Národní jazyk - PowerPoint PPT Presentation

z kladn kola karvin nov m sto t dru by 1383 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Národní jazyk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Národní jazyk

play fullscreen
1 / 9
Národní jazyk
61 Views
Download Presentation
ignatius-dayton
Download Presentation

Národní jazyk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Základní škola Karviná – Nové Město tř. Družby 1383 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_028_6TR_CJ Autor: Mgr. Renata Stalová Národní jazyk

  2. CZ.1.07/1.4.00/21.3526 – EU Peníze školám METODICKÝ LIST VÝUKOVÉHO MATERIÁLU

  3. Člověk se vyvíjel postupně. Dnešní typ člověka se začal utvářet přibližně před 40 000 lety. Předchůdci člověka se nejdříve dorozumívali zvuky, z kterých se za dlouhou dobu vyvinula řeč. Řeč neslouží pouze k dorozumívání, ale i k vytváření představ a pojmů, k myšlení, vyjádření pocitů, přání, obav. Národní jazyk

  4. Na světě je několik tisíc jazyků. Příslušníci českého národa se dorozumívají českým jazykem, je to tedy národní jazyk. Český jazyk vznikl ze společného základu všech slovanských jazyků, tzv. praslovanštiny. Slovanské jazyky: a)západoslovanské – čeština, slovenština, polština, lužičtina Národní jazyk

  5. b)východoslovanské – ruština, běloruština, ukrajinština c)jihoslovanské – slovinština, srbochorvatština, makedonština, bulharština Národní jazyk spisovný jazyk – je stejný na celém území, píší se jím knihy, časopisy, noviny, je vyučovacím jazykem ve školách, používá se na úřadech Národní jazyk

  6. nespisovné útvary – dělí se podle území, nebo podle společenského prostředí, kde se používají a)nářečí – jsou rozšířené jen na části území a používají se k dorozumívání. Postupně se nářeční rozdíly zmenšovaly a vznikaly tak nadnářeční útvary – obecná hanáčtina, obecná laština. Na území Čech vznikla obecná čeština, která patří k nejrozšířenější formě dorozumívání na českém území. Národní jazyk

  7. b)slang – je mluva určité zájmové skupiny lidí, která se používá v pracovním prostředí – např. slang železničářský, sportovní c)argot – používá se k utajení obsahu sdělení, např. vězeňská mluva Národní jazyk

  8. 1. Jak se dorozumívali předchůdci člověka? 2. Z čeho vznikl český jazyk? 3. Jaké 3 skupiny slovanských jazyků rozlišujeme? 4. Kde se používá spisovný jazyk? 5. Co patří k nespisovným útvarům? ÚKOLY

  9. 1. Jak se dorozumívali předchůdci člověka? Předchůdci člověka se dorozumívali zvuky. 2. Z čeho vznikl český jazyk? Český jazyk vznikl z praslovanštiny. 3. Jaké 3 skupiny slovanských jazyků rozlišujeme? Rozlišujeme jazyky západoslovanské, východoslovanské a jihoslovanské. 4. Kde se používá spisovný jazyk? Píší se jím knihy, časopisy, noviny, používá se ve škole, na úřadech. 5. Co patří k nespisovným útvarům? K nespisovným útvarům patří nářečí, slang a argot. řešení