slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ยินดี ต้อนรับ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ยินดี ต้อนรับ

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 28
Download Presentation

ยินดี ต้อนรับ - PowerPoint PPT Presentation

ignatius-leonard
238 Views
Download Presentation

ยินดี ต้อนรับ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ยินดีต้อนรับ

 2. บรรยายสรุป การตรวจราชการประจำปี 2555 ตำรวจภูธรภาค 1 สภ.ลำสนธิ www.chaibadancrime.com Brief document 30 th Jul.2012

 3. ขอต้อนรับ พล.ต.ต.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร รอง ผบช.ภ.1 และคณะ ด้วยความยินดียิ่ง

 4. พ.ต.อ.วสันต์ บุญเจริญ รอง ผบก. / รองหัวหน้าคณะฯ

 5. พ.ต.ท.อภิณ์รัตน์ สารากรบริรักษ์ รอง ผกก.สส.รรท.ผกก.สภ.ลำสนธิ ผู้บรรยายสรุป

 6. สภ.ลำสนธิ

 7. อาณาเขต - เขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อ อ.ภักดีชุมพล จว.ชัยภูมิ ทิศใต้ ติดต่อ อ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อ อ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อ อ.เทพสถิต จว.ชัยภูมิ และ อ.สีคิ้ว จว.นครราชสีมา

 8. สภาพทั่วไป พื้นที่อำเภอลำสนธิ พื้นที่ 447 ตร.กม. 6 ตำบล 49 หมู่บ้าน พื้นที่เขตป่าสงวน และเกษตรกรรม ที่ราบสูงสลับภูเขา เป็นประตูสู่ภาคอีสาน 2 เส้นทาง 205 / 2256 ห่างจาก กทม. 230 ก.ม. ห่างจากตัวจังหวัด 130 ก.ม. ประชากร 90% ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชากร 26,202 คน 8,000 ครัวเรือน ประชากรแฝง ประมาณ 100 คน กำลังตำรวจสัญญาบัตร ประทวน 58 นาย ตำรวจ 1 นาย รับผิดชอบ ต่อประชากร 452 คน / ต่อพื้นที่ 7.7 ตร.กม.

 9. 6 ตำบล เขตการปกครอง กุดตาเพชร เขารวก ลำสนธิ หนองรี ซับสมบูรณ์ เขาน้อย ประชากร 26,202 คน

 10. สภ.ลำสนธิ เดิมเป็นที่พักสายตรวจของ สภ.ชัยบาดาล • เป็น สภ.ต.หนองรี • 2532 เป็น สภ.ต. มี สว.เป็นหน. • 2534 เป็น สภ.กิ่ง อ. • 2540 เป็น สภ.อ.มี รอง ผกก.เป็น หน. • 2545 เป็น สภ.อ.มี ผกก.เป็น หน.

 11. สถานภาพกำลังพล อัตราอนุญาต ตัวคนจริง ขาด สัญญาบัตร 18 12 6 ประทวนฯ 78 4632 รวม 96 58 38 หมายเหตุ ชั้นสัญญาบัตรไปช่วยราชการ 3 นาย ประทวน 3 นาย คงเหลือ 52 นาย

 12. สถานภาพกำลังพล สัญญาบัตร ผกก. – รอง ผกก.ป. – รอง ผกก.สส. สวป. – สว.สส. ไปช่วยราชการ ภ.จว.ลพบุรี สว.อก. ช่วยราชการ พงส.ฯ สภ.บ้านกุ่ม นายตำรวจใหม่ สอบได้บรรจุ 3 นาย นายตำรวจ รุ่น 53 ปี จำนวน 7 นาย ตำรวจชั้นประทวน จำนวน 39 นาย

 13. สถานที่สำคัญ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี ปรางค์นางผมหอม / ตีคลี เส้นทางรถไฟสาย ลำนารายณ์ – เขาพังเหย – บัวใหญ่ อุโมงค์รถไฟรอดเขาพังเหย 1 ใน 7 อุโมงค์รถไฟรอด แนวเทือกเขาพังเหยกั้นเขตแดน ประตูสู่ภาคอีสาน เส้นทาง สาย 205 และ 2256

 14. คดีอาญาประจำพื้นที่ • คดีความผิดทางเพศ • คดียาเสพติด

 15. จุดล่อแหลมอาชญากรรม ร้านสะดวกซื้อ ปั้ม ปตท.หนองรี ธนาคารกสิกรไทย

 16. คดีที่น่าสนใจในพื้นที่คดีที่น่าสนใจในพื้นที่ -ความผิดเกี่ยวกับเพศ ข่มขืน กระทำชำเรา พรากผู้เยาว์ จากบุคคลรู้จัก และในครอบครัว -คดีเด็ก เยาวชน เป็นผู้กระทำผิด

 17. สถิติคดีอาญา สถิติคดีอาญา ปีละประมาณ 150 คดี ถึง 200 คดี คดีที่จับ เป็นคดีกลุ่มที่ 5 ประมาณ 100 คดี นอกนั้น เป็นคดีที่เกิดขึ้น ในกลุ่มที่ 2 คดีทำร้ายร่างกาย และเพศ รองลงมาคดีกลุ่มที่ 3 ประทุษร้ายต่อทรัพย์ประเภทลักทรัพย์ และคดีกลุ่มที่ 4 คือ พวกยักยอก ฉ้อโกง คดีอาญากลุ่มที่ 1 อุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ ไม่ค่อยเกิด หากเกิด ก็เป็นเรื่องที่มีสาเหตุมาจากความโกรธแค้นเป็นการส่วนตัว อาวุธที่ใช้พวกมีดพก มีดดาบ มีดตัดอ้อย ไม่ใช้อาวุธปืนที่ร้ายแรง

 18. สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม เปรียบเทียบปีปฏิทิน เดือน มกราคม - กรกฎาคม

 19. สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม เปรียบเทียบปีงบประมาณ 54-55 ห้วง ตุลาคม – กรกฎาคม 9 เดือน กลุ่ม/ปีงบ 2554 2555 เพิ่ม+ ลด- เกิด จับ เกิด จับ 1 3 2 - - -3 2 7 4 9 7 +2 3 2 1 137 +11 4 1 1 12 12 +10 5 ราย/คน 88 1266698 -22

 20. หมายจับ / คดีค้างเก่า ในรอบ 11 ปี 2545 - 2555 ยอด 195 หมาย จับแล้ว 170 หมาย คงเหลือ 25 หมาย

 21. หมายเหตุ ปี 2545 จำนวน 1 หมาย จับได้ / ปี 2549 จำนวน 12 หมาย จับได้ จำนวนทั้งหมด 195 หมาย จับได้ 170 คงเหลือ 25 หมาย หรือ 13 %

 22. การจับกุมคดีค้างเก่า / หมายจับ คดีค้างเก่า ตามหมายจับ รวม 25 ราย

 23. งานพัฒนา IT โครงการ POLIS การฝากขังระบบทางไกลผ่านจอภาพ การดำเนินการ ด้าน WEBSITE ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน + ช่วยเหลือประชาชน

 24. ด้านการช่วยเหลือ รับใช้ประชาชน นอกเหนือจากให้บริการ รับใช้ในพื้นที่ ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาชน การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย แนะนำ ร้องเรียน ร้องทุกข์ ทั่วประเทศ ทาง www.chaibadancrime.com ในนาม สภ.ลำสนธิ จว.ลพบุรี

 25. ปัจจุบัน สภ.ลำสนธิ เป็นที่รู้จักในโลกไซเบอร์ CYBER WORLD ก็จะพบกับข้อมูลทั่วไป รวมทั้งบทความเกี่ยวกับ อาชญากรรม และกฎหมายในชีวิตประจำวัน การประชาสัมพันธ์ การให้บริการประชาชน

 26. ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง กำลังพล ไม่อยากอยู่ ย้ายไป - มา ยานพาหนะ ระยะทาง น้ำมันฯ พนักงานสอบสวน - ชั้นประทวน

 27. แนวทางการแก้ไขปัญหา กำลังพล ใช้กำลังพลที่มีน้อย ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด งานสอบสวน รอง ผกก.สส. เข้าเวรสอบสวนช่วย พงส. สิ่งอุปกรณ์ สัมพันธ์กับ สภ.ข้างเคียง หรือ สภ.อื่น ๆ

 28. จบ การบรรยายสรุป