v da jako ve ejn hodnota k pot eb dvousm rn komunikace v dy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Věda jako veřejná hodnota: k potřebě dvousměrné komunikace vědy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Věda jako veřejná hodnota: k potřebě dvousměrné komunikace vědy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Věda jako veřejná hodnota: k potřebě dvousměrné komunikace vědy - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Věda jako veřejná hodnota: k potřebě dvousměrné komunikace vědy. Marcela Linková Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologický ústav AV ČR. Akademická komunita a veřejná vykazatelnost.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Věda jako veřejná hodnota: k potřebě dvousměrné komunikace vědy' - ifama


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v da jako ve ejn hodnota k pot eb dvousm rn komunikace v dy

Věda jako veřejná hodnota: k potřebě dvousměrné komunikace vědy

Marcela Linková

Národní kontaktní centrum – ženy a věda

Sociologický ústav AV ČR

akademick komunita a ve ejn vykazatelnost
Akademická komunita a veřejná vykazatelnost
 • „Myslím, že je velice důležité diskutovat se studenty na středních školách a univerzitách, protože kvalita výuky chemie a biologie v Čechách není dobrá. … A je důležité vysvětlovat, snažit se věci vysvětlovat dětem, přitáhnout je k chemii. Ukázat jim, že chemie není jen o formulkách a výpočtech...
 • …V poslední době cítím jako svoji osobní odpovědnost ukazovat normálním lidem, co věda může dělat, protože jsme koneckonců placeni z daní a lidé platí dně, a pokud chtějí, musíme být schopni jim vysvětlit na úrovni, které rozumějí, co děláme…
 • Úplně souhlasím, ty už jsi to říkala, musíme jít ven a komunikovat… jiná věc by ale byla, kdyby lidi přišli … říkali nám…
 • …Přesně, jestli bychom měli poslouchat lidi v tom, co chtěj, abychom dělali
 • ....no poslechnout si je můžem..“ [obecný smích]

Zdroj: výzkumný skupinový rozhovor, projekt 6. RP KNOWING

prom ny v dy i
Proměny vědy I.
 • uzavřenost vědy
 • důraz na disciplinaritu
 • důraz na objektivní znalost validovanou prostřednictvím Metody
 • hodnocení v rámci peer review
 • nová znalost a výzkumníci odděleni od využití znalosti
 • otevřenost novým aktérům (průmysl, vlády, občanská společnost)
 • důraz na inter/trans-disciplinaritu
 • důraz na vykazatelnost výzkumu
 • důraz na Novou veřejnou správu (New Public Management)
 • důraz na komercionalizaci a ekonomickou hodnotu výzkumu
 • Tradiční a nové
  • kooexistence
  • mobilizace v různých kontextech za různým účelem
  • nové nároky na výzkumníky a výzkumné instituce, včetně komunikace a popularizace vědy
prom ny v dy ii
Proměny vědy II.
 • Akademický kapitalismus (Slaughter and Leslie 2001; Shore and Wright 2000; Shore 2008)
 • Společnost auditu (Power 2003)
 • Post-akademická věda (Ziman 2000)
 • Věda modu 1 a modu 2 (Gibbons et al 1994, Nowotny et al 2001)
 • Trojitá šroubovice (Leydesdorff a Etzkowitz 2001)
 • Od vědy veřejné k vědě soukromé
  • Komodifikace, marketizace, privatizace (Zanetti a Adams 2000)
  • „Intelektuální vlastnictví začalo indikovat produktivitu výzkumu.“ (Guston 2000: 6)
 • Pro některé autory nejdůležitější aspekt vývoje v oblasti vědy a výzkumu za poslední půl století (Dunn 2003: 60)
situace v r
Situace v ČR
 • 1992-2010: od „vědeckého výzkumu a technologického vývoje“ k „výzkumu a vývoji“ až k „výzkumu, experimentálnímu vývoji a inovacím“
 • Důraz na spolupráci se soukromým sektorem
 • Důraz na komercionalizované výsledky bádání
  • Metodika hodnocení výzkumu a vývoje
 • Občanská společnost, občanská diskuse a zapojení občanů vylučovány
v da v esk ch m di ch
Věda v českých médiích
 • Čada a Červinková 2006
  • Deficitní model komunikace
   • Nezájem až protest proti vědě je důsledkem nevědomosti a neinformovanosti
    • Pokud poskytneme informace, postoje k vědě se zlepší
    • Eurobarometry tento přístup ukazují jako mylný
   • Humanistická tradice – vyšší kvalita občanství (Michael 2002)
  • Oddechová, zábavní funkce
  • Zprostředkovává informace o výsledcích výzkumů
   • Přiměřená zjednodušenost
  • Objektivita a hodnotová neutrálnost
  • Vyhýbaní se kontroverzím
  • Vylučování občanských organizací (jako hodnotově zaujatých)
  • Média nepěstují kritickou veřejnou diskusi
 • Tenglerová 2010
  • MF DNES, LN, HN, Právo: vědci v roli expertů komentujících události jsou mainstreamovaní do celého obsahu novin
  • Rubriky věda apod. na konci novin
  • Prezentace výsledků, ne procesu či důsledků bádání
aspirace eu a ve ejn vykazatelnost
Aspirace EU a veřejná vykazatelnost
 • Ve veřejnosti nepanuje obecný strach z vědy, ale existují „kapsy“ nedůvěry v určitých oborech výzkumu
 • Privatizace a komercionalizace výzkumu jsou součástí problému
 • Důraz na občanské znalostní schopnosti (civic knowledge-abilities)
  • Nutnost věnovat pozornost opomíjeným nebo neznámým, tudíž nepředvídatelným dopadům na společnost
  • Od output orientace k input orientaci (sociální účely, potřeby a výhody)
  • Renesance veřejné akce a aktivity – občanská aktivita a přijetí jsou potřeba pro dosažení cílů vytýčených pro evropský výzkum
  • Master-narativy: dnes - růst, rychlost, ekonomický úspěch, ochrana znalosti a obchodní tajemství

Zdroj: Taking European Knowledge Society Seriously 2007

ve ejn hodnota
Veřejná hodnota
 • Hodnota vytvořená vládou skrze služby, zákony, regulace a další akce
 • Nabízí nový jazyk pro diskusi reforem veřejného sektoru
 • Představuje hrubé měřítko pro hodnocení výkonu politik a veřejných institucí [a] rozhodnutí o alokaci zdrojů
 • Propojuje měřítka úspěchu s vyjádřenými preferencemi uživatelů
 • V srdci veřejné hodnoty je veřejný zájem
 • Oceňuje pozitivní dopady výzkumu, ale také bere v potaz nejistoty, negativní a nepředvídatelné dopady
 • Zdůrazňuje, jak může veřejnost a veřejné hodnoty přispět k rozvoji vědeckého poznání
berme znalostn spole nost v n
Berme znalostní společnost vážně
 • K čemu je znalost? Jaké je její poslání a budoucnost? Je jedinou veřejnou hodnotou ekonomické bohatství?
 • Nutno řešit na globální i národní úrovni
  • Přístup ke znalosti
   • Privatizace publikačních kanálů
   • Utajování negativních výsledků výzkumu (farmaceutický, tabákový, medicínský atd. výzkum) – žaloby na vědce a vědkyně
   • Odpírání možností výzkumu (např. Mexický záliv po havárii BP)
  • Přístup k technologiím
   • Jaké technologie jsou vyváženy a kam
   • Generika a farmaceutický výzkum
  • Klinické testy a nedostatečná ochrana občanů a občanek
  • Technologický rozvoj a ochrana životního prostředí
  • Genderový dopad vědy a technologií (55. zasedání Komise OSN pro postavení žen – 22.2.-4.3.2011)
popularizace jako v chova k odpov dn mu ob anstv
Popularizace jako výchova k odpovědnému občanství
 • Popularizace by neměla být pojímána jen instrumentálně
 • Potřeba zvýšit „vlastnictví“, kontrolu a vliv občanů a občanek nad znalostí a technologiemi (tzv. upstream engagement)
 • Podporovat to „občanské“ a „veřejné“ uvnitř, v srdcích vědců – aby reflektovali sociální a etické dimenze své práce
 • Popularizace jako zdroj rozvoje občanského zapojení
  • Pozitivní dopady:
   • Růst identifikace s vědou
   • Pozitivní kariérní volba pro děti a mladé lidi
   • Rozvoj odpovědného přístupu ke světu
   • Konkrétní dopady na společnost: zdraví, ochrana životního prostředí, jídlo a stravovací návyky, vztah k třetímu světu, světové chudobě atd.
reference
Reference
 • Čada, Karel, Alice Červinková. 2006. „Zaostřeno na vědu – komunikace věd v médiích.“ Pp. 35-47 in Čada, Karel, Alice Červinková, Marcela Linková, Dana Řeháčková, Tereza Stöckelová. Věda jako věc veřejná: vědní politiky a média. Sociologické studie. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
 • Dunn, Delmer D. 2003. „Accountability, Democratic Theory, and Higher Education.“ Educational Policy 17 (1): 60-79.
 • Gibbons, M., C. Limoges, Helga Nowotny, S. Schwartzman, P. Scott, M. Trow. 1994. The new production of knowledge: The dynamics of science and research in contemporary societies. London: Sage.
 • Guston, David. 2000. „Retiring the Social Contract for Science.“ Issues in science and technology online Summer 2000: 1-7. [online]. [cit. 24.4.2009] Dostupné na http://www.cspo.org/outreach/courses/paf547/Skim%20Readings/4/retiring%20the%20social%20contract.pdf.
 • Leydesdorff, Loet, Henry Etzkowitz. 2001. The transformation of university-industry-government relations. Electronic Journal of Sociology.
 • Nowotny, Helga, M. Gibbons, P. Scott. 2001. Re-thinking science: Knowledge and the public in the age of uncertainty. Oxford, UK: Polity Press.
 • Power, Michael. 2003. “Evaluating the Audit Explosion”. Law & Policy25 (3): 185-202.
 • Rada pro výzkum a vývoj. 2008. Návrh reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice [online]. [cit. 8. 8. 2008]. Dostupné na http://www.vyzkum.cz.
reference1
Reference
 • Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice. 2008. [online] [cit. 7. 7. 2008]. Dostupné na http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495405.
 • Shore, Cris. 2008. “Audit Culture and Illiberal Governance: Universities and the Politics of accountability.” Anthropological Theory 8 (3): 278-298.
 • Slaughter, Sheila, Larry L. Leslie. 2001. „Expanding and Elaborating the Concept of Academic Capitalism.“ Organization 8(2): 154-161.
 • Taking European Knowledge Society Seriously. 2007. Brusel: Evropská komise. [online] Dostupné nahttp://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/european-knowledge-society_en.pdf.
 • Tenglerová, Hana. 2010. Postavení žen v české vědě a aktivity na jejich podporu. Monitorovací zpráva za rok 2009. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. [online] Dostupné nahttp://www.cec-wys.org/docs/monitor2010_final.pdf.
 • Wilsdon, James, Brian Wynne, Jack Stilgoe. 2005. ThePublic Value of Science, Or How to Ensure that Science Really Matters. Demos open access. [online] Dostupné na http://www.demos.co.uk/files/publicvalueofscience.pdf.
 • Zanetti, Lisa, Guy Adams. 2000. „In service of the Leviathan: Democracy, Ethics and the Potential for Administrative Evil in the New Public Management. Administrative Theory and Praxis22(3): 534-554.
 • Ziman, John. 2000. Real Science: What it Is and What it Means. Cambridge University Press.
d kuji za pozornost

Děkuji za pozornost

marcela.linkova@soc.cas.cz

www.zenyaveda.cz

www.soc.cas.cz