v voj podnikov ch aplikac na platform java cvi en n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
VÝVOJ PODNIKOVÝCH APLIKACÍ NA PLATFORMĚ JAVA - CVIČENÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

VÝVOJ PODNIKOVÝCH APLIKACÍ NA PLATFORMĚ JAVA - CVIČENÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

VÝVOJ PODNIKOVÝCH APLIKACÍ NA PLATFORMĚ JAVA - CVIČENÍ. Zbyněk Šlajchrt http://java.vse.cz/4it447/HomePage. Část 6. Program. Diskuse nad domácím úkolem Aplikace Fotoalbum Adaptace na JPA Práce se stavovým EJB On-line operace nad objektem fotografie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VÝVOJ PODNIKOVÝCH APLIKACÍ NA PLATFORMĚ JAVA - CVIČENÍ' - idona-anderson


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v voj podnikov ch aplikac na platform java cvi en

VÝVOJ PODNIKOVÝCH APLIKACÍ NA PLATFORMĚ JAVA - CVIČENÍ

Zbyněk Šlajchrt

http://java.vse.cz/4it447/HomePage

Část 6.

program
Program
 • Diskuse nad domácím úkolem
 • Aplikace Fotoalbum
  • Adaptace na JPA
  • Práce se stavovým EJB
  • On-line operace nad objektem fotografie
 • Programovací vzor Gateway využívající stavový EJB
prom na photo v jpa entitu
Proměna Photo v JPA entitu
 • Anotujte třídu Photo anotací @Entity
  • javax.persistence.Entity
 • Přidejte privátní atribut třídy id typu int
  • Unikátní klíč záznamu v databázi
  • Vytvořte getter a setter
  • Getter anotujte @Id a @GeneratedValue
   • @Id indikuje unikátní klíč
   • @GeneratedValue instruuje JPA ke generování hodnoty
prom na photo v jpa entitu1
Proměna Photo v JPA entitu
 • Getter getImage anotujte @Lob
  • @Lob označuje sloupec s binárním či textovým obsahem
 • Entita Photo bude atributem stavového EJB, proto musí být serializovatelná
  • implements Serializable
prava dao
Úprava DAO
 • Rozhraní AlbumDAO
  • Změňte návratový typ metody updatePhoto na Photo
 • Třída AlbumDAOBean
  • Nahraďte původní zdrojový kód za kód z poznámek
soubor persistence xml
Soubor persistence.xml
 • V adresáři ejb/src/main/resources/META-INF vytvořte soubor persistence.xml
  • Slouží ke konfiguraci JPA
  • Použijeme specifické vlastnosti implementace EclipseLink
   • nastavení úrovně logování
   • instrukce k automatickému vytváření db tabulek
soubor orm xml
Soubor orm.xml
 • V adresáři ejb/src/main/resources/META-INF vytvořte soubor orm.xml
  • Konfigurace mapování mezi entitami a tabulkami
  • Lze v něm předdefinovat dotazy
definice datov ho zdroje
Definice datového zdroje
 • Provádí se v administrátorské konzoli
  • Otevřete panel Resources/JDBC/JDBC Resources
  • Vytvořte nový prostředek
  • Do políčka JNDI Name zadejte název datového zdroje, jak je uvedeno v persistence.xml
  • <jta-data-source>jdbc/myDS</jta-data-source>
  • Položku Pool Name nastavte na DerbyPool
 • Poznámka pro ty, co neprogramují v NetBeans
  • Je třeba nainstalovat databázi (rozbalení ZIPu)
   • http://db.apache.org/derby/derby_downloads.html
   • spuštění: bin/startNetworkServer.bat
photogateway
PhotoGateway
 • Stavový EJB
 • Zprostředkovává klientovi objekt fotografie
 • Entitu (objekt) dostane klient "živou", tj. "managed"
 • Výhody:
  • úpravy se provádějí v paměti voláním metod na objektu fotografie
  • při ukládání není třeba provádět náročný "merge", jelikož entita je stále v JPA keši
  • tzv. lean design – neobsahuje nic nadbytečného, štíhlý
photogateway pozn mky
PhotoGateway - poznámky
 • Stavový bean, jehož stav je odkaz na předaný objekt fotografie
 • Je použit rozšířený perzistentní kontext
  • Život objektů v kontextu je vymezen životem beanu
  • Nekončí s každým voláním metody
 • Kromě metody save jsou ostatní metody volány mimo transakci (jsou read-only)
   • @TransactionAttribute(value = TransactionAttributeType.NOT_SUPPORTED)
 • Volání metody save zahájí novou transakci. Při jejím ukončení dojde k uložení (commit) perzist. kontextu.
photodetailpagebean
PhotoDetailPageBean

Patří do webového modulu

albumpagebean
AlbumPageBean

Patří do webového modulu

prava albumservlet
Úprava AlbumServlet
 • AlbumServlet bude pracovat se stavovými beany, které není možné injektovat do atributu servletu
   • použijeme vyhledání (lookup) v ENC (JNDI)
   • kvůli tomu je zapotřebí konfigurace ENC, zde pomocí anotací
 • AlbumServlet bude coby kontroler pracovat s modelem v podobě AlbumPageBean
   • případně s odkazovaným PhotoPageBean
   • AlbumPageBean je kořen modelu a je uložen v session
ivotn cyklus albumpagebean
Životní cyklus AlbumPageBean
 • Metody v AlbumServlet pro práci s AlbumPageBean
akce detail
Akce 'detail'

Větev v performAction

str nka detail jsp
Stránka detail.jsp
 • Zobrazuje fotografii spolu s názvem a popisem
 • V spodní polovině stránky jsou k dispozici akce pro
  • změnu velikosti fotky
  • rotaci (neimplementováno)
  • uložení rozpracovaného stavu fotky a návrat
  • obnovení fotografie z databáze
  • zrušení úprav a návrat
prava str nky upload jsp
Úprava stránky upload.jsp
 • Náhrada stávající tagu jsp:useBean za
 • Nastavení hlavičky pro řízení keše prohlížeče
 • Úprava cyklu c:forEach
prava photoservlet
Úprava PhotoServlet
 • V případě, že není zadán název fotky v URL, pokusí se nalézt kontextovou fotku
  • AlbumPageBean.getPhotoDetail().getPhoto()
akce v detail jsp
Akce v detail.jsp
 • Pro každou akci přibude jeden 'if' v hlavním rozvětvení v metodě AlbumServlet.performAction
 • Každá akce je podchycena odpovídající 'do' metodou v servletu
 • Metoda doResize pracuje s objektem fotky
 • Metody doCancel, doSave, doRefesh pracují s gateway
 • Metody doCancel a doSave uzavírají model detailu fotky
  • getAlbumPageBean(request).setDetailBean(null)
dom c kol
Domácí úkol
 • Přidejte do entity Photo atribut modified, který bude udržovat datum a čas poslední úpravy fotografie.
 • Dále na entitě Photo vytvořte posluchačskou metodu, která bude nastavovat atribut Photo na aktuální čas při úpravách fotografie.
 • Rozšiřte HTML tabulku se seznamem fotografií o sloupec, který bude zobrazovat datum poslední úpravy.
 • Do detailu fotografie přidejte pole, které bude také zobrazovat hodnostu tohoto atributu.