Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni
Download
1 / 22

Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni. Specyfika zatrudniania osadzonych. Korzyści zatrudnienia skazanych. Zdobycie umiejętności Zdobywanie środków pieniężnych Obniżanie kosztów społecznych Uczenie właściwych postaw społecznych Zerwanie z więzienna nudą –”wentyl bezpieczeństwa”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni' - idona-anderson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Specyfika zatrudniania osadzonych

Korzyści zatrudnienia skazanych

 • Zdobycie umiejętności

 • Zdobywanie środków pieniężnych

 • Obniżanie kosztów społecznych

 • Uczenie właściwych postaw społecznych

 • Zerwanie z więzienna nudą –”wentyl bezpieczeństwa”

Dlapracodawcy

 • Obniżenie kosztów pracy

 • Stała liczebność grupy roboczej

 • Możliwość zatrudnienia fachowca

Wrocław


Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

Sytuacja w zatrudnieniu osadzonych

Poziom zatrudnienia skazanych na koniec roku 2007

Na obszarze CZSW (rok do roku)

2006 2007

Osadzonych 88 647 87 776 zatrudnionych 24 874 27 840

Skazanych 74 232 76 335 zatrudnionych 24 003 27 228 Tymcz. Ar. 14 415 11 441 zatrudnionych 872 712

Na obszarze OISW (rok do roku)

2006 2007

Osadzonych 8 427 8 640 zatrudnionych 2 252 2 486

Skazanych 7 196 7 741 zatrudnionych 2 181 2 437 Tymcz. Ar. 1 232 899 zatrudnionych 71 49

Sk bez zatrudnienia

Sk zatrudnieni

Wrocław


Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

Sytuacja w zatrudnieniu osadzonych

Forma zatrudnienia na dzień 31.12.2007

Na obszarze CZSW

Zatrudnionych ogółem 27 228

Zatrudnionych odpłatnie 21 093

Zatrudnionych nieodpłatnie 6 135

Na obszarze OISW

Zatrudnionych ogółem 2 486

Zatrudnionych odpłatnie 2 023

Zatrudnionych nieodpłatnie 463

Bez zajęcia pozostaje: 49 107 skazanych

Bez zajęcia pozostaje 5 304 skazanych

Wrocław


Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

Zatrudnienie skazanych w roku 2007 na terenie Polski

Wrocław


Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

Zatrudnienie odpłatne i nieodpłatne w Polsce

odpłatne

nieodpłatne

Wrocław


Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

Zatrudnienie odpłatne i nieodpłatne w jednostkach OISW we Wrocławiu

odpłatne

nieodpłatne

Wrocław


Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

Zatrudnienie przez kontrahentów pozawięziennych na terenie OISW we Wrocławiu

Wrocław


Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

Zatrudnienie nieodpłatne na rzecz jednostek SW (OISW we Wrocławiu)

Wrocław


Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

Zatrudnienie na zewnątrz jednostek penitencjarnych w latach 2004 - 2007 OISW

Kontrahenci pozawięzienni

Prace publiczne

Prace charytatywne

Wrocław


Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

Zatrudnienie na zewnątrz jednostek penitencjarnych w roku 2007 na terenie Polski

Kontrahenci pozawięzienni

Prace publiczne

Prace charytatywne

Wrocław


Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

Struktura zatrudnienia odpłatnego

CZSW

OISW

Wrocław


Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

Struktura zatrudnienia nieodpłatnego

CZSW

OISW

Wrocław


Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

Organy samorządu i instytucji publicznych z którymi współpracuje SW

Zarządy Miast

Samorządy terytorialne

Archiwa Państwowe

Szkoły, przedszkola, domy dziecka

Ośrodki Pomocy Społecznej

Komendy Policji

Ośrodki zdrowia

Fundacje i Stowarzyszenia

W miesiącach letnich do pracy nieodpłatnej z 14 jednostek okręgu wrocławskiego wychodzi dziennie 240 skazanych

Wrocław


Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

Wartość prac wykonanych nieodpłatne przy pracach publicznych i na cele charytatywne przez skazanych z jednostek OISW we Wrocławiu

Wrocław


Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

Prace na rzecz organów samorządu i instytucji publicznych

Zatrudnienie nieodpłatne na rzecz organów administracji publicznej w tym samorządów terytorialnych oraz prace charytatywne od 1.01.2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku to 40.812 godzin

Wartość prac wykonanych nieodpłatnie przez osadzonych na rzecz organów samorządu terytorialnego i organów administracji publicznej licząc po minimalnej stawce pracownika cywilnego to 1 527 408 zł

Najliczniejsza grupa zatrudnienia na rzecz organów samorządu terytorialnego i organów administracji publicznej to zatrudnienie w ZK w Głogowie skazanych przez Gminę Miejską w Głogowie od blisko 10 lat

Wrocław


Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

Korzyści dla pracodawcy wynikające z zatrudniania skazanych

 • należność za pracę w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia

 • składka ZUS od faktycznego wynagrodzenia

 • wynagrodzenie za faktyczny czas pracy

 • nie stosowanie innych przepisów kodeksu pracy oprócz

  działu VI i X

 • urlop po przepracowanym pełnym roku

 • wykonane badania profilaktyczne

 • ubezpieczenie wypadkowe

 • możliwość zatrudnienia fachowców

 • stała liczebność grupy roboczej

Wrocław


Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

Inne czynniki wpływające na specyfikę zatrudniania osadzonych

Znaczna fluktuacja zatrudnionych

Niskie umiejętności i kwalifikacje

Brak odpowiednich nawyków

Obawy społeczne

Sytuacja na rynku pracy

Obecna sytuacja Służby Więziennej

Przepisy i procedury

Wrocław
Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

Ocenne elementy i wskaźniki zatrudnienia osadzonych

Powszechność zatrudnienia skazanych i ukaranych - udział skazanych i ukaranych zatrudnionych odpłatnie i nieodpłatnie w ogólnej populacji skazanych.

Wskaźnik bezrobocia skazanych i ukaranych - udział skazanych i ukaranych niezatrudnionych z powodu braku pracy w ogólnej populacji skazanych i ukaranych.

Powszechność zatrudnienia osadzonych - udział wszystkich osadzonych ( tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych ) zatrudnionych odpłatnie i nieodpłatnie w ogólnej populacji osadzonych ( tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych )

Wrocław


Rynek pracy a zakłady karne i osadzeni

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Wrocław


ad