vredn0vanje nau nog dela n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
VREDN0VANJE NAUČNOG DELA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

VREDN0VANJE NAUČNOG DELA - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on

VREDN0VANJE NAUČNOG DELA. Prof. dr Ljiljana Marković-Denić. KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE NAUČNOG RADA I NAUČNIKA. Iznalaženje kvantitativnih pokazatelja (indikatora, indeksa) uspešnosti naučnog istraživanja Naukometrija-scientometrija

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VREDN0VANJE NAUČNOG DELA' - idra


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vredn0vanje nau nog dela

VREDN0VANJE NAUČNOG DELA

Prof. dr Ljiljana Marković-Denić

kriterijumi za vrednovanje nau nog rada i nau nika
KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE NAUČNOG RADA I NAUČNIKA
 • Iznalaženje kvantitativnih pokazatelja (indikatora, indeksa) uspešnosti naučnog istraživanja
 • Naukometrija-scientometrija
 • Do sada nije pronađen potpuno zadaovoljavajući kriterijum vrednovanja naučnog rada i naučnika. Svaki ponuđeni kriterijum ima manje ili više nedostataka.
 • Što se više kriterijuma koristi to je vrednovanje objektivnije
slide3
Korisnost:

kriterijume upostavlja društvena zajednica

 • Naučnost: naučna zajednica
slide4
“Vreme je jedini sudija”
 • Šta se vreduje?

- rukopisi članaka

- predlozi istraživačkih projekata

- izveštaji o završenom istraživanju

- prijem u nacionalnu Akademiju

vrste kriterijumi za vrednovanje nau nog dela
VRSTE KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE NAUČNOG DELA
 • KVALITATIVNI:

RECENZIJA tj. EKSPERTSKO MIŠLJENJE – smatra se najpouzdanijim ali i najneobjektivnijim kriterijumom

 • KVANTITATIVNI:

SCIENTOMETRIJSKI POKAZATELJI – smatraju se najobjektivnijim ali i najnepouzdanijim kriterijumom

recenzija ekspertsko mi ljenje peer review
RECENZIJA-EKSPERTSKO MIŠLJENJE (PEER REVIEW)
 • NEZAVISNA – recenzent nije povezan ni sa konkretnim naučnim radom ni sa autorima
 • KOMPETENTNA – veliki razvoj nauke smanjuje broj kompetentnih stručnjaka za pojedine uže oblasti istraživanja
u kojoj je meri recenzija pouzdana
U KOJOJ JE MERI RECENZIJA POUZDANA?

Primer 1

 • U Holandiji je 54 predloga projekata pregledalo 5 recenzenata nezavisno jedan od drugog.
 • Koeficijent korelacije ocena koje su dali je bio 0,14.
primer 2
Primer 2
 • U SAD je grupa recenziranih projekata poslata na ponovnu recenziju grupi drugih kompetentnih recenzenata
 • U 50% slučajeva ocena je zavisila od slučaja, odosno od toga koji je recenzent pregledao projekat
primer 3
Primer 3
 • 12 radova koji su posle izmena u naslovu, promene imena autora i njihovih ustanova i malih izmena u izvodu i u uvodu, ponovo poslati časopisu koji ih je već objavio
 • 9 radova recenzenti nisu prepoznali
 • 8 od njih nisu pozitivno ocenjeni
primer 4
Primer 4
 • 1998g: koliko od 8 namernih grešaka mogu recenzetni da otkriju. Više od 200 recenzenata je otkrilo u proseku 2 greške.
 • “Fake papers”- specijalno pripremljen rad: recenzenti nisu uočili 2/3 namerno učinjenih grešaka
scientometrija
SCIENTOMETRIJA

“Nauka je merenje”

H.Helmholtz

Scientometrija je deo scientologije (nauka o nauci) koji analizira naučne radove i njihovu citiranost u odabranom uzorku naučnih časopisa

neki od scijentometrijskih pokazatelja
NEKI OD SCIJENTOMETRIJSKIH POKAZATELJA
 • BROJ RADOVA
 • FAKTOR UTICAJA ČASOPISA

(IMPACT FACTOR)

 • BROJ I REDOSLED AUTORA
 • BROJ CITATA
broj radova
BROJ RADOVA

- Više govori o produktivnosti, nego o kvalitetu

 • Naučni i stručni radovi publikovani in extenso u časopisima, knjige, monografije
 • Radovi publikovani in extenso u časopisima
 • Radovi publikovani in extenso u indeksiranim časopisima
broj radova1
BROJ RADOVA
 • Neki hemičari: preko 1500 radova
 • Matematičar Kurt Godel: 5 radova, njegov drugi rad se smatra jednim od najvažnijih dometa nauke uopšte
indeksirani asopisi
INDEKSIRANI ČASOPISI
 • U bazama Institute for Scientific Information (ISI) Philadelphia, PA, USA):
 • Science Citation Index (SCI)
 • Current Contents (CC)
 • Science Citation Index Expanded (SCI E)
 • Social Science Cittation Index (SSCI)
 • Arts&Humanities Citation Index (A&HCI)

___________________

THOMSON REUTERS

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

science citation index expanded journal search
SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED - JOURNAL SEARCH

Critical Care Medicine

Full Journal Title

slide18

                                  Find a specific journal by title, title words, or ISSN

Title Word

Full Journal Title

ISSM

 • EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE
 • Quarterly ISSN: 1973-9087EDIZIONI MINERVA MEDICA, CORSO BRAMANTE 83-85 INT JOURNALS DEPT., TURIN, ITALY, 10126Coverage 
 • Science Citation Index Expanded
 • Current Contents - Clinical Medicine
broj radova2
BROJ RADOVA
 • “Publikuj ili nestani”
 • “Salama publikacije” – “usitnjavanje” rezultata istraživanja u manje vredne radove
 • Najmanja jedinica koja se može publikovati
 • Višestruko publikovanje istih rezultata
faktor uticaja asopisa impact factor
FAKTOR UTICAJA ČASOPISA (IMPACT FACTOR)
 • Impact faktor je:
 • broj citata radova nekog časopisa u drugim radovima (istog ili drugih časopisa) u poslednje dve godine

podeljen sa

 • ukupnim brojem radova objavljenih u tom časopisu u istom vremenskom periodu.
 • Zavisi od:
 • kvaliteta časopisa
 • jezika na kome je štampan
 • oblasti koju pokriva
 • distribuiranosti časopisa
imact faktor izra unavanje
Imact faktor-izračunavanje
 • Časopis: Nature
 • Impakt faktor u 1998: 28,833
 • Broj citata u 1998. radova publikovanih u:

1996=27.999

1997=24.505

96+97=52.504

Broj radova publikovanih u: 1996=885

1997=936

96+97=1821

Imapct faktor: 52.504/1821=28,833

 • Impakt faktor u 2008: 31,434
 • 2010: 36,104
 • 2011: 36,280
slide23
KoBSON (konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku)http://nainfo.nbs.bg.ac.yu/kobson/page/Proxyserver.aspx
 • INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY

2009

5,262

8/180

 • M2: vrhunski međunarodni časopis; u svojoj disciplini je svrstan među prvih 30%
 • – M22: istaknuti međunarodni časopis; u svojoj disciplini je svrstan između prvih 30% i 50%
 •  –M23: međunarodni časopis; Ima IF ali nije svrstan između prvih 50% u svojoj disciplini
kobson konzorcijum biblioteka srbije za objedinjenu nabavku http kobson nb rs kobson 82 html
KoBSON (konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku)http://kobson.nb.rs/kobson.82.html

INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY

 • Vrhunski međunarodni časopis (M21);
 • u svojoj disciplini je svrstan među prvih 30%
bmc public health
BMC Public Health
 • Istaknuti međunarodni časopis (M22); u svojoj disciplini je svrstan između prvih 30% i 50%
 • Međunarodni časopis (M23);
 • Ima IF ali nije svrstan između prvih 50% u svojoj disciplini
broj autora i njihov redosled
BROJ AUTORA I NJIHOV REDOSLED

Jedan autor: doprinos – 1

Više (n) autora:

- doprinos svakog autora - 1/n

ili

- dva autora- doprinos prvog 0,7

“ drugog 0,3

- više od dva autora – doprinos prvog 0,6

“ drugog 0,3

“ trećeg 0,2

“ ostalih 0,1

- doprinos prvog autora je 100, a svakog

sledećeg upola manji od prethodnog

broj citata
BROJ CITATA

Na citiranost utiču:

- kvalitet rada

- razumevanje rada

- jezik na kome je rad napisan

- lojalnost nekoj grupi istraživača

- vrsta rada

- korist u smislu “ja citiram tebe, a ti mene”

- “korist” u smislu “neću ga citirati jer mi je konkurent” itd.

citiranost autora
Citiranost autora
 • Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Beograd

http://www.unilib.bg.ac.yu/usluge/citiranost/index.php - plaća se

 • www.scopus.com

(iz adresnog prostora Medicinskog fakulteta)

ad