti ágyazási tényező arány egyre nagyobb
   • a szélső és a belső tartományra vonatkozó konstans érték aránya a következőképpen alakul a kétféle talajmodell szerint
slide58
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Nyomatéki igénybevételek az alaplemezben lemezközépen (Plaxis)
slide59

Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései

 • Nyomatéki igénybevételek az alaplemezben lemezközépen (AXIS)

Közelítő (Winkler)

Ágyazással

-40 cm lemezzel

(homokos kavics)

Plaxis alapján

„pontos” ágyazással

-40 cm lemezzel

(homokos kavics)

slide60
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • A nyomatéki eloszlást tekintve a hajlékony (40 cm) és a merev (100 cm) alaplemez esetén ugyanazok figyelhetők meg a Plaxis és az AXIS eredmények összehasonlításával:
    • a negatív nyomatékok Axis VM modellből kapott értéke jelentősen nagyobb mindkét esetben, mint a PLAXIS modellből kapottak
    • a pontosabb ágyazattal kapott pozitív nyomatékok nagyon jól visszaadják a PLAXIS-eredményeket
    • a közelítő (javított Winkler-) ágyazat a szélső mezőben túlbecsli, a középső mezőben pedig jelentősen alulbecsli a pozitív nyomatékok értékét
slide61
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Talajmerevség hatásának eltérése a két modell esetén
 • Lemezvastagság hatása a födém igénybevételekre (Plaxis-homok):

(A lemezvastagság hatása mér az 1. szinten is minimális; a 7. emelet szintjén már teljesen eltűnik.)

slide62
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Összefoglalás:
    • a talaj és szerkezet együttes viselkedését a talaj oldaláról alapvetően az alakváltozási paraméterek határozzák meg, a nyírószilárdsági paraméterek hatása nem jelentős;
    • a „Mohr-Coulomb”és a „felkeményedő” talajmodell eltérései az átmeneti és kötött, azaz kisebb összenyomódási modulussal rendelkező talajok esetén jelentkeznek: ezeknél a talajtípusoknál már jelentős szerepe van a mélyebben fekvő talajtömeg merevebb viselkedése figyelembe vételének, azaz az irreálisan nagy süllyedések elkerülése érdekében a „felkeményedő” talajmodell alkalmazása javasolt ;
    • a modellmélységnek a talajtípustól függetlenül nincs hatása a relatív süllyedésekre, viszont az abszolút süllyedéseket jelentősen befolyásolja;
    • az alaplemezben ébredő fajlagos nyomatéki igénybevételek alakulásában nincs jelentős szerepe a választott talajmodell típusának;
    • a modellmélység szerepe az igénybevételek szempontjából talajtípustól függetlenül elhanyagolható mértékű, ugyanis az igénybevételt okozó relatív süllyedések a modellmélység változtatásával is közel állandóak;
    • végeselemes módszerrel számított átlagsüllyedések minden esetben nagyobbak, mint a közelítő módszerrel kapottak;
    • a PLAXIS szoftverrel és a Winkler-féle javított ágyazási tényezős módszerrel kapott átlagos ágyazási tényező jó egyezést mutat szemcsés és átmeneti talajokra, viszont a kötött talajok esetén a PLAXIS szoftverrel jelentősen kisebb ez az érték
    • kisebb összenyomódási modulussal rendelkező talajok esetén jelentősen kisebbek a relatív süllyedések, a talaj szétosztja a koncentrált terhekből adódó többletfeszültségeket
 • egyre merevebb alaplemez esetén egyre csökken a koncentrált terhelésből származó relatív süllyedések nagysága, a süllyedéseloszlás egyre jobban megközelíti a tisztán megoszló teherrel terhelt lemezekre jellemző alakot
 • a talpfeszültség a lemezszélen csak egy szűk tartományban növekszik meg, a javított Winkler-ágyazatnál feltételezett ¼-től eltérően csak a lemez szélességének 1/16-ában figyelhető meg fokozatos talpfeszültség-növekedés
 • az ágyazási tényező eloszlása független a talaj típusától, annak szerepe csak az ágyazási tényező abszolút értékében van
 • az igen hajlékony alaplemeztől eltekintve az ágyazási tényező értéke egy adott talaj esetén nem függ az alaplemez vastagságától
 • a javított Winkler-féle ágyazási eloszlással ellentétben az ágyazási tényező értéke alaplemez szélső szűk tartományát kivéve konstansnak tekinthető
 • a szemcséstől a kötött talajok felé haladva a szélső és belső tartomány közötti ágyazási tényező aránya a következőképpen alakul:
 • hajlékony lemezek esetén az igénybevételek lefutása a talajtípustól függetlenül alakul
 • a lemez merevségének növelésével a szemcsés és kötött talajokon fellépő igénybevételek nagysága egyre inkább eltér egymástól, a kötött talajokon nagyobb negatív, viszont kisebb pozitív igénybevételek keletkeznek, azaz a nyomatéki ábra alakját megtartva tolódik a negatív nyomatékok irányába
 • a lemezvastagság növelésével az igénybevételek nagysága is növekszik
 • a süllyedések eloszlása azonos a pontosított ágyazattal felépített Axis VM modellel és a PLAXIS modellel
 • a javított Winkler-ágyazat jelentősen alulbecsli a lemez széléhez közelebb eső lemezsáv süllyedéseit
 • PLAXIS szoftverrel minden esetben nagyobb elmozdulások adódnak, mint az Axis VM szoftverrel
 • a negatív nyomatékok Axis VM modellből kapott értéke jelentősen nagyobb, mint a PLAXIS modellből kapott
 • a közelítő (javított Winkler-) ágyazat a szélső mezőben túlbecsli, a középső mezőben pedig jelentősen alulbecsli a pozitív nyomatékok értékét
 • Axis szoftverben kisebb mértékben érvényesül a talaj alakváltozó-képességének hatása az igénybevételekre
 • a lemezvastagságnak nincs jelentős hatása a födémek igénybevételeire
slide63
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Összefoglalás:
    • PLAXIS szoftverrel és a Winkler-féle javított ágyazási tényezős módszerrel kapott átlagos ágyazási tényező jó egyezést mutat szemcsés és átmeneti talajokra, viszont a kötött talajok esetén a PLAXIS szoftverrel jelentősen kisebb ez az érték
    • kisebb összenyomódási modulussal rendelkező talajok esetén jelentősen kisebbek a relatív süllyedések, a talaj szétosztja a koncentrált terhekből adódó többletfeszültségeket
   • egyre merevebb alaplemez esetén egyre csökken a koncentrált terhelésből származó relatív süllyedések nagysága, a süllyedéseloszlás egyre jobban megközelíti a tisztán megoszló teherrel terhelt lemezekre jellemző alakot
   • a talpfeszültség a lemezszélen csak egy szűk tartományban növekszik meg, a javított Winkler-ágyazatnál feltételezett ¼-től eltérően csak a lemez szélességének 1/16-ában figyelhető meg fokozatos talpfeszültség-növekedés
   • az ágyazási tényező eloszlása független a talaj típusától, annak szerepe csak az ágyazási tényező abszolút értékében van
   • az igen hajlékony alaplemeztől eltekintve az ágyazási tényező értéke egy adott talaj esetén nem függ az alaplemez vastagságától
   • a javított Winkler-féle ágyazási eloszlással ellentétben az ágyazási tényező értéke alaplemez szélső szűk tartományát kivéve konstansnak tekinthető
slide64
Rugalmasan ágyazott vasbeton lemezek tervezési kérdései
 • Összefoglalás:
   • hajlékony lemezek esetén az igénybevételek lefutása a talajtípustól függetlenül alakul
    • alemez merevségének növelésével a szemcsés és kötött talajokon fellépő igénybevételek nagysága egyre inkább eltér egymástól, a kötött talajokon nagyobb negatív, viszont kisebb pozitív igénybevételek keletkeznek, azaz a nyomatéki ábra alakját megtartva tolódik a negatív nyomatékok irányába
   • a lemezvastagság növelésével az igénybevételek nagysága is növekszik
   • a süllyedések eloszlása azonos a pontosított ágyazattal felépített Axis VM modellel és a PLAXIS modellel
   • a javított Winkler-ágyazat jelentősen alulbecsli a lemez széléhez közelebb eső lemezsáv süllyedéseit
   • PLAXIS szoftverrel minden esetben nagyobb elmozdulások adódnak, mint az Axis VM szoftverrel
   • a negatív nyomatékok Axis VM modellből kapott értéke jelentősen nagyobb, mint a PLAXIS modellből kapott
   • a közelítő (javított Winkler-) ágyazat a szélső mezőben túlbecsli, a középső mezőben pedig jelentősen alulbecsli a pozitív nyomatékok értékét
   • Axis szoftverben kisebb mértékben érvényesül a talaj alakváltozó-képességének hatása az igénybevételekre
   • a lemezvastagságnak nincs jelentős hatása a födémek igénybevételeire