1 / 15

פרויקט: יום הולדת 6

פרויקט: יום הולדת 6. עודף משקל ותת משקל וגובה באוכלוסיית הילדים בנגב, השוואה בין ילדים יהודים לילדים בדואים. מציג:. ד"ר יאיר בר דוד, המרכז לבריאות הילד והנוער באר שבע חטיבת הילדים, בי"ח סורוקה הפקולטה למדעי הבריאות, אונ' בן גוריון בנגב. משתתפים:.

idra
Download Presentation

פרויקט: יום הולדת 6

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. פרויקט: יום הולדת 6 עודף משקל ותת משקל וגובה באוכלוסיית הילדים בנגב, השוואה בין ילדים יהודים לילדים בדואים

 2. מציג: ד"ר יאיר בר דוד, המרכז לבריאות הילד והנוער באר שבע חטיבת הילדים, בי"ח סורוקה הפקולטה למדעי הבריאות, אונ' בן גוריון בנגב משתתפים: ד"ר אלי גזלה, המרכז לבריאות הילד והנוער באר שבע ד"ר יעקב אורקין, המרכז לבריאות הילד אופקים ד"ר חליל אלבדור וד"ר רוברטו מירצ'אן, המרכז לבריאות הילד לקיה

 3. המטרה: לבדוק את השכיחות של השמנה ועודף משקל מצד אחד, ושל תת משקל ותת גובה מצד שני באוכלוסיית הילדים בנגב, תוך השוואה בין הממצאים באוכלוסיית הילדים היהודים בבאר שבע לבין אוכלוסיית הילדים הבדואים בלקיה.

 4. אוכלוסייה: ילדים גילאי 5:06 – 7:02 אשר הוזמנו והגיעו לבדיקה במסגרת פרוייקט יום הולדת 6 למרכזי הילד בבאר שבע ולקיה.

 5. פרוייקט יום הולדת 6: פרוייקט של שירותי בריאות כללית שהחל ב- 2002 ובמסגרתו מוזמנים ילדים בריאים בסמוך ליום הולדתם ה-6 לבדיקה במרפאה. מפגש עם אחות: מדדי גדילה והתפתחות, בדיקת ראייה, הדרכה מפגש עם רופא: בדיקה גופנית מלאה, דגש על רפואה מונעת, מענה לשאלות של ההורים והילד. בסוף המפגש: מתנת יום הולדת לילד וחוברת הדרכה

 6. פרוייקט גיל 6- מטרות: • הידוק הקשר עם הלקוחות הצעירים • מתן טיפול, ייעוץ והדרכה ותמיכה להורים בטיפול בילדיהם • קידום הבריאות של אוכלוסיית הילדים ומניעת מחלות • איתור מוקדם של בעיות בריאות

 7. בשנים 2002- 2004 הוזמנו במסגרת זו למרכז הילד בבאר שבע 969 ילדים, מתוכם הגיעו ונבדקו 378 (39%), גילאי 5:06-7:00 לפי החלוקה הבאה: 188 בנות ו-190 בנים. במרכז הילד בלקיה נבדקו 324 ילדים בטווח הגילאים 5:02-7:02 לפי החלוקה הבאה: 149 בנות (46%), 175 בנים (54%)

 8. השמנה ועודף משקל: השוואה בין ילדים יהודים ובדואים

 9. תת משקל ותת גובה בילדים יהודים ובדואים

 10. סיכום תוצאות: • עודף משקל נמצא ב- 25.9% מהילדים היהודים. • 14.8% מהם מוגדרים כשמנים (pBMI >= 95%) • עודף משקל נמצא ב- 11.8% מהילדים הבדואים. • רק 2.8% מהם מוגדרים כשמנים (pBMI >= 95%) • בשתי הקבוצות בנות סובלות מעודף משקל יותר מהבנים • באופן משמעותי.

 11. אחוז הילדים בעלי משקל נמוך דומה בשתי הקבוצות: • 8.7% לעומת 10% באוכלוסיה היהודית והבדואית בהתאמה • (אחוזון משקל <=10) • 5.3% לעומת 6% באוכלוסיה היהודית והבדואית בהתאמה • (אחוזון משקל <=5) • 15.5% מהילדים הבדואים נמצאים באחוזון גובה<=10 • לעומת 5.8% בילדים היהודים • 6% מהילדים הבדואים נמצאים באחוזון גובה<=5 • לעומת 2.6% בילדים היהודים

 12. הגורמים המרכזיים לעלייה בשכיחות ההשמנה בילדים: • שינויים באורח החיים המודרני - יותר שעות מחשב וטלויזיה, פחות שעות פעילות גופנית. • צריכה מוגברת של מזון מהיר, רב קלוריות על חשבון צריכת ירקות ופירות • הרחבת השימוש בחטיפי מזון עתירי קלוריות • עלייה משמעותית בצריכת משקאות ממותקים ומיצי פירות על חשבון שתיית מים וחלב

 13. שכיחות ההשמנה בילדים ומתבגרים מטפסת למימדים של מגיפה עם השלכות בריאותיות קשות. בסקר שנערך בארה"ב נמצא כי בין השנים 1980-2000 הוכפל מספר הילדים השמנים בגילאי 6-11 ושולש בגילאי 12-17.

 14. בעבודה זו מצאנו שכיחות גבוהה של עודף משקל ואף השמנה באוכלוסיית הילדים היהודיים בבאר שבע ובעיקר בבנות. מאחר ואחוז גבוה של ילדים שמנים הופכים למבוגרים שמנים על כל מכלול הבעיות הרפואיות הנובעות מכך, יש ליזום פרוייקטים למניעת השמנה בילדים באמצעות צוותים רב מקצועיים הכוללים רופא ילדים, דיאטנים, פסיכולוגים ויועצים לפעילות גופנית במטרה להפחית את עודף המשקל בילדים.

 15. המלצות האקדמיה האמריקאית הפדיאטרית למניעת משקל עודף והשמנה בילדים כוללות: • זיהוי ומעקב ילדים הנמצאים בסיכון עקב גורמים גנטיים וסביבתיים • חישוב ורישום עקומות BMI אחת לשנה בילדים ובני נוער • זיהוי ואיתור קצב מוגזם של עלייה במשקל באמצעות שינויים ב- BMI • עידוד תמיכה והסברה בנושא של תזונה נכונה מלידה ועד בגרות • עידוד הנקה, עידוד השימוש בפירות וירקות ובמוצרים דלי שומן • עידוד לפעילות גופנית סדירה • עידוד להגבלה בשעות הצפייה בטלויזיה • זיהוי וניטור בעיות רפואיות הקשורות בהשמנת יתר: יתר לחץ דם, • דיסליפידמיה, היפראינסולינמיה, היפרגליקמיה, דום נשימה בשינה.

More Related