Ocena wp ywu drga na obiekty w otoczeniu i na ludzi
Download
1 / 16

Ocena wpływu drga ń na obiekty w otoczeniu i na ludzi - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

Ocena wpływu drga ń na obiekty w otoczeniu i na ludzi. NORMA PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki NORMA PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. Ocena wpływu drga ń na obiekty - norma PN-85/B-02170.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ocena wpływu drga ń na obiekty w otoczeniu i na ludzi' - idola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ocena wp ywu drga na obiekty w otoczeniu i na ludzi
Ocena wpływu drgań na obiekty w otoczeniu i na ludzi

 • NORMA PN-85/B-02170

  Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki

 • NORMA PN-88/B-02171

  Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach


Ocena wp ywu drga na obiekty norma pn 85 b 02170
Ocena wpływu drgań na obiekty - norma PN-85/B-02170

Do oceny wpływu drgań na obiekty opracowano oryginalne skale SWD

wykorzystując porównawcze analizy symulacyjne, w wyniku których

 • wyodrębniono klasy budowli, dla których można stosować mierniki skutków drgań w rodzaju skal,

 • podzielono skutki drgań parasejsmicznych na budowle wg kryteriów ich rodzaju oraz warunków:

 • wrażliwości(odczuwalności),

 • sztywności,

 • wytrzymałości,

 • stateczności

  uzyskując odpowiednio strefy l, II, III, IV, V,

 • wybrano dwie kategorie budynków najbardziej popularnych murowanych jedno-, dwukondygnacyjnych oraz wyższych do 5 kondygnacji i dla nich wykonano symulacyjne obliczenia dynamiczne, stosując kilka przyjętych arbitralnie modeli fizycznych


Ocena wp ywu drga na obiekty norma pn 85 b 021701
Ocena wpływu drgań na obiekty - norma PN-85/B-02170

Powstały wykresy z rodzinami 4 krzywych, tzw. granice A, B, C, D. –

skale wpływów dynamicznych SWD-I i SWD-II

we współrzędnych logarytmicznych częstotliwości (oś pozioma) i jednej z wielkości drgań np. prędkości (oś pionowa).

Wyniki diagnozy otrzymuje się nanosząc na wykres maksymalne wartości drgań uzyskane z pomiaru w rozważanym obiekcie.


Ocena wp ywu drga na obiekty norma pn 85 b 021702
Ocena wpływu drgań na obiekty - norma PN-85/B-02170

Skala SWD I

odnosi się do budynków zwartych o małych wymiarach rzutu poziomego (do 15 m) o jednej lub dwóch kondygnacjach i wysokości takiej aby nie przekraczała żadnego z wymiarów rzutu poziomego.


Ocena wp ywu drga na obiekty norma pn 85 b 021703
Ocena wpływu drgań na obiekty - norma PN-85/B-02170

Skala SWD II

dotyczy budynków kilkukondygnacyjnych (do pięciu) o konstrukcji murowanej lub mieszanej spełniającej warunek, że:

h/b < 2,

h - wysokość budynku,

b - najmniejsza jego szerokość,

a także budynków niskich do 2 kondygnacji, lecz nie spełniających warunków podanych dla SWD-I.


Ocena wp ywu drga na obiekty norma pn 85 b 021704
Ocena wpływu drgań na obiekty - norma PN-85/B-02170

Strefy wpływu mają następującą interpretację:


Ocena wp ywu drga na obiekty norma pn 85 b 021705
Ocena wpływu drgań na obiekty - norma PN-85/B-02170

Skale SWD uwzględniają budowlaną stronę zagadnienia, to jest rodzaj budynku odbierającego drgania. Należy jednak podkreślić, że dotyczą one tylko opisanej w normie grupy budynków, zaś ekstrapolacja zastosowana na inne budynki może być wykonana przy zachowaniu należytej rozwagi.

Nie jest możliwa według tych skal ocena szkodliwego wpływu drgań podłoża na budowle takie jak:

wieże, konstrukcje stalowe, żelbetowe itp.

Tablica 4 w normie

 • W przypadku drgań krótkotrwałych(użycie MW)

 • norma dopuszcza podniesienie granicy stref o jedną dla budynków :

 • nieuszkodzonych,

 • starannie wykonanych

 • i posadowionych na sztywnym podłożu.


Ocena wp ywu drga na obiekty norma pn 85 b 021706
Ocena wpływu drgań na obiekty - norma PN-85/B-02170

Zastosowanie filtrów korekcyjnych


Ocena wp ywu drga na obiekty norma pn 85 b 021707
Ocena wpływu drgań na obiekty - norma PN-85/B-02170

Zastosowanie filtrów korekcyjnych


Ocena wp ywu drga na obiekty norma pn 85 b 021708
Ocena wpływu drgań na obiekty - norma PN-85/B-02170

Przykład oceny wpływu drgań na obiekt budowlanych


Ocena wp ywu drga na ludzi w budynkach
Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

 • W 1988 roku została ustanowiona polska norma ujmująca problemy oceny wpływu drgań na ludzi znajdujących się w budynkach i odbierających drgania w sposób bierny

  człowiek poddany wpływowi drgań nie obsługuje źródeł drgań i nie ma bezpośredniego wpływu na pracę źródeł drgań

  Norma ustaliła formalne kryteria i metody oceny

 • Krzywe przedstawiające reakcję ludzi na drgania budynków przedstawione w normie są wzięte z normy ISO 2631

 • PN-88/B-02171 – Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach


Ocena wp ywu drga na ludzi w budynkach1
Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

Metody oceny wpływu drgań

 • pomiar wartości skorygowanej prędkości drgań w całym paśmie częstotliwości

 • pomiar widma prędkości drgań w pasmach 1/3 oktawowych (tercjowych)

  Korekcję prowadzi się za pomocą filtru korekcyjnego – PN-83/N-01352

  Ocenę wykonuje się przez porównanie zmierzonej wartości skorygowanej prędkości vkdla analizowanego kierunku odbioru drgań z odpowiednią wartością dopuszczalną dla tego kierunku vk dop

  vk≤ vkdop


Ocena wp ywu drga na ludzi w budynkach2
Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

Wartości dopuszczalne prędkości drgań wyznacza się wzoru:

vkdop =vk1n

 • vkdop - dopuszczalna wartość skorygowana prędkości w kierunku odbioru drgań

 • vk1 - wartość prędkości odpowiadająca progowi odczuwalności drgań przez człowieka

  odczytana z tab. 2

 • n - współczynnik odczytany z tab. 5.

PN-88/B-02171 Tablica 2

ad