Cwis Atebion Cywir - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cwis Atebion Cywir PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cwis Atebion Cywir

play fullscreen
1 / 15
Cwis Atebion Cywir
175 Views
Download Presentation
ifeoma-santiago
Download Presentation

Cwis Atebion Cywir

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Cwis • Atebion Cywir

 2. Rwyt yn cael dy eni gyda chalon? ANGHYWIR CYWIR

 3. Rwyt yn cael dy eni gyda phen? ANGHYWIR CYWIR

 4. Rwyt yn cael dy eni gydag ymennydd? ANGHYWIR CYWIR

 5. Rwyt yn cael dy eni gyda hawliau? ANGHYWIR CYWIR

 6. Rwyt yng Nghymru? ANGHYWIR CYWIR

 7. Mae Llywodraeth Cymru am adael i ti wybod am dy hawliau ANGHYWIR CYWIR

 8. Mae dy hawliau wedi eu hysgrifennu mewn cytundeb â arwyddwyd gan bron bob gwlad ar ein planed ANGHYWIR CYWIR

 9. Fe wnaethom ni (y DU) ei arwyddo dros 20 mlynedd yn ôl ANGHYWIR CYWIR

 10. Fe’i galwyd yn Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn CCUHP ANGHYWIR CYWIR

 11. Mae ar gyfer pob person yn y byd sydd dan 18 mlwydd oed ANGHYWIR CYWIR

 12. Does dim digon o bobl yn gwybod ei fod yn bodoli ANGHYWIR CYWIR

 13. Ac mae hynny’n ANGHYWIR ANGHYWIR CYWIR

 14. Ond gallwn gymryd y prawf hwn a’i basio ymlaen ANGHYWIR CYWIR

 15. A gallwn oll ei gael yn well 100% • CYWIR