iemelif district 1 south n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH PowerPoint Presentation
Download Presentation
IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH. CHURCH “HEALTH” SURVEY ROLL-OUT (CHRISTIAN EDUCATION & ORDAINED MINISTRY ) TAMBO IEMELIF, AUGUST 25, 2012. Pagsisiyasat sa Kalusugan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH CHURCH “HEALTH” SURVEY ROLL-OUT (CHRISTIAN EDUCATION & ORDAINED MINISTRY) TAMBO IEMELIF, AUGUST 25, 2012

  2. PagsisiyasatsaKalusugan MagigingmatagumpaylamanganganumanggawainsaIglesia kung lahattayo ay sama-sama at naniniwalasakahalagahannitoparasainabukasanngatingmgaKongregasyon… “TEAMWORK” (Efeso 4:11-12) IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH

  3. Ephesians 4:11-12 (GNB) Eph 4:11 It was he who "gave gifts to people"; he appointed some to be apostles, others to be prophets, others to be evangelists, others to be pastors and teachers. Eph 4:12 He did this to prepare all God's people for the work of Christian service, in order to build up the body of Christ. IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH

  4. Bakit may “CHS”? Ang CHURCH HEALTH SURVEY ay katugunan sa programang ipinagkatiwalang isaayos at isagawa ng Kagawaran ng Edukasyon Cristiana mula sa National Strategic Planning na naglalayong maitaya ang kasalukuyang kalagayan ng mga Kongregasyon at Misyon ng IEMELIF. IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH

  5. Ano ang mga LAYUNIN ng PAGSISIYASAT sa KALUSUGAN? IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH

  6. Layunin No. 1 Matukoy ang kasalukuyang kalagayan at kalusugan ng mga Kongregasyon at Misyon sa anim (6) na Key Result Areas: • Misyon, • Edukasyon Cristiana, • Administrasyon at Organisasyon, • Mga Manggagawa at Lider Layko, • Pananalapi, at • Pagsamba Musika at Kultura. IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH

  7. Layunin No. 2 Matukoy ang pananaw ng mga kaanib ng kongregasyon na kakatawanin ng dalawampung porsiyento (20%) nito mula sa tatlong kategorya: • Manggagawa at Lupong Pamunuan, • mga kaanib na nasa edad 13-30 at • mga kaanib na nasa edad 31 pataas. IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH

  8. Layunin No. 3 Magkaroon ng batayan ang bawat kongregasyon/misyon, distrito, at mga kagawaran ng Iglesia para sa magiging Stratehiya o Action Plans para sa pagpapatibay at pagpapalago ng bawat KRA ng Iglesia. IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH

  9. Ano ang mga PAKINABANG ng PAGSISIYASAT sa KALUSUGAN? IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH

  10. Pakinabang No.1 Ang resulta ng CHURCH HEALTH SURVEY na ito ay magiging malinaw na batayan sa paglalatag ng mga programa ng Nasyonal, ng Distrito at ng mga Kongregasyon at Misyon ng IEMELIF. IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH

  11. Pakinabang No.2 Ang resulta ng CHURCH HEALTH SURVEY na ito ay tutukoy sa Key Result Area na dapat pagtuunan o bigyang-pansin ng Nasyonal, Distrito, at ng Lokal ng Kongregasyon. IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH

  12. Pakinabang No.3 Ang resulta ng CHURCH HEALTH SURVEYna ito ay magiging point of reference sa taunang pagtataya, pagsisiyasat, at pagpaplano tungo sa paglago at pag-unlad ng isang Kongregasyon o Misyon sa paglipas ng mga taon. IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH

  13. Ano ang mga NILALAMAN ng PAGSISIYASAT sa KALUSUGAN? IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH

  14. Paraanngpagsagot • Gumamit ng black ink ballpen sa pagsagot. • Basahin ang bawat pangungusap at agarang bilugan ang bilang na umuugnay sa iyo o sa kongregasyon ninyo. • 1 ang pinakamababa at 5 ang pinakamataas. IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH

  15. Paraanngpagsagot • Sagutan isa-isa. Huwag lalaktawan ang anumang bilang o pahina. Tiyakin na ang lahat ay may sagot. • Tapusin hanggang sa huling bilang. Ito ay may 120 bilang lamang, maaari itong matapos sa loob lamang ng 15 – 30 minuto. IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH

  16. Paraanngpagsagot • Pagkatapos ng pagsagot; itiklop, i-staple at ibigay sa tagapangasiwa. Iwasang makipagtalakayan sa mga hindi pa tapos sa pagsagot. IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH

  17. Paano PANGANGASIWAN ang PAGSISIYASAT sa KALUSUGAN? IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH

  18. MgaTagapangasiwa • Ang TAGAPANGASIWA sa PAGSISIYASAT ay gagampanan ng Pangulo ng Lupon sa mga Kaanib (Membership Committee) • Ang TAGAPANGASIWA ng PAGTATAYA ng Pagsisiyasat ay ang Pangulo ng Kalihiman at Pahayagan. IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH

  19. Paghahanda • Alamin ang kabuuang bilang ng bawat kategorya: • Manggagawa at Lupong Pamunuan • Edad 13—30 • Edad 31—pataas. IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH

  20. Paghahanda • Mula sa kabuuang bilang ng bawat kategorya, kunin ang dalawampung porsiyento nito. • Isulat sa maliliit na piraso ng papel ang mga pangalang bumubuo sa isang kategorya. Ilagay ito sa isang kahon o lalagyan. Bubunutin ng tagapangasiwa ang mga pangalan ayon sa takdang bilang ng 20% nito. IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH

  21. Paghahanda • Ipapahayag ang mga pangalan upang matiyak ang pagdalo nito sa araw ng pagsisiyasat. • Petsa: Setyembre 2 o Setyembre 9, 2012. IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH

  22. Sa arawngPagsisiyasat • Magbigay ng maiksing pagpapaliwanag ukol sa sistema ng pagsagot. • Ang pangalang hindi makararating sa araw ng pagsisiyasat ay papalitan ng kaanib na dumalo sa Linggo ng Pananambahan sa paraan pa rin ng palabunutan. IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH

  23. Sa arawngPagsisiyasat • Tiyaking kumpleto ang mga sasagot mula sa bawat kategorya at kumpleto ang mga sagot sa lahat ng tanong sa Pagsisiyasat. • Kunin ang lahat ng nasagutang Pagsisiyasat. Tipunin at kaagad na ibigay sa Pangulo ng Kalihiman at Pahayagan para sa pagtataya nito.

  24. Demo/Workshop Magsasagot tayong lahat! IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH

  25. Demo/Workshop Sa panahonngPagtataya • Isagawa ang pagtataya sa tulong ng 2-3 na kaanib ng Lupon sa Kalihiman at Pahayagan. • Gamitin ang Tally Sheet o Pagtataya. Isulat ang score (1 to 5) sa bawat bilang at isulat ang kabuuang score nito sa nakalaang patlang. IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH

  26. Demo/Workshop Sa panahonngPagtataya • Ilagay sa brown envelope ang mga natapos na pagsisiyasat at pagtataya. Ipadadala ito sa Pangulo ng Sanggunian ng Edukasyon Cristiana bago dumating ang ika-15 ng Setyembre, 2012. IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH

  27. Demo/Workshop Subukan nating isagawa ang Pagtataya. IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH

  28. 100 80 60

  29. Pagsasagawang CHS District Orientaion August 25 Local Implementaion Sept 2 or 9 KEC SEC LEC Gathering and Tallying (TBA) • Submission to KEC October Submission to SEC before Sept 15 IEMELIF DISTRICT 1-SOUTH National Orientaion July 31