kokkolan koululaitos 2012 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kokkolan Koululaitos 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Kokkolan Koululaitos 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Kokkolan Koululaitos 2012. ”Yhteiskunnan on haluttava kaikille lapsilleen sitä, mitä paras ja viisain vanhemmista haluaa omalle lapselleen” John Dewey, 1899. Koululaitos 2012 - taustaa. 1998 hyväksytty koululaitos 2005 ohjelma

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kokkolan Koululaitos 2012' - ifeoma-morris


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kokkolan koululaitos 2012

Kokkolan Koululaitos 2012

”Yhteiskunnan on haluttava kaikille lapsilleen sitä, mitä paras ja viisain vanhemmista haluaa omalle lapselleen”

John Dewey, 1899

koululaitos 2012 taustaa
Koululaitos 2012 - taustaa
 • 1998 hyväksytty koululaitos 2005 ohjelma
 • Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisohjelma 2003-2008 (Valtioneuvoston hyväksymä)
 • Toimintapoliittinen ohjelma varhaiskasvatuksen kehittämiseksi 2003 (sosiaali- ja terveysministeriö)
 • Vuoteen 2008 voimassa väliaikainen lakimuutos varhaiskasvatuksen siirtämisestä opetustoimeen. Päätökset mahdollisista siirroista kuntatasolla
 • Palvelurakenneuudistus 2005 - (valtioneuvosto)
 • Kokkolan seutukunnan strategia
 • Kokkolan kaupungin strategia
 • Anne Konun hyvinvointimalli
 • Uudistetut opetussuunnitelmat esi- ja perusopetus, lukio
koululaitos 2012 taustaa1
Koululaitos 2012 – taustaa

Muuttunut toimintaympäristö

 • valtakunnalliset koulutointa koskevat muutosvaateet
 • kuntien aluekeskusohjelmat
  • Kokkolan kaupunki on yhä enemmän suomenkielinen paikkakunta, jonka vuoksi sekä kaksikieliset ratkaisut että suuntautuvuus ruotsinkieliseen rannikkoseutuun on perusteltua palveluista päätettäessä
 • kaksikielisyys:
  • opetustoimen ratkaisut perustuvat yksikielisyyteen
  • kaksikieliset opetuspalvelut
 • sosiaalisen kasvun kehitys
  • oppilaat tarvitsevat entistä enemmän erilaista tukea oppimiseensa
 • kansainvälisyys
 • opetussuunnitelmauudistukset
 • muuttunut opettajuus
 • oppilaalla on oikeus omien edellytystensä mukaisiinoppimisjärjestelyihin
koululaitos 2012 taustaa2
Koululaitos 2012 - taustaa

Väestölliset muutokset

Kokkolan kaupungin väestömuutos on kääntynyt myönteiseksi. Vähäisen syntyvyyden enemmyyden lisäksi kaupungin muuttovoitto on positiivinen.

Oppilaiden määrä on kasvanut ennakoitua nopeammin. Kaupunki on kaavoittanut uutta asuntotuotantoa ennätyksellisesti. Maanhankinnasta johtuen kasvu kohdistuu vain muutamille alueille. Nämä potevat merkittävää tilanpuutetta.

Perusturvan (esiopetus ja päivähoito) ja koulutoimen sekä valtakunnallisesti päätetyn koululaisten iltapäivähoidon järjestämisen vaikutukset ovat merkinneet koulukiinteistöjen käyttöasteen kasvua. Kiinteistöt ovat lähes tasapuolisesti koko kaupungin alueella täyskäytössä vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.

koululaitos 2012 taustaa3
Koululaitos 2012 - taustaa

Tilastoja / ennusteita

Väestöennusteet vuoteen 2020

Oppilasennusteet

 • -         koko kaupunki
 • -         suomenkielinen ja ruotsinkielinen opetus (erikseen)
 • -         koulukohtaiset ennusteet (perustuu kpgin väestöennusteeseen ja asuntotuotanto-ohjelmaan) 
 • -         kokonaisväestö
 • -         lapset ja nuoret

- kieliryhmien väliset erot ja kehittymisnäkymät (kokonaismäärinä ja lähikoulujen alueilla)

koululaitos 2012 taustaa4
Koululaitos 2012 - taustaa

Kouluverkko

 • millaisen kouluverkon Kokkola tarvitsee (väestön, kielen, opetusjärjestelyjen, kaupungin kehitysnäkymien perusteella)
 • kouluverkon ratkaisuehdotuksia vaihtoehtoisin perustein (periaate: mikä toteuttaa lapsen ja perheiden tarpeet parhaiten; varhaiskasvatuksen asema, yhtenäinen perusopetus, kaksi- yksikielisiä kouluja, varhaiskasvatuksen- ja alkuopetuksen yksiköitä)

Perusopetuksen yhteistoiminta-alueet

Opetuslaadut kunta- ja koulukohtaisesti

Opetus- ja muu henkilökunta

 • opettajat ja opettajan työn kuva (varhk. –2, 1/2/-9, suositeltavat pätevyydet, muut opetusta antavat tahot; myös ostopalvelut, kokonaistyöaika joko valtakunnallisena ratkaisuna tai paikallisesti sovittuna)
 • opetusta avustava henkilöstö (erityisen tuen henkilökunta, varhainen havainnointi ja puuttuminen/huolenharmaa sekä korjaava toiminta, jossa nuorisotyöntekijät, kuraattorit ja psykologit, terveydenhuoltohenkilöstö, poliisi, perusturva, erityisopettajat, osallisuus, jossa 3. sektori, kodit)
koululaitos 2012 taustaa5
Koululaitos 2012 - taustaa

Täydennyskoulutus ja työkyvyn ylläpitäminen

Hallinto ja johtaminen

 • poliittinen päätöksenteko (yksi kaksikielinen ltk, joka jakaantuu kolmeen kaksikieliseen osastoon/varh.kasvatus- alkuopetus, perusopetus, toisen asteen koulutus, delegoitua toimivaltaa yhteistoiminta-alueiden johtokunnille, koulukohtaiset vanhempainyhdistykset)
 • viranhaltijajohtaminen (johtava yhteistoiminta-alueen rehtori, koulukohtaiset rehtorit, toimivallan laajennus sisältämään talousvastuun, tuntikehysmäärittelyt poistetaan)

Seutuyhteistyö perusopetuspalvelujen tuottamisessa

 • opetussuunnitelmat, aihekokonaisuudet, täydennyskoulutus, oppilashuollolliset palvelut, erityisen tuen palvelut, kyyditys, materiaalipalveluja, hallinnollisia palveluja
koululaitos 2012 taustaa6
Koululaitos 2012 -taustaa

LUKIO JA MUU 2. ASTEEN KOULUTUS

 • Koulutuksen järjestämisen perusteet
 • Arvio opiskelijamäärien kehittymisestä
 • Yleissivistävä lukioverkko
 • Opetusjärjestelyt
  • paikallisesti
  • seutulukio (opetusta paikkakunnilla, joilla ei ole lukiota nyt)
  • maakuntalukio (lukioyhteistyö, etä- ja virtuaaliopetus)
  • rannikkolukio (ruotsinkielinen)
  • opiskelu ei läsnäolevana
 • Ammatillinen toinen aste ja lukio
 • Opetus- ja muu henkilökunta
 • Täydennyskoulutus ja työkyvyn ylläpitäminen
 • Hallinto ja johtaminen
  • omistajaratkaisusta johtuen joko koulutuslautakunta ja toisen asteen koulutuksen osasto sekä lukiokoulutuksen kaksikielinen johtokunta tai koulutusyhtymän hallinnossa
  • johtava rehtori ja kaksi rehtoria (amm.-aikuislukio ja ruotsinkielinen lukiokoulutus), tuntikehysjärjestelmä lopetetaan, taloudelliseen vastuuseen perustuva yksikön johtaminen
 • Seudullinen, maakunnallinen, valtakunnallinen yhteistyö
koululaitos 2012 suunnitelman laadinta
Koululaitos 2012 – suunnitelman laadinta
 • Suunnitelma laaditaan laajaa yhteistoiminnallisuutta käyttäen. Se toteutetaan seminaarein ja työyksiköiden omin käsittelyratkaisuin.
 • Ohjelma on käynnistetty syksyllä 2005. Sitä ovat seuranneet rehtorikokoukset ja – seminaarit sekä lautakuntaseminaari. Tämän jälkeen ovat vuorossa koulutoimen johtoryhmätyö, rehtorikokoukset, koulukohtaiset käsittelyt ja lautakuntaseminaarit sekä tarvittaessa osastoseminaarit.
 • Työ on valmis esiteltäväksi päätöksentekoa varten keväällä 2006. Samanaikaisesti tämän valmistelutyön aikana etenee Kokkolan kaupunkistrategian tarkistustyö. Siinä esitetyt muutokset otetaan huomioon koululaitos 2012 ohjelman esityksissä
slide11

Kevät 2006- koulujen DIXI-työskentely- vanhempien osallistaminen /johtokunnat- ohjausryhmän työskentely / selonteon valmistuminen / päätöksenteko

Syksy 2005- ohjausryhmätyöskentely-selonteon valmistelu-rehtoreiden Kuortane-seminaari – DIXI

31.5.2005Ohjausryhmän kokoontuminen

-selonteon valmistelun aloittaminen

19.-21.5.2005 Tarto-seminaari -Koulutuslautakunta

10.5 .2005 Koulutuslautakunta; ohjausryhmän nimeäminen

17.-19.3.2005

Lompolo-seminaari -Rehtorit

slide12

NUORISOVALTUUSTO

REHTORIT

ELINKEINOELÄMÄ

VANHEMMAT

OPETTAJAT

SEUTUKUNTA

LAUTAKUNTA

OPPILAAT

Koulutuslautakunnan jäsen/jäsenet

3 rehtoria suomenkieliset + 1 rehtori ruotsinkielinen perusopetus

Timo Rajaniemi OAY

Risto Aalto, Per-Olof Nyström, Merja Meriläinen,Jaana Laitinen

1 erityisopetuksen edustaja

Marketta Widjeskog CI-Kokkolan Yo-keskus

1 Perusturvan (esiopetus) edustaja

OPS-työ

II-ASTEEN SKENAARIO

ARVIOINTITOIMIKUNTA

ERITYISOPETUKSEN

KEHITTÄMISTYÖR.

KAUPUNKISTRATEGIA

slide13

Kokkolan Koululaitos 2012-yhteenveto Lompolo-seminaarin ideariihestä

Yhtenäinen perusopetus 0-9 luokat

Opettajien kokonaistyöaika

Kouluympäristö- ja rakennus

Koulu toimintakeskuksena

slide14

Yhtenäinen perusopetus 0-9 luokat

-nivelvaiheet pienentyneet

EHEYTETTY OPETUSSUUNNITELMA

jota toteuttaa

MONIAMMATILLINEN ASIANTUNTIJATIIMI

LTO,LO,AO,EO, kuraattori,nuorisotyöntekijä, sosionomi…

tämä mahdollistaa

PIENET

RYHMÄKOOT

HAJAUTUNEET

OPPIMISYMPÄRISTÖT

ERITYISOPETUKSEN

INKLUSIIVISEN

LÄHIKOULUPERIAATTEEN

YKSILÖLLISEN

OPPIMISSUUNNITELMAN

opettajien kokonaisty aika
Opettajien kokonaistyöaika

mahdollistaa

OPETTAJUUDEN JATKUVAN UUDISTAMISEN

TIIMITYÖSKENTELY

OSAAMISEN JAKAMISEN

TYÖVÄLINEENÄ

TOIMINNAN

SUUNTAAMINEN

KOHTI YHTEISTÄ

PÄÄMÄÄRÄÄ

OPETTAJAT MUKANA

KOULUPÄIVÄN JÄLKEISESSÄ

TOIMINNASSA

TÄYDENNYSKOULUTUS TÄSMÄTYÖKALUKSI

KOULUN KEHITTÄMISTYÖHÖN

slide16

Kouluympäristö- ja rakennus

KOULUJEN SANEERAUKSET VUOSITTAIN

SUUNNITELTU LAPSEN

NÄKÖKULMASTA

TARJOAA MAHDOLLISUUDEN

MONENLAISEEN OPPIMISEEN

ENNAKOI TULEVAISUUTTA

”EDELLÄ AIKAANSA”

KAKSIKIELISIÄ KOULUJA

slide17

Koulu toimintakeskuksena

AAMU- JA

ILTAPÄIVÄKERHOTOIMINTA

KAIKILLE TARVITSEVILLE

VANHEMPIEN

ASIANTUNTIJUUS KOULUN

VOIMAVARAKSI

-kerhotoiminta

MONIAMMATILLISUUS

AVAA KOULUN OVET

YMPÄRÖIVÄÄN

YHTEISKUNTAAN

lautakuntaseminaari tulevaisuusmuistelu anne konu
Lautakuntaseminaari – tulevaisuusmuistelu – Anne Konu

Koulun olosuhteet

 • Kokkolassa on luotu ilmapiiri, jossa koulutusta arvostetaan ja siihen halutaan sijoittaa

2. Varhaiskasvatus on siirretty kouluhallinnon alle

3. On siirrytty kokonaistyöaikaan

4. Tilojen tarve on tasapainossa käytettäviin tiloihin (varhaiskasvatus-esiopetus-perusopetus)

5. Toinen aste on muodostanut yhtenäisen oppimisympäristön

lautakuntaseminaari tulevaisuusmuistelu anne konu1
Lautakuntaseminaari –tulevaisuusmuistelu – Anne Konu

Sosiaaliset suhteet

1. On luotu prosessi, jossa avoimesti haetaan hyvää ja toimivaa johtamista (johtamisen vuosikello)

 • Yksi lautakunta hallinnoi varhaiskasvatus – toinen aste (osastot)
 • Yksikkökohtainen johtajuus vastaa toiminnallista kokonaisuutta (oppijan koko polku)
 • Kouluilla on johtoryhmät, joissa koulun, huoltajien ja oppilaiden edustus
 • Kaksikielisyys hyväksytään ja sitä arvostetaan
 • Kieliryhmien väliset synergiaedut on otettu huomioon opetusjärjestelyissä
 • Inkluusio on toteutunut koulukohtaisesti (lähikouluperiaate)
 • Eheytetty, toiminnallinen ops on käytössä
lautakuntaseminaari tulevaisuusmuistelu anne konu2
Lautakuntaseminaari –tulevaisuusmuistelu – Anne Konu

Mahdollisuus itsensä toteuttamiseen

1. Motivoitunut ja hyvinvoiva, osaava henkilökunta osaa huomioida oppijoiden kasvunvaiheet ja tukea / olla läsnä

2. Yhteiset arvot ohjaavat toimintaa

3. Erilaiset oppijat, myös lahjakkaat huomioidaan

4. Opettajien erilaista osaamista arvostetaan

5. Koululaitoksen erikoistuminen on vahvistunut

6. Osallisuus – hallinnon ja toiminnan läpinäkyvyys

7. Kokonaistyöaika

lautakuntaseminaari tulevaisuusmuistelu anne konu3
Lautakuntaseminaari –tulevaisuusmuistelu – Anne Konu

Terveydentila

1.Työyhteisöissä on vallalla jatkuvan kehittämisen ja luovuuden säilyttämisen periaate

2. Tukihenkilöstö (siivoushenkilöstö, keittiöhenkilöstö, vahtimestarit, terveydenhoitohenkilöstö ja muut koulussa toimivat) toimivat oheiskasvattajina

3. Liikuntatilat ovat kaikkien käytössä

4. Kevyitä monitoimisia lähiliikuntapaikkoja on useita

5. Agenda-ohjelma huomioidaan koulun työskentelyssä

koululaitos 2012 prosessi jatkuu
Koululaitos 2012 – prosessi jatkuu
 • Koulujen omat DIXI-käsittelyt meneillään, tulokset 20.4.2006 koottaviksi, vanhempien osallistaminen johtokuntien kautta, nettisivusto kaupunkilaisten käyttöön
 • Ohjausryhmän seminaari 2.5.2006 – koossa olevan materiaalin ja viimeisimpien tilastojen pohjalta (väestömuutokset 2020:een, oppilasmuutokset 2020, henkilöstömuutokset, tuotteistus, laatukriteerit, tunnusluvut, arviointijärjestelmä ja –välineet, arvioinnin toteuttaminen, tilat, kartta kouluista toimintakeskuksena, ehdotukset ja taloudelliset suuntavaikutukset) käytännön päätösehdotukset
 • Lautakuntakäsittely syksyllä 2006
 • Toimenpiteet keväästä 2007 alkaen
koululaitos 2012 esitykset 2007
Koululaitos 2012 – esitykset 2007

Koulun olosuhteet

 • 1.      Laaditaan suunnitelma koulusta alueellisena toimintakeskuksena, jonka palveluihin kuuluvat ainakin varhaiskasvatus ja perusopetus. Joustavat päivähoito- ja oppilaaksiottoalueet sisältävä toimintakeskus tarjoaa mahdollisuuden vapaaehtoistoimijoille, yhdistys-, seura- ja nuorisotyölle. Suunnitelma sisältää investointitarpeiden määrittelyn.
 • 2.      Liitetään varhaiskasvatus osaksi opetustointa (1.1.2007). Kevään aikana selvitetään henkilöstön asema, kasvatukselliset ja opetukselliset vaikutukset ja ratkaisuvaihtoehdot toimintakeskuksittain
koululaitos 2012 esitykset 20071
Koululaitos 2012 – esitykset 2007

Koulun olosuhteet jatkuu

  3. Laaditaan ehdotus lukiokoulutuksen (”lukiokeidas”) kehittämisestä osana toisen asteen koulutusta (seutulukio – maakuntalukio – ylläpitäjäratkaisu – verkko-opetus)

 • 4.      Laaditaan toteuttamissuunnitelma erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusjärjestelyistä osana reitti- ja koulukohtaisia opetusjärjestelyjä

5. Päivitetään tietostrategiaohjelma ja tehdään aikataulu toimenpideohjelmalle

koululaitos 2012 esitykset 20072
Koululaitos 2012 – esitykset 2007

Sosiaaliset suhteet

 • 1.      Laaditaan koulujen johtamisjärjestelmän kuvaus, joka perustuu näkökulmaan yhtenäisestä perusopetuksesta (ottaen huomioon varhaiskasvatus osana opetustointa) ja lukiosta osana toista astetta
 • 2.      Laaditaan koulujen osallisuusohjelmat (henkilökunta, huoltajat, oppilaat, päätöksentekijät…)
 • 3. Laaditaan koulutoimeen monikulttuurisuusohjelma
koululaitos 2012 esitykset 20073
Koululaitos 2012 – esitykset 2007

Mahdollisuus itsensä toteuttamiseen

 • 1.      Laaditaan ehdotus yksikielisiksi ja kaksikielisiksi koulutuspalveluiksi
 • 2.      Laaditaan ehdotus oppilaan henkilökohtaisen tuen järjestämisestä ja valintojen mahdollisuuksista kasvun ja oppimisen onnistumiseksi ottamalla huomioon henkilökohtaiset taipumukset ja lahjakkuus
 • 3.      Laaditaan ehdotus koululaitoksen kieliohjelmaksi oppilaan kasvun, oppimisen, jatko-opintojen ja yhteiskuntaan sijoittumisen näkökulmasta ottaen huomioon kaupungin kielipoliittiset tavoitteet
 • 4.      Laaditaan ehdotus opettajien kokonaistyöaikaan siirtymisestä

5. Laaditaan koululaitoksen innovaatio- ja teknologiasuunnitelma

koululaitos 2012 esitykset 20074
Koululaitos 2012 – esitykset 2007

Terveydentila

1.      Laaditaan ehdotus psykososiaalisen palvelukeskuksen perustamiseksi vuonna 2007

2. Laaditaan työhyvinvointiohjelma toimenpiteineen koko koulutoimen henkilöstölle sekä oppilaille

ad