Engelbert H – og den sidste chance - PowerPoint PPT Presentation

engelbert h og den sidste chance n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Engelbert H – og den sidste chance PowerPoint Presentation
Download Presentation
Engelbert H – og den sidste chance

play fullscreen
1 / 16
Engelbert H – og den sidste chance
379 Views
Download Presentation
idra
Download Presentation

Engelbert H – og den sidste chance

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Engelbert H – og den sidste chance

 2. Ind i teksten • Hvem er forfatteren? • Hvem har illustreret bogen? • Beskriv forsiden på bogen. • Hvem er Engelbert H? • Hvad tror du historien handler om?

 3. Inde i teksten • Kapitel 1. • Vi læser det sammen. • Hvad handler kapitlet om? • Hvis du skulle give kapitlet en overskrift, hvad ville det så være?

 4. Inde i teksten • Kapitel 2 • Vi læser kapitlet sammen. • Imens du læser, skal du tænke over, om du synes billederne passer til teksten. • Hvilken overskrift ville du give dette kapitel?

 5. Inde i teksten • Kapitel 3 • Der er 4 roller • en oplæser, en referent, en overskriftmester og en sammenhængsmester. • Oplæseren læser kapitel 3. • Referenten giver et referat af det vigtigste indhold. • Overskriftmesteren finder en dækkende overskrift, som alle skriver ned. • Sammenhængsmesteren prøver at forudsige, hvad der sker i næste kapitel.

 6. Inde i teksten • Kig på billedet og skriv 5-10 linjer om, hvad du tror kapitel 4 handler om. • Vi læser kapitlet sammen….passer det med hvad vi troede?

 7. Inde i teksten • Vi læser kapitel 5 sammen • Skriv forklaringer på disse ord fra kapitlet i dit kladdehæfte. • Harmonika • Revisor • Drukkenbolt • Slurk • Kravetøjet • Sølle • Kachotten

 8. Inde i teksten Fra kapitel 6: ’Hele dagen sidder Engelbert H så på bænken og ved ikke hvad. Han har mistet troen. Det er det værste for en engel. Uden troen er en engel bare en lille fyr i natkjole med vinger’. • Vi læser kapitel 6 sammen! • Snak med din sidemakker om følgende spørgsmål: • Har du nogensinde prøvet at miste troen på noget? • Tror du på engle? • Hvorfor/hvorfor ikke?

 9. Inde i teksten • Kapitel 7 • Der er 4 roller • en oplæser, en referent, en overskriftmester og en sammenhængsmester. • Oplæseren læser kapitel 3. • Referenten giver et referat af det vigtigste indhold. • Overskriftmesteren finder en dækkende overskrift, som alle skriver ned. • Sammenhængsmesteren prøver at forudsige, hvad der sker i næste kapitel.

 10. Inde i teksten Nu skal du lytte til din lærer, der læser kapitel 8 højt for dig. Du må ikke følge med i teksten samtidig. Du skal kun lytte. Derefter skal du tegne en tegning i dit kladdehæfte, du synes passer til historien. Hvis du kan huske ’stilen’ på de andre billeder, må du gerne efterligne den…..hvis du kan 

 11. Ud af teksten • Nu skal du udfylde øjnene, næsen og kasserne i munden på fortælleansigtet.

 12. Ud af historien Nu skal du udfylde aktantmodellen i dit kladdehæfte • Subjekt (Hvem er “hovedpersonen”? • Objekt (Hvad vil hovedpersonen/subjektet gerne have fat i? Det kunne være prinsessen, lykke, opgave osv.) • Hjælper (Hvem/hvad hjælper Subjektet med med åbne objektet?) • Modstander (Hvem/hvad prøver at forhindre subjektet i at nå objektet?) • Giver (Hvem/hvad giver objektet væk?) • Modtager (Hvem/hvad får objektet til sidst?)

 13. Ud af teksten Spørgsmål til Engelbert H Hvis du sad foran Engelbert H, hvad ville du så spørge ham om? Skriv 5 spørgsmål ned i dit kladdehæfte

 14. Ud af teksten Den varme stol En i klassen melder sig til at være Engelbert H. I stiller nu de spørgsmål I lige har skrevet i jeres hæfter til den der har meldt sig. Man skal prøve så godt man kan, at svare som om man var Engelbert H.

 15. Ud af teksten Intertekstualitet(elementer fra andre fortællinger) Du har måske lagt mærke til at du kan genkende nogle elementer i Engelbert H fra Bibelen… • Hvor mange ting fra Engelbert H kan du genkende fra Bibelen? • Skriv en liste med ting der er ’stjålet’ fra Bibelen.

 16. Ud af teksten Morale: • Morale er det vi kan læreaf tekster, hvor der er et budskab til os. • Hvis vi har overværet fx en trafikulykke, der skyldes spiritus, eller læst en tekst, stiller vi os selv spørgsmålet: Hvad kan jeg nu lære af det? Og så udleder man måske selv moralen. • Der kan også være tale om, at forfatteren som afslutning på en tekst fremhæver tekstens budskab i ganske få linjer – i en morale. • Denne tydelige form for en morale finder man fx i lignelser (i Biblen) og fabler. • Den grimme ælling af H.C. Andersen handler om ællingen, der må så grueligt meget igennem, før den bliver accepteret i sit rigtige miljø. Men det hele ender godt, for moralen lyder: Det gør ikke noget at være født i andegården, når man kun har ligget i et svaneæg. • Hvad tror du moralen er i Engelbert H og den sidste chance?